Thursday, August 11, 2016

2016-08-11 פרשת זדורוב: משרד המשפטים הסכים לקבל תלונה פלילית נגד השופט לשעבר יצחק כהן והשופטים המכהנים אסתר הלמן ואברהם אברהם, הטוענת עבריינות על כס המשפט

2016-08-11 פרשת זדורוב: משרד המשפטים הסכים לקבל תלונה פלילית נגד השופט לשעבר יצחק כהן והשופטים המכהנים אסתר הלמן ואברהם אברהם, הטוענת עבריינות על כס המשפט
עניינה של התלונה - פרסום כתבי בית דין בדויים/למראית עין וניהול הליכים בדויים/למראית עין. על פי הנטען בתלונה יש לראות בהתנהלות זאת של השופטים הונאה, שיבוש כתבי בית דין, שיבוש הליכי משפט והפרת אמונים - עברות על כס המשפט, שאין חלה עליהן כל חסינות משפטית. התנהלות מסוג זה נחשבת התנהלות "חוץ שיפוטית".
מערכות מידע הונאתיות בבתי המשפט הן המכשיר, ושיטת ההונאה - יצירתם ופרסומם של מסמכים אלקטרוניים חסרי תוקף,  ושקריים, הנחזים בעיני בעלי דין, באי כוחם והציבור הרחב כתקפים, אך נחשבים בעיני השופטים כ"טיוטות" בלבד.
רומן זדורוב, אזרח אוקראינה, מוחזק על ידי רשויות מדינת ישראל כריצוי כביכול של עונש מאסר עולם, לאחר שהורשע כביכול ברצח תאיר ראדה ז"ל. בבסיסה של התלונה ראיות חותכות, המצביעות על כך, שרומן זדורוב מוחזק במאסר שרירותי ללא הכרעת דין עשויה כדין, ללא גזר דין עשוי כדין, ללא רישום פסקי דין עשוי כדין, וללא פקודת מאסר עשויה כדין. זאת- בעקבות ניהול הליכים בדויים/למראית עין במשך שנים בתיק מדינת ישראל נ רומן זדורוב (פ"ח 502/07) בבית המשפט המחוזי נצרת.
מעניין כיצד היועמ"ש יטפל בתלונה פלילית בה ליועמ"ש, לפרקליט המדינה, לבכירי הפרקליטות, ולבתי המשפט ניגוד עניינים בסיסי...  
פרשת זדורוב היא משבר חוקתי באומה ללא חוקה, תמונת ראי של פרשת היהודי מנדל בייליס באוקראינה לפני מאה שנה...


מאהל המחאה ת"א, אוגוסט 11 - לאחר שהתלונה נגד השופט לשעבר יצחק כהן והשופטים המכהנים אסתר הלמן ואברהם אברהם מבית המשפט המחוזי נצרת נדחתה מקבלה על ידי משרד המשפטים פעמיים, הסכימה לבסוף נציגת משרד המשפטים להעביר את התלונה ליועץ המשפטי לממשלה.
להלן העתק התכתובת עם משרד המשפטים בעניין, ולאחריו קישורים לתלונה עצמה.

-------- Original Message --------
Subject:Re: מספרנו: 3686/16
Date:2016-08-11 11:50 am
From:joseph.zernik@hra-ngo.org
To:"Pniyot.Tzibur"

גב' סופר הנכבדה,
רוב תודות על תשובתך להלן, ואחכה לתשובת היועמ"ש בעניין התלונה הפלילית הנ"ל.
בברכה,
דר' יוסף צרניק
On 2016-08-11 9:54 am, Pniyot.Tzibur wrote:
שלום רב, 
לאחר בירור עם הגורמים הרלוונטיים נמסר לנו כי פנייתך הועברה ללשכת היועץ המשפטי לממשלה להמשך כל טיפול שיימצאו לנכון.  
למען הסר ספק, אין באמור לעיל משום הבעת עמדה או חיווי דעה לגופם של דברים.
בברכה,
מיכל סופר
המחלקה לפניות ציבור, משרד המשפטים
טלפון: 02-5425521

From: joseph.zernik@hra-ngo.org [mailto:joseph.zernik@hra-ngo.org]
Sent: Wednesday, August 10, 2016 4:15 PM
Subject: Re: מספרנו: 3686/16

גב' סופר הנכבדה,
המסמך שהיגשתי אינו "מכתב", אלא כמפורש בגוף המסמך - תלונה פלילית לגבי התנהלות שופטים במסגרת מילוי תפקידם בעניין שאין חלה עליו חסינות לשופטים.  תחום זה אינו בסמכות נציב תלונות הציבור על השופטים, אלא היועמ"ש - שבסמכותו להורות על פתיחת חקירה פלילית נגד שופט על התנהולותו במילוי תפקידו.
תלונה פלילית קודמת שלי בעניין דומה - על התנהלות השופטת אספרנצה אלון במסגרת מילוי תפקידה התקבלה על ידי היועמ"ש והועברה לטיפול פרקליטות המדינה.
אני חוזר ומבקש שתעבירי את התלונה הפלילית שהיגשתי לשיקול דעתו של היועמ"ש.
בברכה, 
דר' יוסף צרניק
On 2016-08-10 12:21 pm, Pniyot.Tzibur wrote:

ככל שמכתבך עניינו תלונה הנוגעת להתנהגותו של שופט במסגרת מילוי תפקידו, לרבות בדרך ניהול המשפט על ידיו, באפשרותך לפנות לנציבות תלונות הציבור על שופטים, בכתובת: רחוב נחום חפצדי 5, בית עופר, גבעת שאול, ירושלים 95484, טלפון: 02-6595511, פקס: 02-6595516.
מאשרת קבלת פנייתך.
שלום רב,
כמו כן, באפשרותך לפנות ללשכת היועץ המשפטי לממשלה במישרין באמצעות הטופס המקוון הנמצא באתר של לשכת היועץ המשפטי לממשלה: http://www.justice.gov.il/Units/YoezMespati/Pages/Contact.aspx
 למען הסר ספק, אין באמור לעיל משום הבעת עמדה או חיווי דעה לגופם של דברים.
בברכה,
מיכל סופר
המחלקה לפניות ציבור, משרד המשפטים
טלפון: 02-5425521

From: joseph.zernik@hra-ngo.org [mailto:joseph.zernik@hra-ngo.org]
Sent: Tuesday, August 09, 2016 7:55 AM
Subject: Re: מספרנו: 3686/16

גב' סופר הנכבדה,
למשטרת ישראל אין סמכות לחקור תלונות נגד שופטים ללא הוראה מפורשת של היועמ"ש.
לפיכך, התלונה המצורפת מוגשת ליועמ"ש, עם בקשה להורות על חקירתה.  
מכיוון שלא מצאתי דוא"ל ישיר ליועמ"ש, שלחתי את התלונה דרככם.
הריני חוזר ומבקש שתעבירי את התלונה המצורפת ליועמ"ש לקבלת תגובתו.
בברכה,
דר' יוסף צרניק 
On 2016-08-09 7:20 am, Pniyot.Tzibur wrote:
שלום רב, 
מאשרת קבלת פניותיך.
 הנושא העולה מפנייתך אינו בתחום סמכותנו.
ככל שיש בידיך חשד או מידע אחר בדבר ביצוע מעשים פליליים באפשרותך להגיש תלונה בתחנת המשטרה הקרובה לאזור מגוריך.
למען הסר ספק, אין באמור לעיל משום הבעת עמדה או חיווי דעה לגופם של דברים.
בברכה,
 מיכל סופר
המחלקה לפניות ציבור, משרד המשפטים
טלפון: 02-5425521

From: joseph.zernik@hra-ngo.org [mailto:joseph.zernik@hra-ngo.org]
Sent: Monday, August 08, 2016 1:41 PM
Subject: עבור היועמ"ש - פרשת רומן זדורוב – תלונה פלילית נגד השופט לשעבר יצחק כהן, השופטת אסתר הלמן, והשופט אברהם אברהם מבית המשפט המחוזי נצרת

א/ג נכבדים, אנא קבלו את המסמך המצורף עבור היועמ"ש.  אנא אשרו קבלתו בדוא"ל חוזר. בתודה, יוסף צרניק
_______________
פרשת רומן זדורוב: תלונה פלילית נגד השופט לשעבר יצחק כהן, השופטת אסתר הלמן, והשופט אברהם אברהם מבית המשפט המחוזי נצרת על הונאה, שיבוש כתבי בית דין, שיבוש הליכי משפט, והפרת אמונים, ובקשה להורות על חקירתה לאלתר, המוגשות ליועמ"ש אביחי מנדלבליט
 המלין: דר' יוסף צרניק
Human Rights Alert – NGO
מאהל המחאה ת"א

Link to the criminal complaint against former judge Yitzhak Cohen, Judges Esther Hellman and Avraham Avraham:
קישור לתלונה הפלילית נגד השופט לשעבר יצחק כהן, והשופטים אסתר הלמן ואברהם אברהם: