Tuesday, June 25, 2019

מי אמר למי? "פגשתי היום משהו כמו 10 מועמדים לעליון... חוץ מללקק לי את החור של התחת הם כבר עשו הכל... לך הן רוצות..."

מי אמר למי? "פגשתי היום משהו כמו 10 מועמדים לעליון... חוץ מללקק לי את החור של התחת הם כבר עשו הכל... לך הן רוצות..."

■ ■ ■
השופטים שמלקקים את החור של התחת -- והעולם העקום של חופש הביטוי בישראל
בבלוג: https://inproperinla.blogspot.com/2019/06/10.html
■ ■ ■
כאן: היום, שרון שפורר מדווחת שהיא ממשיכה במאמציה למצוא אם יש צו איסור פרסום על ההקלטה.
ברקע: אלה שהעלו את הסרטון הזה ראשונים (החשודים הרגילים) נבהלו והסירו מהרשת...
שרון שפורר עסוקה כבר יותר משבועיים בניסיונות כושלים למצוא צו איסור פרסום...
אז פרסמתי לפני 10 ימים...
המצב די ברור -- צנזורה עצמית, כי מפחדים מהשופטים הנוקמים...
■ ■ ■
Sharon Shpurer
9 hrs ·
זוכרים את ההקלטה שדיברתי עליה שנחשפה של אפי נוה מדבר עם מישהו על שופטים ופניתי לכל הנוגעים בדבר לשאול אם יש צו איסור פרסום כולל לפרקליטות להנהלת בתי המשפט לאפי נוה עצמו לעורך דין שלו ועוד? ואף אחד לא חזר אליי? בקיצור הגיעה אליי ההקלטה בנוסח המלא; ביקשנו להשמיע אותה לשופט בדלתיים סגורות; השופט ביקש שנסביר על מה מדובר אז הסברנו שבהקלטה נשמע נוה מדבר גם עליי הנתבעת ובכלל על עוד דברים שקשורים לתביעה כמו אתיקה ושופטים וזה ואנחנו לא יודעים אם זה תחת הצו איסור פרסום והחקירה הפלילית או לא; בינתיים השופט לא הסכים לשמוע את ההקלטה;
הערה נוכח התגובות: אני חושבת שמדובר בשופט די הגון הגם שבעבר ניסה לחמוק מהטיפול בתיק;-0:34

1,517 Views
Joseph Zernik
מי אמר למי? "פגשתי היום משהו כמו 10 מועמדים לעליון... חוץ מללקק לי את החור של התחת הם כבר עשו הכל... לך הן רוצות..."
■ ■ ■
בין הפותרים/ות נכונה יוגרלו מפגש עם אפי נוה, לחלופין עם מועמדות מצודדות לשפיטה... על פי בחירת הזוכה.

2019-06-25 פרשת מחמוד קטושה: פרופ' קרמניצר מתבלבל!

פרשת מחמוד קטושה: פרופ' קרמניצר מתבלבל! 
אין כל הצדקה להגבלה סקטוריאלית (פלסטינים) או טריטוריאלית (השטחים) של הביקורת על שחיתות מערכת החוק והמשפט!
בבלוג: https://inproperinla.blogspot.com/2019/06/2019-06-25_25.html
Image may contain: 1 person, text Image may contain: 1 person, closeup
Image may contain: text Image may contain: text

כאן: פרופ' קרמניצר היום -- "תיק אונס בת השבע: גם התחקיר לא יפתור את הבעיה היסודית של עיוות הדין בגדה" [1]
ברקע: אין כל הצדקה להגבלה סקטוריאלית (פלסטינים) או טריטוריאלית (השטחים) של הביקורת על שחיתות מערכת החוק והמשפט!
נהפוך הוא! דווקא בגלל שקטושה פלסטיני מהשטחים, היה ברור לרשויות המשטר שהפרשה לא תעבור בשקט, ותהפוך לסמל בינלאומי של שחיתות מערכת החוק והמשפט בישראל. לכן, החליטו לחתוך את ההפסדים בשלב מוקדם.
והרי בפרשת רומן זדורוב, ולא בכדי, פרופ' קרמניצר עצמו תיאר את מערכת החוק והמשפט בתוך גבולות 1967 ככנופיית פשע מאורגן, שאינה מחפשת את האמת, שעוסקת בעיקר בהגנה על עצמה, ובראשה הפרקליטות, היועמ"ש ובית המשפט העליון...
בקיצור: אם רומן זדורוב היה פלסטיני, הסיכויים גבוהים שכבר היה משוחרר!
כל יום בו רומן זדורוב נותר במאסר, אנחנו מפקירים את זכויות היסוד של כל אחד ואחת מאתנו!
קישורים
[1] https://www.haaretz.co.il/news/law/.premium-1.7408712