Tuesday, July 3, 2018

2018-07-03 בג"ץ בראש השחיתות המתועבת בפרשת רומן זדורוב...

2018-07-03 בג"ץ בראש השחיתות המתועבת בפרשת רומן זדורוב...
---
כאן: בג"ץ שוב מכריז שהוא מאתרג את היועמ"ש באופן אוטומטי! דוחה עתירה לחקירת התנהלות הפרקליטות בהדחת העד דר' חן קוגל... היועמ"ש אביחי מנדלבליט, חובש הכיפה השחורה, ופרקליט המדינה שי ניצן - גם הוא תוצר החינוך "הערכי" - שכחו מה זה "לא תענה ברעך עד שקר"! המציאו נוהל, בו מותר לפרקליטות להדיח עד מומחה בפרשת רצח, אם הוא עובד מדינה! 
ברקע: בג"ץ שוב מאשר את האבחנה של פרופ' מוטה קרמניצר בפרשת רומן זודורוב: מערכת החוק והמשפט פועלת ככנופיית פשע מאורגן מדינתי, שראשיו הם הפרקליטות, היועמ"ש, ובית המשפט העליון!
בג"ץ מאתרג באותה צורה את היועמ"ש באוסף פרשות השחיתות השלטונית. ולכן, יש לראות בבג"ץ את קודקוד השחיתות!
---
בג"ץ דחה את העתירה
לא תיפתח חקירה בפרשת תצהיר קוגל
קובע שאין מקום לטענה כאילו וינשטיין ומנדלבליט היו בניגוד עניינים כאשר החליטו שלא לפתוח בחקירה נגד זילבר ושילנסקי מלצר: להקפיד על אמירת אמת מלאה בתצהירים
http://www.news1.co.il/Archive/001-D-404016-00.html