Wednesday, November 27, 2019

2019-11-27 שיטת הטיוטות פורחת

 Joseph Zernik
שיטת הטיוטות פורחת
מסתבר ששיטת הטיוטות אינה מוגבלת לבתי המשפט וכנופיית השלטון הארצי, אלא התפשטה גם לכנופיות השלטון המקומי... רמאים ונוכלים - גם בכנופיה הארצית וגם בכנופיות המקומיות...
1) מסמך שהוגש בהליך חוקי ע"י רשות מקומית... סיכום של מבקר המועצה האזורית חוף הכרמל לגבי תלונה שהוגשה נגד העובדות הסוציאליות שמונעות מהמתלונן חידוש הסיוע בשכר דירה ממשרד השיכון. המבקר פשוט עשה כאילו ומנסה לסגור את התיק.
2) מסמך "החלטה" מפוברקת ושקרית של השופט מנחם הכהן מבית המשפט לענייני משפחה בי-ם - בקשר ללקיחת ילד מאמו...