Tuesday, August 8, 2017

2017-08-08 מכיכר רבין: השופטים הם קדקוד השחיתות השלטונית!

מכיכר רבין: השופטים הם קדקוד השחיתות השלטונית!
===================
הונאות ו"פברוקים" של השופטים - בעולם הרחב קוראים לזה מרמה והפרת אמונים - התנהלות חוץ שיפוטית שאין חלה עליה כל חסינות. יתרה מזאת, התנהלות זאת מוכרת כטיפוסית לפשיעה מאורגנת בבתי המשפט.
אבל אצלנו - מותר לשופטים לעסוק בהונאה על כס המשפט. מקרה הדגל הוא כמובן השופטת הנוכלת ורדה אלשייך.
המציאו לעצמם חסינות לעבריינות!
Kfir Monsonego with Joseph Zernik.
14 hrs
רשימת השופטים המושחתים של זרניק - חלק 1
...
רשימה חלקית של שופטים שנתפסו ברמאות, הונאה, 'פברוק' בבית המשפט, לדבריו של ד"ר יוסף צרניק.
Joseph Zernik