Thursday, August 20, 2015

2015-08-20 ISRAEL: In the Zadorov affair - fraud and forgery in the Supreme Courrt // מברנס עד זדורוב - הונאות וזיופים בבית המשפט העליון2015-08-20 ISRAEL: In the Zadorov affair - fraud and forgery in the Supreme Courrt //
  מברנס עד זדורוב - הונאות וזיופים בבית המשפט העליון
[עברית להלן]
Figure: Judicial corruption corner in the OccupyTLV camp.
תוצאת תמונה עבור השופט צבי זילברטל  תוצאת תמונה עבור השופט צבי זילברטל 
Supreme Court panel in the Zadorov case:  Justices Yoram Danziger, Yitzhak Amit, Zvi Zylbertal.
_____
OccupyTLV, August 19 - Joseph Zernik, PhD, of Human Rights Alert (NGO), filed an urgent request with Supreme Court Presiding Justice Miriam Naor to appoint a new panel for deciding the Request to Inspect Roman Zadorov' appeal court file, alternatively - to decide the entire appeal.
The request claims that conduct of the current panel - Justices Danziger, Amit, and Zylbertal, matches conduct, which is well-known around the world for generations as "Fraud Upon the Court", or "Simulating Legal Process".
The request is based on:
* Refusal of the current panel to provide a valid court record of its purported decision, denying access to inspect the court file;
* Providing records that should be deemed perversions or forgeries in response on requests for signed and certified decision records;
* Refusing to decide on a second, narrow request to inspect the court file, and
* Refusing to provide a valid, duly reasoned decision on request for their disqualification for a cause in the Request to Inspect process.
The request concludes that given the Panel's refusal to duly provide decisions on either the second, narrow request to inspect, or the disqualification for a cause, the Panel should be deemed disqualified, at least in the Request to Inspect process, if not in the entire appeal. 
The request further claims that it is likely, that if inspection of the court file is permitted, and the records are published, the entire false prosecution would immediately collapse. 
Inspection of court records was declared by the Israeli Supreme Court "a fundamental principle of a democratic regime", and "a constitutional, supra-statutory right".  Inspection of court records is also part of the Human Right for "fair, public hearing".  However, an ongoing survey shows that the courts routinely deny public access to court records in criminal proseuctions, particularly, where corruption of State authorities is involved.
The prosecution and conviction of Roman Zadorov in the gruesome murder of teenager Tair Rada have generated unprecedented reactions in Israeli court history:
* The victim's parents appealed to the Supreme Court at the outset of the affair, to order reopening of the police investigation, since then Defendant Zadorov was not the true murderer, and conduct of the Israel Police and the State Prosecution was extremely unreasonable.
* Law professors wrote: "Conduct of the State Prosecution is scary", and "Conviction with no real evidence".
* Israel's senior forensic medicine expert testified for the Defendant, and suffered retaliation as a consequence.
* Forensic experts filed criminal complaints against the police investigation team and the prosecution for falsifying evidence and deliberately obstructing justice.
* Tens of thoudsand of laypersons are registered in support groups, calling for justice for Zadorov, and reopening the investigation to discover the true murderer(s).
The complete Urgent Request for Appointment of a New Panel - below.

 מברנס עד זדורוב - הונאות וזיופים בבית המשפט העליון

תמונה: פינת שחיתות השופטים במאהל המחאה ת"א.
תוצאת תמונה עבור השופט צבי זילברטל  תוצאת תמונה עבור השופט צבי זילברטל 
תמונות: השופטים במותב בתיק זדורוב: יורם דנציגר, יצחק עמית, צבי זילברטל.
_____
מאהל המחאה ת"א, 19 לאוגוסט - דר' יוסף צרניק, לזכויות האדם - NGO - הגיש בקשה דחופה לנשיאת בית המשפט העליון למנות מותב חדש למתן החלטה בעניין הבקשה לעיון בתיק רומן זדורוב, לחלופין - להחלטה בתיק הערעור כולו.
הבקשה טוענת שהתנהלות המותב הנוכחי - השופטים יורם דנציגר, יצחק עמית, וצבי זילברטל - תואמת התנהלות המוכרת ברחבי העולם מזה דורות כ"הונאה על בית המשפט", או "ניהול הליכים למראית עין".
הבקשה מבוססת על:
* סירובו של המותב לספק כתבי בית דין חתום ומאומת של החלטתו כביכול, הדוחה את הבקשה המקורית, הכללית, לעיון בתיק הערעור;
* אספקת כתבים שיש לראותם כמשובשים ו/או מזויפים בתגובה על בקשות לקבלת העתק חתום ומאומת כדין של החלטה זאת;
* סירובו של המותב לתת החלטה כלל על בקשה שנייה, מצומצמת, לעיון בכתבים בתיק הערעור, וכן
* סירובו של המותב לספק החלטה חתומה ומאומתת כדין, ומנומקת כדין על בקשה לפסילת המותב בהליך הבקשה לעיון.
הבקשה מסכמת, שעקב סירובו של המותב לתת החלטה כלל לגבי הבקשה השנייה, המצומצמת לעיון, וכן סירובו לספק החלטה חתומה ומאומתת כדין, ומנומקת כדין על הבקשה לפסלות, יש לראות מותב זה פסול.
הבקשה טוענת עוד, שקרוב לוודאי שאם יותר העיון ופרסום הכתבים בתיק זה, תקרוס התביעה הכוזבת מיד.
בית המשפט העליון הכריז שהעיון בכתבים הוא "עקרון יסוד במשטר דמוקרטי", וכן "זכות חוקתית, על-חוקית". זכות העיון היא גם חלק בלתי נפרד מזכות האדם ל"שימוע הוגן ופומבי".
אולם סקר, המתנהל בימים אלה, מראה שבתי המשפט בישראל מונעים בשיטתיות את הגישה לכתבים בהליכים פליליים, בפרט בתיקים הנוגעים לשחיתות רשויות השלטון.
ההליכים הפליליים והרשעתו של רומן זדורוב ברצח המחריד של הנערה תאיר ראדה ז"ל גררו תגובות חסרות תקדים בהיסטוריה של בתי המשפט בישראל:
* הורי הנרצחת עתרו לבית המשפט העליון כבר בתחילת הפרשה, וטענו שזדורוב אינו הרוצח האמתי, ושהתנהלות המשטרה והתביעה בלתי סבירות בצורה קיצונית;
* פרופסורים למשפטים כתבו: "התנהלות התביעה מפחידה", וכן "הרשעה ללא ראיות של ממש";
* הפתולוגית המשפטית הבכירה בישראל העידה לטובת הנאשם זדורוב, וסבלה מהתנכלות בית המשפט והתביעה כתוצאה מכך;
* מומחים לחקירות פליליות הגישו תלונות פליליות נגד צוות החקירה המשטרתי וצוות התביעה על שיבוש/בידוי ראיות, והטעייה מכוונת של בית המשפט;
* עשרות אלפי אזרחים מהשורה נרשמו בקבוצות תמיכה, הקוראות לעשיית צדק עם רומן זדורוב, וחקירת אמת של רצח תאיר ראדה ז"ל.
הבקשה הדחופה שהוגשה  לנשיאת בית המשפט העליון מרים נאור - להלן. 

[עברית להלן]
Supreme Court of the State of Israel

Zadorov v State of Israel                                                                                      7939/10
Requester: Joseph Zernik, PhD
                   Human Rights Alert - NGO
                        PO Box 33407, Tel-Aviv
                        Email: joseph.zernik@hra-ngo.org
                        Fax: 077-3179186

Urgent Request, Filed with Presiding Justice Miriam Naor, for Immediate Appointment of a New Panel for Rendering a Decision on the Repeat (Narrow) Request to Inspect Instant Court File; Alternatively – for Deciding the Entire Appeal.
Your decision within 14 days is kindly requested.
The filer of the Requests to Inspect, files herein with Presiding Justice Miriam Naor an urgent request to appoint a new panel for rendering a decision on the May 3, 2015 Repeat (Narrow) Request to Inspect instant court file; alternatively – for deciding the entire appeal.
A. The panel of Justices Danziger, Amit and Zylbertal is disqualified, since it refuses to render a reasoned decision on the May 26, 2015 Request for Disqualification for a Cause, as prescribed by law, and also refuses to provide a duly signed and certified copy of its original decision, invalid as it is.
1.   On May 26, 2015, I filed a Request for Disqualification for a Cause in the Request to Inspect process in instant court file.
2.   The May 28, 2015 “Decision” record, which was published on the Court's public access IT system, purportedly denied the Disqualification for a Cause.  However, the May 28, 2015 “Decision” record has never been served at all, in disregard of provisions of the law.
3.   The May 28, 2015 “Decision” record, fails to include any reasoning at all, also in disregard of provisions of the law.
4.   On June 4, 2015, I filed a Request for Rendering a Duly Reasoned Decision on my Request for Disqualification for a Cause.
5.   To this date, I haven't received any decision on my Request for Rendering a Duly Reasoned Decision on the Request for Disqualification for a Cause.  No such decision has appeared in the Court's IT system as well.
6.   Also on June 4, 2015, I filed with Magistrate of the Supreme Court Gilad Lubinsky a Request for a Duly Signed and Certified copy of the “Decision” on the Request for Disqualification for a Cause, invalid as it is.
7.   Magistrate Lubinsky's June 14, 2015 “Decision”, which has never been duly served, [[1]] effectively refused to provide a duly signed and certified copy of the “Decision” on the Request for Disqualification for a Cause (see below).
8.   Obviously, there is no way to appeal decisions of the current Panel, which have never been rendered, or which are unsigned and uncertified, and which have never been duly served.
9.   Therefore, the Panel of Justices Danziger, Amit and Zylbertal, should be deemed disqualified in the Request to Inspect process, for its failure to render a lawful decision on the Request for Disqualification for a Cause.
10.         Moreover, any panel, which refuses to render a lawful decision on a request for disqualification, should be deemed a panel which is engaging in perversion of justice in matters pertaining to its own integrity…
B. The Panel of Justices Danziger, Amit and Zylbertal has never duly served the “Decision” on the original (general) Request to Inspect and also refused to provide a duly signed and certified copy of that “Decision” record.
11.         On March 23, 2015, I filed the original (general) Request to Inspect in instant court file. The Request was a standard request, filed as part of an academic study, the core of which is a survey of exercising public access to court records in various criminal prosecution court files in various courts in the State of Israel today.  The survey's goal is to document conditions in the Israeli courts in practice, following the 2009 Judgment in petition of the Association for Civil Rights in Israel v Minister of Justice (High Court of Justice 5917/97).  In that Judgment, the Court declared the right to inspect court records, “a fundamental principle in a democratic regime”, and a “constitutional, supra-statutory right”.  The right to inspect court records, particularly in criminal prosecution, is also established in the Universal Declaration of Human Rights, Article 10 – the right for “fair, public hearing”.
12.        The April 27, 2015 “Decision” record, by the Panel of Justices Danziger, Amit and Zylbertal has never been duly served on me.
13.        Moreover, in response to repeat requests, which were filed with the Panel of Justices Danziger, Amit and Zylbertal, for receiving duly signed and certified copy of the April 17, 2015 "Decision" record, I received two court records, which should be deemed perversion and/or forgery of court records (see below), and in response to a third request, addressed to Magistrate of the Supreme Court – I received an effective refusal (see below).
14.        The April 27, 2015 “Decision” record, by the Panel of Justices Danziger, Amit and Zylbertal, purportedly denied my original (general) Request to Inspect under the reasoning: a. “The Requester did not sufficiently clarify the nature of the research, which he is conducting...”, and b. “Privacy”. 
15.        The “Decision” record failed to state,  whose “Privacy” was referred to.  The vast majority of the evidence in instant court file has been previously published, in Dr Haim Sadovsky's book, “Framing the Innocent” (Sadeh Publishing, 2010), and in various internet sites.  Upon information and belief the records that are prohibited for publication are clearly defined: Photographs of the victim's body, and protocols of hearings that were conducted behind closed doors. Therefore, given the unique circumstances (see below) in instant court file, the publication of the “Decision” record led to public responses, which described it as a thinly veiled attempt to patronize the wrongful conduct of the Israel Police investigation team, the State Prosecution team, and the judges themselves (see below).  The concern is obvious – inspection and publication of the records in instant court file is likely to lead to the immediate collapse of the prosecution in this case, and bring to an end the abuse of Mr Roman Zadorov.
16.        Therefore, the Panel of Justices Danziger, Amit and Zylbertal, should also be deemed a panel, which refuses to duly render a decision on the original (general) Request to Inspect in instant court file, and therefore, is engaged in serious violation of Human Rights.
17.        The inspection of instant court file also pertains to the fundamental integrity of the appeal process in instant court file.  Therefore, refusal by the Panel of Justices Danziger, Amit and Zylbertal to duly render a decision in this matter, should be deemed grounds for their recusal in the entire appeal.
C. The Panel of Justices Danziger, Amit and Zylbertal refuses to render a decision on the repeat (narrow) Request to Inspect in instant court file.
18.        On May 3, 2015, I filed a repeat (narrow) Request to Inspect in instant court file.  Such Request provided more detailed justification for the Request, and also narrowed the scope of records, subject of the Request, in order to avoid any possible violation of "privacy".  Explicitly excluded from such Request were all records that are part of the evidence in instant court file.
19.        Since I received no decision on the repeat (narrow) Request to Inspect, I filed on June 3, 2015, a Request for Rendering a Decision, relative to my the repeat (narrow) Request to Inspect.
20.        Regardless, to this date, I have received no decision on the repeat (narrow) Request to Inspect, neither has such decision record appear in the Court's public IT system.
21.        Therefore, the Panel of Justices Danziger, Amit and Zylbertal, should also be deemed a panel, which refuses to duly render a decision on the repeat (narrow) Request to Inspect in instant court file.
22.        Moreover, given the unusual circumstances in the Roman Zadorov affair (see below), denial of access to court records, affected as shown here, raises in the public serious concern regarding integrity of the current Panel in instant court file, and a wrongful attempt to prevent transparency of the judicial process in the appeal file.
23.        Therefore, the refusal to duly render decisions on both the original (general) and repeat (narrow) Requests to Inspect in instant court file, also supports the disqualification of the current Panel in the repeat (narrow) Request to Inspect, and its disqualification in the entire appeal process.
D. In response on requests to provide duly signed and certified copy of the "Decision" record, pertaining to the original (general) Request to Inspect, the Panel of Justices Danziger, Amit and Zylbertal, in collusion with others, provided records that are perversion and/or forgery of court records.
24.        Following the publication of the "Decision" record, pertaining to the original (general) Request to Inspect in instant court file, which had never been duly served on me, I filed two Requests to provide me duly signed and certified copies of such "Decision" record.  My Requests explicitly stated that pursuant to provisions of the Israeli law, and also pursuant to the Hague Apostille Convention (1961), to which the State of Israel is a party, the record should be signed by the corresponding judicial authorities, the certification should be signed by the Chief Clerk or Magistrate of the Court, and the certification language should be as prescribed by law: "True Copy of the Original".
25.        In response on my first Request, I received a court record (Figure a.), which was unsigned by the Justices, which was purportedly certified by Mr Danny Levy, who is not lawfully authorized to sign such certification, and where the certification language is perverted.  The certification language, appearing on such record – "Copying is True to the Original" – is senseless in the context of lawful certification of a court record.
26.        In response on my second Request, which explicitly stated the failures in the record, which was received following my first request, I against received a court record (Figure b.), purportedly certified under the signature of Mr Danny Levy.  The certification language was again perverted.

    a.                                                                                                 b.
     Figure: Copies of the April 27, 2015 "Decision" record on the original (general) Request to Inspect in instant court file, which were received in response on repeat Requests, filed with the Panel of Justices Danziger, Amit and Zylbertal, for a copy, which us duly signed by the corresponding judicial authorities, and certified by the Chief Clerk, or the Magistrate of the Court, using the language prescribed by law – "True Copy of the Original": a.   The purported certification box of a court record, received on May 5, 2015. b. The purported certification box on a court record, received on May 10, 2015. 
     Both records should be deemed perversion and/or forgery of court records, since Mr Danny Levy is not lawfully authorized to sign the certification of decision records of the Supreme Court.  The issuance of court records, certified by unauthorized persons, is a hallmark of simulated court records – see, for example, Texas Criminal Code,§  32.48, c. (2), below.
     The certification language, employed by Mr Danny Levy is perverted as well, "Copying is True to the Original", fails to comply with the language prescribed by law, and is senseless in the context of certification of a copy of a court record.
     It should also be noted that both records, like all Supreme Court records for over a decade, bear the disclaimer, "Issue subject to editing and phrasing changes".  Such disclaimers are also a hallmark of simulated court record – see, for example, Texas Criminal Code, § 32.48, c. (1), below.
     The "decision" record has never been duly served, but data, regarding its mailing were entered in the Supreme Court's public IT system under "Events" tab, and data, pertaining to its delivery were entered under the "Certificates of Delivery" tab.  Misrepresentation regarding lawful service of court records, which are in fact simulated court record, is the core of the conduct, underlying Simulated Legal Process – see, for example, Texas Criminal Code, § 32.48, a., b., below.
     Both records are also invalid, ineffectual court records, pursuant to the Hague Apostille Convention (1961), to which the State of Israel is a party.  The Requests for a signed and certified copy explicitly stated that the copy is requested for the issuance of an Apostille.
     ____
     Therefore, the records, which were provided by the Court in response on my two Requests for a duly signed and certified copy of the "Decision" record on my original (general) Request to Inspect in instant court file, should be deemed perversion and/or forgery of court records.
E. Magistrate Lubinsky refused to provide duly singed and certified copies of either the "Decision" record on the Request for Disqualification, or the "Decision" record on the original (general) Request to Inspect.
27.        On May 3, 2015, I filed an additional Request for duly signed and certified copies of the records.  In contrast with my previous two Requests, which were addressed to the Panel itself, such Request was addressed to Magistrate of the Supreme Court Gilead Lubinsky.  The Request pertained to two "Decision" records by the Panel of Justices Danziger, Amit and Zylbertal:
a.       The "Decision" record, pertaining to the Request for Disqualification for a Cause, and
b.      The "Decision" record, pertaining to my original (general) Request to Inspect.
The Request, addressed to Magistrate Lubinsky, explicitly stated that the two previous Requests resulted in the provision of perverted and/or forged court record.  The Request also explicitly stated that Magistrate Lubinsky is in fact the only person, who is today lawfully authorized to certify Supreme Court decision records, since Ms Idit Malul, who falsely appears as "Chief Clerk", operates with no lawful appointment record.
28.        The June 14, 2015 "Decision" record by Magistrate Gilead Lubinsky, which appears in the Supreme Court's public IT system, but which has never been duly served, says:
By law, and as is the custom in this Court, the certification of a record, issue "faithful to the original" of a judicial decision, is provided, as a rule, by the Chief Clerk.  So should be done in instant case as well.
29.        Following such "Decision" I received no signed and certified record, either by "Chief Clerk" Idit Malul, by Magistrate Lubinsky, or by any other person.
30.        Therefore, the June 14, 2015 "Decision" record by Magistrate Lubinsky should be deemed effective refusal to certify both "Decision" record, referenced above, pertaining to the Request for Disqualification and the original (general) Request to Inspect.  
31.        The June 14, 2015 "Decision" record by Magistrate Lubinsky also suffers from lack of integrity, since in such "Decision", Magistrate Lubinsky:
a.      Attempts to create the false impression, that there is a duly appointed "Chief Clerk" in the Supreme Court today.  The true facts in this matter are that "Chief Clerk" Idit Malul has no lawful appointment and no authority at all.  Such facts were also documented in the Request, filed with Magistrate Lubinsky.
b.      Attempts to create the false impression, that the "Chief Clerk" today "as a rule" certifies decisions of the Supreme Court. The true facts in this matter, as documented in the Figure above, are that another person, who was not lawfully authorized, purported to certify the records (and similar conduct was documented in other cases in the Supreme Court as well).
c.      Failed to employ the certification language prescribed by law, "True Copy of the Original", and instead refers to a perverted language "Issue is Faithful to the Original", which is senseless in this context.  The unsigned printouts from the IT system of the Supreme Court, which are not valid court records, can be deemed as "Issues".  However, a photocopy of the "original" record, which is signed by the Justices, is a "copy" and not an "issue".
32.        The refusal by Magistrate Lubinsky to provide duly signed and certified copies of the "Decision", pertaining to the Request for Disqualification, and the "Decision", pertaining to the Request to Inspect, must raise serious concerns, that Justices of the Panel – Danziger, Amit, and Zylbertal – as well as Magistrate Lubinsky and others in the Supreme Court, have never deemed such "Decision" records valid and effectual decision record of the Supreme Court.
33.        Therefore, the refusal by Magistrate Lubinsky to provide duly signed and certified copies of the above referenced "Decision" record, also supports the disqualification of instant Panel in the repeat (narrow) Request to Inspect.  Moreover, it must raise concerns that instant Panel is disqualified in the appeal file in general.
F. Conduct of Justices of the Panel Danziger, Amit and Zylbertal, Magistrate Lubinsky and others, detailed above, should be deemed Fraud Upon the Court and Simulating Court Process.
34.        Conduct of Justices of the Panel Danziger, Amit and Zylbertal, in collusion with Magistrate Lubinsky and others, detailed above, includes:
·         Issuing "Decision" records that are invalid and ineffectual;
·          Mailing such "Decision" records to the filer of the Request to Inspect;
·         The registration and publication of such "Decision" records in the Supreme Court's public IT system;
·         Entry of data, pertaining to mailing and delivery of such records in the Supreme Court's public IT system;
·         Refusal to duly served decisions on the original (general) Request to Inspect and on the Request for Disqualification, even after a Request for Due Process was filed;
·         Refusal to provide duly signed and certified copies of such "Decision" record, and
·         Providing "Decision" records that are perverted or forged in response for duly signed and certified copies of such "Decision" records.
35.        Moreover, such conduct by the Panel of Justices Danziger, Amit and Zylbertal directly originates from two Requests, which pertain to the fundamental integrity of any court, anywhere: The Request to Inspect and the Request for Disqualification.
36.        In fact, such conduct in its entirety, outlined above, should be deemed Fraud, the essence of which is to generate misrepresentation, that decisions were duly rendered on the original (general) Request to Inspect and the Request for Disqualification, while in fact, no valid and effectual decision have been rendered at all.  The goal of such conduct is to enforce on the filer of the Request to Inspect the authority of invalid, ineffectual court records, and to unlawfully deprive fundamental rights of the filer of the Request to Inspect, the Appellant in instant court file, and the public at large.
37.        Regarding the proof of Fraud, one should examine, whether such conduct was intentional, or whether it was the outcome of human errors, or mere benign negligence.  In such examination, one of the clear tests is the refusal by the party or parties committing the purported errors to correct such errors, after being asked to correct the errors.  There is no doubt that in instant case, Justice of the Panel Danziger, Amit and Zylbertal (with Magistrate Lubinsky and others) repeatedly refused to correct their fraudulent conduct, outlined above.
38.        Moreover, conduct of Justices of the Panel Danziger, Amit and Zylbertal is not original at all.  Such conduct is known for generations throughout the world, generally as "Fraud Upon the Court", and specifically as "Simulating Court Process".
39.        "Fraud Upon the Court" is defined, for example, in ruling of the US Supreme Court,   [[2]]as fraud, which is perpetrated by officers of a court (typically judges) and is directed to the judicial machinery, and corrupts that impartial functions of the court.
40.        "Simulating Court Process" is defined, for example, in the Texas Criminal Code, § 32.48 (see below), and is conduct of judges, office of the clerk, and others, the core of which is the publication of invalid and ineffectual court records, and misrepresentation of their lawful service on parties, aimed at falsely inducing the parties and others to believe that such records are valid, effectual and enforceable, and falsely inducing submission to their authority.
Texas Criminal Code, § 32.48 – Simulating Legal Process
(a) A person commits an offense if the person recklessly causes to be delivered to
another any document that simulates a summons, complaint, judgment, or other court process with the intent to:
        (1)  induce payment of a claim from another person;  or                      
        (2)  cause another to:                                                       
            (A)  submit to the putative authority of the document;  or                
            (B)  take any action or refrain from taking any action in response to the document, in compliance with the document, or on the basis of the document.
    (b)  Proof that the document was mailed to any person with the intent that it be forwarded to the intended recipient is a sufficient showing that the document was delivered.
    (c)  It is not a defense to prosecution under this section that the simulating document:
        (1)  states that it is not legal process;  or                                
        (2)  purports to have been issued or authorized by a person or entity who did not have lawful authority to issue or authorize the document.
    (d)  If it is shown on the trial of an offense under this section that the simulating document was filed with, presented to, or delivered to a clerk of a court or an employee of a clerk of a
court created or established under the constitution or laws of this state, there is a rebuttable presumption that the document was delivered with the intent described by Subsection (a).
    (e)  Except as provided by Subsection (f), an offense under this section is a Class A misdemeanor.
    (f)  If it is shown on the trial of an offense under this section that the defendant has previously been convicted of a violation of this section, the offense is a state jail felony.
Added by Acts 1997, 75th Leg., ch. 189, § 3, eff. May 21, 1997
41.        Conduct of Justices of the Panel Danziger, Amit and Zylbertal, in collusion with others, matches in its details the components of "Simulating Legal Process", as defined by the Texas Criminal Code, §32.48:
·          It started with the mailing of unsigned and unauthenticated records, simulating valid court records and simulating lawful service of court records - §32.48 (a).
·          It continued with the entry of data, pertaining to the mailing of such invalid records in the Supreme Court's public IT system under the "Events" tab, and with the entry of data, pertaining to delivery of such invalid court records under the "Certificates of Delivery" tab, thus generating false representation of lawful service of valid court records - §32.48 (a), (b).
·          It also includes the false certification of records by a lawfully unauthorized person – a hallmark of simulated court records - §32.48 (c) (2).
·          It further includes the inclusion of the disclaimer "Issue is subject to editing and phrasing changes" on the records – also a hallmark of simulated court records - §32.48 (c) (1).
42.        Conduct including Fraud Upon the Court and Simulating Legal Process is serious criminal conduct, which is not covered by any immunity.
43.        Serial conduct of this kind should be deemed organized crime in the Court.
G. The Unique circumstances in the Roman Zadorov affair and the murder of Tair Rada, aggravate such conduct.
44.        The circumstances in the Roman Zadorov affair and the murder of Tair Rada are unique, some are outlined below:
a.       The parents of the murder victim petitioned to the High Court of Justice already at the outset, and claimed, according to the Judgment: [[3]]
In the Petition and its Appendix, which was filed on April 29, 2007 (hereinafter, together, the Petition), the Petitioners seek that we order the re-opening of the investigation in this affair.  They claim that not all investigation directions were adequately examined, and those that were examined were not completed or were abandoned.  In their petition, the Petitioners review a long and detailed list of evidentiary findings from the investigation file, which was provided for their review, and which, according to their claims, establishes that the investigation of the affair was inadequately conducted, and that the identity of the murderer is erroneous.  Moreover, the Petitioners claim that the case falls within the scope of cases, which justify interference by this Court, since the decision by the prosecutorial authorities was tainted by extreme unreason. 
Such conclusions, which the murder victim's parents and some others held at the outset of the affair, are not held by a vast number…
b.      Regarding this affair, Prof Mota Kremnitzer, an expert on criminal law, wrote:
Conduct of the State Prosecution in the Zadorov file is scary.
c.       Regarding this affair, Prof Boaz Sangero, an expert on criminal law, wrote:
There is scientific evidence which ties the suspect to the crime scene, there is no motive for the crime.  The suspect denied his guilt throughout most of his investigation and throughout the years of his prosecution.  When he admitted, he failed to lead the investigator to any evidence…
The Verdict fails to convince that the guilt was proven beyond reasonable doubt…
The new Verdict in the matter of Roman Zadorov raises many concerns, on top of the concerns raised following the original Verdict. Zadorov's guilt was not proved beyond a reasonable doubt.
d.      Conduct of the Nazareth District Court and the State Prosecution, headed by Shai Nitzan, against Dr Maya Forman, who testified for Defendant Zadorov in the Nazareth District Court, was described by media as vengeful.  Such conduct was the subject of separate litigation, where the Israeli Medical Association fully supported Dr Forman, who today is Head of the Forensic-Pathological Department in the Abu-Kabir Forensic Institute, and a senior expert in forensic medicine in the State of Israel.
e.        Public interest in this affair is unprecedented.  Tens of thousands of laypersons are listed in groups that support the innocence of the Defendant and call for justice and for investigation of the entire affair.
f.       Upon information and belief, members of the public at large, including Dr Haim Sadovsky (who acted as an investigator for the Defense), who examined the evidence material in detail, filed criminal complaints with the Ministry of Justice and/or the Attorney General against the Israel Police investigation team for perversion and/or falsification of evidence, and against the prosecutorial team – for deliberately misleading the courts.
g.      Judge Yizhak Cohen, who presided over the panel in the Nazareth District Court, which twice convicted Defendant Zadorov, was forced to resign in 2014, while the Israel Police recommended that he be prosecuted for sex crimes, apparently also sex crimes in his chambers.  However, the State Prosecution appears not in a rush to file and indictment.
It appears that any reasonable person, who reviewed the evidence in this affair, be it the victim's parents, legal experts, crime experts, or laypersons, reached the conclusion that in this affair fraud was and is being committed, with the aim of falsely convicting the innocent in a despicable murder, unlawfully depriving his liberty, and preventing a true investigation for finding the true murderers of the late Tair Rada and their prosecution.
Under such unique circumstances, conduct of Justices of the Panel – Danziger, Amit and Zylbertal – and others in the Supreme Court, outlined above, should be viewed as additionally grievous.  Such conduct in the Supreme Court, like the entire affair, generate the appearance of justice, of the kind which is well known in dark regimes.
Summary
There is no doubt that the murder of the late Tair Rada and the prosecution of Mr Roman Zadorov will be remembered with the passage of time as the scarlet letter of the Israeli courts in particular, and the justice and law enforcement system in general.
In view of all of the above, Presiding Justice of the Supreme Court Miriam Naor is herein requested to immediately appoint a new panel for rendering a decision on the repeat (narrow) Request to Inspect in instant court file; alternatively – for deciding the entire appeal case.
Today, August 19, 2015

                                                                                    ______________
                                                                                    Joseph Zernik, PhD – Requester of Inspection
LINKS: Below
______________
בית המשפט העליון

רומן זדורוב נ מדינת ישראל                                                                                                  7939/10

המבקש:         דר' יוסף צרניק
                        Human Rights Alert - NGO
                        ת"ד 33407, ת"א
                        דוא"ל:  joseph.zernik@hra-ngo.org
                        פקס: 077-3179186

בקשה דחופה, המוגשת לנשיאת בית המשפט העליון מרים נאור, למינוי מותב חדש למתן החלטה על הבקשה החוזרת (המצומצמת) לעיון בתיק זה; לחלופין – למינוי מותב חדש לתיק הערעור כולו.
אבקש את החלטתך בנידון בקשה זאת בתוך 14 יום.

מבקש העיון מגיש בזאת לנשיאת בית המשפט העליון מרים נאור בקשה דחופה למינוי מותב חדש להחלטה על הבקשה החוזרת (המצומצמת) לעיון בתיק זה; לחלופין – למינוי מותב חדש לתיק הערעור כולו.
א.  מותב השופטים דנציגר, עמית וזילברטל פסול, שכן הוא מסרב לתת החלטה מנומקת כדין על בקשת פסלות, וכן מסרב לספק העתק חתום ומאומת כדין של כתב ה"החלטה" המקורי על בקשת הפסלות, בלתי תקינה כפי שהיא.
1.    ביום 26 למאי, 2015, הגשתי בקשת פסלות בהליך הבקשה לעיון בתיק זה.
2.    כתב "החלטה" מיום 28 למאי, 2015, המופיע במערכת האלקטרונית לגישת הציבור של בית המשפט העליון, דוחה כביכול את בקשת הפסלות. כתב "החלטה" זה מעולם לא הומצא לי כלל, בניגוד להוראות החוק.
3.    כתב ה"החלטה" מיום 28 למאי, 2015 גם אינו מנומק כלל, בניגוד להוראות המפורשות בחוק.
4.    ביום 04 ליוני, 2015, הגשתי בקשה לקבלת החלטה מנומקת כדין על בקשת הפסלות בהליך הבקשה לעיון בתיק זה.
5.    עד יום זה לא קיבלתי כל החלטה על בקשתי לקבלת החלטה מנומקת בעניין הבקשה לפסלות מיום  04 ליוני, 2015, , וכן לא הופיע כל כתב "החלטה" בעניין בקשה זאת במערכת גישת הציבור של בית המשפט העליון.
6.    ביום 04 ליוני, 2015, גם הגשתי בקשה לקבלת העתק, חתום על ידי השופטים, ומאומת על ידי רשם בית המשפט גלעד לובינסקי של כתב ה"החלטה" בעניין הבקשה לפסלות, בלתי תקין כמות שהוא.
7.    כתב החלטה של הרשם לובינסקי מיום 14 ליוני, 2015, שמעולם לא הומצא כדין, [[4]] בפועל מהווה סירוב לספק העתק חתום ומאומת של  כתב ה"החלטה" בעניין הבקשה לפסלות (ראה להלן).
8.    מובן מאליו שאין ניתן לערער על החלטות המותב שלא ניתנו, או שאינן חתומות ומאומתות כדין, ומעולם לא הומצאו כדין.
9.    לפיכך, מן הראוי לראות את מותב השופטים דנציגר, עמית וזילברטל, כמותב פסול בהליך הבקשה לעיון, משום סירובו להשיב כדין על בקשת הפסלות בהליך זה. 
10.                   יתרה מזאת, מותב המסרב לתת החלטה כדין על בקשת פסלות, יש לראותו כמותב העוסק בשיבוש הליכים בעניין הנוגע לישרתו הוא.
ב. מותב השופטים דנציגר, עמית וזילברטל לא המציא כדין את כתב ה"החלטה" על הבקשה לעיון המקורית (הכללית) בתיק זה, וכן מסרב לספק העתק חתום ומאומת כדין של כתב ה"החלטה" על בקשה זאת.
11.      ביום 23 למרץ, 2015, הגשתי את הבקשה המקורית (הכללית) לעיון בתיק זה.  בקשה זאת הייתה בקשה שגרתית, כחלק ממחקר אקדמי, שעיקרו סקר לגבי מימוש גישת הציבור לכתבי בתי המשפט בהליכים פליליים בתיקים שונים בבתי המשפט השונים במדינת ישראל היום. סקר זה נועד לתעד את המצב בבתי המשפט בפועל, בעקבות הפסיקה משנת 2009 בעתירת האגודה לזכויות האזרח נגד שר המשפטים (בג”ץ5917/97).  בפסק דין זה הוכרזה זכות העיון, ”עקרון יסוד במשטר דמוקרטי”, וכן “זכות חוקתית על-חוקית". זכות העיון, בפרט בהליכים פליליים, היא גם עניין מהותי לזכויות האדם, והיא מעוגנת בהצהרה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם, סעיף 10 - כזכות "לשימוע הוגן ופומבי".
12.      כתב ה"החלטה" מיום 27 לאפריל, 2015, של מותב השופטים דנציגר, עמית וזילברטל  בנוגע לבקשתי המקורית (הכללית) לעיון בתיק זה מעולם לא הומצא כדין.
13.      זאת ועוד, בתגובה על בקשות חוזרות, שהוגשו למותב השופטים דנציגר, עמית, וזילברטל, לקבלת העתק חתום ומאומת כדין של כתב ה"החלטה" מיום 27 לאפריל, 2015, קיבלתי שני כתבי בית דין שיש לראותם ככתבי בית דין משובשים ו/או מזויפים, (ראה להלן) ובתגובה לבקשה שלישית, שהופנתה לרשם בית המשפט העליון – נעניתי  בסירוב בפועל. (ראה להלן)
14.      כתב ה"החלטה" מיום 27 לאפריל, 2015, של מותב השופטים דנציגר, עמית וזילברטל,  דחה כביכול את בקשתי המקורית (הכללית) לעיון בנימוקים: א. ש"המבקש לא הבהיר די הצורך את טיב המחקר אותו הוא עורך...” וכן ב. "צנעת הפרט". 
15.      החלטה זאת לא ציינה כלל של מי "צנעת הפרט", אליה מתייחסת החלטה זאת. רובו המכריע של חומר הראיות בתיק זה התפרסם כבר בעבר, בין בספרו של דר' חיים סדובסקי "לתפור חף מפשע” (שדה – הוצאה לאור, 2010) ובין באתרי רשת שונים. על פי ידיעתי ואמונתי, הכתבים האסורים בפרסום בתיק זה מוגדרים בבירור: קיים צו איסור פרסום על תמונות גופתה של הנרצחת, וכן נערכו מספר דיונים בדלתיים סגורות בתיק זה. לנוכח הנסיבות המיוחדות בתיק זה (ראה להלן), גרם פרסום כתב "החלטה" זה לתגובות בקרב הציבור, האומרות שזהו ניסיון, שהסוואתו שקופה, להגן על התנהלותם הפסולה של צוות החקירה המשטרתי, צוות התביעה והשופטים עצמם בתיק זה (ראה להלן). החשש ברור – עיון ופרסום הכתבים יביא קרוב לוודאי להביא לקריסתה המידית של התביעה כולה, ולקיצה של פרשת ההתעללות ברומן זדורוב.
16.      לפיכך מן הראוי לראות במותב השופטים דנציגר, עמית וזילברטל, מותב המסרב בנוסף לתת כדין החלטה בעניין הבקשה לעיון המקורית (הכללית) בתיק זה, ולפיכך עוסק בהפרה חמורה של זכויות האדם.
17.      העיון בתיק גם הוא עניין הנוגע לישרה הבסיסית של ההליכים בתיק זה, ולכן יש לראות את סירוב המותב דנציגר, עמית וזילברטל לתת החלטה כדין בעניין העיון בתיק כבסיס לפסלותו בתיק הערעור כולו.
ג. מותב השופטים דנציגר, עמית וזילברטל מסרב לתת החלטה כלל על הבקשה החוזרת (המצומצמת) לעיון בתיק זה.
18.      ביום 03 למאי, 2015, הגשתי בקשה חוזרת (מצומצמת) לעיון בתיק זה. בקשה זאת ספקה הנמקה מפורטת יותר לבקשה, וכן צמצמה את היקף הכתבים בהם התבקש העיון, במטרה למנוע כל פגיעה אפשרית כביכול ב"צנעת הפרט". הוצאו במפורש מכלל בקשה זאת כל הכתבים הנוגעים לחומר הראיות בתיק זה.
19.      לאחר שלא קיבלתי כל החלטה על הבקשה החוזרת (המצומצמת) לעיון בתיק זה, הגשתי ביום 03 ליוני, 2015 בקשה לקבלת החלטה על בקשתי החוזרת (המצומצמת) לעיון בתיק זה.
20.      למרות כל זאת, עד יום זה לא קיבלתי כל החלטה על הבקשה החוזרת (המצומצמת) לעיון בתיק זה, וכן לא הופיע כל כתב החלטה בעניין בקשה זאת מערכת גישת הציבור של בית המשפט העליון.
21.      לפיכך, יש לראות את מותב השופטים דנציגר, עמית וזילברטל, כמותב המסרב לתת החלטה ככל על הבקשה החוזרת (המצומצמת) לעיון בתיק זה. 
22.      יתרה מזאת, לאור הנסיבות המיוחדות בפרשת רומן זדורוב (ראה להלן), מניעת הגישה לכתבים באופן שהופעל כאן, מעוררת בציבור חשש כבד לגבי חוסר ישרה של מותב זה בתיק זה, וניסיון למנוע שקיפות של ההליך השיפוטי בתיק הערעור, שלא כדין.
23.      הסירוב לתת החלטות כדין על הבקשות לעיון בתיק זה, בין אם הבקשה המקורית (הכללית) ובין אם הבקשה החוזרת (המצומצמת) גם הוא מאשש את פסלותו של מותב זה בהליך הבקשה החוזרת (המצומצמת) לעיון בתיק זה. כמו כן גם הוא יוצר בסיס לפסלותו של מותב זה בכלל ההליכים בתיק זה.
ד. מותב השופטים דנציגר, עמית וזילברטל, בשיתוף פעולה עם אחרים, סיפק כתבי בית דין משובשים ו/או מזויפים בתגובה על בקשות לקבלת העתק חתום ומאומת כדין של כתב ה"החלטה" על הבקשה המקורית (הכללית) לעיון.
24.       לאחר פרסום כתב "החלטה" בעניין הבקשה המקורית (הכללית) לעיון בתיק זה, שלא הומצא כדין, הגשתי שתי בקשות לספק לי העתק של כתב ה"החלטה" חתום ומאומת כדין. בקשותי ציינו במפורש שעל פי הוראות החוק, וכן על פי אומנת האג –אפוסטיל (1961), שישראל חברה בה, על הכתבים להיות חתומים על ידי הגורמים השיפוטיים המתאימים, האימות המבוקש חייב להיחתם על ידי מזכיר ראשי או על ידי רשם בית המשפט, ולשון האימות חייבת להיות כמפורש בתקנות - "העתק מתאים למקור".
25.      בתגובה על הבקשה הראשונה, קיבלתי כתב בית דין (תמונה א'), שאינו חתום על ידי השופטים כלל, שאימותו כביכול חתום על ידי מר דני לוי, שאינו מוסמך לחתום על אימות זה בדין, ושלשון האימות בו משובשת. לשון האימות המופיעה על כתב זה - "העתקה מתאימה למקור" - חסרת משמעות בהקשר לאימות כתב בית דין. 
26.      בתגובה על בקשתי השנייה, שציינה במפורש את הכשלים בכתב שקיבלתי בתגובה על בקשתי הראשונה, קיבלתי שוב כתב בית דין (תמונה ב') מאומת כביכול בחתימתו של מר דני לוי. לשון האימות שוב הייתה משובשת.    א.                                                                                                                              ב.
תמונה:  העתקי כתב “החלטה” מיום 27 לאפריל, 2015, על הבקשה המקורית (הכללית) לעיון בתיק זה, שהתקבלו בעקבות בקשות חוזרות, שהוגשו למותב השופטים דנציגר, עמית וזילברטל, לקבלת העתק חתום על ידי הגורמים השיפוטיים המתאימים ומאומת על ידי מזכיר ראשי או רשם בית המשפט, בלשון המפורשת בחוק - "העתק מתאים למקור": א. תיבת האימות כביכול מכתב בית דין שהתקבל ביום 05 למאי, 2015. ב. תיבת האימות כביכול מכתב בית דין שהתקבל ביום 10 למאי, 2015.
יש לראות בשני כתבים אלה כתבי בית דין משובשים ו/או מזויפים, שכן מר דני לוי אינו מוסמך בדין לחתום על אימות כתבי החלטות של בית המשפט העליון. הנפקת כתבי בית דין, או אישורם על ידי מי שאינם מוסמכים לכך בדין הוא סממן מובהק של כתבי בית דין למראית עין – ראו לדוגמה, החוק הפלילי של טקסס, סעיף 32.48, ג.(2), להלן.
לשון האימות בה נקט מר דני לוי משובשת, “העתקה מתאימה למקור", ואינה תואמת את הלשון המפורשת בחוק. לשון זאת היא חסרת משמעות לגבי אימות העתק כתב בית דין.
כמו כן יש לציין, שכתבים אלה, כמו כל כתבי בית המשפט העליון כבר יותר מעשור, נושאים את תניית הפטור, “העותק כפוף לשינויי עריכה ונוסח".  תניות פטור מסוג זה גם הן סממן מובהק של כתבי בית דין למראית עין – ראה, לדוגמה, החוק הפלילי של טקסס, סעיף 32.48, ג. (1), להלן.
כתב החלטה זה גם לא הומצא כדין מעולם, אך  נתונים על שליחתו הוזנו למערכת המידע הציבורית של בית המשפט העליון תחת כרטיסיית "אירועים", ונתונים על מסירתו הוזנו תחת כרטיסיית "אישורי מסירה".   מיצג שווא לגבי המצאה כדין של כתב בית דין שאינו תקין ואינו תקף הוא ליבתה של ההתנהלות בניהול הליכים למראית עין -  ראה, לדוגמה, החוק הפלילי של טקסס, סעיף 32.48, א, ב, להלן.
כתבים אלה גם אינם כתבי בית דין תקינים ואינם תקפים בכפוף לאומנת האג- אפוסטיל (1961), שמדינת ישראל חתומה עליה.  הבקשות לקבלת עותק חתום ומאומת ציינו במפורש  שהכתבים מתבקשים לצורך הנפקת אפוסטיל.
____
27.      לפיכך יש לראות בכתבים, שסופקו לי על ידי בית המשפט בתגובה על שתי בקשותי לקבלת העתקים חתומים ומאומתים כדין של כתב ה"החלטה" על הבקשה המקורית (הכללית) לעיון בתיק זה, כתבי בית דין משובשים ו/או מזויפים.
ה. הרשם לובינסקי, סירב לספק כתבים חתומים ומאומתים כדין, הן של כתב ה"החלטה" על בקשת הפסלות והן של כתב ה"החלטה" על הבקשה המקורית (הכללית) לעיון.
28.      ביום 03 למאי, 2015, הגשתי בקשה נוספת לקבלת כתבים חתומים ומאומתים כדין.  בניגוד לשתי בקשותי הקודמות בעניין זה, שהופנו למותב עצמו, הופנתה בקשה זאת לרשם בית המשפט העליון גלעד לובינסקי. בקשה זאת התייחסה לשני כתבי "החלטה" של המותב דנציגר, עמית זילברטל:
א. כתב ה"החלטה" על בקשת הפסלות, וכן
ב. כתב ה"החלטה" על בקשתי הראשונה (הכללית) לעיון.
הבקשה, שהופנתה לרשם לובינסקי, ציינה בפירוש שבקשות קודמות לאימות זכו לתגובה על ידי אספקת כתבי בית דין משובשים ו/או מזויפים. כמו כן ציינה הבקשה בפירוש שהרשם לובינסקי הוא היחיד המוסמך היום בדין לאמת כתבי החלטות של בית המשפט העליון, שכן הגב' עדית מלול, המתחזה ל"מזכירה ראשית", פועלת לאמיתו של דבר ללא כתב מינוי כדין.
29.      כתב "החלטה" מיום 14 ליוני, 2015, מאת הרשם גלעד לובינסקי, המופיע במערכת האלקטרונית לגישת הציבור של בית המשפט העליון,  שגם הוא מעולם לא הומצא כדין, אומר:
על פי דין ועל פי הנהוג בבית משפט זה, אישור בדבר היותו של מסמך עותק "נאמן למקור" של החלטה שיפוטית ניתן, ככלל, על ידי המזכירה הראשית. כך יש לנהוג אף במקרה דנן.
30.  בעקבות החלטה זאת לא קיבלתי כל כתבים מאומתים, לא על ידי "המזכירה הראשית" עדית מלול, לא על ידי הרשם לובינסקי, ולא על ידי כל אדם אחר.
31.  לפיכך, מן הראוי לראות בכתב ה"החלטה" של הרשם לובינסקי מיום 14 ליוני, 2015, סירוב בפועל לאמת את כתבי ה"החלטה" הנ”ל על בקשת הפסלות ועל הבקשה הראשונה (הכללית) לעיון.
32.  כתב ה"החלטה" מיום 14 ליוני, 2015, מאת הרשם גלעד לובינסקי לוקה בחוסר יושרה, כיוון שב"החלטה" זאת, הרשם לובינסקי:
א.   מנסה ליצור רושם כוזב שיש היום בבית המשפט העליון "מזכירה ראשית" ממונה כדין.  העובדות האמתיות הן של”מזכירה ראשית” עדית מלול אין מינוי כדין ואין לה סמכות כלל. עובדות אלה תועדו בבקשה שהוגשה לרשם לובינסקי.
ב.   מנסה ליצור רושם כוזב ש"המזכירה הראשית" מאשרת היום "ככלל" את החלטות בית המשפט העליון. העובדות האמתיות, המודגמות בתמונה לעיל, הן שאדם אחר, שאינו מוסמך כדין, אימת כביכול את הכתבים (והתנהלות דומה תועדה גם בתיקים אחרים).
ג.    נמנע מלהתייחס לנוסח האימות המפורש בחוק, “העתק מתאים למקור", ומשתמש במקום זאת בנוסח משובש "עותק נאמן למקור", שהוא חסר משמעות לעניין זה. כתב בלתי חתום, המודפס ממערכת המידע של בית המשפט העליון, ושאינו כתב בית דין בר תוקף, יכול אמנם להיחשב כ"עותק". אולם לא כן כתב המראה תצלום (אך לא מקור) של כתב ה"מקור", החתום על ידי השופטים, שהוא "העתק" ולא "עותק".
33.  סירובו של הרשם לובינסקי לספק כתבי החלטות חתומים ומאומתים כדין, הן של ה"החלטה" על בקשת הפסלות והן של ה"החלטה" על הבקשה לעיון, חייבים לעורר חששות כבדים, ששופטי המותב דנציגר, עמית וזילברטל, וכן הרשם לובינסקי ואחרים בבית המשפט העליון מעולם לא ראו בכתבי החלטות אלה כתבי בית דין תקינים ותקפים.
34.  לפיכך, סירובו של הרשם לובינסקי לספק כתבי החלטות חתומים ומאומתים כדין של ההחלטות הנ"ל, גם הוא מאשש את פסלותו של מותב זה בהליך הבקשה החוזרת (המצומצמת) לעיון.  יתרה מזאת, התנהלות זאת מעלה חשש כבד שמותב זה פסול בתיק זה בכללו.
ו. יש לראות בהתנהלותם של שופטי המותב דנציגר, עמית וזילברטל, הרשם לובינסקי ואחרים, המפורטת לעיל, הונאה על בית המשפט וניהול הליכים למראית עין.
35. התנהלותו של מותב השופטים דנציגר, עמית וזילברטל, בשיתוף פעולה עם הרשם לובינסקי ואחרים, המפורטת לעיל, כוללת:
·         הנפקת כתבי "החלטה" שאינם תקינים ואינם תקפים;
·         משלוח כתבים אלה למגיש הבקשה לעיון;
·         רישומם ופרסומם של כתבים אלה במערכת המידע הציבורית של בית המשפט העליון;
·         רישום מידע לגבי המשלוח והמסירה של כתבים אלה במערכת המידע הציבורית של ביתה המשפט העליון;
·         סירוב להמציא כדין החלטות בעניין הבקשה המקורית (הכללית) לעיון ובקשת הפסלות, גם לאחר הגשת בקשה להליך הוגן;
·         סירוב לספק כתבים חתומים ומאומתים כדין של כתבי בית דין אלה, וכן
·         אספקת כתבי "החלטה" שהם כבתי בית דין משובשים ו/או מזויפים לאחר בקשות לקבלת כתבים חתומים ומאומתים כדין.
36. יתרה מזאת, התנהלותו זאת של מותב השופטים דנציגר, עמית וזילברטל, נובעת ישירות משתי בקשות הנוגעות לישרתו הבסיסית של כל בית דין באשר הוא: בקשה לעיון ובקשת פסלות. 
37. בפועל, יש לראות את מכלול ההתנהלות המפורטת לעיל כהונאה, שמהותה הוא בניסיון ליצור רושם כוזב, שנתנו החלטות כדין על הבקשות לפסלות ולעיון, כשבפועל לא ניתנו החלטות בנות תוקף כלל.  מטרתם של מהלכים אלה הוא לאכוף על מבקש העיון את סמכותם של כתבי בית דין חסרי תוקף, ולמנוע שלא כדין זכויות בסיסיות, הן של מבקש העיון, הן של המערער בהליך פלילי זה, והן של הציבור כולו.
38. לעניין הוכחת הונאה, יש לבחון האם התנהלות זאת היא תוצאה של פעולה בכוונה תחילה, או שמא היא תוצאה של טעות אנוש או רשלנות שאינה פלילית.  בעניין זה, אחד המבחנים הברורים הוא סירובו של מבצע הטעות או הרשלנות כביכול לתקן את טעותו לאחר בקשה לתיקון התנהלותו.  אין ספק שבמקרה שלפנינו מסרבים שופטי המותב דנציגר, עמית וזילברטל (ועימם גם הרשם לובינסקי ואחרים) לתקן את ההתנהלות ההונאתית המתוארת לעיל.
39. יתרה מזאת, התנהלותם של שופטי המותב דנציגר, עמית וזילברטל אינה מקורית כלל. התנהלות זאת מוכרת מזה דורות בבתי המשפט ברחבי העולם תחת הסוג הכללי - "הונאה על בית המשפט”, והסוג הפרטי  -  “ניהול הליכים למראית עין”. 
40. "הונאה על בית המשפט" מוגדרת, לדוגמה, בפסק דין של בית המשפט העליון של ארה"ב, [[5]] כהונאה המתבצעת על ידי נושאי תפקידים (בעיקר שופטים) בבית המשפט, ושכוונתה לשבש את המנגנון השיפוטי, ועל ידי כך משחיתים את תפקוד בית המשפט.
41. "ניהול הליכים למראית עין" מוגדרת, לדוגמה, בחוק הפלילי של טקסס, סעיף 32.48, (להלן) והיא התנהלות של שופטים, אנשי מזכירות, ואחרים, שעיקרה הוא פרסום כתבי בית דין בלתי תקינים וחסרי תוקף, ורישום המצאתם כביכול, בניסיון להביא בעלי דין ואחרים להאמין שהם כתבים תקינים, תקפים, ובני אכיפה, ולהביא לקבלת סמכותם של כתבים חסרי סמכות אלה.
החוק הפלילי של טקסס, § 32.48 - ניהול הליכים למראית עין
א. אדם מבצע עבירה פלילית אם אותו אדם מתוך רשלנות ופזיזות גורם למסירתו לאחר של מסמך המחקה הזמנה לבית המשפט, כתב תביעה, פסק דין, או כל כתב בית דין אחר, בכוונה ל:
(1) לגרום לתשלום של דרישה על ידי האחר, או
(2) לגרם לאחר:
A) להישמע לסמכותו כביכול של אותו מסמך; או
B) לנקוט פעולה, או להימנע מנקיטת פעולה כלשהי בתגובה למסמך ובהתאם לו, או על בסיס מסמך זה.
ב. אישור המצאה של המסמך לאדם כלשהו מתוך כוונה שיגיע לייעודו הוא עילה מספקת להראות שהמסמך נמסר.  
ג. אין זאת הגנה מפני תביעה פלילית תחת סעיף זה, אם המסמך למראית עין:
(1) אומר שאינו כתב בית דין בר תוקף.
(2) הונפק או אושר על ידי אדם או ישות שאין להם סמכות חוקית להנפיק או לאשר כתב בית דין מסוג זה.
ד. אם הובאו ראיות במשפט על פי סעיף זה, שהמסמך למראית עין הוגש לרישום, או הוצג, או נמסר למזכיר בית המשפט, או לעובד מזכירות בית המשפט, שהוקם, או נוסד על פי החוקה והחוק של מדינה זאת, יש בכך הנחה, הניתנת להפרכה, שהמסמך נמסר מתוך הכוונה שנאמרה בסעיף (א) לעיל.
ה. מלבד מה שנאמר בסעיף (ו), עבירה תחת סעיף זה, היא עבירה מסוג “Class A misdemeanor”.
ו. אם הובאו בבמהלך משפט על פי סעיף זה ראיות, שהנאשם הורשע בעבר על עבירה על פי סעיף זה, אזי העבירה היא מסוג “state jail felony” [פשע שדינו מאסר - יצ].
42.   התנהלותם של שופטים המותב דנציגר, עמית וזילברטל, בשיתוף פעולה עם אחרים, תואמת בפרטיה את מרכיבי "ניהול הליכים למראית עיל", כפי שהוא מוגדר בחוק הפלילי של טקסס, § 32.48:
·         תחילתה במשלוח כתבי החלטה בלתי חתומים ובלתי מאומתים כחיקוי של כתבי בית דין בני תוקף וחיקוי של המצאה כדין - החוק הפלילי של טקסס, סעיף 32.48, א.
·         המשכה ברישום נתונים על שליחתם של כתבים חסרי תוקף אלה במערכת המידע הציבורית של בית המשפט העליון תחת כרטיסיית "אירועים", וברישום נתונים על מסירתם של כתבים חסרי תוקף אלה תחת כרטיסיית "אישורי מסירה", היוצרים מיצג שווא לגבי המצאה כדין של כתב בית דין תקין -  החוק הפלילי של טקסס, סעיף 32.48, א, ב, להלן.
·         כמו כן היא כוללת את אישורם הכוזב של הכתבים על ידי מי שאינו מוסמך לכך בדין - סממן מובהק של כתבי בית דין למראית עין – החוק הפלילי של טקסס, סעיף 32.48, ג.(2).
·         ועוד היא כוללת אתך רישום תניית הפטור "העותק כפוף לשינויי עריכה ונוסח" על הכתבים – גם היא סממן מובהק של כתבי בית דין למראית עין -  החוק הפלילי של טקסס, סעיף 32.48, ג. (1),
43.      התנהלות שיש בה הונאה על בית המשפט וניהול הליכים למראית עין, היא התנהלות פלילית חמורה, ואין חלה עליה כל חסינות.
44.      התנהלות סדרתית מסוג זה -  מן הראוי לראותה כפשיעה מאורגנת בבית המשפט.
ז. הנסיבות המיוחדות בפרשת רומן זדורוב ורצח תאיר זאדה ז"ל, מעמידים התנהלות זאת בחומרה יתרה.
45.       הנסיבות בפרשת רומן זדורוב ורצח תאיר ראדה יחידות במינן, וחלקן להלן:
א.      הוריה של הנרצחת הגישו עתירה לבג"ץ נגד פרקליט המדינה כבר בתחילת הפרשה, בה טענו על פי פסק הדין: [[6]]
בעתירה ובתוספת לעתירה שהוגשה ביום 29.4.2007 (להלן יחד – העתירה), מבקשים העותרים כי נורה על פתיחתה מחדש של החקירה בפרשה. לטענתם, לא נבדקו כראוי כל כיווני החקירה ואלו שנבדקו לא מוצו עד תום או נזנחו. בעתירתם סוקרים העותרים מסכת ארוכה ומפורטת של ממצאים ראייתיים מתוך תיק החקירה שהועמד לעיונם, שיש בהם לשיטתם כדי לבסס את המסקנה שהחקירה בפרשה לא התנהלה כראוי וכי נפלה טעות בקביעת זהות הרוצח. עוד טוענים העותרים כי המקרה נופל בגדר אותם מקרים המצדיקים את התערבותו של בית משפט זה, שכן שיקול דעתן של רשויות התביעה נגוע בחוסר סבירות קיצוני.  
מסקנות אלה, שהוריה של הנרצחת ומעטים אחרים החזיקו בהן בתחילת הפרשה, הן היום נחלתם של רבים וטובים... 
ב.      לגבי פרשה זאת כתב פרופ מוטה קרמניצר, מומחה למשפט פלילי:
ההתנהלות של הפרקליטות בתיק זדורוב מפחידה.
ג.       לגבי ההתנהלות בפרשה זאת כתב פרופ בועז סנג'רו, מומחה למשפט פלילי:
אין ראיה מדעית הקושרת את החשוד לזירת הפשע, אין מניע לרצח. החשוד הכחיש את אשמתו ברוב שלבי חקירתו ולאורך שנות משפטו. כשהודה, לא הוביל את החוקרים לראיה כלשהי...
פסק הדין אינו משכנע שהאשמה הוכחה מעבר לספק סביר...
פסק הדין החדש בעניינו של רומן זדורוב מעורר תמיהות רבות, נוסף על התמיהות שעורר פסק הדין המקורי בפרשה. אשמתו של זדורוב אינה מוכחת מעל לכל ספק סביר.
ד.       התנהלות בית המשפט המחוזי בנצרת ופרקליטות המדינה בראשות שי ניצן כנגד דר' מאיה פורמן, שהעידה לטובת הנאשם זדורוב בבית המשפט בנצרת, תוארה בתקשורת כנקמנות.  התנהלות זאת הייתה נושא לתביעה משפטית נפרדת, בה תמכה ההסתדרות הרפואית בישראל באופן נחרץ בדר' פורמן, היום מנהלת המחלקה לרפואה משפטית-פתולוגית במכון לרפואה משפטית באבו-כביר, מומחית בכירה בתחום הפתולוגיה המשפטית במדינת ישראל.
ה.      העניין הציבורי בפרשה זאת חסר תקדים. עשרות אלפי אזרחים מן השורה רשומים בקבוצות התומכות בחפותו של הנאשם ובעשיית צדק לנאשם, ובחקירה מחודשת של הפרשה כולה.
ו. למיטב ידיעתו ואמונתו של מבקש העיון, אזרחים מן השורה, ובכללם דר' חיים סדובסקי, (שפעל כחוקר מטעם ההגנה), שבדקו את חומר הראיות בפרוטרוט, הגישו תלונות פליליות למשרד המשפטים ו/או ליועץ המשפטי לממשלה נגד אנשי צוות החקירה על שיבוש ו/או בדיית ראיות, ונגד אנשי הפרקליטות על הטעייה מכוונת של בית המשפט.
ז. השופט יצחק כהן, שהיה ראש המותב בבית המשפט המחוזי בנצרת, שהרשיע את הנאשם זדורוב פעמיים, התפטר מתפקידו בשנת 2014, בסמוך להמלצת משטרת ישראל להעמידו לדין על עבירות מין, בכללן ככל הנראה עבירות מין בלשכתו.  אולם התביעה אינה ממהרת להחליט בעניינו של השופט יצחק כהן...
נראה שכל מי שעיניו בראשו, ובדק את חומר הראיות בפרשה זאת, בין אם הוריה של הנרצחת, בין אם מומחים למשפטים, בין אם מומחים לחקירות פליליות, ובין אם הוא אזרחים מן השורה, הגיעו למסקנה שבפרשה זאת התבצעה ומתבצעת הונאה, שמטרתה הרשעת שווא של אדם חף מפשע ברצח נתעב, שלילת חירותו של אדם שלא כדין, ומניעת חקירת האמת לגילוי רוצחיה של תאיר ראדה ז"ל והעמדתם לדין. 
לאור נסיבות מיוחדות אלה, יש לראות את התנהלותם של שופטי המותב דנציגר, עמית וזילברטל ואחרים בבית המשפט העליון, המתוארת לעיל, בחומרה יתרה.  התנהלות זאת אפופה, כמו הפרשה כולה, במראית פני צדק מן הסוג המוכר היטב במשטרים אפלים.
   סיכום
אין ספק שפרשת רצח תאיר ראדה ז"ל וההליכים המשפטיים נגד מר רומן זדורוב ייזכרו ברבות השנים כאות קין על בתי המשפט בפרט, ומערכת המשפט ואכיפת החוק בכלל. 
לאור כל האמור לעיל, מתבקשת נשיאת בית המשפט העליון השופטת מרים נאור למנות מיד מותב חדש למתן החלטה על הבקשה החוזרת (המצומצמת) לעיון בתיק זה; לחלופין – למינוי מותב חדש לתיק כולו.

היום, 19 לאוגוסט, 2015,
                                                                                                            ____________
                                                                                                דר' יוסף צרניק, מבקש העיון[1]Regarding lawful service of court decisions and its significance in Israeli law, see: Late Chief Justice Yoel Susman “Civil Court Procedures”, chapter of “Service of Records”.
לעניין המצאה כדין וחשיבותה, ראו ספרו של נשיא בית המשפט העליון יואל זוסמן זל, “סדרי הדין האזרחי", הפרק על "המצאת מסמכים".
[2] In Bulloch v. United States, 763 F.2d 1115, 1121 (10th Cir. 1985), the US Supreme Court says:
     Fraud upon the court is fraud which is directed to the judicial machinery itself and is not fraud between the parties or fraudulent documents, false statements or perjury. ... It is where the court or a member is corrupted or influenced or influence is attempted or where the judge has not performed his judicial function --- thus where the impartial functions of the court have been directly corrupted.
[3] 2007-05-17 Rada and Rada v State Prosecutor (3041/07) - Judgment in petition in the High Court of Justice by the victim's parents
ראדה וראדה נ פרקליט המדינה (בג”ץ 3041/07) – פסק דין בעתירת הוריה של תאיר ראדה ז"ל
[4] Regarding lawful service of court decisions by Israeli law and its sifnificance, see: Yoel Susman “Civil Court Procedures”, chapter of “Service of Records”.
לעניין המצאה כדין וחשיבותה, ראו ספרו של נשיא בית המשפט העליון יואל זוסמן זל, “סדרי הדין האזרחי", הפרק על "המצאת מסמכים".
[5] In Bulloch v. United States, 763 F.2d 1115, 1121 (10th Cir. 1985), the US Supreme Court says:
     Fraud upon the court is fraud which is directed to the judicial machinery itself and is not fraud between the parties or fraudulent documents, false statements or perjury. ... It is where the court or a member is corrupted or influenced or influence is attempted or where the judge has not performed his judicial function --- thus where the impartial functions of the court have been directly corrupted.
[6] 2007-05-17 Rada and Rada v State Prosecutor (3041/07) - Judgment in petition in the High Court of Justice by the victim's parents
ראדה וראדה נ פרקליט המדינה (בגץ 3041/07) – פסק דין בעתירת הוריה של תאיר ראדה ז"ל