Tuesday, February 19, 2019

2019-02-19 "ממשל עמוק"/"דיפ סטייט" - "תיאוריית קונספירציה", או מודל שימושי להבנת המערכת הפוליטית בארה"ב? בישראל?

"ממשל עמוק"/"דיפ סטייט" - "תיאוריית קונספירציה", או מודל שימושי להבנת המערכת הפוליטית בארה"ב? בישראל?
אתר "העין השביעית" מפרסם היום לקסיקון שלם ל"תיאוריית הקונספירציה" של אמנון לורד בישראל היום... החשש הברור - מאמרים כמו זה של איתמר ב"ז ב"העין השביעית" מטעים את הקוראים להאמין שישראל היא מדינת חוק,
---
לא בא להגן על אמנון לורד, ולא קורא אותו. אבל המאמר המשעשע של איתמר ב"ז ראוי לתגובה. [1]
* "דיפ סטייט" - "ממשל עמוק" - הוא מונח שאומץ באנגלית על ידי מנגנוני הביון האמריקאי לתאר מצב בו נוצר דיסוננס ניכר בין מנגנוני השלטון על פי המודל החוקתי, לבין מנגנוני השלטון בפועל - בפרט בקשר לכוחן של זרועות הביטחון. המקור - טורקי - לתיאור המצב בטורקיה לפני מהפיכת "הטורקים הצעירים". 
* נשיא ארה"ב הנוכחי משתמש במונח "דיפ סטייט" באופן שגרתי - לתיאור המאבק המתמיד שלו בזרועות הביטחון של ארה"ב, והנסיונות של גורמים שונים בתוך הממשל למנוע את בחירתו, ולאחר שנבחר - להדיח אותו... 
* גם בישראל, שיטת המשטר לא בדיוק פועלת על פי החוק הכתוב. דוגמה בולטת בעבר - "פרשת קו 300" - שהעמידה את השב"כ מעל ליומע"ש ומעל לחוק. והיום - "מערך הסייבר" במשרד ראש הממשלה. 
במציאות זאת, הניסיון לפטור את תפיסת ה"דיפ סטייט" כולה כ"תיאוריית קונספירציה" - חלש.
* "תיאוריית קונספירציה" - גם היא מונח שאומץ על ידי זרועות הביטחון של ארה"ב - לתאר את כל מה שאינו עולה בקנה אחד עם הגרסה הרשמית של אירועים שונים. אולם מי שמאמין במלואה לגרסה הרשמית של ממשלת ארה"ב (או ישראל) לאירועים מרכזיים - תמים, טיפש, או מושחת...
* לכן, הטיעון של "תיאוריית קונספירציה" - חלש במיוחד. סוג של אד הומינם - מתקפה על הדובר ולא על עמדותיו. טיעון המתאים במיוחד לאלה שאין להם מה לומר לעניין עצמו.
* ועוד: אפילו ויקיפדיה באנגלית - יזמה חצי ממשלתית - נותנת ערכים מפורטים עם הסברים ודוגמאות מתאימות, גם ל"DEEP STATE", גם ל"DEEP STATE בארה"ב", וגם ל"CONSPIRACY THEORY". שווה קריאה... [2-4]
* לפני שהמונח "דיפ סטייט" נעשה פופולרי, נשיא ארה"ב, הרפובליקאי דווייט אייזנאור, גנרל נערץ בעברו, דגל באותו מודל עצמו, כשטבע בנאום הפרידה שלו מהבית הלבן (1961) את המונח "התשלובת הצבאית-תעשייתית" - "MILITARY INDUSTRIAL COMPLEX" - והזהיר את הציבור בארה"ב מפניה - כאיום ממשי על שיטת המשטר הדמוקרטית. [5] 
בקיצור: יש חשש שמאמרים כמו זה של איתמר ב"ז מטעים את הקוראים להאמין שישראל היא מדינת חוק, ושיטת המשטר הישראלית פועלת כראוי...
=קישורים=
[1] ברק, אובמה ומדינת העומקבעל הטור הבכיר ב"ישראל היום" מייבא ארצה בחלקים את קונספירציית הדגל של האלט-רייט האמריקאי • אתר "העין השביעית" מציג: לקסיקון אמנון לורד השלם לתיאוריות קשר
https://www.the7eye.org.il/320299
[2] Deep state - Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Deep_state
[3] Deep state in the United States - Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wi…/Deep_state_in_the_United_States
[4] Conspiracy theory - Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Conspiracy_theory
[5] Eisenhower Farewell Address (Best Quality) - 'Military Industrial Complex' WARNING
https://www.youtube.com/watch?v=OyBNmecVtdU
THE7EYE.ORG.IL
בעל הטור הבכיר ב"ישראל היום" מייבא ארצה בחלקים את קונספירציית הדגל של האלט-רייט האמריקאי • אתר "העין השביעית" מציג: לקסיקון אמנון לורד השלם לתיאוריות קשר
Comments
Write a comment...