Saturday, February 11, 2017

2017-02-11 ראשי המפלגות בכנסת מתבקשים להגיש תלונה פלילית נגד בכירים בוועדת הבחירות המרכזית


ראשי המפלגות בכנסת מתבקשים להגיש תלונה פלילית נגד בכירים בוועדת הבחירות המרכזית
פנייה נשלחה היום לראשי המפלגות המיוצגות בכנסת, הסוקרת את הראיות להונאת מחשבים בוועדת הבחירות המרכזית.  הראיות הצטברו לאחרונה מתוך תכתובת עם ועדת הבחירות המרכזית והשב"כ.   ראשי המפלגות מתבקשים להצטרף להגשת תלונה פלילית נגד עורכי דין, שהם בעלי תפקידים בכירים בוועדה - המנכלית אורלי עדס, הממונה על פי חוק חופש המידע אלעד נוה, והיועץ המשפטי דין לבנה.  המכתב גם אומר שהתעלמות מהראיות להונאה בוועדת הבחירות המרכזית תעלה ספקות לגבי טבעו של המשטר בישראל.

תמונה: עו"ד אורלי עדס, מנכ"לית ועדת הבחירות המרכזית - חשודה מרכזית בהונאה.  התעלמות של ראשי המפלגות בכנסת ה-20 מראיות ברורות להונאה בוועדת הבחירות המרכזית, תעלה ספקות לגבי טבעו של המשטר בישראל.
____

מאהל המחאה ת"א, 11 לפברואר -פנייה נשלחה היום לראשי המפלגות המיוצגות בכנסת ה-20.  הפנייה סוקרת ראיות להונאה חמורה בוועדת הבחירות המרכזית, ומבקשת לדון עם המעוניינים בכך בהגשת תלונה ללהב/יחא"ה וליועמ"ש אביחי מנדלבליט נגד בכירים בוועדת הבחירות המרכזית.

להלן לשון הפנייה במלואה:


11 לפברואר, 2017

הבית היהודי - נפתלי בנט
הליכוד - בנימין נתניהו
המחנה הציוני - יצחק הרצוג
הרשימה המשותפת - איימן עודה
יהדות התורה - יעקב ליצמן
יש עתיד - יאיר לפיד
ישראל ביתנו -רוברט אילטוב
כולנו - משה כחלון (ע"י ח"כ גלנט
מרצ - זהבה גלאון
ש"ס -אריה דרעי (ע"י ח"כ גואטה)
בדוא"ל

הנידון: הגשת תלונה פלילית ללהב/יאח"ה וליועמ"ש נגד בכירים בוועדת הבחירות המרכזית
אודה על תשובתכם בתוך 7 ימים. הזמן הוא מעיקרו של העניין!

נכבדי חברי הכנסת,
ברשותי אוסף מסמכים, המסוכמים בפרסום המצורף, שהם תוצאת בקשה על פי חוק חופש המידע על ועדת הבחירות המרכזית בעניין מחשוב ועדת הבחירות המרכזית, ישרתן ותקינותן של מערכות המידע של הועדה, וכן תכתובת עם הוועדה ועם השב"כ בהמשך לתשובת הוועדה על הבקשה.
מסמכים אלה:
א) מצביעים בבירור על הונאה של בכירים בוועדת הבחירות המרכזית בתשובתם על פי חוק חופש המידע לגבי ישרתן ותקינותן של מערכות המידע של הוועדה, והתאמתן לחוק ולתקנים המחייבים;
ב) מצביעים על סתירה ברורה וחמורה בין דברי בכירים בוועדת הבחירות המרכזית ותשובת משרד ראש הממשלה על פנייה לראש השב"כ בעניין בדיקת המערכות ואבטחתן;
ג) מעלים חשש כבד שההונאה בתשובת ועדת הבחירות המרכזית על פי חוק חופש המידע, ובדומה, הסתירה בין דברי הוועדה לתשובת השב"כ, נועדו לחפות על הונאה במחשוב ועדת הבחירות המרכזית,
ד) מעלים חשש כבד של חוסר ישרה ו/או הונאה בניהול הבחירות הכלליות 2015, כפי שנטען בעבר בפרסומים בארה"ב ובישראל.
מובן מאליו שהונאה מן הסוג הנחשד מערערת את חוקיות סמכותה של הכנסת הנוכחית. יתרה מזאת, התעלמות מראיות ברורות להונאה מסוג זה על ידי ראשי המפלגות המיוצגות בכנסת, חייבת לעורר ספקות לגבי מהות המשטר במדינת ישראל.
הפרסום להלן גם מציע שמן הראוי להיערך מיד לניהול הבחירות הכלליות הבאות בנייר ולהזמין משקיפי בחירות בינלאומיים מקצועיים.
מידע נוסף נמצא בפרסום המועתק להלן, ואשמח לדון עוד בעניין שבנידון עם מי מכם המעוניין בכך.
בברכה,

דר' יוסף צרניק
Human Rights Alert - NGO
מאהל המחאה ת"א

העתקים: תפוצה רחבה
מצורף: השב"כ מפליל את ועדת הבחירות המרכזית בהונאת מחשבים חמורה... ואיפה היו שופטי בית המשפט העליון???


השב"כ מפליל את ועדת הבחירות המרכזית בהונאת מחשבים חמורה... ואיפה היו שופטי בית המשפט העליון??? 
לנוכח פרסומים הטוענים הונאת מחשבים מהותית בבחירות הכלליות של 2015, הוגשה על ועדת הבחירות המכרזית בקשה על פי חוק חופש המידע (כנראה הראשונה אי פעם), שביקשה תיעוד של אפיונן, פיתוחן, בדיקתן, הפעלתן ואבטחתן של מערכות המידע כדין ועל פי תקנים מחייבים.  תשובת הוועדה, על דעתם של שלושה עורכי דין בכירים, נחזתה כהונאה.  במיוחד - חלקה של התשובה האומר שהמערכות נבדקו ואושרו על ידי השב"כ (רא"מ). לפיכך, הוגשה פנייה רשמית לראש השב"כ נדב ארגמן, לאשר או להכחיש את אחריות השב"כ למערכות.  התשובה התקבלה ממשרד ראש הממשלה והכחישה שהשב"כ (רא"מ) בדקו או אישרו את המערכות.  קשה למצוא הסבר הגיוני, פרט להונאה, להתנהלותם של שלושה עורכי דין בעלי תפקידים בוועדת הבחירות המרכזית - אורלי עדס -מנכ"לית, אלעד נוה - ממונה על פי חופש המידע, ודין ליבנה - יועץ משפטי. עובד מדינה נוסף - לזר דודוביץ - המנהל את המערכות, חשוד כדמות מרכזית בהונאה במחשוב הוועדה.  את סדרת שופטי בית המשפט העליון שכיהנו בשנים המתאימות כיושבי ראש הוועדה יש לראות כבלתי כשירים, מושחתים ו/או מי שעסקו בהפרת אמונים חמורה.  יחד עם זאת שופטי בית המשפט העליון עוסקים בשגרה בהתנהלות דומה במערכות המידע של בית המשפט העליון עצמו, ושופטים בכירים ניהלו את פיתוחה והפעלתה של מערכת נט-המשפט - מערכת הונאתית בבתי המשפט המחוזיים והשלום.  השב"כ עצמו בתשובה על פנייה ליורם כהן, הודיע בעבר שגם אינו אחראי על אבטחת מערכות מידע של בתי המשפט...  יחד עם זאת, האירוע שלפנינו מעניין במיוחד, כיוון שהוא מייצג היפוך תפקידים - השב"כ שומר על החוק ומתריע את הציבור על הפרה חמורה של החוק על ידי שופטים ועורכי דין...  מצב זה יכול להיות קשור להקמת "מטה הסייבר הלאומי" והתנהלות רה"מ נתניהו בעניין. ברור גם שמערכת אכיפת החוק לא תחקור את המצב בוועדת הבחירות כראוי, ואיש לא יעמוד לדין  - שכן היועמ"ש אביחי מנדלבליט מחפה בשגרה על עבריינות של פקידי ממשל בכירים...  בקיצור: משבר חוקתי באומה ללא חוקה...  לאור מצב זה, על הציבור לדרוש הפעלת צעדים מתקנים זמניים ונקודתיים -  להתכונן מיד לניהול בנייר, בלתי ממוחשב של הבחירות הכלליות הבאות, והזמנת משקיפים בינלאומיים מקצועיים.
קראו את הפוסט השלם:  http://inproperinla.blogspot.co.il/2017/02/2017-02-05_5.html