Monday, September 5, 2016

2016-09-05 Was forced psychiatric hospitalization of anti-judicial corruption protester "coordinated" by the Shin-Bet?

Attorney Yael Kutik, is repeatedly listed as "coordinating" the forced psychiatric hospitalization of Joelle Ben-Simon, who protested against judicial corruption in front of the Minister of Justice office.
Attorney Yeal Kutik is mentioned in various senior positions in the Ministry of Justice until 3 years ago. Since then, it is difficult to find out what her position is.
Concern is raised that she is part of the Shin-Bet unit in the Ministry of Justice...
Freedom of Information Request was filed today, in effort to clarify Attorney Kutik's position in the State Service...
If the Shin-Bet was involved in this story, it would add to it a true regional flavor...

READ MORE:
Exclusive to OpEdNews:
OpEdNews Op Eds

Israel: anti-judicial corruption protester placed under compulsory psychiatric hospitalization

www.opednews.com/articles/Israel-anti-judicial-corr-by-Joseph-Zernik-Israel_Judicial-Corruption_Punishing-Protesters-160814-5.html


מה תפקידה של עו"ד יעל קוטיק, "מתאמת" האישפוז הכפוי: משרד המשפטים? שב"כ?
בקשה על פי חוק חופש המידע מנסה לברר מה תפקידה של עו"ד יעל קוטיק, ש"תיאמה" את האישפוז הכפוי של ז'ואל בן סימון, שהפגינה מול משרדה של איילת שקד נגד שחיתות השופטים.
בשנתיים האחרונות נראה שיעל קוטיק ירדה ממסך המכ"ם... אז אולי היא בשליחות עלומה ביחידת השב"כ במשרד המשפטים?  אם אכן היה השב"כ מעורב באישפוז הכפוי, זה כמובן יוסיף לכל התבשיל טעם מקומי, באלדי, רג'יונאלה...
קראו את הפוסט המלא בבלוג:  http://inproperinla.blogspot.co.il/2016/09/2016-09-05.html


תמונה: עו"ד יעל קוטיק: מה תפקידה בכוח? מי מכיר? מי יודע?
_____________
מאהל המחאה ת"א, 05 לספטמבר - בקשה על פי חוק חופש המידע מבקשת כל תיעוד של מינוי כדין של עו"ד יעל לתפקיד עכשווי במשרד המשפטים, אם בכלל.
עו"ד יעל קוטיק "תיאמה" את האישפוז הכפוי של ז'ואל בן סימון, שהפגינה מול משרדה של שרת המשפטים איילת שקד, כולל הבדיקה הפסיכיאטרית...
אבל עו"ד יעל קוטיק נעלמה ממסך המכ"ם בשנתיים האחרונות:
* 2008 -ע' ליועץ המשפטי והממונה על חופש המידע [1]
* 2012 - נציגת משרד המשפטים בבית הדין למשמעת של עובדי המדינה  [2]
* 2013 - סגנית בכירה ליועצת המשפטית של משרד המשפטים [3]
שמות התפקידים לעיל, הם כמובן בע"מ, שכן הניסיון מראה, שאנשי משפט וחוק פועלים לעיתים קרובות ללא מינוי כדין...
ולראיה, בשנת 2008 זכתה עו"ד יעל קוטיק למאמר מערכת בהארץ: [4]
לאזרחים אסור, למדינה מותר 
אב בית הדין למשמעת של עובדי המדינה ממשיך לתת פסקי דין אף שתוקף מינויו לא חודש לאחר שפג לפני שלוש שנים. המשמעות פשוטה: פסקי דין רבים עלולים להיות בלתי תקפים
...העוזרת ליועץ המשפטי של משרד המשפטים, עו"ד יעל קוטיק, קבעה בחוות דעת שכתבה בתשובה לפנייתו של נתיב כי אין שום בעיה. תל-רז אמנם מכהן כבר שלוש שנים ללא שהוארכה כהונתו, אבל לטענת קוטיק אין כל קשר בין הסעיפים ואין כל מגבלה לתקופת כהונתו של אב בית הדין.
אמ"ן לעם אומר שייתכן שעו"ד קוטיק הושאלה ליחידת השב"כ במשרד המשפטים.  אם אכן השב"כ היה מעורב בתבשיל האישפוז הכפוי, זה כמובן יוסיף לכל התבשיל טעם מקומי, בלדי, רג'יונאלה...
בתבשיל הזה היו מעורבים טבחים רבים:
א. עו"ס הדס וייס - שהנפיקה מכתב ללא מספר תיק או מספר אסמכתה, הדוחק בפסיכיאטר המחוזי להביא לאשפוז כפוי של ז'ואל בן סימון - בתיאום עם עו"ד קוטיק.
ב. הפסיכיאטר המחוזי - דר' יעקב צ'רנס  - שהוציא הוראה לבדיקה פסיכיאטרית כפויה - בתיאום עם עו"ד יעל קוטיק.
ג. הפסיכיאטרית דר אליזבטה יובן ולצר, מנהלת מחלקת נשים, איתנים, שהוציאה בקשה להוצאת הוראה לאישפוז כפוי.
ד. הפסיכיאטרית דר' אגנס וואש - סגנית פסיכיאטר מחוזי, ירושלים - שהוציאה הוראת אשפוז כפוי. 
אבל השף היא ככל הנראה שרת המשפטים איילת שקד, שיזמה את התבשיל...ועוזרת השף - עו"ד יעל קוטיק, מתאמת האשפוזים  הכפויים...
קישורים
[1] לוי יפת ואח' נ משרד המשפטים,2. גב' יעל קוטיק, עו"ד-ע' ליועץ המשפטי והממונה על חופש המידע (עת"מ (ירושלים)  469/07)
[2] עו"ד אודליה דוידי נ מיכל בן חמו (לשכת סיוע משפטי, ב"ש) (בד"מ 2012-671)
[3] הסנגוריה הציבורית - דו"ח פעילות  (2013)

2016-09-05 מה תפקידה של עו"ד יעל קוטיק, "מתאמת" האישפוז הכפוי: משרד המשפטים? שב"כ?


מה תפקידה של עו"ד יעל קוטיק, "מתאמת" האישפוז הכפוי: משרד המשפטים? שב"כ?
בקשה על פי חוק חופש המידע מנסה לברר מה תפקידה של עו"ד יעל קוטיק, ש"תיאמה" את האישפוז הכפוי של ז'ואל בן סימון, שהפגינה מול משרדה של איילת שקד נגד שחיתות השופטים.
בשנתיים האחרונות נראה שיעל קוטיק ירדה ממסך המכ"ם... אז אולי היא בשליחות עלומה ביחידת השב"כ במשרד המשפטים?  אם אכן היה השב"כ מעורב באישפוז הכפוי, זה כמובן יוסיף לכל התבשיל טעם מקומי, באלדי, רג'יונאלה...
קראו את הפוסט המלא בבלוג:  http://inproperinla.blogspot.co.il/2016/09/2016-09-05.html


תמונה: עו"ד יעל קוטיק: מה תפקידה בכוח? מי מכיר? מי יודע?
_____________
מאהל המחאה ת"א, 05 לספטמבר - בקשה על פי חוק חופש המידע מבקשת כל תיעוד של מינוי כדין של עו"ד יעל לתפקיד עכשווי במשרד המשפטים, אם בכלל.
עו"ד יעל קוטיק "תיאמה" את האישפוז הכפוי של ז'ואל בן סימון, שהפגינה מול משרדה של שרת המשפטים איילת שקד, כולל הבדיקה הפסיכיאטרית...
אבל עו"ד יעל קוטיק נעלמה ממסך המכ"ם בשנתיים האחרונות:
* 2008 -ע' ליועץ המשפטי והממונה על חופש המידע [1]
* 2012 - נציגת משרד המשפטים בבית הדין למשמעת של עובדי המדינה  [2]
* 2013 - סגנית בכירה ליועצת המשפטית של משרד המשפטים [3]

שמות התפקידים לעיל, הם כמובן בע"מ, שכן הניסיון מראה, שאנשי משפט וחוק פועלים לעיתים קרובות ללא מינוי כדין...

ולראיה, בשנת 2008 זכתה עו"ד יעל קוטיק למאמר מערכת בהארץ: [4]
לאזרחים אסור, למדינה מותר 
אב בית הדין למשמעת של עובדי המדינה ממשיך לתת פסקי דין אף שתוקף מינויו לא חודש לאחר שפג לפני שלוש שנים. המשמעות פשוטה: פסקי דין רבים עלולים להיות בלתי תקפים
...העוזרת ליועץ המשפטי של משרד המשפטים, עו"ד יעל קוטיק, קבעה בחוות דעת שכתבה בתשובה לפנייתו של נתיב כי אין שום בעיה. תל-רז אמנם מכהן כבר שלוש שנים ללא שהוארכה כהונתו, אבל לטענת קוטיק אין כל קשר בין הסעיפים ואין כל מגבלה לתקופת כהונתו של אב בית הדין.
אמ"ן לעם אומר שייתכן שעו"ד קוטיק הושאלה ליחידת השב"כ במשרד המשפטים.  אם אכן השב"כ היה מעורב בתבשיל האישפוז הכפוי, זה כמובן יוסיף לכל התבשיל טעם מקומי, בלדי, רג'יונאלה...

בתבשיל הזה היו מעורבים טבחים רבים:
א. עו"ס הדס וייס - שהנפיקה מכתב ללא מספר תיק או מספר אסמכתה, הדוחק בפסיכיאטר המחוזי להביא לאשפוז כפוי של ז'ואל בן סימון - בתיאום עם עו"ד קוטיק.
ב. הפסיכיאטר המחוזי - דר' יעקב צ'רנס  - שהוציא הוראה לבדיקה פסיכיאטרית כפויה - בתיאום עם עו"ד יעל קוטיק.
ג. הפסיכיאטרית דר אליזבטה יובן ולצר, מנהלת מחלקת נשים, איתנים, שהוציאה בקשה להוצאת הוראה לאישפוז כפוי.
ד. הפסיכיאטרית דר' אגנס וואש - סגנית פסיכיאטר מחוזי, ירושלים - שהוציאה הוראת אשפוז כפוי. 

אבל השף היא ככל הנראה שרת המשפטים איילת שקד, שיזמה את התבשיל...ועוזרת השף - עו"ד יעל קוטיק, מתאמת האשפוזים  הכפויים...

קישורים
[1] לוי יפת ואח' נ משרד המשפטים,2. גב' יעל קוטיק, עו"ד-ע' ליועץ המשפטי והממונה על חופש המידע (עת"מ (ירושלים)  469/07)
[2] עו"ד אודליה דוידי נ מיכל בן חמו (לשכת סיוע משפטי, ב"ש) (בד"מ 2012-671)
[3] הסנגוריה הציבורית - דו"ח פעילות  (2013)