Saturday, March 1, 2014

14-03-01 Welcome French Polynesia - latest new country on this blog!

Newest Country Last Visited February 18, 2014     

14-03-01 Hello world!

Recent
3/2 @ 12:16 : Mountain View, California, US
3/2 @ 12:13 : Chandler, Arizona, US
3/2 @ 12:07 : HaMerkaz, IL
3/1 @ 11:33 : Belo Horizonte, BR
3/1 @ 11:00 : Rome, IT
3/1 @ 10:35 : Tel Aviv, IL
3/1 @ 8:03 : Philippines, PH
3/1 @ 5:16 : Israel, IL
3/1 @ 5:12 : San Francisco, California, US
3/1 @ 4:32 : Nigeria, NG

14-03-01 קריאה לפעילים ופיעילות להופיע ביום ג בבוקר בבית המשפט לנוער בת"א, רחוב שוקן 25 להליכים למראית עין בעניין אהוד שרעבי והיילוד גבריאל שרעבי A call for activists in re : baby Gabriel Sharabi //


===קריאה לפעילים ופיעילות להופיע ביום ג בבוקר (אברר את השעה המדוייקת מחר) בבית המשפט לנוער בת"א, רחוב שוקן 25 להליכים למראית עין בעניין אהוד שרעבי והיילוד גבריאל שרעבי===
מה שקורה שם זאת שחיתות ללא תחתית.
לבית משפט לנוער אין כל זכות שיפוט בעניין מסוג זה.  
על פי ויקיפדיה בעברית:
"בית משפט לנוער הוא בית משפט בעל סמכויות מיוחדות לשפוט בעבירות שבוצעו על די קטינים, ילדים או בני נוער בטרם הגיעו לגיל בגירות. מטרת בית המשפט לנוער היא לשקם את הנאשם."
"הנאשם" במקרה זה הוא בן שבועיים! ברור שלא עבר כל עבירה פלילית!  
הם הולכים לעשות לאהוד שרעבי ובנו משפט  שוווא -  כאילו - "ישראבלוף"  - ולקחת את בנו למשפחה אומנה ואח"כ לאימוץ.  
הטענה הבסיסית על פי אהוד היא שכיוון שהוא על קצבה של ביטוח לאומי, אין לו מספיק כסף לטפל בתינוק.   בקיצור - לעניים אין זכות להחזיק בילדיהם...  
זה הזוי.
אהוד עצמו רואה בכל העניין גניבת ילדי תימן, מהדורת 2014...
===A call for activists to appear on Tuesday AM in the Tel Aviv Juvenile Court (25 Schocken Street) in protest of corrupt process in re: Baby Gabriel Sharabi===
Based on the inforamation available today, what is taking place there is bottomless corruption.
The Juvenile Court has no jurisdiction in this case.
According the Hebrew Wikipedia:
"Juvenile Court is a court of special jurisdiction of criminal offenses by minors, children or juveniles that have not reached legal adult age.  The goal of the Juvenile Court is rehabilitation of the accused."
The "accused" in this case is about 2 weeks old!  There is no doubt that he did not commit any criminal violation of the law...
The Juvenile Court is going to pepetrate on the baby and his partents fake process - a bluff - and take the baby from his parents!
According to the father, the social worker's basic claim is that since the father is on Sosial Security, he has no ability to support his son.
In short: The poor have no right to keep their babies... Delusional!
Another baby was taken from this couple in the past.
Ehud himself sees in the entire affair the 2014 edition of stealing babies from Yemenite Jews, which took plaee in the State of Israel in its early days.

13-03-01 OccupyTLV: URGENT - Simulated Process in the Taking of Ehud Sharabi's infant from his parents // מאהל המחאה ת"א: הליכים למראית עין ללקיחת ילדו של אהוד שרעבי‎


[עברית להלן]

Inline image 1

Dan Yarkir, General Counsel
Israeli Civil Rights Association

Dear Attorney Yakir:

I would be grateful for your expedient input on this matter.

Thanks,

JZ

CC:
1) Gali Avni - Activist
2) Avi Blecherman - Activist
3) Architect Sharon Rotbard, Spontaneous Architecture Studio, Bezalel Art School
4) Attorney Gabi Lasky.
___

===14-03-01 OccupyTLV: Simulated Process in the Taking of Ehud Sharabi's infant from his parents=== 

OccupyTLV, March 1, the baby is by now about two weeks by estimate, is healthy, but remains in the hospital and not released to his biological parents, who live in the OccupyTLV camp.  The father claims to hold a Birth Certificate of the newborn, and is listed as the lawful biological father. His domestic partner is the mother.   

According to the father,  some assessment process was conducted by the authorities, in which the father specifically was deemed incompetent parent, since he lives off Social Security allowance. Apparently the issue is that the allowance would clearly not be enough, even with additional allowance for the newborn. for paying for the baby's needs.

In appears to imply that if you are on SS allowance, you give up your reproductive rights in the State of Israel.  

A newborn baby was taken from the same couple in the past on similar background.

Over the past, few weeks, Ehud was supposedly supported by people,related to the "Domes Community". Now Ehud claims that some of them have cooperated with state authorities in the process of taking his newborn son. 

The people of the "Dome Community" now distance themselves from Ehud and his case, and some openly support the taking of the baby away from the parents., 

Ehud says that on this Tuesday, a hearing is scheduled on this matter in the Tel Aviv Juveniles Court (בית משפט לנוער בתל אביב. רח' שוקן )  ( The family courts are at a different location).  The way it was explained to Ehud the outcome is likely to be the taking of the baby into State Custody.

A strange choice of forum.  It should have been in a family court.   

According to the Hebrew Wikipedia:
"בית משפט לנוער הוא בית משפט בעל סמכויות מיוחדות לשפוט בעבירות שבוצעו על ידי קטיניםילדים או בני נוער בטרם הגיעו לגיל בגירות. מטרת בית המשפט לנוער היא לשקם את הנשאם.
"The Juveniles Court is a court with special jurisdiction over crimes committed by minors and juveniles, with the goal of rehabilitation."

The conduct of the case in the wrong forum immediately raises the prospect of simulated process (הליכים למראית עין)  

Moreover, Ehud never received any Summons in writing from any court, the only manner in which he heard about the process in the Juvenile Court is by phone from a Municipality Social Worker.

Ehud has no attorney at this time.

It appears to me that Ehud is likely being abused and deprived of fundamental Human Rights. Ehud is the decendent of Yemenite parents, from a generation that was subjected to baby stealing as well.

Any advise will be appreciated.  

____
Joseph Zernik, PhD
Human Rights Alert (NGO)
OccupyTLV
____
* The Human Rights Alert (NGO) submission to the Human Rights Council of the United Nations was incorporated into the 2010 Periodic Review Report regarding Human Rights in the United States, with the note: "corruption of the courts and the legal profession and discrimination by law enforcement in California". 
* The Human Rights Alert (NGO) submission to the Human Rights Council of the United Nations was incorporated into the 2013 Periodic Review Report regarding Human Rights in Israel, with the note: "lack of integrity of the electronic records of the Supreme Court, the district courts and the detainees courts in Israel."

++++
עו"ד דן יקיר, יועץ משפטי
האגודה לזכויות האזרח בישראל

עו"ד יקיר הנכבד,

אודה על תגובתך בנידון.

בתודה,

יצ

העתקים:

1) Gali Avni - Activist
2) Avi Blecherman - Activist
3) Architect Sharon Rotbard, Spontaneous Architecture Studio, Bezalel Art School
4) Attorney Gabi Lasky.
___

===14-03-01 מאהל המחאה ת"א:  הליכים למראית עין ללקיחת ילדו של אהוד שרעבי===
מאהל המחאה ה-1 למרץ, התינוק עתה כבן שבועיים, וככל הנראה בריא, אך נשאר בבית החולים ואינו משוחרר להוריו הביולוגיים, הגרים במאהל המחאה ת"א.
האב טוען שהוא מחזיק בתעודת לידה, בה הוא רשום כאב, ושותפתו כאם.
על פי האב, נערך הליך כלשהו להערכה, והוא נמצא פסול כהורה, מחוסר תנאים סוציאליים, כיוון שהוא חי על קצבת ביטוח לאומי, וברור שלא יוכל לספק את צורכי התינוק.
המצב למעשה מעלה את השאלה אם נזקקי ביטוח לאומי בישראל מוותרים על הזכות להקים משפחה.
יילוד קודם גם הוא נלקח מזוג זה בנסיבות דומות.
בשבועות האחרונים נתמך אהוד על ידי אנשי "קהילת הכיפות".  עתה אהוד טוען שיש מאנשי ה"קהילה" ששתפו פעולה עם הרשויות בהליך ללקיחת ילדו.
אנשי ה"הקהילה" מתרחקים מאהוד ויש מהם התומכים בגלוי בלקיחת ילדו על ידי הרשויות.

אהוד אומר שביום שלישי זה יש דיון במקרה בבית המשפט לנוער ברחוב שוקן 25! בתי המשפט לענייני משפחה הם במקום אחר.  על פי מה שהוסבר לאהוד, התוצאה עלולה להיות לחיקת הילד למשמורת המדינה.

בחירת בית הדין אינה סבירה. המקרה היה אמור להשמע בבית משפט לענייני משפחה.

על פי ויקיפדיה בעברית:
"בית משפט לנוער הוא בית משפט בעל סמכויות מיוחדות לשפוט בעבירות שבוצעו על די קטיניםילדים או בני נוער בטרם הגיעו לגיל בגירות. מטרת בית המשפט לנוער היא לשקם את הנאשם."

ניהול הליכים על ידי רשויות המדינה בפני הפורום הבלתי נכון מעלה מיד את החשד לניהול הליכים למראית עין.

יתרה מזאת, אהוד מעולם לא קיבל בדואר הזמנה לבית דין זה.  הדרך היחידה בה נודע לו הדבר הוא בטלפון מעובדת סוציאלית.

לאהוד אין עורך דין.

ככל הנראה נשללות זכויות האדם הבסיסיות של אהוד על ידי רשויות המדינה.  יש לציין שאהוד ממוצא תימני, ותינוקות נגנבו מהוריהם גם בדור הוריו.

כל עצה תתקבל בברכה.


____
דר' יוסף צרניק
מאהל המחאה, ת"א
סייג לזכויות האדם (NGO)
____
* דוח סייג לזכויות האדם נכלל בדוח התקופתי של האו"ם לגבי זכויות האדם בישראל (2013), עם ההערה: "חוסר יושרה בכתבים האלקטרוניים של בית המשפט העליון, בתי המשפט המחוזיים, ובתי הדין למוחזקי משמורת בישראל".
* דוח סייג לזכויות האדם נכלל בדוח התקופתי של האו"ם לגבי זכויות האדם בארה"ב (2010), עם ההערה: "שחיתות בתי המשפט ומקצוע עריכת הדין בקליפורניה".