Tuesday, July 30, 2013

13-07-31 Israel: Director of the Courts launches a campaign against former National Security Advisor, who criticized the judiciary...


מנהל בתי המשפט הפיץ לשופטים פסקי דין שליליים על גיורא איילנד

פסק דין נגד האלוף במיל' ואמירה עליו בדיון בו לא היה צד נשלחו במכתב לכלל השופטים, בתגובה למאמר בו קרא להגביל את כוחם. איילנד: "זו קטנוניות"

מנהל בתי המשפט, השופט מיכאל שפיצר, הפיץ לכלל השופטים בישראל מידע שלילי על פסקי דין בהם היה מעורב האלוף במיל' גיורא איילנד, בתגובה למאמר חריף שפרסם האחרון נגד בתי המשפט.
ביום רביעי שעבר פרסם איילנד ב"ידיעות אחרונות" מאמר שעסק באירועים האחרונים בהם התייחסו שופטים באופן משפיל לקורבנות עבירות מין. "שופטים רבים, הופכים עם השנים אטומים מתנשאים ומנותקים מהעם", כתב איילנד, "הגיע הזמן להגביל הן את עוצמתם של השופטים והן של היועצים המשפטיים ולייצר יכולת של ביקורת אמיתית עליהם. עדיף שמשפטים יתנהלו על פי דבר החוק ורוחו ופחות על פי תפיסת עולמם הקולקטיבית של השופטים".
המאמר הרגיז מאוד את נציגות השופטים, גוף לא רשמי שנבחר על ידי השופטים כדי לייצגם בעניינים שונים, ושופט בית המשפט המחוזי בתל אביב איתן אורנשטיין אף כתב לשפיצר מכתב בעניין. "הדברים מהווים הסתה וזילות של מערכת המשפט", כתב אורנשטיין, "ודומני שדברים כה חמורים, ועוד על ידי אלוף במיל', טרם נכתבו. אנו סבורים שיש לעצור את ההידרדרות האמורה, ולנקוט בצעדים מידיים וחריפים, בטרם יהיה זה מאוחר מדי לתקן את שנעשה. ציפינו שעוד היום תצא הכחשה נחרצת של המערכת, אך כזאת לא אירע".
האלוף במיל' איילנד, בשנה שעברה. "לא מתייחסים לטענות עצמן""
האלוף במיל' איילנד, בשנה שעברה. "לא מתייחסים לטענות עצמן"". צילום: מוטי מילרוד

13-07-31 Bradley Manning Found Guilty On Most Counts, Acquitted of 'Aiding the Enemy' -- Faces Over 100 Years in Prison

Convicted of spying for the People of the United States against the government of the United States... jz
___

Alex Kane, AlterNet
The military intelligence analyst was found not guilty on the most serious charge of "aiding the enemy," but was found guilty of violating the Espionage Act.