Friday, January 8, 2016

2016-01-08 HOLYLAND: Where are the "beacon of justice" David Rosen judgment records? // הולילנד : איה פסקי הדין של "מגדלור הצדק" דוד רוזן? מארג של הונאות

a

הולילנד : איה פסקי הדין של "מגדלור הצדק" דוד רוזן לגבי אולמרט וזקן ? מארג של הונאות...
פסקי הדין לגבי רומן זדורוב של מותב בראשות השופט החשוד בעבירות מין ופדופיליה יצחק כהן, אבדו ברוח ברחבי עמק יזרעאל - על פי עו"ד אביגדור פלדמן.  בעניין פסקי הדין האבודים לגבי אהוד אולמרט ושולה זקן של השופט "מגדלור הצדק" דוד רוזן בפרשת הולילנד, העלה עו"ד פלדמן השערה שאבדו ברחבי הנגב (נוית). אולם סבב התקשורת האחרון מראה שקרוב לוודאי נפלו קורבן לפורעים הערבים בשער הגאי... התנהלות השופט דוד רוזן ושופטי בית המשפט העליון בשנה האחרונה לגבי החיפושים אחר פסקי הדין האותנטיים בפרשת הולילנד יצרה מארג של הונאות וכזבים, שהוא מראה פני בתי המשפט היום...  דוחות של ועדות האו"ם על "חיזוק יושרת השופטים נגד שחיתות" אומרים שאובדן פסקי דין אופייני לבתי משפט בלתי כשירים או מושחתים...
   
מאהל המחאה, 8 לינואר - להלן מכתב שנשלח אתמול בפקס למזכירות בית המשפט העליון, לתיעוד שיחת טלפון אתמול בנושא החיפושים, המתמשכים כבר כשנה, אחר פסקי הדין האמתיים (אותנטיים) של השופט דוד רוזן ("מגדלור הצדק") לגבי הנאשמים אולמרט וזקן, ופקודת המאסר לגבי זקן בפרשת הולילנד.  

הכותב אינו מחזיק בטלפון כבר כעשר שנים, אולם בית המשפט העליון מוצא צורך לדבר איתו בטלפון מידי פעם. לצורך זה, קיים הסדר שאליו ההתייחסות בראש המכתב, על פיו בית המשפט העליון שולח לכותב פקס בבקשה להתקשר בטלפון, והכותב מצלצל בתשובה מטלפון ציבורי.  יחד עם זאת יש לציין שבחינת הכותב, בית משפט, המתעקש על ניהול ענייניו בטלפון, חשוד כמושחת ועוסק בהונאות מלכתחילה.
בשנה האחרונה, הוגשו בקשות חוזורות, השגות, וערעורים בבית המשפט המחוזי ת"א ובבית המשפט העליון בניסיון לעיין בפסקי הדין האמתיים (אותנטיים)  של השופט דוד רוזן לגבי אולרמט וזקן בפרשת הולילנד.  רק מקצתם נזכרים במכתב זה.
אם כל אחד מסבבי הבקשות לעיון ודחייתן היו הונאה קטנה בפני עצמה, האוסף הכולל, וההונאות השונות הסותרות זו את זו, יצרו יחדיו מארג של הונאות וכזבים, שהוא מראה פני בתי המשפט בישראל היום.
תמונה: "החלטה בפתקית" מיום 18 למרץ, 2015 של השופט דוד רוזן, האומרת שפסקי הדין הועברו "פיזית" לבית המשפט העליון...  השופט רוזן סירוב לחתום על החלטה זאת, שיש לראות בה הונאה ורדה אלשייכית טיפוסית.  בסופו של דבר הבקשות לעיון הראו שמעולם לא הועברו "פיזית" לבית המשפט העליון פסקי דין של רוזן מבית המשפט המחוזי ת"א. בדיקת הכתבים בתיק הולילנד מראה שהשופט דוד רוזן עסק בהונאות, שיבושים ו/או זיופים שיטתיים של הכתבים בתיק זה.
_____
לדוגמה:
* במרץ 2015, טען השופט דוד רוזן שפסקי הדין הועברו "פיזית" לבית המשפט העליון. זאת - בבית משפט המתנהל בתיקים אלקטרוניים מעל לחמש שנים.  אולם השופט דוד רוזן סירב לחתום על ה"החלטה בפתקית" בה כתב כזב זה.
* בדצמבר 2015, לאחר חודשים של השהיות, התברר לבסוף שאין בבית המשפט העליון כל כתב פסק דין אמתי (אותנטי) של השופט דוד רוזן בפרשת הולילנד, והערעור התנהל מתוך כתבים מ"נבו הוצאה לאור בע"מ", בניגוד להוראות החוק המפורשות.
* בינואר 2016, שיחת הטלפון עם מזכירות בית המשפט נועדה להעביר הודעה הונאתית של הרשמת ליאת בנמלך, על פיה פסקי הדין של השופט דוד רוזן, שמעולם לא היו בבית המשפט העליון, נשלחו חזרה לבית המשפט המחוזי ת"א... אבל הרשמת ליאת בנמלך אינה מוכנה להנפיק החלטה האומתר זאת בכתב...
תמונה: "הכרעת דין" מ"נבו הוצאה לאור, בע"מ" שנמצאה בעיון בתיק הנייר (כתבי מקור) בבית המשפט העליון במקום כתב בית דין חתום ומאושר מבית המשפט המחוזי ת"א, כנדרש במפורש בהוראות החוק...
________
הסיפור גם מדגים שוב את ההונאה בפיתוח והפעלת מערכות המידע של בתי המשפט המחוזיים (נט המשפט) ובית
המשפט העליון.
המכתב הועתק לפרופסור אסא כשר - מומחה לאתיקה ארגונית ובעל הכשרה במתמטיקה שימושית, המגלה עניין מזה זמן מה בשאלת ישרת הכתבים ומערכות המידע בבתי המשפט.
המכתב הועתק גם לעו"ד דן יקיר - היועץ המשפטי של האגודה לזכויות האזרח, שניהל במשך 12 שנים עתירה לבג"ץ בעניין זכות העיון.  בפסק הדין משנת 2009, בסופה של עתירה זאת, הכריז בית המשפט העליון חגיגית, שזכות העיון היא "עקרון יסוד במשטר דמוקרטי", ו"זכות חוקתית על חוקית"...
לנוכח המספר הרב של בקשות וערעורים שהוגשו בנסיון לעיין בפסקי הדין הנ"ל, יש לציין שעל פי החוק, אין צורך בבקשה כלל!   "כל אדם ראשי לעיין בהחלטות ופסקי דין שאינם אסורים בפרסום על פי דין"... אולם השופטים בוחרים להתעלם מן החוק, ולחייב את המעיין להגיש בקשה לאישורם - כלומר נוטלים לעצמם סמכות ללא כל חוק....
התקנות גם מחייבות את נשיאי בתי המשפט לפרסם סדרים לעיון בבתי המשפט בהם הם מכהנים. אולם הן הנשיאה מרים נאור בבית המשפט העליון, והן הנשיאה דבורה ברלינר בבית המשפט המחוזי ת"א, אינן עונות על בקשות לפרסם הסדרים כאלה,  כנדרש בחוק...
העניין כולו היה יכול להראות כמשעשע, אולם משטר בו אנשים מוחזקים בכלא על פי פסקי דין ופקודות מאסר שאינם בנמצא, ייחשב קרוב לוודאי למשטר הקרוב לדקטטורה צבאית.  אין כל הסבר מניח את הדעת להתנהלות של בכירי השופטים בישראל העוסקים בהונאות, על מנת למנוע את מימושה של זכות העיון בפסקי דין בהליכים פליליים! 
אכן, זכות העיון היא עקרון יסוד בחברה אזרחית מתוקנת!  
_____
לינואר, 2016
מר דני לויראש מדור פלילי
מזכירות בית המשפט העליון
בפקס02-6759648
הנידוןאולמרט נ מדינת ישראל (5270/14) – תיעוד שיחת טלפון מהיוםוסטטוס העיון בפסקי הדין ופקודות מאסר של בית המשפט המחוזי ת"א בפרשת הולילנד.

מר לוי הנכבד,
בעקבות פקס ששלחתי לי ביום לינואר, 2016, בו ביקשת שאתקשר אליך בטלפוןצלצלתי למשרדך היוםבשיחה זאת קראת לי בטלפון הודעה מרשמת בית המשפט העליון ליאת בנמלךבנוגע לבקשתי החוזרת לעיון מיום 20 לדצמבר, 2015, ובקשה מיום 28 לדצמבר למתן החלטה על הבקשה הראשונההבקשות עצמן מתייחסות לכתבי פסקי דין ופקודות מאסר של בית המשפט המחוזי ת"אשהועברו כביכול "פיזיתלבית המשפט העליוןוכן לכתבי פסקי דין של בית המשפט המחוזי ת"אשייתכן שהוגשו על ידי המערער עם הודעת הערעורכנדרש בחוק.
ההודעה שקראת לי אמרה:
בעקבות מתן פסק הדין בתיק הערעור אולמרט נ מדינת ישראל (5270/14) נשלחו פסקי הדין שהעיון בהם התבקשחזרה לבית המשפט המחוזי ת"אלפיכך התייתרה הבקשהויש לפנות בעניין לבית המשפט המחוזי ת"א.
בנוגע לשאלתי המפורשתהאם תינתן החלטה בכתב על בקשותי מיום 20 ו-28 לדצמבר, 2015? עניתלא.
בקשתי החוזרת לעיון מיום 20 לדצמבר, 2015, הוגשה לאחר ביקור במשרדך באותו היוםוכישלון הניסיון לממש את העיון בכתבים הנ"להביקור ביום 20 לדצבמר, 2015, עצמונקבע על ידךלאחר החלטה מיום 26 לנובמבר, 2015 של השופט ג'ובראן בתיק הקשור צרניק נ אולמרט ומדינת ישראל (7924/15), שקבעה כביכול במפורש את זכותי לעיין בכתבים הנ"ל.
בעת ביקורי ביום 20 לדצמבר, 2015, הודעתי ליאשאין בתיק בית המשפט העליון אולמרט נ מדינת ישראל (5270/14) כל כתבי פסקי דין אותנטיים של בית המשפט המחוזי ת"אבששופטי בית המשפט העליון הורו לך בע"פ שלא להתיר לי לעיין בכתבי פסקי הדין הנמצאים בתיקלפיכךהביקור ביום 20 לדצמבר, 2015, שנקבע על ידך למימוש העיוןעל פי החלטות בית המשפט העליוןהסתיים ללא עיון בכתב בית דין כלשהו.
_____
לגבי מצב העיון בכתבים הנ"ל בבית המשפט המחוזי ת"אתיק מדינת ישראל נ צרני ואח' (10291-01-12):
אביום 18 למרץ, 2015, השיב השופט דוד רוזן על בקשתי המקורית לעיין בכתבים הנ"ל ב"החלטה בפתקית" (עליה סירב לחתום). ה"החלטה בפתקיתאמרהשהכתבים הועברו "פיזיתלבית המשפט העליון (זאת – בבית משפט המתנהל בתיקים אלקטרוניים מעל לחמש שנים).
בביום 21 לדצמבר, 2015, הגשתי בקשה חוזרת לעיון (מס' 308) בכתבים הנ"לבקשה זאת הוגשה בעקבות ביקורי במשרדך ביום 20 לדצמבר, 2015, בו הודעת לי שאין כל כתבי פסקי דין אותנטיים של בית המשפט המחוזי ת"א בתיק בית המשפט העליון.
גביום 30 לדצמבר, 2015, הגשתי בקשה למתן החלטה.
לא נראה שהשופט דוד רוזן מתכוון לתת החלטה בעניין בקשותי אלה.
בברכה,
דריוסף צרניק
 Human Rights Alert (NGO)
העתקים:
פרופאסא כשראוניברסיטת ת"א
עו"ד דן יקירהיועץ המשפטיהאגודה לזכויות האזרח בישראל