Monday, June 3, 2019

2019-06-03 לורי שם-טוב: חושפת שחיתויות או טרוריסטית? מאויבינו, או טרור יהודי?

Joseph Zernik is with ‎נחמה דר‎ and 74 others.

43 mins
לורי שם-טוב: חושפת שחיתויות או טרוריסטית? מאויבינו, או טרור יהודי?
■■■
בעקבות הדיון היום אצל בני שגיא - האם לורי היא "טרוריסטית"? "מאויבינו"? או שמא אשת "טרור יהודי"? והאם חשיפת שחיתות שלטונית על ידי עיתונאי היא עבירה פלילית מסוג "הפרת הזכות לפרטיות"?
קראו את הפוסט השלם: https://inproperinla.blogspot.com/2019/06/2019-06-03.html
Image may contain: ‎1 person, ‎smiling, ‎text that says '‎פוליטית! אסירה - שם-טוב לורי ופומבי! הוגן משפט ראוי, להליך זכאית‎'‎‎‎ Image may contain: 3 people, text Image may contain: 3 people, people sitting and beard

Image may contain: 1 person, closeup Image may contain: 1 person, closeup Image may contain: 1 person, eyeglasses Image may contain: Joseph Zernik, smiling 

לאחרונה התנהלו דיונים ברשת בנושא: האם מותר להשתמש בבית משפט בראיות בלתי קבילות, או ראיות שלנאשמים אין גישה אליהן, או שאינן קיימות כלל? הדיון התפתח בקשר לשאלות החוזרות בפרשת סמוטריץ' והדלק (בעניין אפשרות מינויו לשר המשפטים), ובקשר לפרשת כפר דומא, וכו'... 
ואז חכמי המשפט הישראלי כותבים: שמותר להסתיר את הראיות מהנאשמים (אם הן קיימות בכלל), אבל שיטת משפט זאת שמורה ל"טרוריסטים מאויבינו". יחד עם זאת, שיטת משפט זאת אינה ראויה במשפט שבו הנאשמים חשודים כאנשי "הטרור היהודי".
■ לכן, השאלות שעולות בפרשת לורי שם-טוב, הן:
א) האם לורי שם-טוב עדין מוחזקת על ידי השופטים כ"טרוריסטית"? הרי בהתחלה הפרקליטות והתביעה ה
גדירו את הפרשה כ"פרשת כנופיית הטרור הרשתי". אבל אח"כ עו"ד נוגה וייל ירדה עליהם בבית המשפט - שאין מונח משפטי כזה בכלל - "טרור רשתי", וגם אם היה, זה לא רלוונטי למקרה זה. ואז הם ירדו מזה, והפסיקו את השימוש הנלוז במונח "הטרור הרשתי" בקשר ללורי...
ב) אם לורי עדיין מוגדרת "טרוריסטית": האם היא "טרוריסטית מאויבינו"? או שהיא מסווגת - כאשת "טרור יהודי"? לעניין זה צריך כמובן לציין שגם שופט בית המשפט העליון נועם סולברג וגם השופט מחוזי ת"א אברהם היימן פסקו שלורי היא זונה זרה, או נכרייה (רש"י על הפסוקים שלהלן).

כי נופת תיטופנה, שפתי זרה; וחלק משמן חיכה.ואחריתה, מרה כלענה; חדה, כחרב פיפיות.
הפסוק הבא אחרי אלה במשלי גם מבהיר מה דינה:
רגליה, יורדות מוות; שאול, צעדיה יתמוכו.
העניין גם עלה בפני נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות, בערעור על בקשת פסלות, והיא לא מצאה כל פסול בפסיקה זאת.
לכן, יש מקום סביר להניח שהשופטים הנוכלים מתייחסים ללורי, שחשפה את שחיתות השופטים ובכירי מערכת המשפט , כ"טרוריסטית מאויבינו" - כלומר אחת שמותר לנהל עליה משפט תוך הסתרת הראיות - אם הן קיימות בכלל...
העניין של השחיתות שלורי חשפה הוא העניין האסור בפרסום מהדיון היום - אסור לפרסם מה שמות המתלוננים/מתלוננות בעניין, מהי הפרשה החמורה והעסיסית - שנחשפה לציבור חודשים רבים לאחר הגשת כתבי האישום בפרשת השופטים הנוקמים, ושהיום ידועה היטב בציבור, וכאילו נמצאת עדיין תחת חקירה. אסור בפרסום גם מהם סעיפי כתב האישום הקשורים לפרשה זאת.
■ לדוגמה, האם זה ראוי, שיעמידו לדין את רביב דרוקר על אישום ב"טרור רשתי", כ"טרוריסט יהודי" או לחלופין כ"טרוריסט מאויבינו" - בגין חשיפת פרשת הצוללות? 
להזכירכם, לורי גם החזיקה תעודת עיתונאית באותו זמן...
■ ועוד מנפלאות המשפט הישראלי: האם חשיפת שחיתויות היא עבירה פלילית מסוג "הפרת הזכות לפרטיות"? 

גם שאלה זאת גם עלתה בפרשה אחרת, שאותה חשפה לורי שם-טוב בקשר למי שהיה מנכ"ל משרד הרווחה יוסי סילמן. ליוסי סילמן היה הסדר מושחת, שפטר אותו מתשלומים המחויבים על פי דין. גם בפרשה זאת, הם כמובן אוסרים בפרסום מה הייתה השחיתות שלורי חשפה. אבל גם בשלום, וגם בערעור במחוזי - הם הרשיעו את לורי וגזרו עליה מאסר על תנאי על חשיפת השחיתות השלטונית בפשרת יוסי סילמן. העבירה הפלילית הייתה "הפרת הזכות לפרטיות"!
■ לדוגמה, האם זה ראוי, שיעמידו לדין את רביב דרוקר על אישום ב"הפרת הזכות לפרטיות" - בגין חשיפת פרשת הצוללות?

2019-06-03 לורי שם-טוב: דיון פגז אצל בני שגיא - מופע סקס בקרקס הפשפשים...

Joseph Zernik was live.

59 mins
 לורי שם-טוב: דיון פגז אצל בני שגיא - מופע סקס בקרקס הפשפשים...
■■■


  
 Image result for ‫בכנס לשכת עורכי הדין באילת‬‎


     
    Image result for ‫בני שגיא בכנס לשכת עורכי הדין באילת‬‎
פוסט: https://inproperinla.blogspot.com/2019/06/joseph-zernik-live.html
שידור חי... כאן הוספתי את עיקר העניינים. 
שלושה הישגים מרכזיים בדיון היום:
א) רויטל חובל, הכתבת המשפטית של הארץ הגיע לסקר את הדיון עם הצלם ערן ורד (מקושרי הקשר ב"באים לבנקאים"). במקביל - בני שגיא לראשונה מזה שנתיים התחיל לגמגם, להסמיק, להתמתח בחוסר נוחות בולט... אינני משפטן, ולכן אינני יכול להוכיח קשר סיבה ומסובב, או כוונה נפשית... לורי הציגה לרויטל חובל את הנוכחים: * נחמה דר - הרמטכלית של המערכה, ואת * משה הלוי - מומחה לענייני מחשבים וראיות אלקטרוניות.
ב) דיון בבקשת פסלות של צבי זר - בני שגיא החליט על איסור פרסום בכל הנוגע לשמות המתלוננים בכתב האישום הקשורים לבקשת הפסלות, הזכרת שמה של פרשה שהסעירה לאחרונה את הציבור במדינת ישראל, וידועה היטב לכל פרטיה... עוסקת בדברים שהצנעה יפה להם, ובצמרת מערכת המשפט... כמו כן אסר לפרסם מהם סעיפי האישום הקשורים לפרשה זאת שאסר לפרסם את שמה, אך פרטיה כולם התפרסמו בציבור. מה שהתברר היום - שנגד צבי, לורי ו/או ומוטי (הם לא מחליטים סופית מי הכותב, טוענים "צוותא חדא") הוגשו כתבי אישום על חשיפת דברים שהם אמת, ושהם הבסיס לחקירה פלילית חמורה בעלת חשיבות ציבורית מהמעלה הראשונה - שאסור לפרסם את שמה... אך כולה ידועה ומוכרת לציבור...
בנוסף, בני שגיא השתתף בפנל בכנס לשכת עורכי הדין באילת עם דמויות ששמן אסור לפרסום, שהן גם הדמויות המרכזיות בפרשה ששמה אסור בפרסום, ודן עימן על הצורך לחסל את תופעת "השיימינג". במסגרת זאת גם הביע מראש את עמדתו בדבר הדרך השיפוטית למגר את התופעה... 
בני שגיא דחה כמובן את בקשת הפסלות. אולם על פי דין, הוא היה חייב לנמק. כאן הוא התחיל לגמגם, להסמיק, להתמתח.. היה לו קשה היום...
ג) לורי והסניגוריה הציבורית הגישו בקשה לסיים את הייצוג, ובני שגיא קיבל סוף סוף את הבקשה ושחרר את הסניגוריה מייצוג. בכך נגמר פרק ארוך ומייגע במיוחד של קרקס הפשפשים - עניין הייצוג העצמי והייצוג ע"י הסניגוריה הציבורית. במקביל, לורי ביקשה מימון המדינה לייצוג על פי סעיף 19ב', ע"י עורך דין חיצוני שהיא תבחר. בעבר, התביעה התנגדה בתוקף למימון כזה - עניין שאסור היה להם לקבל מעמד כלשהו בו...
בני שגיא לא נתן החלטה על סעיף 19ב', ביקש בקשות בכתב וידון בכך בדיון הבא בעוד כחודש.
בסמוך לכך, לורי דרשה שהסניגוריה תעביר לה סוף סוף את חומרי הראיות.... מסתבר שגם היום, כשהיא בחוץ, עדיין לא קיבלה את החומרים. עו"ד קיש מהסניגוריה התחייבה לתת ללורי את החומרים, ללא תשלום (!) [לורי היא פושטת רגל... אבל הסניגוריה רוצה להדגיש את נדיבותם - הם יספקו את החומרים ללא תשלום]. התביעה דרשה השסניגוריה לא תעביר ללורי חומרים שעדיין אסור ללורי לראות, על פי החלטת מוזרות של היימן! (כאן אנחנו נכנסים לתחום הראיות האלקטרוניות).
■■■
כפי שאמרתי היום לרויטל חובל לפני הדיון: לורי תיזכר בהיסטוריה של המשפט במדינת ישראל בשלושה תחומים עיקריים:
א) חשיפת השחיתות בבתי המשפט, בפרט בבתי המשפט לענייני משפחה, ולקיחת ילדים מהוריהם.
ב) המעצר לפני משפט - שנתיים, חודשיים ו-3 ימים. מעשה חסר תקדים בהיסטוריה של מדינת ישראל - בוודאי לעבירות מהסוג בהן מדובר בכתב האישום.
ג) אמיתות (אותנטיקציה) של ראיות - ובפרט ראיות אלקטרוניות - צפו להפתעות...
■■■  לורי שם-טוב - אסירה פוליטית זכאית להליך ראוי, משפט הוגן ופומבי! ■■■ 
ברקע לכל אלה עומדות הפרות בוטות של ההליך הראוי ומשפט הוגן ופומבי:
* שיבוש הקראת כתב האישום - בני שגיא ערך תחילה הקראה מפוברקת, בה לנאשמים במעצר הוגשה גרסה מפוברקת של כתב האישום, וגרסה אחרת נרשמה בתיק בית המשפט ככתב האישום האמתי... וגם כשהדבר הובא לידיעתו של בני שגיא, והוכח באופן בלתי ניתן להכחשה, הכחיש ששני המסמכים אינם זהים...
* ניהול הליכים על פי נוהל "שברו את הכלים" - בני שגיא סירב לקבוע תכנית משפט, והסתיר  מהנאשמת ובאי כוחה, בצוותא חדא עם התביעה,  את שמות העדים, עד ממש סמוך ליום הדיון..
* ראיות - אופן תפיסתן, שמירתן, הגשתן, ואמיתותן -  או אי אמיתותן (פברוק ראיות).
* מניעת גישת הנאשמת לראיות - עניין הנמשך עד היום. על פי דיונים בעניינים דומים לאחרונה העירו משפטנים שזוהי שיטת משפט השמורה לטרוריסטים שהם מאויבינו, אך אינה ראויה לעומת זאת במשפט נגד נאשמים שהם חשודים בטרור יהודי....
* מניעת ייצוג ראוי - כפיית הייצוג על ידי הסניגוריה הציבורית, ומניעת זכותה של לורי להגיש בקשות , גם כשהסניגוריה כשלה מלהגישן. הדוגמה הבולטת היא כמובן הבקשה שהביאה לשחרורה של לורי...
* חשיפת השופט לחומרי ראיות לפני קביעת קבילותן - כניסת השופט בני שגיא לתיק המעצרים מיוזמתו הוא...
* ניגודי עניינים - מתוך שלל האירועים הקשורים לפרשיות שבני שגיא אסר בפרסומן, למרות שהציבור מודע היטב לפרטיהן.


-24:15


Watch this video with your friends