Sunday, December 2, 2018

2018-12-02 רפי רותם והשוטרים, לורי שם-טוב והסוהרים, שופטי בית המשפט השלום ת"א ומשטרת ת"א - פשיעה מאורגנת במערכת החוק והמשפט...

2018-12-02 רפי רותם והשוטרים, לורי שם-טוב והסוהרים, שופטי בית המשפט השלום ת"א ומשטרת ת"א - פשיעה מאורגנת במערכת החוק והמשפט...
למה גולדברג דילג אל כל הראיות לעבריינות של אדרי בצוותא חדא עם אחרים, ובחר לעסוק רק באירוע נקודתי, בו אדרי פעל ***לבדו***???

No automatic alt text available. Image may contain: text
Image may contain: 1 person, closeup Image may contain: 1 person, suit Image may contain: 1 person, smiling, eyeglasses
בואו נעזוב לרגע את המקרים הפרטיים, ונשאל את השאלה העקרונית: האם אנחנו מדברים פה על פשיעה מאורגנת במערכת החוק והמשפט? ושימו לב, שדווקא על העניינים האלה, השופט גודלברג דילג... גולדברג בחר להתרכז רק בעניין השולי, הנוגע להתנהלותו של צ'יקו אדרי ***לבדו***, ורק ביחס להליכים בוועדה למינוי בכירים - השיחה עם פיני פישלר... למה???
ובקשה אחת קטנה: אל תתחילו לשיר לי "אליעזר גולדברג"אליעזר גולדברג הוא נשמה"... הבחור הזה הוא רב-טייח! הוא זה שקבר את פרשת השופטת הנוכלת ורדה אלשייך!
---
א) מדוע מנע צ'יקו אדרי מרפי רותם להגיש את התלונה? ומדוע ידעו שוטרי משטרת ת"א שראוי להתעלל ברפי רותם? האם עשו כל זאת מיזמתם? או שמא אדרי קיבל תדרוך או שיחת טלפון כלשהי ממישהו בפרקליטות (נראה לי שרות דוד חכמה יותר מצ'יקו אדרי, ולא היא זאת שהרימה טלפון)? כי אם זה המצב, יש לנו פה ראיות ברורות לחלוטין לפשיעה מאורגנת של מערכת החוק והמשפט..
ב) באותה מידה: מעניין איך הדברים התגלגלו בבית המשפט השלום ת"א במשך יותר מ-10 שנים, כך שכל שופט חדש שנכנס לתפקידו, ידע שראוי ל"פברק" (לעשות במרמה) בצוותא חדא עם שוטרי משטרת ישראל את צווי החיפוש, התפיסה, האזנות סתר? כפי שהראתה ללורי שם טוב (וכפי שפסק בסופו של דבר הנציב מאין ברירה לאחר שהשופט עלאא מסארווה פתח את הפה עליהם). האם מישהו בבית המשפט ת"א או במשטרת ישראל נתן תדרוך קצר כלשהו לכל שופט חדש? כי אם זה המצב (ואין כל דרך אחרת - אלא אם כן מאמינים שהשופטים החדשים נחונו ביכולת לתקשורת אל-חושית), יש לנו פה ראיות ברורות לחלוטין לפשיעה מאורגנת של מערכת החוק והמשפט.
ג) באותה מידה: מעניין איך הדברים התגלגלו בבית המשפט השלום ת"א במשך יותר מ-10 שנים, כך שכל שופט חדש שנכנס לתפקידו, ידע שראוי ל"פברק" (לעשות במרמה) בצוותא חדא עם שוטרי משטרת ישראל את צווי החיפוש, התפיסה, האזנות סתר? כפי שהראתה ללורי שם טוב (וכפי שפסק בסופו של דבר הנציב מאין ברירה לאחר שהשופט עלאא מסארווה פתח את הפה עליהם). האם מישהו בבית המשפט ת"א או במשטרת ישראל נתן תדרוך קצר כלשהו לכל שופט חדש? כי אם זה המצב (ואין כל דרך אחרת - אלא אם כן מאמינים שהשופטים החדשים נחונו ביכולת לתקשורת אל-חושית), יש לנו פה ראיות ברורות לחלוטין לפשיעה מאורגנת של מערכת החוק והמשפט.
חנה קים Uri Breitman