Saturday, April 8, 2017

2017-04-09 לורי שם טוב, מוטי לייבל - בקשה לעיון בהליך "בדלתיים סגורות" תחת "צו איסור פרסום"

לורי שם טוב, מוטי לייבל - בקשה לעיון בהליך "בדלתיים סגורות" תחת "צו איסור פרסום"
במצב שנוצר, מתנהלים הליכים ב"דלתיים סגורות" תחת "צו איסור פרסום" כביכול נגד פעילים שעיקר מחאתם נגד שחיתות מערכת המשפט... במקביל מדליפות הרשויות "טיוטות" ("פברוקים") לתקשורת. המצב מעלה חששות כבדים לגבי הפרת זכויות הנאשמים לשימוע הוגן ופומבי, ולגבי חופש הביטוי וחופש העיתונות בישראל. 
קראו את הפוסט השלם:  http://inproperinla.blogspot.co.il/2017/04/2017-04-09.html
תמונות: לורי שם טוב ומוטי לייבל
____

מאהל המחאה ת"א, 09 לאפריל - בקשה לעיון בתיק מדינת ישראל נ לורי שם-טוב, מוטי לייבל, צבי זר (מספר תיק בלתי ידוע) הוגשה היום לשופט איתן אורנשטיין, נשיא בית המשפט המחוזי ת"א.
הבקשה מעלה חששות כבדים לגבי הפרת זכויות הנאשמים על ידי ניהול הליך תחת "צו איסור פרסום" כביכול, והדלפת כתבי "טיוטות" ("פברוקים") לתקשורת על ידי הרשויות בו בזמן.
המצב שנוצר גם מעלה חששות כבדים לגבי חופש הביטוי וחופש העיתונות בישראל.
תמונה: עמוד הפתיחה של הבקשה לעיון שהוגשה היום לנשיא בית המשפט המחוזי ת"א איתן אורנשטיין.

____

להלן הבקשה שהוגשה היום במלואה

09 לאפריל,2017
השופט איתן אורנשטיין
נשיא בית המשפט המחוזי ת"א
להגשה ידנית
הנידון: מ"י נ לורי שם-טוב, מוטי לייבל, צבי זר (מסתיק בלתי ידוע) בבית המשפט המחוזי ת"א הגשת בקשה לעיון
אבקש את תגובתך ללא שיהוי. הזמן הוא מעיקרו של העניין!
לכבוד נשיא בית המשפט המחוזי ת"א השופט איתן אורנשטיין,
הריני מבקש בזאת שתורה למזכירות להוסיף את מספר התיק הבלתי ידוע על הבקשה לעיון המצורפת, לרשום את הבקשה בתיק, ולשלוח לי אישור על רישום הבקשה כדין בדואר, דואל, או פקס, מן הסיבות המבוארות בבקשה עצמה.
קרוב לוודאי שהתנאים שנוצרו בהליכים בתיק זה ייחזו על ידי משקיפים בינלאומיים כהפרה חמורה של זכויות האדם.
בברכה,

דר' יוסף צרניק
Human Rights Alert - NGO
מאהל המחאה ת"א
העתקים: פעילים, תפוצה רחבה
__________________________________________
תקנות בתי המשפט ובתי הדין לעבודה (עיון בתיקים), תשס"ג-2003; טופס 2 (תקנה 4(ג))
בקשת עיון בתיק בית משפט
1. פרטי המבקש:
א) שם מלא:          דר' יוסף צרניק
ב) מס' זהות:                  
ג) כתובת:             תד 33407, תל-אביב
ד) מס' טלפון:        אין
2. פרטי תיק בית המשפט:
א) מס' תיק בית משפט שבו מבוקש העיון:
                       בית המשפט המחוזי תל-אביב, מספר התיק בלתי ידוע
ב) הצדדים בתיק:
                       מדינת ישראל נ לורי שם-טוב, מוטי לייבל, צבי זר
ג) המסמכים/המוצגים שבהם מבוקש העיון:
(1) צו איסור פרסום עשוי כדין
(2) החלטה שיפוטית עשויה כדין על ניהול הליכים "בדלתיים סגורות"
(3) חלקו של כתב האישום מיום 06 לאפריל, 2017, שכבר התפרסם, עשוי כדין, בהשחרת הפרטים הראויים.
(4) בקשה למעצר עד תום ההליכים מיום 06 לאפריל, 2017, שכבר התפרסמה, עשויה כדין, בהשחרת הפרטים הראויים.
(5) בקשה לצו איסור פרסום ודיון בדלתיים סגורות מיום 06 לאפריל, 2017, שכבר התפרסמה, עשויה כדין, בהשחרת הפרטים הראויים
3. מטרת העיון והטעמים המצדיקים אותו:
א) בקשה זאת מוגשת בכפוף לתקנות בתי המשפט – עיון בתיקים (2003) והחלטת בית המשפט העליון בתיק האגודה לזכויות האזרח בישראל נ שר המשפטים ואח' (5917/97), בנוגע לגישת הציבור לכתבי בית דין.
ב) המבקש עוסק מזה שנים במחקר אקדמי בנושא מערכות הכתבים האלקטרוניים של בתי המשפט בישראל ובארה"ב וניהול גישת הציבור לכתבים.  מחקריו בנושא זה הוצגו ופורסמו בכנסים אקדמיים בינלאומיים בתחומים המתאימים, בכפוף לבדיקת מומחים בינלאומית.  דוחות שחיבר בנושאים אלה, נכללו בדוחות מועצת זכויות האדם של האו"ם על ארה"ב (2010, 2015) ועל ישראל (2013), בכפוף לבדיקה על ידי הצוות המקצועי של המועצה.
ג) המבקש הגיע לדיון בתיק זה ביום 06 לאפריל, 2017 בבית המשפט המחוזי ת"א. גישת הציבור לאולם הדיונים נמנעה מראש. משמר בתי המשפט הודיע שהדיון "בדלתיים סגורות". עורכי דין ובני משפחה, שעזבו את אולם הדיונים בסופו של הדיון, אמרו שהוצא "צו איסור פרסום". במערכת נט-המשפט נחסמה גישת הציבור לתיק לחלוטין – הוא אף אינו מופיע ברשימת התיקים או ביומן בית המשפט הנגישים לציבור.
ד)         כבר באותו היום, מספר שעות אח"כ, התפרסמו בתקשורת כתבים שהם כביכול "כתב אישום" (צרופה א’ - עמוד הפתיחה), “בקשה למעצר עד תום ההליכים" (צרופה ב’ - עמוד הפתיחה), ו"בקשה לצו איסור פרסום ודיון בדלתיים סגורות (צרופה ג’ - עמוד הפתיחה).
ה) יחד עם זאת, אדם בר-דעת לא יראה בכתבים שהתפרסמו בתקשורת כתבי בית דין אמתיים (אותנטיים): אינם חתומים, אין מופיעה עליהם חותמת "התקבל", והם "טיוטות" למיטב. חוסר ההבחנה בין "טיוטות" (או כתבי בית דין "מפוברקים") לבין כתבי בית דין עשויים כדין ותקפים בבתי המשפט ובתקשורת בישראל הם בעיה מוכרת וידועה.
ו) יחד עם זאת, לא התפרסמו בתקשורת כתב בית דין עשוי כדין שהוא צו איסור פרסום ו/או החלטה שיפוטית עשויה כדין על ניהול הדיון בדלתיים סגורות.
ז) תיק זה עוסק בתביעה פלילית נגד פעילי מחאה חברתית, שעיקר מחאתם היא נגד התנהלות אנשי רווחה, עורכי דין, ושופטים לגבי לקיחת ילדים מהוריהם (בפרט – הורים מעוטי יכולת) – בעיה מוכרת וידועה גם כן.  קיים חשש ברור של ניסיון השתקת ביקורת על מערכת המשפט ואכיפת החוק הן בהליך בתיק עצמו, והן בסיקור ההליכים על ידי תקשורת עצמאית (שאינה משמשת כשופר לפרקליטות המדינה). דיוני המעצר שלפני הגשת כתב האישום נערכו גם הם תוך חיסיון על חומר החקירה. במקביל, התפרסמו הדלפות מגמתיות וחלקיות לתקשורת (לטענת באי כוח החשודים אז - על ידי רשויות  השלטון).
     במיוחד על רקע זה, המצב שנוצר, בו מתנהלים דיונים “בדלתיים סגורות”, תחת “צו איסור פרסום” כביכול, ובו בזמן רשויות השלטון מפרסמות כתבים חסרי תוקף, מעלה חששות כבדים של הפרות חמורות של זכויותיהם של הנאשמים, בראש ובראשונה – הזכות לשימוע הוגן ופומבי. מצב זה גם פוגע קשות באמון הציבור במערכת המשפט ואכיפת החוק.
     אי פרסום "צו איסור הפרסום" יוצר מצב עמום ודו-משמעי, המאפשר אכיפה שרירותית וגחמנית, ומעלה חששות לגבי חופש הביטוי וחופש העיתונות בישראל.
           4.          הקשר של המבקש לתיק בית משפט (נא לציין כל קשר ישיר/עקיף): 
אין למבקש קשר ישיר לתיק זה.
המבקש מכיר את הנאשמים לורי שם-טוב ומוטי לייבל כפעילי מחאה, בפרט בנוגע לפרשת גב’ ג’ואל בן-סימון. ג’ואל בן-סימון נלקחה לאשפוז פסיכיאטרי כפוי "בתיאום עו"ד יעל קוטיק" ממשרד המשפטים לאחר ששבתה שבת לפני משרדה של שרת המשפטים איילת שקד במחאה נגד שחיתות שופטי בית המשפט לענייני משפחה בירושלים. הנאשמים שם-טוב ולייבל היו דמויות מפתח בשחרורה של בן-סימון.
המבקש פרסם בעבר מאמרים בתקשורת בחו"ל לגבי אופן התנהלות בתי המשפט בישראל בענייניהם של הנאשמים שם-טוב לייבל ושל גב’ בן-סימון. [[1]]
למבקש עניין אקדמי בתיק זה, משום המצב יוצא הדופן שנוצר בו הן מבחינת זכויות האדם, הן מבחינת חופש הביטוי וחופש העיתונות, והן מבחינת מערכת נט-המשפט וסעיף האישום על "זיוף פרוטוקולים".
תאריך: 09 לאפריל, 2017

חתימת המבקש:                                                             
                                                           דר' יוסף צרניק[1] 2017-03-18 The remedy for Israeli judicial corruption is repression of social protest_OpEdNews.com
2016-08-14 Israel: anti-judicial corruption protester placed under compulsory psychiatric hospitalization_OpEdNews.com
2016-06-20 US DHS assists in suppression of anti-corruption dissent in Israel_OpEdNews.com