Thursday, January 8, 2015

2015-01-08 ISRAEL: Investigative TV program exposes the tip of the iceberg of court corruption... // חיימוביץ חושפת את קצה הקרחון של שחיתות מערכת המשפט...

A TV program this evening described the situation faced by those in debt to the banks.  As is the case in the US, the banks and their attorneys are engaged in rampant fraud on the debtors in Israel.
Apparently the proram was so shocking, that an attorney, who describes himself as a former senior officer of the State Prosecution, posted a note, which in part says:
"If one came out with a short campaign sloagan today... death to the banksters and their attorneys, he would win the elections... ".
Until today, Israeli media was extremely careful about directly reporting on the corruption of the justice system...
 2015-01-08 סוף סוף השחיתות במערכת המשפט עולה לכותרות...
=======================
בעקבות תכנית התחקיר בטלוויזיה היום, העלה עו"ד נפתלי גור-אריה, שעל פי דבריו הוא בכיר בפרקליטות בדימוס, את הפוסט הקשה המקושר להלן.
" אילו נפתלי בנט היה יוצא בסיסמא קצרה : מוות לבנקאים ולעורכי הדין שלהם ...הוא היה זוכה בראשות הממשלה."
למרות שהתכנית של חיימוביץ היא על הוצאה לפועל, בסופו של דבר היא על אותו הנושא שעומד בבסיס פרשת רצח תאיר ראדה והרשעת רומן זדורוב ברצח, רדיפתו של רפי רותם - חושף השחיתויות ברשות המסים, השוד בהתנהלות התספורות והפירוקים של הטייקונים, ועוד אין ספור פרשיות:
שחיתות השופטים, הרשמים ועורכי הדין היא גורם מרכזי למצב בישראל היום!
קישור לתכנית של חיימוביץ:

 קשה לצפיה וקשה לשמיעה. חלפה בראשי המחשבה , אילו נפתלי בנט היה יוצא בסיסמא קצרה : "מוות לבנקאים ולעורכי הדין שלהם" ! לא ערבים , לא הומופוביה , לא התנחלויות אלא מלחמה חסרת פשרות בבנקאים ובעורכי הדין שלהם הזורקים אנשים תמי דרך אל הרחוב ולוקחים מהם את דירות מגוריהם ...הוא היה זוכה באופן גורף בראשות הממשלה. כשזאת תהיה מטרתו האחת והיחידה "להרוג את הבנקאים ועורכי הדין שלהם". כל אזרחי ממדינת ישראל כולם , כולם , כולם , כולם היו מצביעים ללא היסוס עבור מפלגתו ובתנאי שיתחייב לקיים את התחייבותו . ואנו אזרחי ישראל לא רוצים התחייבות אחרת רק אחת וזו בלבד : להרוג את הבנקאים ועורכי הדין שלהם. ולקוראים היקרים וילדיהם : אל תקחו משכנתא !! אל תקחו משכנתא !! אל תקחו משכנתא !! אל תקחו הלוואות. החזירו את כרטיסי האשראי ואת השיקים תגמלו מהבנקים תחזרו לחיות בשיטת המזומנים זה יהיה קשה אבל קצר יותר ממה שאתם חושבים אז יגיע השקט חזרה אל חייכם. הבנקאים פועלים עליכם כמו סוחרי סמים. הם מושכים אתכם אל מלכודת האשראי והופכים אתכם למכורים לאשראי למכורים לכרטיסי האשראי לתלויים בהם. כמו נרקומנים התלויים בסם. הבנקים ועורכי הדין שלהם הם אוייב . הם האוייב מס.1 של שלמות המשפחה , הם האוייב מס.1 של הבריאות והם האוייב מס.1 של חייכם שלכם ועל כך נכתב הקם להורגך השכם להורגו. הקם להורגך השכם להורגו. ועורכי הדין של הבנקים קמים להרוג אתכם.אתם חייבים להקדים אותם. זאת המסקנה מהתכנית המצויינת הכואבת הקשה המדממת של מיקי חיימוביץ ותודה רבה למיקי ולערוץ 2. אם בקשות בכותל היו מתקיימות הייתי נוסע בלילה הקפוא כדי להכניס בכותל בקשה שהסרטן יכה בבנקאים ובעורכי הדין שלהם . ואם אלוהים קורא את הפוסט הזה אז אני מבקש , מבקש מתחנן אנא ריבונו של עולם , הכה בהם , הכה בהם , הכה בהם כל כך קשה עד כי חייהם יהפכו לסיוט מדמם של כאב , של חולי , של ביזוי ,של השפלה , של איבוד צלם האדם. ומי שתורמים לזוועה הזו הם רשמי רשות האכיפה היושבים בבתי המשפט, פועלים לא כרשות שופטת אלא כמוציאים לפועל של הבנקים ושל עורכי הדין שלהם ומוציאים אנשים להורג ללא משפט. מוציאים אנשים להורג ללא משפט , מוציאים אנשים להורג ללא משפט . זאת הוצאה להורג ללא משפט בחסות דגל מדינת ישראל. זאת הוצאה להורג בחסות ובידיעת בנק ישראל : נגידת הבנק , המפקח על הבנקים ופרופ זוסמן ששותק כמו דג. זאת הוצאה להורג בחסות לשכת עורכי הדין.זאת הוצאה להורג בחסות בית המשפט העליון. זאת הוצאה להורג בחסות היועץ המשפטי לממשלה. לידיעת כל אזרחי מדינת ישראל : בסין הגדולה !!! יש כלל בברזל של הממשל המרכזי והוא חל על כולם : "אצלנו אין אדם ללא קורת גג ואין אדם רעב " !!! כך בסין הגדולה ! כך בסין הגדולה ! כך בסין הגדולה.