Tuesday, August 30, 2016

2016-08-30 הפתעה! עו"ד נמרוד קוזלובסקי מסרב לחוות דעה על הונאות השופטים - "כת הממזרים" - וגם מאיים


הפתעה! עו"ד נמרוד קוזלובסקי מסרב לחוות דעה על הונאות השופטים - "כת הממזרים" - וגם מאיים...
עו"ד נמרוד קוזלובסקי, ממשרד עורכי הדין הרצוג, פוקס, נאמן,  מומחה בתחום חוקי האינטרנט ואבטחת מידע, חבר בוועדת השופטת ארבל " "לגיבוש אמצעים להגנה על הציבור ובהם נושאי משרה בשירות הציבור מפני פעילות ופרסומים פוגעניים כמו גם בריונות ברשת האינטרנט" השיב בחוות דעת מקורית:  פרסום הבקשה לחוות דעתו לגבי הונאות השופטים - "כת הממזרים" - "הטעיה חמורה של הנמענים ומעשה בלתי חוקי מצידך..." ולקינוח - גם מאיים... 
קראו את הפוסט השלם בבלוג:  http://inproperinla.blogspot.co.il/2016/08/2016-08-30.html
 
 

תמונה: עו"ד נמרוד קוזלובסקי, ממשרד עורכי הדין הרצוג, פוקס, נאמן - חבר בועדת ארבל - מומחה בתחום חוקי האינטרנט ואבטחת מידע. 
____
מאהל המחאה ת"א, 30 לאוגוסט - בקשה הופנתה הבוקר (העתקה להלן) לחוות דעתו של עו"ד נמרוד קוזלובסקי, ממשרד עורכי הדין הרצוג, פוקס, נאמן, חבר ועדת ארבל "לגיבוש אמצעים להגנה על הציבור ובהם נושאי משרה בשירות הציבור מפני פעילות ופרסומים פוגעניים כמו גם בריונות ברשת האינטרנט", מומחה בתחום חוקי האינטרנט ואבטחת מידע ברשת.  הבקשה נגעה  להונאות נרחבות במחשוב בתי המשפט בישראל בעשור האחרון. 
הבקשה, נגעה בפרט לשני פרסומים: 
1.  "מערכות מידע הונאתיות חדשות בבתי המשפט בישראל - שינוי שיטת משטר בלתי מוכרז?" - מאמר שהתפרסם בכנס האירופי למחשוב ממשלתי (2015) בכפוף לבדיקת עמיתים בינלאומית כפולה (לאור תוכנו יוצא הדופן).
2. "בנידון רומן זדורוב - אזרח אוקראינה המוחזק בישראל" - תלונה שהוגשה למועצת זכויות האדם של האו"ם, קבוצת העבודה על מאסרים שרירותיים. 
עתה, התקבלה תגובה תמוהה מעו"ד קוזלובסקי, הטוענת שפנייה אליו בבקשה מסוג זה, ופרסומה, היא "הטעייה חמורה של הנמענים ומעשה בלתי חוקי מצידך..."

להלן התכתובת במלואה:

Subject:Re: עו"ד נמרוד קוזלובסקי, מומחה לחוקי אינטרנט ואבטחת מידע, חבר ועדת ארבל, מתבקש לחוות דעה לגבי הונאות השופטים - כת הממזרים
Date: 2016-08-30 4:53 pm
From: joseph.zernik
To:Nimrod Kozlovski
עו"ד קוזלובסקי הנכבד,
רוב תודות על תשובתך הזריזה, ואני משתתף בצערך... 
כידוע, אינני עורך דין ואינני בעל השכלה משפטית.  אולי משום כך תשובתך נשגבת מבינתי.  אתה נושא משרה ציבורית, הנוגעת למומחיותך בתחום חוקי האינטרטנרט ואבטחת מידע, ועל פי הבנתי, גם נוגעת למה שהרשויות קוראות "הכפשות השופטים"...
האם תוכל להבהיר מהו הבסיס החוקי לטענתך, שהפניית בקשה אליך, ופרסום דבר הפניית הבקשה, הם: 
א. "מעשה לא ראוי"?
ב. מעשה הדורש "הרשאה"?
ג. "מעשה בלתי חוקי"?
לעומת זאת, טענתך, כאילו עולה מהפרסום, שהסכמת לחוות את דעתך בעניין זה, היא כמובן הזויה... קשה לצפות, שעורך דין ישראלי, בפרט אחד הקשור למשרד עורכי הדין הרצוג, פוקס, נאמן, יסכים לומר מילת אמת בנושא אי הכשירות ו/או השחיתות הנרחבת של השופטים בישראל, והשימוש במערכות המידע ההונאתיות של בתי המשפט לעניין זה... 
אולם אם פרסום תיקון זה גורם לך להרגיש טוב יותר - הריני מודיע בזאת קבל עם ועדה:

"הבהרה" - לכל מאן דבעי
עו"ד נמרוד קוזלובסקי, ממשרד עורכי הדין הרצוג, פוקס, נאמן, חבר ועדת ארבל "לגיבוש אמצעים להגנה על הציבור ובהם נושאי משרה בשירות הציבור מפני פעילות ופרסומים פוגעניים כמו גם בריונות ברשת האינטרנט", מומחה בתחום חוקי האינטרנט ואבטחת מידע ברשת - לא נתן מעולם את הסכמתו לחוות דעה בעניין הונאות השופטים תוך שימוש במערכות המידע ההונאתיות החדשות של בתי המשפט. 
יתרה מזאת, על פני הדברים נראה שעו"ד נמרוד קוזלובסקי מסרב בתוקף לחוות דעה בעניין ציבורי חשוב זה...
קל וחומר שעו"ד נמרוד קוזלובסקי לא נתן מעולם את הסכמתו לשימוש בכינוי "כת הממזרים" לתיאור השופטים במדינת ישראל ו"אבי כת הממזרים" ככינוי לאהרן ברק... 
כמובן, שאשמח אם אתבדה, תעתר לבקשתי, ותואיל לספק את חוות דעתך כמומחה בעניין הנידון..
בברכה,
דר' יוסף צרניק
מאהל המחאה ת"א


On 2016-08-30 3:51 pm, Nimrod Kozlovski wrote:
לצערי, הסתבר שעשית מעשה לא ראוי וללא הרשאה, ושיתפת קבוצה רחבה של אנשים בהודעה שממנה עולה כאילו אני הסכמתי או התבקשתי לחוות דיעה בנושא שבנדון. זו הטעייה חמורה של הנמענים ומעשה בלתי חוקי מצידך, ובוודאי כאשר אני הבהרתי לך חד-משמעית שאני רואה
את המיילים ההזויים מצידך כהטרדה ומבקש להפסיקם.
אני דורש שתוציא מיידית הבהרה כי ההודעה ששלחת הייתה שלא על דעתי ולא בהסכמתי ולאחר שהתבקשת לחדול מלשלוח אלי את מכתביך.
אם לא תעשה כן מיידית, אאלץ לנקוט באמצעים להפסיק את ההטרדה. 

ב-30 באוג׳ 2016, בשעה 11:23, ‏joseph.zernik@hra-ngo.org כתב/ה:

עו"ד נמרוד קוזלובסקי, מומחה לחוקי אינטרנט ואבטחת מידע, חבר ועדת ארבל, מתבקש לחוות דעה לגבי הונאות השופטים - "כת הממזרים"

עו"ד נמרוד קוזלובסקי, ממשרד עורכי הדין הרצוג, פוקס, נאמן, וחבר ועדת ארבל, מומחה בתחום חוקי האינטרנט ואבטחת מידע ברשת, התבקש לחוות דעה על הראיות להונאות נרחבות במחשוב בתי המשפט בישראל בעשור האחרון.  בארץ מתגאים בכינויים "אומת הסטארט־אפ, מדינת ההיי־טק". אזרחי ישראל היו בין מניחי היסודות למדעי המחשב בכלל, אימות מערכות מידע, ואלגוריתמים שבבסיס אבטחת מידע. בישראל הוקמו תאגידים מובילים באבטחת מידע... מספר מומחים בכירים הביעו את דעתם בפרטיות, אולם אף מומחה בישראל בכיר לא חיווה עדיין דעה בפומבי על הראיות הנחרצות להונאות נרחבות וחמורות במחשוב בתי המשפט בעשור האחרון. הונאות אלה, כמותן כביטול שלטון החוק במדינה, וכמתן היתר לשופטים להתנהל בשרירות לב, גחמנות, ועריצות על ידי הונאות מכס המשפט... בפרט, הופכות הונאות אלה לחוכא ואטלולא את חוק היסוד כבוד האדם וחירותו. הדוגמה הבולטת היא ההונאה של השופטים יצחק כהן, אסתר הלמן, חיים גלפז, ואברהם אברהם בתיק מדינת ישראל נ רומן זדורוב (פ"ח 502/07) בבית המשפט המחוזי נצרת.  תפקידו הכפול של אהרן ברק, כאבי "המהפכה החוקתית" ו"אבי כת הממזרים" מטריד במיוחד...
קראו את הפוסט השלם בבלוג: http://inproperinla.blogspot.co.il/2016/08/2016-08-30-1.html

תמונה: עו"ד נמרוד קוזלובסקי, הרצוג, פוקס, נאמן - חבר בועדת ארבל - מומחה בתחום חוקי האינטרנט ואבטת מידע. 
_____

מאהל המחאה ת"א, 30 לאוגוסט - עו"ד נמרוד קוזלובסקי, ממשרד עורכי הדין הרצוג, פוקס, נאמן, וחבר ועדת ארבל "לגיבוש אמצעים להגנה על הציבור ובהם נושאי משרה בשירות הציבור מפני פעילות ופרסומים פוגעניים כמו גם בריונות ברשת האינטרנט", מומחה בתחום חוקי האינטרנט ואבטחת מידע ברשת, התבקש לחוות דעה על הראיות להונאות נרחבות במחשוב בתי המשפט בישראל בעשור האחרון. 

להלן התכתובת במלואה:

עו"ד קוזלובסקי הנכבד,
הפניות אליך אינן נעשות כפניות אל אדם פרטי, אלא כחבר בוועדת ארבל "לגיבוש אמצעים להגנה על הציבור ובהם נושאי משרה בשירות הציבור מפני פעילות ופרסומים פוגעניים כמו גם בריונות ברשת האינטרנט" - נושא משרה ציבורית.
כמומחה לחוקי אינטרנט ואבטחה ברשת אודה אם תספק את חוות דעתך לגבי הדיווחים על הונאות נרחבות במחשוב בתי המשפט בעשור האחרון, בפרט, לגבי שני המסמכים שלהלן:
1.  "מערכות מידע הונאתיות חדשות בבתי המשפט בישראל - שינוי שיטת משטר בלתי מוכרז?" - מאמר שהתפרסם בכנס האירופי למחשוב ממשלתי (2015) בכפוף לבדיקת עמיתים בינלאומית כפולה (לאור תוכנו יוצא הדופן). [1]
2. "בנידון רומן זדורוב - אזרח אוקראינה המוחזק בישראל" - תלונה שהוגשה למועצת זכויות האדם של האו"ם, קבוצת העבודה על מאסרים שרירותיים. [2]
ברור לי לחלוטין, שברור לך לחלוטין, שתרומתך לציבור כמומחה על ידי מתן חוות דעתך בעניינים לעיל, עולה בחשיבותה לאין ערוך על תרומתך "לגיבוש אמצעים להגנה על הציבור ובהם נושאי משרה בשירות הציבור מפני פעילות ופרסומים פוגעניים כמו גם בריונות ברשת האינטרנט".
בברכה,
דר' יוסף צרניק
מאהל המחאה ת"א

פרופיל 

ד"ר נמרוד קוזלובסקי הצטרף להרצוג פוקס נאמן בשנת 2013 כיועץ בכיר בתחום חוקי האינטרנט, Ad-tech, Monetization (מוניטיזציה) ומסחר אלקטרוני. נמרוד הוא משקיע מומחה בהשקעות בתחום ה- Cyber Security ועוסק גם בהוראה בתחום חוקי האינטרנט וה-Cyber, טכנולוגיית מידע וחדשנות. לנמרוד ניסיון רב כיזם וכיועץ אסטרטגי ומשפטי.

 קישורים:
[1] Zernik, J. "Fraudulent New IT Systems of the Israeli Courts - Unannounced Regime Change?", ECEG 2015
 https://drive.google.com/file/d/0B8Aa2xQGbmk5WVZ4elFQNTZSYVU/view?usp=sharing 
[2] 2016-07-11 In RE: Roman Zadorov - Ukrainian citizen detained in Israel, complaint filed with the UN Human Rights Council, Working Group on Arbitrary Detention
Attachment 9.1 Joseph Zernik, PhD – Biosketch
Attachment 9.2 Zernik, J., “Integrity, or lack thereof, in electronic record systems of the Israeli courts”, HRA-NGO submission for the 2013 UPR by UN HRC.
Attachment 9.3 Zernik, J., “New Fraudulent IT Systems in the Israeli Courts:
Unannounced Regime Change?”, European Conference on E-Government (2015)
Attachment 9.4 State of Israel v Roman Zadorov (502/07) in the Nazareth District
Court – requests and decisions pertaining to efforts to access electronic judicial
decision records to inspect and to copy.
Attachment 9.5 Judge Varda Alshech “Fabricated Protocols” scandal – Israel Bar
Association complaint and Ombudsman of the Judiciary May 31, 2012 decision
(12/ 88 /Tel-Aviv District)
Attachment 9.6 Regulations of the Courts – Office of the Clerk 1936, 2004
Attachment 9.7 Regulations of the Courts – Inspection of Court Files
Attachment 9.8 State of Israel v Roman Zadorov (502/07) in the Nazareth District
Court - requests and decisions regarding attempt to access paper judicial decision
records to inspect and to copy: a)   Zadorov v State of Israel (7939) – in the
Supreme Court; b)   Zernik v State of Israel (3319/16) in the Supreme Court; c)  
Zernik v Zadorov and State of Israel(4650/16) in the Supreme Court 
Attachment 9.9 Roman Zadorov v State of Israel (7939/10) in the Supreme Court
- requests and decisions regarding attempt to access the appeal court file records
to inspect and to copy
Attachment 9.10 “Background Document Regarding Electronic Signatures” by the Ministry of Justice, The Israeli Law, Information & Technology Authority (ILITA) (updated September 2009)
Attachment 9.11 Amos Baranes v State of Israel (3032/99) – request for a new trial – in the Supreme Court – Notice and request to correct false electronic records.
Attachment 9.12 Abuse of political activists by the Israeli courts

  On 2016-08-30 5:59 am, Nimrod Kozlovski wrote:

אבקש להסיר אותי מרשימת תפוצה זו ולא לשלוח אליי מיילים נוספים.

ב-30 באוג׳ 2016, בשעה 3:15, ‏joseph.zernik@hra-ngo.org כתב/ה:‬

הבהרה
הבהרה לגבי השימוש בכינוי "אבי כת הממזרים" לגבי אהרן ברק (מחשש עינא בישא של ועדת ארבל "לגיבוש אמצעים להגנה על הציבור ובהם נושאי משרה בשירות הציבור מפני פעילות ופרסומים פוגעניים כמו גם בריונות ברשת האינטרנט", ו"הגורם הממונה לעניין הכפשות השופטים"):
השימוש במונח "אבי כת הממזרים" בהקשר זה, הוא במובנו ההלכתי, ובהשאלה בלבד. נניח שהיה בעיר אחת רב מפורסם, שהיה מקים כת, בה כתובות וגיטין מופצים לבני הזוג כשאינם חתומים, כולם "כפוף לשינויי עריכה ונוסח", וגיטין אינם מומצאים על ידי שליח בית דין כהלכה, ואין ניתן להבחין אצלם בין כתובה וגט כהלכה לבין "טיוטה", ואין ניתן לדעת אצלם מהם "כתובה" ו"גט" על פי כותרתם - כלום לא היו מכריזים עליו "אבי כת הממזרים"???
מעבר לכך, כפי שהסביר הרב הצבאי הראשי אייל קרים בעניין "יפת התואר" - זוהי רק שאלה הלכתית תיאורטית, ואם יש כאלה בקהילה המשפטית שנעלבים, אני מתנצל מראש...

 

חברי ועדת ארבל למניעת "בריונות ברשת" התבקשו לסייע בעניין ההונאות במחשוב בית המשפט העליון 
בעקבות ההונאה האחרונה, בתיק אבן-ישראל בע"מ נ שולמן (רע"א 1554/16), התבקשו חברי ועדת ארבל לסייע בקבלת תשובות מהנהלת בתי המשפט על בקשות על פי חוק חופש המידע לגבי מערכת המידע של בית המשפט העליון.  שינויים שחלו במערכת במרץ 2002, תחת כהונתו של אהרן ברק כנשיא בית המשפט העליון ערערו את ישרת בית המשפט מיסודה.
קראו את הפוסט המלא בבלוג: http://inproperinla.blogspot.co.il/2016/08/2016-08-29.html


תמונה: תחת כהונתו של אהרן ברק, אבי "המהפכה החוקתית", כנשיא בית המשפט העליון, שובשה ישרת בית המשפט העליון מיסודה.
____

מאהל המחאה ת"א, 29 לאוגוסט -  בעקבות ההונאה האחרונה, בתיק אבן-ישראל בע"מ נ שולמן (רע"א 1554/16), התבקשו חברי ועדת ארבל, פרופ' אסא כשר, הסנגור הציבורי הארצי עו"ד יואב ספיר, ח"כ לשעבר אריה אלדד, העיתונאי חגי סגל, דר' ענת פלג, דר' נמרוד קוזלובסקי, דר' הדר דנציג, ודר' חיים ויסמונסקי לסייע בקבלת תשובות מהנהלת בתי המשפט על בקשות על פי חוק חופש המידע לגבי מערכת המידע של בית המשפט העליון.
שינויים שחלו במערכת במרץ 2002, תחת כהונתו של אהרן ברק כנשיא בית המשפט העליון ערערו את ישרת בית המשפט מיסודה.

להלן לשון הבקשה במלואה:
הנידון: בקשת עזרה בעניין הונאות במחשוב בית המשפט העליון

לכבוד חברי ועדת השופטת ארבל " לגיבוש אמצעים להגנה על הציבור ובהם נושאי משרה בשירות הציבור מפני פעילות ופרסומים פוגעניים כמו גם בריונות ברשת האינטרנט",

הבוקר התפרסמה בתקשורת ידיעה, המנסה להסביר את ההונאה בתיק אבן ישראל בע"מ נ שולמן (רע"א 1554/16) בבית המשפט העליון, בו הפיץ בית המשפט שני פסקי דין הפוכים באותו התיק בתוך חודשיים. [1] אקווה שתוכלו לסייע בעניין זה, כמפורט להלן.
דיווחים קודמים בתקשורת אמרו שבא כוח אחד מבעלי הדין שקל לפנות למשטרה, כיוון שפסק הדין הראשון נעלם גם מתיק הנייר, במקביל להיעלמותו מרשימת ההחלטות במערכת המידע של בית המשפט. [2] על פי הידיעה היום, באי כוח בעלי הדין התעשתו, ופנו לבסוף לנציב תלונות הציבור על השופטים, ולא למשטרה...
יש לציין שהשינויים שנערכו בדיעבד במערכת המידע של בית המשפט העליון, נעשו ללא כל הערה, כמקובל בבתי דין כשירים, על שינויים או תיקונים בכתבים או ברישומים... רק לאחר שהעניין פורסם בתקשורת כ"שערוריה", פרסם בית המשפט העליון החלטה נוספת, המסבירה שפסק הדין הראשון היה "טיוטה".
אולם התרוצים של שופטי בית המשפט העליון נועם סולברג, יצחק עמית וצבי זילברטל, כפי שהתפרסמו היום, מציגים את השופטים כבלתי כשירים ו/או רמאים בעליל.

"השופטים: לא ידענו שהטיוטה נשלחה".
האמנם???
* על פי דברי באי כוח הצדדים, הופיע פסק הדין הראשון ברשימת "החלטות" עד ליום בו הופץ פסק הדין השני.
* עד היום מופיעים רישומים תחת "אירועים", המתעדים את משלוח פסק הדין הראשון ביום 11 לאפריל, 2016 (המצאה כביכול) (תמונה 1) .
השופטים הנכבדים רוצים שנאמין שהם והמתמחים שלהם ישבו במשך כחודשיים על המדוכה, בין הפצת פסק הדין הראשון לבין הפצת פסק הדין השני, אך לא הציצו אף פעם במערכת המידע לגבי הנתונים בתיק?
ועל ידי מי ותחת איזו סמכות נעשה "שחרור החלטה" ביום 10 לאפריל, 2016?

תמונה 1: רישומים תחת "אירועים" במערכת המידע של בית המשפט העליון, מתעדים גם היום "שחרור החלטה" ביום 10 לאפריל, 2016, ושליחתה לצדדים ביום 11 לאפריל, 2016.
____

 הכל טיוטות...
מילת הקסם "טיוטה" הפכה לתירוץ השגרתי להונאות השופטים:
* הן השופטת ורדה אלשייך והן נציב תלונות השופטים אליעזר גולדברג הסכימו ש"הפרוטוקולים המפוברקים" של ורדה אלשייך היו "טיוטות" בלבד.
* עכשיו מסכימים שופטי בית המשפט העליון ונציב תלונות הציבור אליעזר רבלין שגם ההונאה בתיק אבן ישראל נ שולמן הייתה מקרה של "טיוטה"...
בית משפט, בו אין ניתן להבחין בין כתב בית דין אמתי (אותנטי) לבין "טיוטה" הוא בית משפט בלתי כשיר ו/או מושחת בעליל...

 בית המשפט העליון הפך את כל החלטותיו ל"טיוטות" במרץ 2002, תחת כהונתו של אהרן ברק כנשיא
עדמרץ 2002, הופיע אישור "העתק מתאים למקור" על כל החלטות בית המשפט העליון, מטעם "שמריהו כהן, מזכיר ראשי", בצירוף אסמכתה לקובץ אלקטרוני (מאובטח ככל הנראה).
החל ממרץ 2002, הוסר האישור "העתק מתאים למקור", ובמקומו הוספה תניית הפטור "כפוך לשינויי עריכה ונוסח" על כל החלטות בית המשפט העליון - כלומר - כולן בבחינת טיוטות היום (תמונה 2).
במקביל, תועדו מקרים רבים של סילוף בדיעבד של כתבי ההחלטות האלקטרוניים של בית המשפט העליון לאחר 2002.


תמונה 2: השינויים בתבנית החלטות בית המשפט העליון במרץ 2002.
___

בנוסף, יש לציין שבעשור האחרון, בית המשפט העליון:
* אינו ממציא את החלטותיו כדין - בית המשפט שולח תדפיסים בלתי חתומים, "כפוף לשינויי עריכה ונוסח", ללא כל מכתב מלווה מטעם המזכירות (אותנטיקציה).
* מסרב בעקשנות לאשר את החלטותיו "העתק מתאים למקור" כדין.  במקום זאת, מספק בית המשפט העליון אישורים מסולפים או מזוייפים בלבד (שלא על ידי המוסמכים בדין לאשר את החלטותיו - מזכיר ראשי או רשם בית המשפט העליון - ו/או תוך שימוש בלשון אישור בלתי תקינה וחסרת משמעות, כגון "העתקה מתאימה למקור").
בקיצור: אדם בר דעת יסיק ששופטי בית המשפט העליון עצמם מחשיבים היום את כל החלטותיהם לטיוטות.

 משקיפים בינלאומיים רואים במצב שנוצר בבית המשפט העליון "חוסר ישרה", "הונאה"...
הפצת כתבי בית דין למראית עין ("מפוברקים" - על פי התקשורת, "טיוטות" - על פי השופטים) מוכרת היטב ברחבי העולם במשך מאות שנים כהתנהלות עבריינית בבתי משפט מושחתים...
מידע מפורט שהגשתי למועצת זכויות האדם של האו"ם לבדיקה התקופתית של זכויות האדם בישראל (2013) נכלל בדו"ח הסופי של המועצה בתוספת הערת מחברי הדו"ח: "חוסר ישרה במערכות הכתבים האלקטרוניים של בית המשפט העליון, בתי המשפט המחוזיים, ובתי הדין למוחזקי משמורת בישראל".
מאמר אקדמי שכתבתי בנושא זה, התפרסם בכנס האירופי למחשוב ממשלתי (2015), לאחר בדיקת עמיתים כפולה על ידי מיטב המומחים למערכות מידע, ותיעד את מערכות המידע שהותקנו בבתי המשפט במדינת ישראל בעשור האחרון כ"הונאתיות" וכ"שינוי שיטת משטר בלתי מוכרז"...

 סירוב הנהלת בתי המשפט לענות על בקשות על פי חוק חופש המידע
במקביל לכל האמור לעיל, מסרבת הנהלת בתי המשפט לענות על בקשות על פי חוק חופש המידע:
1) תחת סמכותו של מי, ומהו הבסיס החוקי לשינוי המופלג שחל בתבנית החלטות בית המשפט העליון במרץ 2002?
2) מי מחזיק היום בסמכות המנהלית העליונה לשרתי בית המשפט העליון?
3) מי אחראי על אבטחת שרתי בית המשפט העליון? (בתגובה על פנייה מסר השב"כ שאינו אחראי על אבטחת מערכות אלה).
לפיכך, אודה אם תוכלו לסייע לקבל תשובות ראויות מהנהלת בתי המשפט על בקשות על פי חוק חופש המידע אלה, שהוגשו כבר לפני מספר שנים...

בברכה,
דר' יוסף צרניק
מאהל המחאה ת"א

 קישורים:
[1] 2016-08-29 העליון מסביר: איך קורה שביהמ"ש מפיץ שתי החלטות הפוכות באותו התיק בתוך חודשיים
טיוטת החלטה של שופט העליון סולברג היתה אמורה להישלח רק לשופטים הנוספים בהרכב, אך במקום זאת הופצה לצדדים שהתייחסו אליה כהחלטה סופית ■ כעבור חודשיים התקבלה בתיק החלטה הפוכה ■ נציב תלונות הציבור: "היה צריך להבהיר כי מדובר בטיוטה"
[2] 2016-06-21 פסק הדין שניתן "בטעות": לאן נעלמו מסמכים מתיק העליון?

אחרי שהורשה לפרקליטים לעיין בתיק שבתחילה נטען כי הועבר לארכיב, הם גילו כי חסרים בו מסמכים. פסק הדין הראשון נעדר, וכן המסמכים המוכיחים את המצאתו. הצדדים שוקלים לפנות למשטרה. בהנהלת בתי המשפט לא מגיבים