Wednesday, August 31, 2016

2016-09-01 האם לשופטים - חברי כת הממזרים - זכויות יוצרים ביצירותיהם? בית המשפט העליון, הנהלת בתי המשפט, אקו"ם התבקשו להבהיר

  האם לשופטים - חברי כת הממזרים - זכויות יוצרים בכתבי בית דין שהם הונאות?  בית המשפט העליון, הנהלת בתי המשפט, אקו"ם התבקשו להבהיר

כידוע, אין זכויות יוצרים לגבי כתבים משפטיים ציבוריים, כגון החלטות ופסקי דין.  אולם השאלה היא לגבי הונאות השופטים - חברי כת הממזרים - שהם כתבי בית דין למראית עין.  כתבים אלה אינם כתבים משפטיים, אך רק נחזים ככאלה על ידי נפגעי ההונאות. השאלה עולה בקשר לפרסום בחו"ל של פרק בספר על מחשוב ממשלתי. נושא הפרק הוא ההונאות במחשוב בתי המשפט וזכויות האדם בישראל . 
קראו את הפוסט השלם בבלוג: http://inproperinla.blogspot.co.il/2016/08/2016-09-01.html

   
   

   
תמונות: השופט מנחם הכהן והשופטת אספרנצה אלון - חברי כת הממזרים - ויצירותיהם. 
____
מאהל המחאה ת"א, 1 לספטמבר - דר' יוסף צרניק פנה היום לבית המשפט העליון, להנהלת בתי המשפט ולאקו"ם בבקשה להבהרה לגבי זכויות היוצרים של שופטים - חברי כת הממזרים - בכתבים ממוחשבים שהם הונאות מסוג כתבי בית דין למראית עין.
השאלה עולה בקשר לפרסום פרק בספר לימוד באנגלית בהוצאה ידועה בחו"ל.  נושא הספר הוא "מחשוב ממשלתי", ונושא הפרק הוא הונאות במחשוב בתי המשפט וזכויות האדם בישראל.
יו"ר אגודת הסופרים לשעבר, המשורר הרצל חקק, הוסיף את תמיכתו בבקשת ההבהרה מיו"ר אקו"ם.
להלן התקשורת במלואה 

1) בקשת הבהרה מבית המשפט העליון ומהנהלת בתי המשפט
 -------- Original Message --------
Subject:בקשה להדרכה בעניין זכויות יוצרים
Date:2016-09-01 9:27 am
From:joseph.zernik
To:hofesh-hamida@court.gov.il, pniot@supreme.court.gov.il

פניות הציבור - בית המשפט העליון
פניות הציבור - הנהלת בתי המשפט
א/ג נכבדים,
בימים אלה אני מסיים כתיבת פרק לספר לימוד באנגלית  בנושא המחשוב הממשלתי, שייצא לאור בהוצאה מוכרת וידועה בחו"ל.  נושא הפרק שלי הוא הונאות במחשוב בתי המשפט בישראל, והשימוש במערכות אלה להונאות על ידי השופטים בישראל.
כידוע, אין זכויות יוצרים על כתבים משפטיים ציבוריים, כגון החלטות ופסקי דין. אולם השאלה היא לגבי הונאות מסוג כתבי בית דין למראית עין. כתבים מסוג זה אינם כתבי בית דין, אך רק נחזים ככאלה על ידי נפגעי ההונאה. 
האם יש לשופטים שיצרו את ההונאות זכויות יוצרים ביצירות אלה?
אודה על תשובתכם בהקדם.
בברכה,
דר' יוסף צרניק
מאהל המחאה ת"א.
2) בקשת עזרה מאקו"ם, ומכתב תמיכה מיו"ר אגודת הסופרים לשעבר המשורר הרצל חקק

2016-09-01 9:21 GMT+03:00 הרצל :
ליוריק בן דוד הנכבד
שלום
ד'ר יוסף צרניק
עשה רבות למען הנחלת מורשת יצחק שמי
מקווה שתתנו לו סיוע בנושא זכויות יוצרים
למזלנו, אקו"ם אכן מיטיב לפעול למען היוצרים בנושא זכויות יוצרים
ובמשך השנים הגיע להישגים חסרי תקדים
כל טוב
הרצל חקקFrom: JZ 
Sent: Thursday, September 01, 2016 9:15 AM
To: Yorikb
Cc: הרצל
Subject: בקשה להדרכה בעניין זכויות יוצרים

יוריק בן דוד, יושב ראש אקו"ם
 

מר בן דוד הנכבד,

הרצל חקק הפנה אותי אליך בעבר בעניין זכויות יוצרים, ותודה על עזרתך בעניין הקודם.

כעת, אני מסיים כתיבת פרק לספר לימוד באנגלית  בנושא המחשוב הממשלתי, שייצא לאור בהוצאה מוכרת וידועה.  נושא הפרק שלי הוא הונאות במחשוב בתי המשפט בישראל, והשימוש במערכות אלה להונאות השופטים בישראל.

כידוע, אין זכויות יוצרים על כתבים משפטיים ציבוריים, כגון החלטות ופסקי דין. אולם השאלה היא לגבי הונאות מסוג כתבי בית דין למראית עין. כתבים מסוג זה אינם כתבי בית דין, אך רק נחזים ככאלה על ידי נפגעי ההונאה. 
האם יש לשופטים שיצרו את ההונאות זכויות יוצרים ביצירות אלה?

בברכה,

דר' יוסף צרניק


מאהל המחאה ת"א.
 

2016-08-31 עו"ד קוזלובסקי, חבר ועדת ארבל, מתבקש להסביר את סירובו לקבל הודעות על הונאות השופטים - חברי כת הממזרים

עו"ד קוזלובסקי, חבר ועדת ארבל, מתבקש להסביר את סירובו לקבל הודעות על הונאות השופטים - חברי כת הממזרים
עו"ד נמרוד קוזלובסקי, ממשרד עורכי הדין הרצוג, פוקס, נאמן,  מומחה בתחום חוקי האינטרנט ואבטחת מידע, חבר בוועדת השופטת ארבל "לגיבוש אמצעים להגנה על הציבור ובהם נושאי משרה בשירות הציבור מפני פעילות ופרסומים פוגעניים כמו גם בריונות ברשת האינטרנט" חוזר ומבקש שלא לקבל הודעות בעניין הונאות השופטים, המתבצעות על ידי מערכות המידע ההונאתיות בבתי המשפט. אולם הפניות אליו נעשות לא כאל אדם פרטי, אלא כאל נושא משרה ציבורית, כטרוניה על אי-כשירות ו/או שחיתות נרחבת של השופטים. זאת - כשוועדת ארבל נחזית כגורם שנועד לסתום פיות, ולמנוע מחאה ציבורית נגד שחיתות מערכת המשפט ואכיפת החוק.דרישתו של עו"ד קוזלובסקי מעלה את השאלה העומדת בבסיסה של עבודת הוועדה: האם פנייה לאיש ציבור בטרוניה על שחיתות השלטון מוגנת על ידי חופש הביטוי?
קראו את הפוסט השלם בבלוג: http://inproperinla.blogspot.co.il/2016/08/2016-08-31_31.html
 
תמונה: עו"ד נמרוד קוזלובסקי, ממשרד עורכי הדין הרצוג, פוקס, נאמן - חבר בועדת ארבל - מומחה בתחום חוקי האינטרנט ואבטחת מידע.  השופט מנחם הכהן, בית המשפט השלום ירושלים - חבר כת הממזרים.  ז'ואל בן סימון - קרבן הונאות השופטים ואשפוז כפוי ביזמת שרת המשפטים איילת שקד, לאחר שהפגינה נגד שחיתות השופטים...
____
מאהל המחאה ת"א, 31 לאוגוסט -עו"ד נמרוד קוזלובסקי, ממשרד עורכי הדין הרצוג, פוקס, נאמן,  מומחה בתחום חוקי האינטרנט ואבטחת מידע, חבר בוועדת השופטת ארבל "לגיבוש אמצעים להגנה על הציבור ובהם נושאי משרה בשירות הציבור מפני פעילות ופרסומים פוגעניים כמו גם בריונות ברשת האינטרנט", התבקש להבהיר את עמדתו לגבי חופש הביטוי בהפניית טרוניות לחברי ועדת ארבל לגבי הונאות השופטים.  הבקשה הופנתה לעו"ד קוזלובסקי לאחר שדרש שלא לקבל דוא"ל נוסף בתגובה על פנייה בנושא ההונאה של השופט מנחם הכהן - חבר כת הממזרים, על ז'ואל בן סימון - קרבן של אשפוז כפוי ביוזמת לשכתה של שרת המשפטים איילת שקד - לאחר שהפגינה נגד שחיתות השופטים...
להלן התכתובת במלואה:

-------- Original Message --------
Subject:Re: כת הממזרים בפעולה: הונאה של השופט מנחם הכהן, משפחה י-ם, על ז'ואל בן-סימון- קרבן האישפוז הכפוי ביזמת שרת המשפטים איילת שקד
Date:2016-08-31 4:20 pm
From:joseph.zernik
To:Nimrod Kozlovski

עו"ד קוזלובסקי הנכבד,
דומני שחלה פה אי הבנה.  אינני פונה אליך כאדם פרטי. אני פונה אליך כנושא משרה ציבורית - חבר ועדת ארבל "לגיבוש אמצעים להגנה על הציבור ובהם נושאי משרה בשירות הציבור מפני פעילות ופרסומים פוגעניים כמו גם בריונות ברשת האינטרנט".
יתרה מזאת, אני פונה אליך בטרוניות לגבי נושאים, שלדעתי עליך להיות מעודכן בהם, על מנת לבצע את תפקידך הציבורי כראוי:
הוועדה בה אתה חבר נתפסת על ידי אנשים כמוני כמכשיר שהוקם על ידי משרד המשפטים והשופטים על מנת לסתום פיות של אנשים כמוני, המוחים על אי-הכשירות ו/או השחיתות הנרחבת שפשתה בקרב השופטים במדינת ישראל.
יתרה מזאת, עקב המומחיות הייחודית שלך - בתחום בתחום חוקי האינטרנט ואבטחת מידע ברשת - אני פונה אליך בפרט בטרוניות הקשורות להונאות בבתי המשפט המתבצעות על ידי מערכות המידע הונאתיות שהותקנו בבתי המשפט ובתי הדין, כגון נט-המשפט.
למיטב הבנתי, פנייה בטרוניה מסוג זה לאיש ציבור בתפקידך, היא מיסודות חופש הביטוי.  למשל - בתיקון הראשון לחוקה של ארה"ב - נאסר למנוע או להצר את הזכות להגיש טרוניות לממשלה.
כידוע, אינני עורך דין, ואני חסר השכלה משפטית. לפיכך אודה אם תבהיר את עמדתך בעניין זה.
בברכה,
דר' יוסף צרניק
מאהל המחאה ת"א

On 2016-08-31 3:25 pm, Nimrod Kozlovski wrote
ביקשתע למחוק אותי מרשימת התפוצה. אנא וודא מחיקה.

ב-31 באוג׳ 2016, בשעה 13:34, ‏joseph.zernik כתב/ה:‬
כת הממזרים בפעולה: הונאה של השופט מנחם הכהן, משפחה י-ם, על ז'ואל בן-סימון - קרבן האישפוז הכפוי ביזמת שרת המשפטים איילת שקד...
השופט מנחם הכהן, בית המשפט לענייני משפחה י-ם, הנפיק כתב החלטה שקרי ומטעה, בדוי/למראית עין, וגרם לאישורו "העתק מתאים למקור" שלא כדין, והמצאתו שלא כדין על ז'ואל בן-סימון.  החלטת נציב תלונות הציבור על השופטים בפרשת ה"פרוטוקולים המפוברקים" של השופטת ורדה אלשייך מציינת בפירוש, שכתבי החלטות בנט-המשפט, שעליהן חותם מים "טיוטא" - הן החלטות בלתי חתומות, חסרות תוקף.  החלטת הנציב גם אומרת בפירוש שאסור לאשר כתבים מסוג זה "העתק מתאים למקור", ואסור להמציא אותם.  אבל כת הממזרים בשלה - ממשיכים בהונאות מכס המשפט...
ז'ואל בן-סימון הפגינה במשך 4 ימים מול משרד שרת המשפטים נגד ההונאות עליה בבתי המשפט.  לאחר פגישה של מספר דקות עם השרה, גרמה איילת שקד באמצעות עו"ד יעל קוטיק ממשרדה לאשפוז כפוי של ז'ואל - שיש לראות בו הפרה חמורה של זכויות האדם.  ובמקביל - ממשיכות ההונאות על ז'ואל בבתי המשפט.  בזה לא טיפלה איילת שקד...
מערכת המידע נט-המשפט הפכה למכשיר הונאות שהביא להשחתה כללית של בתי המשפט.  הנפקת כתבי בית דין למראית עין מוכרת ברחבי העולם כעבריינות חמורה של שופטים ואנשי בתי המשפט... אבל אצלנו עדיין לא נכנס אף אחד מהשופטים חברי כת הממזרים לכלא... 
קראו את הפוסט השלם בבלוג:  http://inproperinla.blogspot.co.il/2016/08/2016-08-31.html
 

תמונה: השופט מנחם הכהן, בית המשפט השלום ירושלים - חבר כת הממזרים.  ז'ואל בן סימון - קרבן הונאות השופטים ואשפוז כפוי ביזמת שרת המשפטים איילת שקד, לאחר שהפגינה נגד שחיתות השופטים...
____
מאהל המחאה ת"א, 31 לאוגוסט - היום העלתה ז'ואל בן סימון לרשת מסמך החלטה בדוי/למראית עין, שקרי ומטעה, מאת השופט מנחם הכהן, בית המשפט השלום ירושלים.
הנפקת כתבי בית דין למראית עין היא התנהלות עבריינית מוכרת ברחבי העולם.  אבל אצלנו - אף אחד מהשופטים חברי כת הממזרים לא נכנס עדיין לכלא!
להלן כתב ההחלטה הבדוי/למראית עין, ומה שכתבה ז'ואל בן סימון:לתשומת ליבה של שרת המשפטים איילת שקד!
אם מסמך זה לא הצחיק אותך עד דמעות, סביר להניח שאין לך חוש הומור לדיאגנוזה שהביאה לאשפוזי הכפוי תחת קבלת תרופות פסיכוטיות בניגוד לרצוני שניתנה ע"י הפסיכיאטרית יובן אליזבט מבית משוגעים "איתנים":
"את מבולבלת, לא יודעת להבחין בין מציאות לדימיון".
ואליך כבוד השרה, תשפטי בעצמך האם המסמך הוא דמיוני או שמא הוא מציאות עגומה ובניצוחם של שופטייך "המקצועיים".
אני מבקשת מכבוד שרת המשפטים לעיין במסמך המצ"ב ולתהות האם זוהי התנסחות ראויה של שופט בבית משפט במדינת ישראל?! או שמא זהו פרי דמיוני?
להלן הנקודות שמעלות תהיות לגבי אותנטיות המסמך.
א. נשאלת השאלה, ממתי ניתנת החלטה של שופט על "טיוטה"?!
היות והשופט אינו מכיר את התיק - ,הרבה לנחש ובתהיות רבות.
על הטיוטה חותמת "נאמן למקור".
למה התכוון המשורר? שהמסמך "נאמן" למקור הטיוטה או למקור של המקור שהוא טיוטה?
ב. מדובר בתיק משמורת בתמ"ש 4835-06-13, שבפועל נסגר במרמה ב- 18/5/15 בידי השופט אלבז ובתן צו במרמה מבלי שנידון כלל משמורת הילד.
אדגיש ואציין כי כל פרטיו האישיים של בני הקטין מופיעים בתיק הנ"ל.
לפיכך, נשאלת שאלת "מיליון הדולר": איך יתכן שהשופט לא יודע את זהותו הקטין , בסעיף 1: "(שם לא ידוע)". בסעיף 4: "העדר שם הקטין".
אך, בסעיף 5, ובאופן מפתיע, השופט גילה את שם בני ומספר ת.ז. ש"כנראה שם הקטין" (מודגש), ועדין יש לשופט ספקות לגבי זהות בני הקטין.
תמוה בעיני, איך השופט נותן החלטה בתיק שנסגר מעל לשנה.
ג. נשאלת השאלה, האם השופט מנחם הכהן הינו נביא?
איך ידע השפוט בתאריך ה- 26/7/16 (סעיף 2), שאשב 4 ימים במשרד המשפטים, כאשר בתאירך הנ"ל, שהיתי יומיים בלבד!!!
אציין, כי 4 ימים של שהייתי במשרד המשפטים - הסתיימו ב- 28/7/16 לאחר שיחתי עימך.
ד. כבוד השרה, האם עו"ד ענבל וייל מהסיוע המשפטי נשלחה על ידך ל"ייצגני" ללא ידיעתי, ללא הסכמתי, ללא החתמתי על יפוי כח וללא חתימתי על תצהיר???????
האם ידעת שכל תיק הגרושין מנוהל באותה שיטת נלוזה, מבזה ומתבזה המתנהל במדינה "דמוקרטית"?
ה. אולי אני מבולבת, את מי "מייצגת" עו"ד ענבל וייל? אותי, את הגרוש יורם צ'נרו, או מייצגת את המערכת המשפטית המושחתת ואת צרכיה.
ו. לעניין סעיפים 4 ו- 5:
בסעיף 4: ,למה התכוון המשורר-השופט האם הוא נעתר לבקשת עו"ד וייל (שלא ברורה הבקשה).
או לסירוגין, בסעיף 5 השופט נעתר לבקשת עו"ד וייל.
כנראה שהשופט טרם החליט אם נעתר או לא נעתר לכן החלטתו ניתנה על טיוטה !!!
ולשאלת השאלות, האם אני מבולבלת שלא יודעת להבחין בין מציאות לדימיון" הדיאגנוזה הראשונה שניתנה ע"י הפסיכיאטרית אליזבט יובן.
או שמא....
האם אני מסוכנת לציבור מהערכת המשפטית המושחתת, ולכן ציוות על כליאתי בבית משוגעים "איתנים"?!
ואליכם חבריי המדהימים:
אני סומכת על האינטליגנציה שלכם (בניגוד לממסד שמזלזל בשיטתיות באינטליגנציה של הציבור במדינה ישרא - הל)/
תודו שזה מצחיק מאוד 
קישורים: 
[1]  Israel: anti-judicial corruption protester placed under compulsory psychiatric 
hospitalization
 
 

2016-08-31 כת הממזרים בפעולה: הונאה של השופט מנחם הכהן, משפחה י-ם, על ז'ואל בן-סימון- קרבן האישפוז הכפוי ביזמת שרת המשפטים איילת שקד...

כת הממזרים בפעולה: הונאה של השופט מנחם הכהן, משפחה י-ם, על ז'ואל בן-סימון- קרבן האישפוז הכפוי ביזמת שרת המשפטים איילת שקד...
השופט מנחם הכהן, בית המשפט לענייני משפחה י-ם, הנפיק כתב החלטה שקרי ומטעה, בדוי/למראית עין, וגרם לאישורו "העתק מתאים למקור" שלא כדין, והמצאתו שלא כדין על ז'ואל בן-סימון.  החלטת נציב תלונות הציבור על השופטים בפרשת ה"פרוטוקולים המפוברקים" של השופטת ורדה אלשייך מציינת בפירוש, שכתבי החלטות בנט-המשפט, שעליהן חותם מים "טיוטא" - הן החלטות בלתי חתומות, חסרות תוקף.  החלטת הנציב גם אומרת בפירוש שאסור לאשר כתבים מסוג זה "העתק מתאים למקור", ואסור להמציא אותם.  אבל כת הממזרים בשלה - ממשיכים בהונאות מכס המשפט...
ז'ואל בן-סימון הפגינה במשך 4 ימים מול משרד שרת המשפטים נגד ההונאות עליה בבתי המשפט.  לאחר פגישה של מספר דקות עם השרה, גרמה איילת שקד באמצעות עו"ד יעל קוטיק ממשרדה לאשפוז כפוי של ז'ואל - שיש לראות בו הפרה חמורה של זכויות האדם.  ובמקביל - ממשיכות ההונאות על ז'ואל בבתי המשפט.  בזה לא טיפלה איילת שקד...
מערכת המידע נט-המשפט הפכה למכשיר הונאות שהביא להשחתה כללית של בתי המשפט.  הנפקת כתבי בית דין למראית עין מוכרת ברחבי העולם כעבריינות חמורה של שופטים ואנשי בתי המשפט... אבל אצלנו עדיין לא נכנס אף אחד מהשופטים חברי כת הממזרים לכלא... 
קראו את הפוסט השלם בבלוג:  http://inproperinla.blogspot.co.il/2016/08/2016-08-31.html
 

תמונה: השופט מנחם הכהן, בית המשפט השלום ירושלים - חבר כת הממזרים.  ז'ואל בן סימון - קרבן הונאות השופטים ואשפוז כפוי ביזמת שרת המשפטים איילת שקד, לאחר שהפגינה נגד שחיתות השופטים...
____
מאהל המחאה ת"א, 31 לאוגוסט - היום העלתה ז'ואל בן סימון לרשת מסמך החלטה בדוי/למראית עין, שקרי ומטעה, מאת השופט מנחם הכהן, בית המשפט השלום ירושלים.
הנפקת כתבי בית דין למראית עין היא התנהלות עבריינית מוכרת ברחבי העולם.  אבל אצלנו - אף אחד מהשופטים חברי כת הממזרים לא נכנס עדיין לכלא!
להלן כתב ההחלטה הבדוי/למראית עין, ומה שכתבה ז'ואל בן סימון:לתשומת ליבה של שרת המשפטים איילת שקד!
אם מסמך זה לא הצחיק אותך עד דמעות, סביר להניח שאין לך חוש הומור לדיאגנוזה שהביאה לאשפוזי הכפוי תחת קבלת תרופות פסיכוטיות בניגוד לרצוני שניתנה ע"י הפסיכיאטרית יובן אליזבט מבית משוגעים "איתנים":
"את מבולבלת, לא יודעת להבחין בין מציאות לדימיון".
ואליך כבוד השרה, תשפטי בעצמך האם המסמך הוא דמיוני או שמא הוא מציאות עגומה ובניצוחם של שופטייך "המקצועיים".
אני מבקשת מכבוד שרת המשפטים לעיין במסמך המצ"ב ולתהות האם זוהי התנסחות ראויה של שופט בבית משפט במדינת ישראל?! או שמא זהו פרי דמיוני?
להלן הנקודות שמעלות תהיות לגבי אותנטיות המסמך.
א. נשאלת השאלה, ממתי ניתנת החלטה של שופט על "טיוטה"?!
היות והשופט אינו מכיר את התיק - ,הרבה לנחש ובתהיות רבות.
על הטיוטה חותמת "נאמן למקור".
למה התכוון המשורר? שהמסמך "נאמן" למקור הטיוטה או למקור של המקור שהוא טיוטה?
ב. מדובר בתיק משמורת בתמ"ש 4835-06-13, שבפועל נסגר במרמה ב- 18/5/15 בידי השופט אלבז ובתן צו במרמה מבלי שנידון כלל משמורת הילד.
אדגיש ואציין כי כל פרטיו האישיים של בני הקטין מופיעים בתיק הנ"ל.
לפיכך, נשאלת שאלת "מיליון הדולר": איך יתכן שהשופט לא יודע את זהותו הקטין , בסעיף 1: "(שם לא ידוע)". בסעיף 4: "העדר שם הקטין".
אך, בסעיף 5, ובאופן מפתיע, השופט גילה את שם בני ומספר ת.ז. ש"כנראה שם הקטין" (מודגש), ועדין יש לשופט ספקות לגבי זהות בני הקטין.
תמוה בעיני, איך השופט נותן החלטה בתיק שנסגר מעל לשנה.
ג. נשאלת השאלה, האם השופט מנחם הכהן הינו נביא?
איך ידע השפוט בתאריך ה- 26/7/16 (סעיף 2), שאשב 4 ימים במשרד המשפטים, כאשר בתאירך הנ"ל, שהיתי יומיים בלבד!!!
אציין, כי 4 ימים של שהייתי במשרד המשפטים - הסתיימו ב- 28/7/16 לאחר שיחתי עימך.
ד. כבוד השרה, האם עו"ד ענבל וייל מהסיוע המשפטי נשלחה על ידך ל"ייצגני" ללא ידיעתי, ללא הסכמתי, ללא החתמתי על יפוי כח וללא חתימתי על תצהיר???????
האם ידעת שכל תיק הגרושין מנוהל באותה שיטת נלוזה, מבזה ומתבזה המתנהל במדינה "דמוקרטית"?
ה. אולי אני מבולבת, את מי "מייצגת" עו"ד ענבל וייל? אותי, את הגרוש יורם צ'נרו, או מייצגת את המערכת המשפטית המושחתת ואת צרכיה.
ו. לעניין סעיפים 4 ו- 5:
בסעיף 4: ,למה התכוון המשורר-השופט האם הוא נעתר לבקשת עו"ד וייל (שלא ברורה הבקשה).
או לסירוגין, בסעיף 5 השופט נעתר לבקשת עו"ד וייל.
כנראה שהשופט טרם החליט אם נעתר או לא נעתר לכן החלטתו ניתנה על טיוטה !!!
ולשאלת השאלות, האם אני מבולבלת שלא יודעת להבחין בין מציאות לדימיון" הדיאגנוזה הראשונה שניתנה ע"י הפסיכיאטרית אליזבט יובן.
או שמא....
האם אני מסוכנת לציבור מהערכת המשפטית המושחתת, ולכן ציוות על כליאתי בבית משוגעים "איתנים"?!
ואליכם חבריי המדהימים:
אני סומכת על האינטליגנציה שלכם (בניגוד לממסד שמזלזל בשיטתיות באינטליגנציה של הציבור במדינה ישרא - הל)/
תודו שזה מצחיק מאוד 
קישורים: 
[1]  Israel: anti-judicial corruption protester placed under compulsory psychiatric 
hospitalization