Tuesday, November 15, 2016

2016-11-15 מדינת ישראל נ רפי רותם: זורמים עם השופט דניאל בארי בהונאה שבפברוק "השמעת הכרעת הדין"


מדינת ישראל נ רפי רותם: זורמים עם השופט דניאל בארי בהונאה שבפברוק דיון "השמעת הכרעת הדין"
עתה כבר ברור, שהשופט דניאל בארי, יודע בבירור, שלא נרשם כראוי פרוטוקול לדיון "השמעת הכרעת הדין" מיום 06 לאוקטובר, 2016. עתה גם כבר ברור, שהשופט דניאל בארי נחוש בדעתו שלא לתקן שיבוש זה, ולא לרשום כראוי "פרוטוקול" לדיון "השמעת הכרעת הדין" מיום 06 לאוקטובר, 2016.  עתה גם ברור, שהשופט דניאל בארי קיבל הודעות חוזרות לגבי ההפרה הבוטה של יסודות ההליך הראוי ושימוע הוגן ופומבי בהתנהלות זאת.  
כרגיל במצבים אלה, תגובותיהם של בתי המשפט - מבית המשפט השלום ועד לעליון, מספקות את הראיות הברורות ביותר לכך, שאין כאן טעות אנוש, אלא כוונת זדון - כלומר הונאה על כס המשפט.
החידוש המפליג של המשפט הישראלי: "ירידה בפורמליזם ועלייה בערכים", כפי שהוא מתבטא בהליכים הפליליים במדינת ישראל היום, הוא הפרה חמורה של זכויות האדם בחוק הבינלאומיץ
מזדורוב ועד רותם - מפברקים בלי לדפוק חשבון...  עד שלא נכניס כמה מהשופטים העבריינים לכלא, זה לא ייפסק!
קראו את הפוסט השלם: http://inproperinla.blogspot.co.il/2016/11/2016-11-15.html

תמונות: ההונאה בתיק מדינת ישראל נ רפי רותם החלה תחת ניצוחה של השופטת יעל פרדלסקי, ומסתיימת עתה תחת ניצוחו של השופט דניאל בארי.  משה סילמן ז"ל, רומן זדורוב, רפי רותם - כולם נפגעי עבריינות השופטים!
_________
מאהל המחאה ת"א, 15 לנובמבר - בקשה נוספת הוגשה היום בתיק מדינת ישראל נ רפי רותם (1074-02-13), במטרה לחדד את ההונאה שבהתנהלותו של השופט דניאל בארי לגבי פברוק הליך "השמעת הכרעת הדין" מיום 06 לאוקטובר, 2016.
בדיון זה, הרשיע כביכול דניאל בארי את חושף השחיתויות ברשות המסים רפי רותם בסעיפים שונים של אישומים פליליים, שרובם נוגעים ל"העלבת עובד ציבור".
אולם הראיות מצביעות על כך שהשופט דניאל בארי עסק ב"פברוק" מבית מדרשה של השופטת ורדה אלשייך לגבי הדיון ב-06 לאוקטובר, וניהל רק "דיון בלתי פורמלי, מחוץ לפרוטוקול" - כלומר דיון בדוי/למראית עין.
 החידוש המפליג של המשפט הישראלי: "ירידה בפורמליזם ועלייה בערכים", כפי שהוא מתבטא בהליכים הפליליים במדינת ישראל היום, הוא הפרה חמורה של זכויות האדם בחוק הבינלאומי!

להלן לשון הבקשה מהיום במלואה. 

BILINGUAL FILING – ENGLISH FOLLOWS THE HEBREW

בית המשפט השלום ת"א

מדינת ישראל נ. רפאל רותם 1074-02-13

מבקש העיון:
דר' יוסף צרניק
ת"ד 33407, תל-אביב
פקס: 077-3179186
בקשה דחופה להבהרת "החלטה בפתקית" מיום 09 לנובמבר, 2016, לעניין העיון בפרוטוקול עשוי כדין ורשום כדין של דיון "השמעת הכרעת הדין" מיום 06 לאוקטובר, 2016, ולקבלת העתק חתום ומאושר כדין של החלטה זאת.

מבקש העיון, דר’ יוסף צרניק, מגיש בזאת בקשה דחופה להבהרת "החלטה בפתקית" מיום 09 לנובמבר, 2016, לעניין העיון בפרוטוקול עשוי כדין ורשום כדין של דיון "השמעת הכרעת הדין" מיום 06 לאוקטובר, 2016, ולקבלת העתק חתום ומאושר כדין של החלטה זאת:
1. למרות בקשות חוזרות לעיון בפרוטוקול עשוי כדין ורשום כדין של דיון "השמעת הכרעת הדין" מיום 06 לאוקטובר, 2016, מסרב השופט דניאל בארי ליתן כל החלטה על בקשות אלה לגופן, או להתייחס בכל צורה שהיא לקיומו, או אי קיומו של פרוטוקול עשוי כדין ורשום כדין של הדיון מיום 06 לאוקטובר, 2016.
2. הבקשה הקודמות מציינות:
א) שהדיון מיום 06 לאוקטובר, 2016, נחזה על פניו כדיון כ"דיון בלתי פורמלי, שלא לפרוטוקול" – כלומר דיון בדוי/למראית עין (“מפוברק")שיטת הונאה של שופטים, המוכרת וידועה מזה דורות ברחבי העולם, והנפוצה היום בין השופטים בישראל.
ב) שבניגוד לפרוטוקולים של הדיונים הקודמים בתיק זה, עדיין לא נרשם פרוטוקול הדיון הנ"ל כקיים בכרטיסיית "דיונים בתיק", למרות שפרוטוקול הדיון שאחריו, מיום 07 לנובמבר, 2016 כבר נרשם.
ג) שלקיום דיון פורמלי, לפרוטוקול, ורישום פרוטוקול כדין של "השמעת הכרעת הדין", יש חשיבות קריטית לאימות (אותנטיקציה) של כתב “הכרעת הדין” שפורסם בתיק זה.
ד) שהנסיבות הנוכחיות של אי רישום פרוטוקול לדיון "השמעת הכרעת הדין" מיום 06 לאוקטובר, 2016, יחד עם פרסום כתב "הכרעת דין" מאותו היום, יצרו מצב חוקי עמום ודו-משמעי לגבי תקינות ותקפות “הכרעת הדין” מיום 06 לאוקטובר, 2016. יצירת מצב זה, ועוד יותר מכך – אי תיקונו לאחר שבית המשפט קיבל הודעה על כך – ייחשבו ללא כל ספק לפגיעה חמורה בזכויות היסוד:
(א) ל"הליך ראוי" – על פי האמנה הבינלאומית לזכויות אזרחיות ופוליטיות (1966), וכן,
(ב) ל"שימוע הוגן ופומבי" – על פי ההצרה לכל באי עולם על זכויות האדם (1948)..
3. ביום 09 לנובמבר הנפיק השופט דניאל בארי "החלטה בפתקית", האומרת: "תמצית הכרעת הדין הוקראה ביום 6.10.16." (תמונה 1).

 

תמונה 1: החלטה בפתקית" של השופט דניאל בארי מיום 09 לנובמבר, 2016, על בקשה דחופה חוזרת לקבלת החלטה על בקשה לעיון בפרוטוקול עשוי כדין של דיון "השמעת הכרעת הדין" מיום 06 לאוקטובר, 2016: “תמצית הכרעת הדין הוקראה ביום 8.10.16."
________

4. "החלטה בפתקית" זאת:
א) מתחמקת שוב מהתייחסות ישירה לעצם קיומו, או אי קיומו של פרוטוקול עשוי כדין ורשום כדין של דיון "השמעת הכרעת הדין" מיום 06 לאוקטובר, 2016.
ב) שוב, לא נרשמה ברשימת "החלטות בתיק", והוסתרה שלא כדין מעין הציבור. ללא איסור פרסום כדין הוגדרה "חסוי לציבור".
ג) אינה נושאת כל חתימה נראית לעין של השופט דניאל בארי, כל סימן אימות (אותנטיקציה) של מזכירות בית המשפט, ומעולם לא הומצאה כדין.
5. בקשות קודמות מציינות, שפרסום כתבי בית דין בדויים/”מפוברקים" (“טיוטות") בנט-המשפט, הפך לשגרה בקרב השופטים בישראל בשנים האחרונות. החלטת נציב תלונות הציבור על השופטים בפרשת "הפרוטוקולים המפוברקים" של השופטת ורדה אלשייך גם מבהירה את הקושי להבחין בכתבים בנט-המשפט בין כתב בית דין אמתי (אותנטי) לבין "טיוטא" חסרת כל תוקף. [1]
6. לפיכך מתבקש השופט דניאל בארי בדחיפות:
א) להבהיר: האם כוונת האמירה “תמצית הכרעת הדין הוקראה ביום 8.10.16", לומר ”“תמצית הכרעת הדין הוקראה על פי חוקי מדינת ישראל ביום 8.10.16", או שמא הייתה זאת הקראה בעלמא, כגון הקראת סיפור לילד לפני השינה?
ב) להבהיר: האם ה"החלטה בפתקית" מיום 09 לנובמבר, 2016, כפי שהיא, היא כתב בית דין אמתי (אותנטי) בר תוקף של בית משפט של מדינת ישראל?
ג) להורות למזכירות בית המשפט לשלוח לי בדואר רשום עם אישור מסירה העתק של ה"החלטה בפתקית" מיום 09 לנובמבר, 2016, התואם את אמנת האפוסטיל- האג (1961), לצורך הגשתו מחוץ לגבולות מדינת ישראל – דהיינו, העתק חתום בחתימה נראית לעין של השופט דניאל בארי, ומאושר כדין "העתק מתאים למקור" בחתימת ידו של מזכיר ראשי ממונה כדין או רשם בית המשפט.
מן הדין והצדק שהשופט דניאל בארי ייעתר לבקשה זאת ללא כל שיהוי.


תאריך: 15 לנובמבר, 2016 __________________
                             מבקש העיון - דר’ יוסף צרניק
1 2016-07-11 Complaint, filed with the UN Human Rights Council, Working Group on Arbitrary Detention, in RE: Roman Zadorov - Ukrainian citizen detained in Israel: Attachment 9.5 - Judge Varda Alshech “Fabricated Protocols” scandal – Israel Bar Association complaint and Ombudsman of the Judiciary May 31, 2012 decision (12/ 88 /Tel-Aviv District)
תלונה שהוגשה למועצת זכויות האדם של האו"ם, קבוצת העבודה על מאסרים שרירותיים, בעניין רומן זדורוב – אזרח אוקראינה המוחזק בישראל: נספח 9.5 -פרשת "הפרוטוקולים המפוברקים" של השופטת ורדה אלשייך והחלטת נציב תלונות הציבור על השופטים מיום 31 למאי, 2012 (12/88 מחוזי ת"א)