Tuesday, January 10, 2017

2017-01-10 More fraud by Judge Moshe Sobel in Ruth David trial...

2010-01-10 Ruth David and Ronel Fisher trial - more fraud by Judge Moshe Sobel...
Following wide distribution publication last week regarding fraud and perversions by Judge Moshe Sobel regarding hearings and protocols pertaining

2017-01-10 משפט רות דוד ורונאל פישר - עוד על הפברוקים של השופט משה סובל...

לאחר פרסום בתפוצה רחבה בשבוע שעבר על הונאות ופברוקים של השופט משה סובל בנוגע לדיונים ולפרוטוקולים של עדות עדת המדינה עדי ישעיהו, שנרשמו תחילה, "לא התקיים", בוצע תיקון חלקי של הרישומים בנט-המשפט. יחד עם זאת ברור שהשופט משה סובל מפברק את רשימת "החלטות בתיק" ומנהל ספרים כפולים על מנת להסתיר את החלטותיו בתיק זה מהציבור. רשימת "החלטות בתיק" הנגישה לציבור מראה רק 18 החלטות, בשעה שבתיק זה יש ככל הנראה 200 החלטות או יותר נכון להיום... כל זאת, בשעה שבית המשפט העליון הצהיר הצהרות נבובות, שזכות העיון היא "עקרון יסוד בכל משטר דמוקרטי... חוקתי, על חוקי"... ושהציפיה הייתה שבנט-המשפט תינתן לציבור גישה שוטפת להחלטות בתי המשפט שאינן אסורות בפרסום על פי דין. בקשה לעיון בהחלטות בתיק זה הוגשה אתמול לשופט משה סובל. תגובתו של הבקשה לעיון תלמד רבות על ישרתו האישית וישרת ההליכים בתיק זה... פרשת רות דוד היא אולי פרשת השחיתות החמורה ביותר בתולדות מדינת ישראל, כי היא מתעדת פשיעה מאורגנת בצמרת מערכת המשפט ואכיפת החוק. מערכת המשפט ואכיפת החוק אינה מסוגלת להתמודד עם שחיתותה עצמה. אין בכך כל חדש, זהו מצב מוכר באומות אחרות בהן מערכת המשפט מושחתת. הפתרון למצב היום - על פי עקרון הבבוקשה - הכלת פרשת רות דוד על ידי שחיתות חמורה עוד יותר - שיבוש ההליכים והכתבים בבית המשפט המחוזי ירושלים... עד שלא נכניס כמה מהשופטים העבריינים לכלא, זה לא ייפסק!
   
    

תמונות: השופט משה סובל, והנאשמים רות דוד, רונאל פישר, ערן מלכה - קצה הקרחון בפשע המאורגן במערכת המשפט ואכיפת החוק. השופט משה סובל מפברק את ההליכים והכתבים בשיתוף פעולה עם התביעה והסנגוריה במשפטם של רות דודרונאל פישרערן מלכה ואח’ –  אולי פרשת השחיתות השלטונית החמורה בתולדות המדינה.

____מאהל המחאה ת"א, 10 לינואר - אתמול נמשכה ההצגה בבית המשפט המחוזי ירושלים באולם הדיונים של השופט משה סובל - משפט ראווה בדוי בפרשת רות דוד, רונאל פישר, ערן מלכה ושות' - אולי פרשת השחיתות השלטונית החמורה ביותר בתולדות מדינת ישראל...
המשך העדות על פשיעה מאורגנת בצמרת מערכת המשפט ואכיפת החוק -  רות דוד, רונאל פישר, ערן מלכה ואחרים.
עדת המדינה עדי ישעיהו המשיכה בעדותה, ופירטה את סיפור הפשיעה המאורגנת. הפעם התמקדה העדות בפרשת יאיר ביטון, נגדו התנהלה חקירה סמויה בלה"ב בעניין הלבנת כספים עבור משפחת אברג'יל בפרויקט בנייה באילת.  בעוד החקירה הסמויה מתנהלת, עסקו ערן מלכה, רונאל פישר, ורות דוד במכירת חומרי החקירה ליאיר ביטון והכשלת החקירה...  
העדות גם עסקה בפרטי פרטים ב"מעטפה החומה" של ה"חומרים" שהעביר ערן מלכה לרות דוד ורונאל פישר מתוך החקירה הסמויה לגבי יאיר ביטון.  כל המעורבים בדבר ידעו שאלה "חומרים מסוכנים"... "המעטפה החומה" התגלגלה והוחבאה לפעמים במשרדו של רונאל פישר, לפעמים במשרדה של רות דוד, לפעמים בלול בחצר של ההורים של עדי ישעיהו במושב בית חנן, ובשלב סופי רות דוד הוציאה את "המעטפה החומה" מהארץ... 
בקיצור, כנופייה לתפארת בהנהגת מי שהייתה פרקליטת מחוז ת"א - רות דוד...   אבל כל חקירה לגבי התנהלותה בזמן שהייתה פרקליטת המחוז- מושחתת בעליל - נחסמה כמובן על ידי היועצים המשפטיים לממשלה... אנשי משמר השחיתות בישראל...
למרות חומרת הפשעים בהם מדובר, באולם הדיונים האווירה נינוחה עד משועשעת... הנאשמים ובאי כוחם מתבדחים עם עדת המדינה על חשבון התובעת... רונאל פישר מתפרץ ועונה על שאלת התובעת במקום עדת המדינה... רות דוד מתפרצת מתי שבא לה, למרות שרוב הזמן היא כנראה בפייסבוק או בווטסאפ...
תיקון חלקי של הפברוקים וההונאות של השופט משה סובל לגבי הדיונים והפרוטוקולים של עדות עדת המדינה
לאחר פרסום בתפוצה רחבה מאד בשבוע שעבר על פברוק והונאה של השופט משה סובל, שרשם את שלשת הדיונים הקודמים, בהם העידה עדי ישעיהו,  "לא התקיים", תוקן העניין לפחות חלקית בתחילת השבוע.
א. 

ב.
תמונות: א. יומן "מועדי דיונים" בתיק האלקטרוני בנט-המשפט: א. ביום 01 לינואר - עדיין הראה ששלושת הדיונים 22, 26, 27 לדצמבר "לא התקיימו" ולא היו להם פרוטוקולים - "דיונים בלתי פורמליים מחוץ לפרוטוקול". ב. ביום 08 לינואר הרישום תוקן חלקית.  אבל מה תוכנם של הפרוטוקולים שנרשמו עכשיו - עדיין איננו יודעים...
_____  

עד לפרסום הקודם [1] על הפברוק שברישום הדיונים, "לא התקיים", וללא פרוטוקולים, לא נשמע דבר בעניין באולם הדיונים, וככל הנראה לא פעל אף אחד מבאי הכוח לתיקון העניין.  לכן, יש לראות במצב זה למעשה פשיעה מאורגנת בבית המשפט המחוזי ירושלים - שיבוש הליכי המשפט וכתבי בית דין על ידי השופט משה סובל בשיתוף פעולה ו/או העלמת עין של התביעה והסנגורים יחדיו...

לעומת זאת, אתמול, לאחר הפרסום ולאחר התיקון החלקי של העניין, התנגן הסיפור שוב ושוב באולם הדיונים.  באי הכוח ציינו שוב ושוב שאין בידם פרוטוקולים של הדיונים של עדותה של עדי ישעיהו, ואחה"צ ציין אחד מבאי הכוח שזה עתה עלה לנט-המשפט פרוטוקול הדיון מיום 27 לינואר. השופט משה סובל טען מכס המשפט שזאת בעייה בנט-המשפט...

בזמן הפסקה בדיונים, שוחחתי עם הכתבת המשפטית של גלי צה"ל על השיבושים החמורים בתיק זה.  היא העלתה הצעה מקורית - שאגיש תלונה לדוברת הנהלת בתי המשפט (חמ"ל ההונאות...).  עניתי לכתבת, שבאותה מידה הייתי גם יכול להגיש תלונה לפקח חניה של עיריית ירושלים - שיש לו בערך אותה סמכות בעניין.  אבל התנהלותה של כתבת גלי צה"ל טיפוסית לתקשורת בישראל - שמתייחסת לדוברות הנהלת בתי המשפט כאל גוף בעל סמכות בעניין הכתבים וההליכים.  זאת, למרות שדוחות שנתיים של נציב תלונות הציבור על השופטים, ובמיוחד החלטת הנציב אליעזר גולדברג בפרשת "הפרוטוקולים המפוברקים" של ורדה אלייך מתעדים שוב ושוב את תפקידה המרכזי של הנהלת בתי המשפט בהונאות שב"פברוק" כתבי בית דין והליכי משפט.

באת כוח אחד הנאשמים לעומת זאת, הסבירה לי שהפברוקים הם בכלל לא של השופט משה סובל, אלא "טעויות של המזכירות".  מעניין מאיפה המציאה באת הכוח המכובדת דעה זאת.  הראיות מהשנים האחרונות מצביעות בבירור על כך שהשופטים עושים כרצונם בכתבים וברישומים בנט-המשפט, ואין למזכירים הראשיים של בתי המשפט כל שליטה בעניין:
  • תקנות בתי המשפט -משרד רישום (1936) מתקופת המנדט הבריטי ציינו בפירוש את חובתו של המזכיר הראשי בכל בית משפט לגבי "שמירה מצויינת של התיקים והפנקסים". זאת בדומה לבתי משפט באומות אחרות, שמוצאם במשפט האנגלי המקובל. אבל תקנות בתי המשפט-מזכירות (2004) שהותקנו תחת כהונתם של אהרן ברק וטומי לפיד ביטלו כל חובה כזאת. התקנות המנדטוריות גם ציינו בפירוש את חובתו של המזכיר הראשי בניהול פנקסים לרישום מדויק, זריז ואמין של פסקי הדין.  אבל התקנות שהותקנו תחת כהונתם של אהרן ברק וטומי לפיד ביטלו כל חובה כזאת. למעשה, הצמד חמד אהרן ברק וטומי לפיד הפכו את בתי המשפט בישראל לבלתי כשירים בעליל - ללא מזכירות כדין וללא רישום כדין של פסקי דין.
  • בסדרת משפטים בפרשות בולטות - רומן זדורוב (יצחק כהן, אסתר הלמן, חיים גלפז), יאשיהו פינטו (עודד מודריק), הולילנד ("מגדלור הצדק" דוד רוזן) עסקו השופטים בהונאות חמורות בפברוק פסקי הדין ואי רישומם כדין.  אבל הן נשיאי בתי המשפט התואמים והן הנהלת בתי המשפט (בקשות על פי חופש המידע) מסרבים לענות: 
- מי מחזיק היום באחריות ובחובה לנהל רישומים אמינים ואמתיים של פסקי הדין בנט-המשפט?
האם רישום פסק דין אומר שהוא פסק דין אמתי, תקף ובר-אכיפה?
האם אי-רישום פסק דין אומר שאינו פסק דין אמתי, תקף ובר-אכיפה?  
אין ספק שבתי משפט, בהם אין אפילו רישום תקין של פסקי הדין, יימצאו על ידי משקיפים בינלאומיים בתי משפט בלתי כשירים ו/או מושחתים בעליל...

פברוקים חמורים של השופט משה סובל ברשימת "החלטות בתיק"

א.

ב.
תמונות: א.  בקשה לעין שהוגשה ביום 09 לינואר, 2017, נרשמה כבקשה מס' 190.  מתוך כך אפשר להסיק בוודאות שבתיק זה בסביבות 200 החלטות. ב. לעומת זאת, רשימת "החלטות בתיק" כוללת רק 18 החלטות.  ניהול ספרים כפולים לגבי רשימת "החלטות בתיק" בהליכים פליליים ייחשב ללא כל ספק על ידי משקיפים בינלאומיים להפרה חמורה של  הזכות ל"שימוע הוגן ופומבי", וכן ראיה מובהקת להתנהלות בית משפט בלתי כשיר ו/או מושחת בעליל.
____

אתמול הוגשה גם בקשה לעיון בתיק זה. הבקשה מתייחסת לכתבי החלטות ופרוטוקולים בתיק:
א. הפרוטוקולים של הדיונים מיום 22, 26, 27 לדצמבר, 2017 - בכדי לבדוק מה באמת רשם השופט משה סובל בפרוטוקולים  לאחר שנתפס בפברוק בעניין דיונים ופרוטוקולים אלה "לא התקיים".
ב. רשימה מלאה של "החלטות בתיק" וההחלטות עצמן.

על פי החוק בישראל, "כל אדם ראשי לעיין בהחלטות ופסקי דין שאינם אסורים בפרסום על פי דין".  ונשיאת בית המשפט העליון דורית בייניש הגדילה לעשות והצהירה בפסק הדין בעתירת האגודה לזכויות האזרח נ שר המשפטים שזכות העיון היא "עקרון יסוד בכל משטר דמוקרטי... חוקתי, על חוקי"...  ושהציפיה הייתה שבנט-המשפט תינתן גישה שוטפת להחלטות בתי המשפט שאינן אסורות בפרסום על פי דין. 

בפועל, הצהרותיה של הנשיאה דורית בייניש היו הצהרות נבובות ושקריות, שכן מערכת נט-המשפט הושלמה תחת כהונתה...  במערכת נט-המשפט, התקינו השופטים מערכת הונאתית למהדרין. במערכת זאת, השופטים מנהלים ספרים כפולים, משולשים ומרובעים, ומסתירים את החלטותיהם מהציבור באופן שרירותי וגחמני, ללא כל איסור פרסום כדין.

לכן, נותר לצפות ולראות כיצד יגיב השופט משה סובל על בקשה לעיון בהחלטותיו בתיק מדינת ישראל נ מלכה ואח', שהוא כביכול "פתוח לציבור" ואינו אסור בפרסום על פי דין....

השופטים ועורכי הדין הם קדקוד השחיתות השלטונית במדינת ישראל היום

עיון בתיקים בסדרת משפטי השחיתות השלטונית בשנים האחרונות מראה שהשופטים מנהלים הונאות באופן שגרתי במשפטים אלה, על פי עקרון הבבושקה...
תמונה: עקרון הבבושקה - כשנחשפת שחיתות שלטונית חמורה במיוחדיש צורך להפעיל שחיתות שלטונית ברמה גבוהה עוד יותר בכדי להכיל את הפרשה הראשונה
____

כאן, בפרשת רות דוד נחשפה פשיעה מאורגנת בצמרת מערכת המשפט ואכיפת החוק מתוך שיתוף פעולה של פרקליטת מחוז לשעברעורך דין ידועואחרים.  לכן, יש צורך להפעיל פשיעה מאורגנת בבית המשפט המחוזי ירושליםעל מנת להכיל את הפשיעה המאורגנת שבפרשת רות דוד, ולמנוע מהציבר להבין אותה לעומק... 

וכמובן - שאין אפשרות לנהל חקירת אמת של רות דוד והתנהלותה במשך השנים, הן כפרקליטת מחוז ת"א והן אח"כ, אין אפשרות לנהל משפט אמת בעניין זה, ואין אפשרות להעניש את רות דוד כדין... 

המצב בישראל היום הוא של אי כשירות ו/או שחיתות נרחבת של השופטים. מצב זה הושתת מלמעלה תחת כהונתם של אהרן ברק כנשיא בית המשפט העליון וטומי לפיד כשר המשפטים. בפועל, מצב זה מתופעל על ידי פיתוחה והטמעתה של מערכת נט-המשפט על ידי הנהלת בתי המשפט.

עד שלא נכניס כמה מהשופטים העבריינים לכלא, זה לא ייפסק!

קישורים:
[1] 2017-01-03 פברוקים חמורים של השופט משה סובל במשפט רות דוד – בקשה לתיקון דיווחים משובשים נשלחה לעיתונאי יואב יצחק מ"מחלקה ראשונה"
השופט משה סובל מפברק את הליכי המשפט באחת מפרשיות השחיתות החמורות בתולדות מדינת ישראל.  גישת הציבור לאולם הדיונים מוגבלת על ידי הנהלת בתי המשפט, ודיווחי התקשורת המשובשים מציגים את הדיונים המפוברקים כדיונים אמתיים של בית משפט של מדינת ישראל.  ככה זה נראה במדינה בה מערכת המשפט מושחתת.  עד שלא נכניס כמה מהשופטים העבריינים לכלא, זה לא יפסק!

2017-01-10 משפט רות דוד ורונאל פישר - עוד על הפברוקים של השופט משה סובל...

2017-01-10 משפט רות דוד ורונאל פישר - עוד על הפברוקים של השופט משה סובל...

לאחר פרסום בתפוצה רחבה בשבוע שעבר על הונאות ופברוקים של השופט משה סובל בנוגע לדיונים ולפרוטוקולים של עדות עדת המדינה עדי ישעיהו, שנרשמו תחילה, "לא התקיים", בוצע תיקון חלקי של הרישומים בנט-המשפט. יחד עם זאת ברור שהשופט משה סובל מפברק את רשימת "החלטות בתיק" ומנהל ספרים כפולים על מנת להסתיר את החלטותיו בתיק זה מהציבור. רשימת "החלטות בתיק" הנגישה לציבור מראה רק 18 החלטות, בשעה שבתיק זה יש ככל הנראה 200 החלטות או יותר נכון להיום... כל זאת, בשעה שבית המשפט העליון הצהיר הצהרות נבובות, שזכות העיון היא "עקרון יסוד בכל משטר דמוקרטי... חוקתי, על חוקי"... ושהציפיה הייתה שבנט-המשפט תינתן לציבור גישה שוטפת להחלטות בתי המשפט שאינן אסורות בפרסום על פי דין. בקשה לעיון בהחלטות בתיק זה הוגשה אתמול לשופט משה סובל. תגובתו של הבקשה לעיון תלמד רבות על ישרתו האישית וישרת ההליכים בתיק זה... פרשת רות דוד היא אולי פרשת השחיתות החמורה ביותר בתולדות מדינת ישראל, כי היא מתעדת פשיעה מאורגנת בצמרת מערכת המשפט ואכיפת החוק. מערכת המשפט ואכיפת החוק אינה מסוגלת להתמודד עם שחיתותה עצמה. אין בכך כל חדש, זהו מצב מוכר באומות אחרות בהן מערכת המשפט מושחתת. הפתרון למצב היום - על פי עקרון הבבוקשה - הכלת פרשת רות דוד על ידי שחיתות חמורה עוד יותר - שיבוש ההליכים והכתבים בבית המשפט המחוזי ירושלים... עד שלא נכניס כמה מהשופטים העבריינים לכלא, זה לא ייפסק!   
    

תמונות: השופט משה סובל, והנאשמים רות דוד, רונאל פישר, ערן מלכה - קצה הקרחון בפשע המאורגן במערכת המשפט ואכיפת החוק. השופט משה סובל מפברק את ההליכים והכתבים בשיתוף פעולה עם התביעה והסנגוריה במשפטם של רות דודרונאל פישרערן מלכה ואח’ –  אולי פרשת השחיתות השלטונית החמורה בתולדות המדינה.

____מאהל המחאה ת"א, 10 לינואר - אתמול נמשכה ההצגה בבית המשפט המחוזי ירושלים באולם הדיונים של השופט משה סובל - משפט ראווה בדוי בפרשת רות דוד, רונאל פישר, ערן מלכה ושות' - אולי פרשת השחיתות השלטונית החמורה ביותר בתולדות מדינת ישראל...

המשך העדות על פשיעה מאורגנת בצמרת מערכת המשפט ואכיפת החוק -  רות דוד, רונאל פישר, ערן מלכה ואחרים.
עדת המדינה עדי ישעיהו המשיכה בעדותה, ופירטה את סיפור הפשיעה המאורגנת. הפעם התמקדה העדות בפרשת יאיר ביטון, נגדו התנהלה חקירה סמויה בלה"ב בעניין הלבנת כספים עבור משפחת אברג'יל בפרויקט בנייה באילת.  בעוד החקירה הסמויה מתנהלת, עסקו ערן מלכה, רונאל פישר, ורות דוד במכירת חומרי החקירה ליאיר ביטון והכשלת החקירה...  

העדות גם עסקה בפרטי פרטים ב"מעטפה החומה" של ה"חומרים" שהעביר ערן מלכה לרות דוד ורונאל פישר מתוך החקירה הסמויה לגבי יאיר ביטון.  כל המעורבים בדבר ידעו שאלה "חומרים מסוכנים"... "המעטפה החומה" התגלגלה והוחבאה לפעמים במשרדו של רונאל פישר, לפעמים במשרדה של רות דוד, לפעמים בלול בחצר של ההורים של עדי ישעיהו במושב בית חנן, ובשלב סופי רות דוד הוציאה את "המעטפה החומה" מהארץ... 

בקיצור, כנופייה לתפארת בהנהגת מי שהייתה פרקליטת מחוז ת"א - רות דוד...   אבל כל חקירה לגבי התנהלותה בזמן שהייתה פרקליטת המחוז- מושחתת בעליל - נחסמה כמובן על ידי היועצים המשפטיים לממשלה... אנשי משמר השחיתות בישראל...

למרות חומרת הפשעים בהם מדובר, באולם הדיונים האווירה נינוחה עד משועשעת... הנאשמים ובאי כוחם מתבדחים עם עדת המדינה על חשבון התובעת... רונאל פישר מתפרץ ועונה על שאלת התובעת במקום עדת המדינה... רות דוד מתפרצת מתי שבא לה, למרות שרוב הזמן היא כנראה בפייסבוק או בווטסאפ...


תיקון חלקי של הפברוקים וההונאות של השופט משה סובל לגבי הדיונים והפרוטוקולים של עדות עדת המדינה
לאחר פרסום בתפוצה רחבה מאד בשבוע שעבר על פברוק והונאה של השופט משה סובל, שרשם את שלשת הדיונים הקודמים, בהם העידה עדי ישעיהו,  "לא התקיים", תוקן העניין לפחות חלקית בתחילת השבוע.א. 

ב.
תמונות: א. יומן "מועדי דיונים" בתיק האלקטרוני בנט-המשפט: א. ביום 01 לינואר - עדיין הראה ששלושת הדיונים 22, 26, 27 לדצמבר "לא התקיימו" ולא היו להם פרוטוקולים - "דיונים בלתי פורמליים מחוץ לפרוטוקול". ב. ביום 08 לינואר הרישום תוקן חלקית.  אבל מה תוכנם של הפרוטוקולים שנרשמו עכשיו - עדיין איננו יודעים...
_____  

עד לפרסום הקודם [1] על הפברוק שברישום הדיונים, "לא התקיים", וללא פרוטוקולים, לא נשמע דבר בעניין באולם הדיונים, וככל הנראה לא פעל אף אחד מבאי הכוח לתיקון העניין.  לכן, יש לראות במצב זה למעשה פשיעה מאורגנת בבית המשפט המחוזי ירושלים - שיבוש הליכי המשפט וכתבי בית דין על ידי השופט משה סובל בשיתוף פעולה ו/או העלמת עין של התביעה והסנגורים יחדיו...

לעומת זאת, אתמול, לאחר הפרסום ולאחר התיקון החלקי של העניין, התנגן הסיפור שוב ושוב באולם הדיונים.  באי הכוח ציינו שוב ושוב שאין בידם פרוטוקולים של הדיונים של עדותה של עדי ישעיהו, ואחה"צ ציין אחד מבאי הכוח שזה עתה עלה לנט-המשפט פרוטוקול הדיון מיום 27 לינואר. השופט משה סובל טען מכס המשפט שזאת בעייה בנט-המשפט...

בזמן הפסקה בדיונים, שוחחתי עם הכתבת המשפטית של גלי צה"ל על השיבושים החמורים בתיק זה.  היא העלתה הצעה מקורית - שאגיש תלונה לדוברת הנהלת בתי המשפט (חמ"ל ההונאות...).  עניתי לכתבת, שבאותה מידה הייתי גם יכול להגיש תלונה לפקח חניה של עיריית ירושלים - שיש לו בערך אותה סמכות בעניין.  אבל התנהלותה של כתבת גלי צה"ל טיפוסית לתקשורת בישראל - שמתייחסת לדוברות הנהלת בתי המשפט כאל גוף בעל סמכות בעניין הכתבים וההליכים.  זאת, למרות שדוחות שנתיים של נציב תלונות הציבור על השופטים, ובמיוחד החלטת הנציב אליעזר גולדברג בפרשת "הפרוטוקולים המפוברקים" של ורדה אלייך מתעדים שוב ושוב את תפקידה המרכזי של הנהלת בתי המשפט בהונאות שב"פברוק" כתבי בית דין והליכי משפט.

באת כוח אחד הנאשמים לעומת זאת, הסבירה לי שהפברוקים הם בכלל לא של השופט משה סובל, אלא "טעויות של המזכירות".  מעניין מאיפה המציאה באת הכוח המכובדת דעה זאת.  הראיות מהשנים האחרונות מצביעות בבירור על כך שהשופטים עושים כרצונם בכתבים וברישומים בנט-המשפט, ואין למזכירים הראשיים של בתי המשפט כל שליטה בעניין:
  • תקנות בתי המשפט -משרד רישום (1936) מתקופת המנדט הבריטי ציינו בפירוש את חובתו של המזכיר הראשי בכל בית משפט לגבי "שמירה מצויינת של התיקים והפנקסים". זאת בדומה לבתי משפט באומות אחרות, שמוצאם במשפט האנגלי המקובל. אבל תקנות בתי המשפט-מזכירות (2004) שהותקנו תחת כהונתם של אהרן ברק וטומי לפיד ביטלו כל חובה כזאת. התקנות המנדטוריות גם ציינו בפירוש את חובתו של המזכיר הראשי בניהול פנקסים לרישום מדויק, זריז ואמין של פסקי הדין.  אבל התקנות שהותקנו תחת כהונתם של אהרן ברק וטומי לפיד ביטלו כל חובה כזאת. למעשה, הצמד חמד אהרן ברק וטומי לפיד הפכו את בתי המשפט בישראל לבלתי כשירים בעליל - ללא מזכירות כדין וללא רישום כדין של פסקי דין.
  • בסדרת משפטים בפרשות בולטות - רומן זדורוב (יצחק כהן, אסתר הלמן, חיים גלפז), יאשיהו פינטו (עודד מודריק), הולילנד ("מגדלור הצדק" דוד רוזן) עסקו השופטים בהונאות חמורות בפברוק פסקי הדין ואי רישומם כדין.  אבל הן נשיאי בתי המשפט התואמים והן הנהלת בתי המשפט (בקשות על פי חופש המידע) מסרבים לענות: 
- מי מחזיק היום באחריות ובחובה לנהל רישומים אמינים ואמתיים של פסקי הדין בנט-המשפט?
האם רישום פסק דין אומר שהוא פסק דין אמתי, תקף ובר-אכיפה?
האם אי-רישום פסק דין אומר שאינו פסק דין אמתי, תקף ובר-אכיפה?  
אין ספק שבתי משפט, בהם אין אפילו רישום תקין של פסקי הדין, יימצאו על ידי משקיפים בינלאומיים בתי משפט בלתי כשירים ו/או מושחתים בעליל...

פברוקים חמורים של השופט משה סובל ברשימת "החלטות בתיק"


א.

ב.
תמונות: א.  בקשה לעין שהוגשה ביום 09 לינואר, 2017, נרשמה כבקשה מס' 190.  מתוך כך אפשר להסיק בוודאות שבתיק זה בסביבות 200 החלטות. ב. לעומת זאת, רשימת "החלטות בתיק" כוללת רק 18 החלטות.  ניהול ספרים כפולים לגבי רשימת "החלטות בתיק" בהליכים פליליים ייחשב ללא כל ספק על ידי משקיפים בינלאומיים להפרה חמורה של  הזכות ל"שימוע הוגן ופומבי", וכן ראיה מובהקת להתנהלות בית משפט בלתי כשיר ו/או מושחת בעליל.
____

אתמול הוגשה גם בקשה לעיון בתיק זה. הבקשה מתייחסת לכתבי החלטות ופרוטוקולים בתיק:
א. הפרוטוקולים של הדיונים מיום 22, 26, 27 לדצמבר, 2017 - בכדי לבדוק מה באמת רשם השופט משה סובל בפרוטוקולים  לאחר שנתפס בפברוק בעניין דיונים ופרוטוקולים אלה "לא התקיים".
ב. רשימה מלאה של "החלטות בתיק" וההחלטות עצמן.

על פי החוק בישראל, "כל אדם ראשי לעיין בהחלטות ופסקי דין שאינם אסורים בפרסום על פי דין".  ונשיאת בית המשפט העליון דורית בייניש הגדילה לעשות והצהירה בפסק הדין בעתירת האגודה לזכויות האזרח נ שר המשפטים שזכות העיון היא "עקרון יסוד בכל משטר דמוקרטי... חוקתי, על חוקי"...  ושהציפיה הייתה שבנט-המשפט תינתן גישה שוטפת להחלטות בתי המשפט שאינן אסורות בפרסום על פי דין. 

בפועל, הצהרותיה של הנשיאה דורית בייניש היו הצהרות נבובות ושקריות, שכן מערכת נט-המשפט הושלמה תחת כהונתה...  במערכת נט-המשפט, התקינו השופטים מערכת הונאתית למהדרין. במערכת זאת, השופטים מנהלים ספרים כפולים, משולשים ומרובעים, ומסתירים את החלטותיהם מהציבור באופן שרירותי וגחמני, ללא כל איסור פרסום כדין.

לכן, נותר לצפות ולראות כיצד יגיב השופט משה סובל על בקשה לעיון בהחלטותיו בתיק מדינת ישראל נ מלכה ואח', שהוא כביכול "פתוח לציבור" ואינו אסור בפרסום על פי דין....

השופטים ועורכי הדין הם קדקוד השחיתות השלטונית במדינת ישראל היום

עיון בתיקים בסדרת משפטי השחיתות השלטונית בשנים האחרונות מראה שהשופטים מנהלים הונאות באופן שגרתי במשפטים אלה, על פי עקרון הבבושקה...
תמונה: עקרון הבבושקה - כשנחשפת שחיתות שלטונית חמורה במיוחדיש צורך להפעיל שחיתות שלטונית ברמה גבוהה עוד יותר בכדי להכיל את הפרשה הראשונה
____

כאן, בפרשת רות דוד נחשפה פשיעה מאורגנת בצמרת מערכת המשפט ואכיפת החוק מתוך שיתוף פעולה של פרקליטת מחוז לשעברעורך דין ידועואחרים.  לכן, יש צורך להפעיל פשיעה מאורגנת בבית המשפט המחוזי ירושליםעל מנת להכיל את הפשיעה המאורגנת שבפרשת רות דוד, ולמנוע מהציבר להבין אותה לעומק... 

וכמובן - שאין אפשרות לנהל חקירת אמת של רות דוד והתנהלותה במשך השנים, הן כפרקליטת מחוז ת"א והן אח"כ, אין אפשרות לנהל משפט אמת בעניין זה, ואין אפשרות להעניש את רות דוד כדין... 

המצב בישראל היום הוא של אי כשירות ו/או שחיתות נרחבת של השופטים. מצב זה הושתת מלמעלה תחת כהונתם של אהרן ברק כנשיא בית המשפט העליון וטומי לפיד כשר המשפטים. בפועל, מצב זה מתופעל על ידי פיתוחה והטמעתה של מערכת נט-המשפט על ידי הנהלת בתי המשפט.

עד שלא נכניס כמה מהשופטים העבריינים לכלא, זה לא ייפסק!

קישורים:
[1] 2017-01-03 פברוקים חמורים של השופט משה סובל במשפט רות דוד – בקשה לתיקון דיווחים משובשים נשלחה לעיתונאי יואב יצחק מ"מחלקה ראשונה"
השופט משה סובל מפברק את הליכי המשפט באחת מפרשיות השחיתות החמורות בתולדות מדינת ישראל.  גישת הציבור לאולם הדיונים מוגבלת על ידי הנהלת בתי המשפט, ודיווחי התקשורת המשובשים מציגים את הדיונים המפוברקים כדיונים אמתיים של בית משפט של מדינת ישראל.  ככה זה נראה במדינה בה מערכת המשפט מושחתת.  עד שלא נכניס כמה מהשופטים העבריינים לכלא, זה לא יפסק!