Thursday, December 14, 2017

2017-12-14 הבלוגרים והשופטים הנוקמים: פלוני (צבי זר) נ מדינת ישראל ( 9275/17) ערר בבית המשפט העליון בעניין ראיות - משפט במחשכים...

2017-12-14 הבלוגרים והשופטים הנוקמים: פלוני (צבי זר) נ מדינת ישראל ( 9275/17) ערר בבית המשפט העליון בעניין ראיות - משפט במחשכים...
Image may contain: text
Image may contain: text
Image may contain: text

תל-אביב, 14 לדצמבר - בשלב זה בפרשה חמורה זאת של התעללות השופטים בבלוגרים, הנאשם צבי זר שוחרר לחלופת מעצר בבית הוריו, בשעה שלורי שם-טוב ומוטי לייבל מוחזקים במעצר עד תום ההליכים, החל מסוף פברואר 2017!

כאן: החלטה של השופט מני מזוז בערר של צבי זר בעניין ראיות, מהדיון שהתנהל בדלתיים סגורות שלשום (12 לדצמבר):
* אתר בית המשפט מראה שהתיק "חסוי", אך ככל הנראה זהו עוד מקרה של "חסיון מנהלי" - התנהלות בלתי חוקית, חסרת סמכות של בית המשפט העליון... והפרה של הזכות להליך ראוי, משפט הוגן ופומבי, לא רק של שלושת הנאשמים, אלא של כל תושבי מדינת ישראל... התיקים בבית המשפט העליון נפתחים באופן שגרתי כתיקים "חסויים", "בדלתיים סגורות" - ללא החלטות שיפוטיות בעניין. ואח"כ לפעמים יש "בקשה לפתיחת דלתיים" ושינוי הרישום. בקיצור - התנהלות טיפוסית של דיקטטורה שיפוטית.
* כותרת ההליך מציגה אותו כ"פלוני נ מדינת ישראל" - השופטים עוסקים בשיבוש רשימת התיקים באופן שיטתי... פלוני ופלונית הלכו לטייל בגן, והם תפסו אותם, וגם חקרו אותם, והעלו אותם למשפט...
* תיאור תמצית כתב האישום על ידי מזוז מבהירה את גודל האיום שבתי המשפט והשופטים ראו בפעולות המחאה נגד שחיתות בתי המשפט לעניני משפחה...
* הדרישה של צבי זר לגישה לחומר החקירה של עו"ד ברק לייזר - יועמ"ש הנהלת בתי המשפט - מבוססת על טענה לאכיפה בררנית ולהגנה מן הצדק. מעורבותו של עו"ד ברק לייזר, דמות בכירה בכנופיית שלטון החוק (משהו ברמה של רות דוד), היא אחד הדברים המוזרים בפרשת הבלוגרים והשופטים הנוקמים. לייזר נעצר גם הוא בסוף פברואר 2017 למספר ימים, ואח"כ על פי התקשורת היה במעצר בית עוד מספר ימים, ואז חזר לעבוד במשרדו כרגיל.  אבל התנגדות המדינה כאן, מוזרה עוד יותר: המדינה טוענת, שחקירת עו"ד ברק לייזר לא הסתיימה עדיין. אז איך לייזר חזר לייצג את הנהלת בתי המשפט בכנסת ובמערכות השלטון, כשהחקירה נגדו עדיין מתנהלת?  ולא סתם חקירה, אלא בפרשה של "כנופיית טרור רשתי", שפעלה "בצוותא חדא" והייתה איום ממשי על מערכת המשפט בישראל?
* ברור שמניעת גישת לורי ומוטי לדיונים בעניינו של צבי זר, גם היא חלק מהפרות בוטות של ההליך הראוי, משפט הוגן ופומבי.
* הפעם זה מני מזוז. החיילים בשטח הם אברהם היימן ובני שגיא, אבל עד שהסיפור הזה ייגמר, כל אחד משופטי בית המשפט העליון יעשה פה סיבוב, קרוב לוודאי. אחרי הכל, צריך להפגין למורדים, שהשופטים מצופפים שורות כשצריך, וההתעללות היא לא על ידי שופט אחד או שניים, אלא התנהלות של הכנופיה כולה בצוותא חדא!