Wednesday, March 18, 2020

2020-03-19 מחר בבג"ץ: שינוי שיטת משטר במעמד צד אחד?

■ מחר בבג"ץ: שינוי שיטת משטר במעמד צד אחד? ■
מחר יתקיים דיון בתקנות החדשות למשטור האלקטרוני במעמד צד אחד.  באוגוסט 2017 ראינו הרכב מורחב (5 שופטים בראשות מרים נאור) מנהל הליך מפוברק/מחונטרש בפרשת מבקשי המקלט במעמד צד אחד - אישרו את תכנית הגירוש על סמך "הסכם עם מדינה שלישית" שלא היה ולא נברא... אז שופטי בג"ץ גנבו סוסים בצוותא חדא עם נתניהו, מנדלבליט וניצן... היום אמון הציבור בבג"ץ נמוך עוד יותר...  
תל-אביב, 19 למרץ - ברור שהממשלה תבקש מבג"ץ לערוך את הדיון מחר במעמד צד אחד. שכן, השב"כ סיווג את התקנות החדשות "סודי ביותר", וסירב לגלות אותן אפילו ליו"ר ועדת החוץ והביטחון גבי אשכנזי - רמטכ"ל לשעבר... בקיצור - השב"כ זורם עם נתניהו... [1]
ומה יעשו אסתר חיות, חנן מלצר ונעם סולברג? דיון במעמד צד אחד, נחשב להפרה של הליך ראוי, משפט הוגן ופומבי, ויש לו הצדקה במקרים יוצאי דופן.
פברוק ו/או חנטרוש של הליך בג"ץ "במעמד צד אחד" בצוותא חדא עם נתניהו, מנדלבליט וניצן, ראינו בשנת 2017 בפרשת מבקשי המקלט (אז הם עדיין גנבו סוסים ביחד). אז הממשלה הציגה כביכול לפני הרכב מורחב של בג"ץ (5 שופטים בראשות מרים נאור) "הסכם עם מדינה שלישית" כביכול. בג"ץ אישר את תכנית הגירוש על סמך ההסכם כביכול. אולם אח"כ התברר שההסכם כביכול לא היה ולא נברא. רק אחרי שהאמת נחשפה מחוץ לאולם הדיונים, בג"ץ התהפך ופסל את תכנית הגירוש. [2]
בקיצור - אז ההונאה היתה על מבקשי המקלט. מחר יש חשש חמור להונאה בבג"ץ על כל אחד מאתנו!
אי אפשר לסמוך על ישרת שופטי בג"ץ בדיונים במעמד צד אחד. משפט הוגן ופומבי הוא הערובה היחידה למשפט צדק. יתכבדו שופטי בג"ץ ויפנו את העניין חזרה לוועדת חוץ וביטחון!
---
[1] 2020-03-19 הכנסת לבג"ץ: שימוש בתקנות חירום למעקב אחר חולי קורונה פוגע קשות בדמוקרטיה
בתגובת הייעוץ המשפטי של הכנסת לעתירה נגד האיכונים הסלולריים מתברר כי שב"כ סיווג את התקנה כ"סודי ביותר" ואסר להפיצה בקרב חברי הוועדה לשירותים חשאיים שדנה בנושא. זאת, אף שהרמטכ"ל לשעבר אשכנזי עומד בראשה
[2] 2018-03-22 גירוש מבקשי המקלט - מרמה טיפוסית של בית המשפט העליון בצוותא חדא עם הפרקליטות באוגוסט 2017, בג"ץ אישר את גירוש מבקשי המקלט... הכיר בהסכמי הגירוש, שהמדינה טענה שהם סודיים, ולכן הגישה אותם לבג"ץ במעמד צד אחד, ללא כל דרך לעותרים אפילו לוודא את אמיתותם. בפברואר, פרופ' שלמה מור-יוסף, מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה התראיין אצל ניר גונטאג' ואמר: "אין שאלה אם יש הסכם. בית המשפט, שאני מאוד מעריך אותו, ראה את ההסכם. אז יש הסכם." אבל כשנשאל אם ההסכם חתום, סירב לענות: "יש דברים שיש להם חשאיות, ולכן לא אתייחס... אני יודע מה אתה שואל, אני לא רוצה לענות." ועכשיו, עו"ד איתי מק אומר לנו "ברור שהכל בלוף", ו"כל הטענות של המדינה לגביו, כמו גם החיסיון הקודם, פשוט לא תופסים...", וכן "למעשה זה בכלל עניין בסיסי בדיני חוזים." אני אינני עורך דין כידוע. אבל נראה לי שעו"ד איתי מק מתכוון לדיני חוזים מהסוג המוכר עוד מהחוק האנגלי המקובל בשם "חוק ההונאות". החוק הזה אומר שבתביעות המבוססות על חוזים והסכמים ממינים שונים, חייבים להציג לפני בית המשפט חוזה כתוב וחתום, שתכנו מתאים. הסיבה לחוק זה ברורה. בלעדיו, ביצוע הונאה תחת הליך משפטי בדוי, בשיתוף פעולה עם שופט מושחת הוא דבר פשוט ביותר. בקיצור, אין פה שום דבר ישראלי מקורי. הפרקליטות ובג"ץ "נחשפו בערוותם" בצוותא חדא - שני ראשים של מפלץ מערכת המשפט. קראו את הפוסט השלם: http://inproperinla.blogspot.com/2018/03/2018-03-22.html צפו בוידאו: https://www.facebook.com/joseph.zernik/videos/10215532491526794/