Monday, February 10, 2020

2020-02-11 מחאה נגד בית המשפט>מעצר-סחטנות-איומים-מרמה: השופטת ענת יהב ופייק סנגור ציבורי עו"ד וטורי

 Joseph Zernik is with ‎נחמה דר‎ and 84 others.
■ מחאה נגד בית המשפט>מעצר-סחטנות-איומים-מרמה: השופטת ענת יהב ופייק סנגור ציבורי עו"ד וטורי 
בקשה לתיקון פרוטוקול הוגשה לשופטת המעצרים בשלום ת"א ענת יהב.  הבקשה נוגעת לרישום כוזב של עורך דין וטורי כ"ב"כ החשוד".  עו"ד וטורי הופיע ללא כל סמכות וללא כל מעמד, והשופטת הקנתה לו מעמד בדיון למרות התנגדותו הנמרצת של "החשוד". 
יש לראות את התופעה כולה כחלק מ"תקלה מערכתית" של הופעת סנגורים ציבוריים ללא כתבי מינוי, ללא ייפויי כוח, ולכן – ללא כל סמכות. עורכי דין פליליים אלה מקוששים שקלים מקופת הציבור שלא כדין, בשיתוף פעולה עם הסנגוריה הציבורית (כולל הסנגור הציבורי המחוזי ת"א אלקנה לייסט והסנגור הציבורי הארצי יואב ספיר) והשופטים. כפי שתועד בעבר, לעתים עורכי דין חסרי סמכות אלה, המופיעים שלא כדין (גם בהליכים פליליים של ממש), גם מתנהלים בהמשך בצורה בוגדנית כלפי לקוחותיהם כביכול. 
יש לראות את התופעה כולה כשיבוש מהלכי משפט ופגיעה חמורה בזכויות החשודים להליך ראוי, משפט הוגן ופומבי. 
הליכי המעצר בעקבות המחאה נגד בית המשפט הדגימו בצורה יוצאת דופן אוסף מעשי מרמה, סחטנות ואיומים נגד "החשוד". והסנגוריה הציבורית הפכה לחלק אינטגרלי של ההונאות בבתי המשפט.
דוד רוזן הכריז בחודש שעבר: "שוטרים מרמים בבתי המשפט כל יום בהליכי מעצרים".  תיאור ממצה יותר של המצב הוא: "שוטרים, תובעים, סנגורים, ושופטים עוסקים בהונאה בצוותא חדא בבתי המשפט כל יום!"
בבלוג: https://inproperinla.blogspot.com/2020/02/2020-02-11.html
סרטון-ביקור בביהמ"ש ביום א': https://www.facebook.com/nehamad/videos/10218539687220711/

 Image may contain: ‎7 people, people smiling, ‎people sitting, ‎possible text that says '‎שופטים בוועדה למינוי הבורדל‎'‎‎‎


  
 
 

להלן הבקשה לתיקון פרוטוקול שהוגשה הבוקר לבית המשפט

בבית המשפט השלום ת"א

11235-02-20  מדינת ישראל נ צרניק 

המבקש: יוסף צרניק
בעצמו - בלתי מיוצג
פקס: 077-317918
דוא"ל: joseph.zernik@ 
המשיבה: מדינת ישראל
התביעה המשטרתית, שלוחת מעצרים
פקס: 03-6803715
דואר אלקטרוני: matap-ta@

בקשה לתיקון פרוטוקול
“החשוד" יוסף צרניק מגיש בזאת בקשה לתיקון פרוטוקול הדיון מיום ד’, 05 לפברואר, 2020 מהסיבות שלהלן:
1. בפרוטוקול הנ"ל נרשם עו"ד וטורי כ"ב"כ החשוד".
2. מהפרוטוקול הנ"ל הושמטה הודעתי בפתח הדיון, עוד בטרם אמר עו"ד וטורי דבר וחצי דבר: הבעתי את התנגדותי להופעתו של עו"ד וטורי מחוסר מעמד וחוסר סמכות.
3. מהפרוטוקול הנ"ל הושמטה תשובתה של השופטת ענת יהב: “המדינה חייבת להעמיד סנגורים לחשודים בהליכי מעצרים".
4. בדיקה ביום א’, 09 לפברואר, 2020, עם נציג השירות של הנהלת בתי המשפט העלתה שאין בתיק כל ייפוי כוח ואין בתיק כל כתב מינוי של עו"ד וטורי ע"י הסנגוריה הציבורית כ"ב"כ החשוד" בתיק הנדון.
5. יש לראות את התופעה כולה כחלק מ"תקלה מערכתית" של הופעת סנגורים ציבוריים ללא כתבי מינוי, ללא ייפויי כוח, ולכן – ללא כל סמכות. [1] עורכי דין פליליים אלה מקוששים שקלים מקופת הציבור שלא כדין, בשיתוף פעולה עם הסנגוריה הציבורית (כולל הסנגור הציבורי המחוזי ת"א אלקנה לייסט והסנגור הציבורי הארצי יואב ספיר [2]) והשופטים. כפי שתועד בעבר, לעתים עורכי דין חסרי סמכות אלה, המופיעים שלא כדין (גם בהליכים פליליים של ממש), גם מתנהלים בהמשך בצורה בוגדנית כלפי לקוחותיהם כביכול.  [3]
יש לראות את התופעה כולה כשיבוש מהלכי משפט ופגיעה חמורה בזכויות החשודים להליך ראוי, משפט הוגן ופומבי.
6. יחד עם זאת, יש לתעד כראוי בפרוטוקול הדיון הנ"ל התנהלות פסולה זאת בצוותא חדא של עו"ד וטורי והשופטת ענת יהב.
לפיכך, מתבקש השופטת ענת יהב למחוק מפרוטוקול הדיון ביום 05 לפברואר, 2020, כל רישום ואזכור של עו"ד וטורי כ"ב”כ החשוד” ולהחליפו ברישום "עו"ד וטורי" סתם, להוסיף בפתח הפרוטוקול את התנגדותי להופעתו של עו”ד שלמה וטורי כנ"ל, ולהוסיף את תגובתה של השופטת כנ"ל.
היום, 11 לפברואר, 2020, על החתום
______________________
“החשוד" יוסף צרניק 
בעצמו – בלתי מיוצג

1הסנגוריה הציבורית בוגדנית, משבשת מהלכי משפט, מפברקת בצוותא חדא עם השופטים
2מדינת ישראל נ רפי רותם: ראיות מצטברות לשיבוש הליכים והונאה בבית המשפט, והתנהלות בלתי סבירה של הסניגור הציבורי הארצי יואב ספיר
3הבלוגרים והשופטים הנוקמים: פעלולי הסנגוריה הציבורית