Saturday, September 22, 2018

2018-09-22 הבלוגרים והשופטים הנוקמים - היימן ושגיא מפעילים בשגרה חיסיון מפוברק - שיבוש כתבי בית דין, מרמה, והפרה חמורה של פומביות הדיון!


הבלוגרים והשופטים הנוקמים - היימן ושגיא מפעילים בשגרה חיסיון מפוברק - שיבוש כתבי בית דין, מרמה, והפרה חמורה של פומביות הדיון!
אצל השופטים במדינת ישראל, זכות האדם הבסיסית ל"משפט הוגן ופומבי" היא רק קישוט על הקיר בבית המשפט העליון (שם תלוי עותק של ההכרזה לכל באי עולם על זכויות האדם). בפועל, כמו בעניין זכויות יסוד אחרות - השופטים בישראל עושים מה שבא להם.  אבל אסתר חיות רוצה למכור לנו את הלוקש - שהשופטים במדינת ישראל הם אלה ששומרים על זכויות האדם... היחצ"ן הטוב בעולם לא יעזור לה!
קראו את הפוסט השלם: http://inproperinla.blogspot.com/2018/09/2018-09-22.html
 
 

  


***כאן*** שתי דוגמאות משני דיונים השבוע בפרשת הבלוגרים והשופטים הנוקמים. גם היימן (בתיק המעצרים) וגם בני שגיא (בתיק המרכזי) מדביקים "דלתיים סגורות" איפה שבא להם, ללא כל בסיס בחוק, ללא הליך ראוי, וללא סמכות. שני הדיונים התנהלו בדלתיים פתוחות, ולא היתה בהם כל עילה לחיסיון.
אז למה שופטים מדביקים "דלתיים סגורות" במרמה? כי התקשורת אינה מגיעה לאולם הדיונים, וכשהכתבים מקבלים פרוטוקולים עם חותם המים "דלתיים סגורות" הם נמנעים מכל פרסום... 
על ידי כך השופטים שומרים את פרשת הבלוגרים והשופטים הנוקמים - פרשה בה התנהלות השופטים שערורייתית - מחוץ לשיח הציבורי.
***ברקע*** היימן ובני שגיא לא המציאו את הפטנט של פברוק "דלתיים סגורות" על פרוטוקולים כדי להסתיר מה שבא להם:
^ בפרשת הבלוגרים והשופטים הנוקמים - באחד מהדיונים במעצר ימים אצל עלאא מסארווה לפני שנה וחצי, לורי עם עיני הנץ שלה ראתה מתא העצירים, שעל התדפיס של טיוטת הפרוטוקול מוטבע "דלתיים סגורות". היא מיד דרשה להסיר את חותם המים. מסארווה (יצא בסופו של יום אחד השופטים היותר ישרים) הורה לקלדנית לעשות זאת. השמידו את הטיוטה, והדפיסו חדשה ללא חותם המים "דלתיים סגורות".
^ בפרשת באים לבנקאים - השופטת אפרת בוסני ניסתה לערוך דיון מחטף בצו מניעה נגד ברק כהן מטעם ציון קינן מבנק הפועלים, כדי לדכא את המחאה (פרשנים משפטיים כתבו "הגדירה מחדש את גבולות חופש הביטוי בישראל"). בוסני קבעה בסתר מועד דיון עם בא כוחו של ציון קינן, ולא הודיעה לברק כהן. לברק כהן נודע במקרה מספר שעות לפני מועד הדיון. בפתח הדיון עצמו, בא כוח בנק הפועלים האשים את ברק כהן - ללא כל בושה - שפירסם את דבר קיום הדיון ולכן הגיעו אנשים לצפות בו! בסוף הדיון, שנערך בדלתיים פתוחות, אפרת בוסני הדפיסה פרוטוקול עם החותם - "דלתיים סגורות". כשברק כהן מחה על החותם הכוזב, "דלתיים סגורות", אפרת בוסני הרמאית ענתה "אני לא יודעת איך להסיר את זה".
^ גם בית המשפט העליון אינו טומן את ידו בצלחת: בפרשת שוקי משעול ורשות המסים, אורי שוהם עסק במרמה בתיק הערעור בעליון, בו פסק את דינו של שוקי למאסר בפועל. אבל התיק בעליון כולו על שם "פלוני" וחסוי - ללא כל החלטה שיפוטית וללא כל בסיס בחוק. להוסיף על המרמה הראשונית, רשמת בית המשפט העליון ליאת בנמלך, כתבה החלטה מרמתית אח"כ, בה נימקה את החיסיון, כאילו הוא נובע מכך שתיקי בית המשפט שלמטה היו חסויים. אבל זה היה שקר בוטה. אף אחד מתיקי בית המשפט המחוזי בעניינו של שוקי משעול לא היה חסוי... 
***בקיצור*** מרמה בהפעלת חיסיון הולכת יד ביד עם מרמה ופברוקים נוספים של השופטים - כי מסתירים את עבריינות השופטים... ואח"כ אסתר חיות רוצה למכור לנו את הלוקש, שהשופטים במדינת ישראל הם אלה שישמרו על זכויות האדם... היחצ"ן הטוב בעולם לא יעזור לה!
והרקע הטכני: גם במערכת נט-המשפט וגם במערכת האלקטרונית של בית המשפט העליון יצרו שיטה בה אפשר להפעיל חיסיון בדוי בלחיצת כפתור מקלדת, ללא כל אסמכתה חוקית, וללא כל סמכות... 
***צחות הלשון*** האגודה לזכויות האזרח קוראת לחיסיונות הבדויים והמרמתיים האלה "חיסיון מנהלי", על דרך "מעצר מנהלי" .
Shuki Mishol Barak Cohen ברק כהן