Wednesday, March 19, 2014

14-03-19 ISRAEL: Corruption of the courts and corruption of banking regulation go hand in hand // יד ביד - שחיתות בתי המשפט ושחיתות הפיקוח על הבנקים - גורמים מרכזיים במשבר החברתי-כלכלי בישראל

===14-03-19 ISRAEL: Corruption of the courts and corruption of banking regulation go hand in hand //
יד ביד - שחיתות בתי המשפט ושחיתות הפיקוח על הבנקים - גורמים מרכזיים במשבר החברתי-כלכלי בישראל
===

[עברית להלן]
[pics]

Inline image 1 Inline image 4 Inline image 3
Stanley Fischer with his newly acquired Israeli ID in 2005, Eugene Kandel - head of the National Economic Council at the Prime Minister's Office, Chief Justice of the Supreme Court Asher Grunis.
OECD: Relative income poverty rates (1995-2010).  The diagram for 2014 is not available online yet.

Recent news from Israel's Chief Banking Regulator, and a new OECD report against highlight the basic facts: Under Stanley Fischer, Israeli Banking Regulation was thoroughly corrupted with help from the courts.  Israeli banks today are placed above the law of the State of Israel, subservient to the US global surveillance apparatus, and engage in looting of the people of the State of Israel through the courts...  In parallel, Israel has reached the distinction of the OECD's nation with highest poverty level.  In short: A "mini-me" of the United States...
____
OccupyTLV, March 19 - Israeli media today published the 2014 OECD data, again showing Israel with the highest poverty levels among 34 member nations.  [1,2] 
And in recent days, Israeli media published news that Israeli Chief Banking Regulators Dudu Zaquen told Israeli banks to comply with US law (FATCA) starting July 1, 2014, regardless of whether Israel and the US have entered an inter government agreement on such law. [3,4]
Accordingly, Israeli banks will routinely and unlawfully share data regarding their clients with the US surveillance apparatus.
Such announcement by Israel's Banking Regulator highlights the fraud in Stanley Fischer's conduct in January 2013, when as Governor of Bank of Israel Fischer refused to provide equal protection to this writer against the Israeli Bank HaPoalim, BM, which unlawfully took his savings with full knowledge of the bank's most senior management. Fischer claimed that such conduct was authorized by the US law - FATCA - when such law was no in effect in the United States, and surely not in Israel. [5]    At that time Washington DC attorney and FATCA expert James Jatras issued an opinion that Fischer's response "does not make sense at all". [6]
Attempt to gain protection against Bank HaPoalim through a petition to the Israeli High Court of Justice - to compel Fischer to perform his duties - was foiled though fraud in court process by Magistrate LIat BenMelech and then "Chief Clerk" (impostor) Sarah LIfschitz. [7]
Bank HaPoalim, BM, returned the savings deposit money only after request for protection was filed with the German government. [8]
As seen in the Chief Banking Regulator announcement, nothing has changed since Fischer's departure and Karnit Flug's appointment as Governor of Bank of Israel.
Israeli banks have been engaged in systematic looting of the people of the State of Israel over the past decade, through medieval-style debtors courts, where about half the residents of the State of Israel are under process today, and where any notion of Due Process is entirely ignored. [9]  
Additionally, corporate "haircuts" and bankruptcies are conducted in the courts in disregard of Due Process, where banks are routinely favored over the small savers - bond-holders. [10]
Combined, under the slogans of "Deregulation" and "Privatization", Israeli society has been transformed over the past 10-20 years. to the point of soaring poverty, homelessness, and affordable housing and cost of living.
In short: In the years since the assassination of Prime Minister Rabin, the government of Israel, through US imports, such as Stanley Fischer - former Governor of Bank of Israel,  and  Eugene Kandel - head of the National Economic Council at the Prime Minister's Office, has mimicked the key ingredients of the key elements of the fraud and corruption, underlying the socio-econmomic crisis in the United States.
LINKS:
[1] 2014, OECD: Society at a Glance
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/society-at-a-glance-2014_soc_glance-2014-en#page1
[2] 13-05-15 Israel has highest poverty rate in the developed world, OECD report shows
http://www.haaretz.com/news/national/israel-is-the-poorest-country-in-developed-world-oecd-report-shows.premium-1.524096
[3] 14-03-16  דודו זקן הנחה את הבנקים להיערך ל-FATCA
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000924649
[4] 14-03-16 הבנקים בארץ יעבירו לרשויות בארה"ב מידע על לקוחות אמריקאים
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3626715,00.html
[5] 13-01-27 Response by Governor of Bank of Israel Stanley Fischer, in re: unlawful seizing of bank accoutns by Bank HaPoalim, BM
http://www.scribd.com/doc/123951835/
[6] 13-02-06 Attorney James Jatras opinion in re: Bank of Israel's Stanley Fischer's January 27, 2013 FATCA Response Letter
http://www.scribd.com/doc/124247597/
[7] 13-03-04 Press Release: FATCA, Stanley Fischer, and adulterated records of the Supreme Court of the State of Israel
http://www.scribd.com/doc/128638635/
[8] 13-01-23 Request for protection by the German Ambassador to Israel of a human rights/computer science writer in Jerusalem
http://www.scribd.com/doc/121961448/
[9] 14-02-27 Zernik, J., ISRAEL: War hero Moti Ashkenazi+76 others versus the medieval debtors' courts | OpEdNews.com
http://www.opednews.com/articles/ISRAEL-War-hero-Moti-Ashk-by-Joseph-Zernik-Banking-Crime_Corporate-Corruption-Crime_Corruption-In-Legal-Profession_Foreclosures-140227-143.html
[10] 13-05-06 Tycoon Nochi Dankner and Self-immolated Moshe Silman - two sided of the same coin - judicial corruption in Israel
http://www.scribd.com/doc/139686709/
____

===יד ביד - שחיתות בתי המשפט ושחיתות הפיקוח על הבנקים - גורמים מרכזיים במשבר החברתי-כלכלי בישראל===
החדשות האחרונות מהמפקח על הננקים ודו"ח חדש של ה-OECD, מראות שוב את העובדות הבסיסיות: תחת סטנלי פישר, הושחת הפיקוח על הבנקים בחסות בתי המשפט.  הבנקים בישראל עומדים היום מעל לחוק, כפופים למנגנוני הניטור האלקטרוני של ארה"ב, ועוסקים בשוד שיטתי של תושבי ישראל דרך בתי המשפט.  במקביל, ישראל העפילה למקום הראשון בין 34 חברות OECD ברמת העוני.  בקיצור:  ישראל מעתיקה בשיטתיות את הגורמים הבסיסיים למשבר החברתי-כלכלי בארה"ב. 
____
מאהל המחאה ת:"א, 19 למרץ -- כלי התקשורת פרסמו היום את ממצאי OECD לשנת 2014, והנתונים שוב מראים שישראל עומדת במקום הראשון ברמת העוני בין 34 המדינות החברות. [1,2]
במקביל, פרסמו כלי התקשורת שהמפקח על הבנקים בבנק ישראל הודיע לבנקים בישראל שעליהם לציית לחוק האמריקאי (FATCA) החל ב-1 ליולי, 2014, ללא הבדל אם העניין יוסדר חוקית על ידי ממשלת ישראל. [3,4]
בהתאם, הבנקים בישראל יעבירו באופן קבוע באופן בלתי חוקי מידע לגבי לקוחותיהם למנגנוני הניטור האלקטרוני של ארה"ב.
הודעתו האחרונה של המפקח על הבנקים מדגישה את ההונאה שבהתנהלותו של סטנלי פישר כנגיד בנקי ישראל בינואר 2013. פישר סירב לספק הגנה שווה תחת החוק לכותב שורות אלה נגד ההנהלה הבכירה של בנק הפועלים בע"מ, שלקחה במשיכה את כל חסכונותיו של כותב שורות אלה, בטוענת שווא של קיום החוק האמריקאי (FATCA) - שלא היה אז בר תוקף בארה"ב, ובוודאי שלא בישראל. [5]  בשעתו, עו"ד ג'יימס ג'טרס מוושינגטון די.סי. מומחה לענייני החוק הנ"ל, הנפיק חוות דעת שמה שכתב פישר הוא "חסר שחר". [6]
נסיונות להגנה מפני התנהלות שודדית זאת של בנק הפועלים על ידי עתירה לבג"ץ - לחייב את סטנלי פישר לפעול על פי חוקי מדינת ישראל - הוכשלה על ידי הונאה בבית המשפט הגבוה לצדק על ידי רשמת ליאת בנמלך  ו"מזכירה ראשית" (מתחזית) אז  שרה ליפשיץ. [7] 
בנק הפועלים בע"מ החזיר בסופו של דבר את כספי חסכונותיו של כותב שורות אלה רק לאחר בקשת הגנה ממשלת גרמניה. [8]
כפי שמסתבר מן ההודעה האחרונה מהפיקוח על הבנקים, תחת הנגידה קרנית פלוג לא חל כל שינוי בענין זה.
הבנקים בישראל עוסקים בשוד שיטתי של העם בישראל בעשור האחרון דרך לשכות ההוצאה לפועל, המתנהלות כמו בתי דין לחייבים מימי הביניים.  כמחצית מתושבי מדינת ישראל כפופים היום להליכים מסוג זה, בהם מפרים רשויות המדינה את בסיסי ההליך ההוגן. [9]
הונאות ענק אחרות מתנהלות בבתי המשפט תחת תיקי "תספורות" ו"פירוקים" של חברות, (רבים מהם בבית המשפט המחוזי ת"א) בהם מפלים שופטים באופן קבוע בין הנושים, לטובת נושים ממסדיים - כגון בנקים - ולרעת החוסכים הקטנים - מחזיקי אג"ח.  [10]
בסה"כ, תחת ססמאות תלושות של "דרגולציה" ו"הפרטה", עברה החברה בישראל בשנים שמאז רצח רבין, שינוי מהותי  המצטיין בעוני מחריף,, ריבוי דרי הרחוב וחסרי הבית, ועלויות מרקיעות של הדיור ויוקר המחיה.
בקיצור:  בעזרת יבוא מארה"ב, כגון סטנלי פישר - נגיד בנק ישראל לשעבר, ויוג'ין קנדל - יו"ר המועצה הכלכלית במשרד ראש הממשלה, ממשלת ישראל מחקה בשיטתיות את המרכיבים המרכזיים בהונאות והשחיתות העומדים במרכז המשבר החברתי -כלכלי בארה"ב.
קישורים
לעיל
_____
דר' יוסף צרניק
מאהל המחאה, ת"א
http://www.scribd.com/Human_Rights_Alert
סייג לזכויות האדם (NGO)
____
* דוח סייג לזכויות האדם נכלל בדוח התקופתי של האו"ם לגבי זכויות האדם בישראל (2013), עם ההערה: "חוסר יושרה בכתבים האלקטרוניים של בית המשפט העליון, בתי המשפט המחוזיים, ובתי הדין למוחזקי משמורת בישראל".
* דוח סייג לזכויות האדם נכלל בדוח התקופתי של האו"ם לגבי זכויות האדם בארה"ב (2010), עם ההערה: "שחיתות בתי המשפט ומקצוע עריכת הדין בקליפורניה".
____