Saturday, September 24, 2016

2016-09-24 פרשת ז'ואל בן סימון: עו"ד יעל קוטיק - "מתאמת" האישפוז הפסיכיאטרי הכפוי - משפטנית ו/או שב"כניקית? משרד המשפטים אינו עונה...

Abstract
Second reminder was sent to Ministry of Justice, requesting to send a valid FOIA response regarding appointment, if any, of Attorney Yael Kotick.  Kotick was listed as Ministry of Justice officer, who "coordinated" the forced psychiatric hospitalization of Joelle Ben Simon, who protested against judicial corruption.  However, there was room for suspicion that in fact she was assigned to the Shin-Bet.  Ministry of Justice response on FOIA request for Kotick's current appointment record was a blank page... Now a second reminder was sent to the Ministry of Justice, asking for valid response on the FOIA request.
The Joelle Ben Simon affair opened a unique window to the dark side of the Israeli regime...
LINKS:  
[1] Israel: anti-judicial corruption protester placed under compulsory psychiatric hospitalization_OpEdNews.com  
http://www.opednews.com/articles/Israel-anti-judicial-corr-by-Joseph-Zernik-Israel_Judicial-Corruption_Punishing-Protesters-160814-5.html 
[2] Joelle Ben Simon affair continues - organized crime in the Jerusalem Family Court_OpEdNews.com 
http://www.opednews.com/articles/Israel-anti-judicial-corr-by-Joseph-Zernik-Israel_Judicial-Corruption_Punishing-Protesters-160814-5.htmlפרשת ז'ואל בן סימון: עו"ד יעל קוטיק - "מתאמת" האישפוז הכפוי - משפטנית ו/או שב"כניקית - מי מכיר? מי יודע?  משרד המשפטים אינו עונה... 
עו"ד יעל קוטיק, "מתאמת" האשפוז הכפוי של ז'ואל בן סימון, רשומה במסמכים הקשורים לאישפוז כפקידה במשרד המשפטים.  אולם היה חשד סביר, שהיא מושאלת לשב"כ.  משרד המשפטים ענה על בקשה על פי חוק חופש המידע על מינויה של קוטיק בדף ריק, ולא הגיב על תזכורת ראשונה בעניין.  תזכורת שנייה שנשלחה היום מבקשת תשובה תקפה על הבקשה על פי חופש המידע...  אם אכן היה השב"כ מעורב באישפוז הכפוי של ז'ואל בן סימון, זה כמובן יוסיף לכל התבשיל טעם מקומי, באלדי, רג'יונאלה... פרשת ז'ואל בן סימון פתחה צוהר יחיד במינו לצד האפל של המשטר בישראל, מבית המשפט לענייני משפחה בירושלים, דרך משרד המשפטים, פסיכיאטרים בכירים בירושלים, ועד למרכז לחקר אבטחת סייבר בטכניון...
קראו את הפוסט השלם: http://inproperinla.blogspot.co.il/2016/09/2016-09-24.html

____
     
תמונה 1: ז'ואל בן סימון והנפשות הפועלות ממשרד המשפטים: עו"ד יעל קוטיק (משרד המשפטים? שב"כ?), איילת שקד - שרת המשפטים, אמי פלמור - מנכ"לית משרד המשפטים.
_____

מאהל המחאה ת"א, 24 לספטמבר - תזכורת שנייה נשלחה היום לממונה על פי חוק חופש המידע במשרד המשפטים.  הממונה התבקשה לשלוח תשובה תקפה על בקשה 183/16: כל כתב המתעד את מינויה של הגב’ יעל קוטיק לכל תפקיד עכשווי במשרד המשפטים (אם בכלל).
משרד המשפטים תשובה על בקשה זאת, שהיא דף ריק, ולא ענה עת התזכורת הראשונה בעניין...
אם אכן היה השב"כ מעורב באישפוז הכפוי, זה כמובן יוסיף לכל התבשיל טעם מקומי, באלדי, רג'יונאלה...
 
תמונה 2:  מכתב שקרי של העו"ס הדס ווייס מיום 27 ליולי, 2016 לפסיכיאטר המחוזי י-ם, ללא מספר תיק או מספר אסמכתא, מבקש מתוך הונאה "התערבותכם המידית... לפרטים נוספים.. גב' יעל קוטיק ממשרד המשפטים: 050-6216207".

 
תמונה 3: הוראה לבדיקה פסיכיאטרית כפויה מאת הפסיכיאטר המחוזי י-ם דר' יעקב צ'רנס מיום 28 ליולי, 2016 - "יש לתאם עם עו"ד יעל - 050-6216207".

2016-09-05 מה תפקידה של עו"ד יעל קוטיק, "מתאמת" האישפוז הכפוי: משרד המשפטים? שב"כ?
בקשה על פי חוק חופש המידע מנסה לברר מה תפקידה של עו"ד יעל קוטיק, ש"תיאמה" את האישפוז הכפוי של ז'ואל בן סימון, שהפגינה מול משרדה של איילת שקד נגד שחיתות השופטים.
בשנתיים האחרונות נראה שיעל קוטיק ירדה ממסך המכ"ם... אז אולי היא בשליחות עלומה ביחידת השב"כ במשרד המשפטים?  אם אכן היה השב"כ מעורב באישפוז הכפוי, זה כמובן יוסיף לכל התבשיל טעם מקומי, באלדי, רג'יונאלה...
קראו את הפוסט המלא בבלוג:  http://inproperinla.blogspot.co.il/2016/09/2016-09-05.html


תמונה: עו"ד יעל קוטיק: מה תפקידה בכוח? מי מכיר? מי יודע?
_____________
מאהל המחאה ת"א, 05 לספטמבר - בקשה על פי חוק חופש המידע מבקשת כל תיעוד של מינוי כדין של עו"ד יעל לתפקיד עכשווי במשרד המשפטים, אם בכלל.
עו"ד יעל קוטיק "תיאמה" את האישפוז הכפוי של ז'ואל בן סימון, שהפגינה מול משרדה של שרת המשפטים איילת שקד, כולל הבדיקה הפסיכיאטרית...
אבל עו"ד יעל קוטיק נעלמה ממסך המכ"ם בשנתיים האחרונות:
* 2008 -ע' ליועץ המשפטי והממונה על חופש המידע [1]
* 2012 - נציגת משרד המשפטים בבית הדין למשמעת של עובדי המדינה  [2]
* 2013 - סגנית בכירה ליועצת המשפטית של משרד המשפטים [3]
שמות התפקידים לעיל, הם כמובן בע"מ, שכן הניסיון מראה, שאנשי משפט וחוק פועלים לעיתים קרובות ללא מינוי כדין...
ולראיה, בשנת 2008 זכתה עו"ד יעל קוטיק למאמר מערכת בהארץ: [4]
לאזרחים אסור, למדינה מותר 
אב בית הדין למשמעת של עובדי המדינה ממשיך לתת פסקי דין אף שתוקף מינויו לא חודש לאחר שפג לפני שלוש שנים. המשמעות פשוטה: פסקי דין רבים עלולים להיות בלתי תקפים
...העוזרת ליועץ המשפטי של משרד המשפטים, עו"ד יעל קוטיק, קבעה בחוות דעת שכתבה בתשובה לפנייתו של נתיב כי אין שום בעיה. תל-רז אמנם מכהן כבר שלוש שנים ללא שהוארכה כהונתו, אבל לטענת קוטיק אין כל קשר בין הסעיפים ואין כל מגבלה לתקופת כהונתו של אב בית הדין.
אמ"ן לעם אומר שייתכן שעו"ד קוטיק הושאלה ליחידת השב"כ במשרד המשפטים.  אם אכן השב"כ היה מעורב בתבשיל האישפוז הכפוי, זה כמובן יוסיף לכל התבשיל טעם מקומי, בלדי, רג'יונאלה...
בתבשיל הזה היו מעורבים טבחים רבים:
א. עו"ס הדס וייס - שהנפיקה מכתב ללא מספר תיק או מספר אסמכתה, הדוחק בפסיכיאטר המחוזי להביא לאשפוז כפוי של ז'ואל בן סימון - בתיאום עם עו"ד קוטיק.
ב. הפסיכיאטר המחוזי - דר' יעקב צ'רנס  - שהוציא הוראה לבדיקה פסיכיאטרית כפויה - בתיאום עם עו"ד יעל קוטיק.
ג. הפסיכיאטרית דר אליזבטה יובן ולצר, מנהלת מחלקת נשים, איתנים, שהוציאה בקשה להוצאת הוראה לאישפוז כפוי.
ד. הפסיכיאטרית דר' אגנס וואש - סגנית פסיכיאטר מחוזי, ירושלים - שהוציאה הוראת אשפוז כפוי. 
אבל השף היא ככל הנראה שרת המשפטים איילת שקד, שיזמה את התבשיל...ועוזרת השף - עו"ד יעל קוטיק, מתאמת האשפוזים  הכפויים...
קישורים
[1] לוי יפת ואח' נ משרד המשפטים,2. גב' יעל קוטיק, עו"ד-ע' ליועץ המשפטי והממונה על חופש המידע (עת"מ (ירושלים)  469/07)
[2] עו"ד אודליה דוידי נ מיכל בן חמו (לשכת סיוע משפטי, ב"ש) (בד"מ 2012-671)
[3] הסנגוריה הציבורית - דו"ח פעילות  (2013)


2016-09-22 בקשה לתגובת פרופ' אלי ביהם - ראש מרכז המחקר לאבטחת סייבר בטכניון - על תרומתי הצנועה לדיון האקדמי של משפטנים בכירים על "הג'ונגל הטוטאלי" בבתי המשפט

הנידון: בקשה לתגובת פרופ' אלי ביהם - ראש מרכז המחקר לאבטחת סייבר בטכניון - על תרומתי הצנועה לדיון האקדמי של משפטנים בכירים על "הג'ונגל הטוטאלי" בבתי המשפט
פרופ' ביהם הנכבד,
אודה ואשמח אם תמצא לנכון להתייחס לכתוב להלן.
כל זאת, כמובן, בהנחה ש"מרכז המחקר לאבטחת סייבר בטכניון" הוא מרכז מחקר מן הסוג המחויב ליושרה אינטלקטואלית ואקדמית, לקידום שלטון החוק, ולזכויותיו הבסיסיות של הציבור הרחב במדינת ישראל...
בברכה,
דר' יוסף צרניק
מאהל המחאה ת"א
העתקים: נשיא הטכניון פרופ' פרץ לביא, המשנה לנשיא למחקר פרופ' ווין קפלן, תפוצה רחבה
_____ 

תרומה צנועה לדיון האקדמי של משפטנים בכירים על "הג'ונגל הטוטאלי" בבתי המשפט
מאמר בגלובס אתמול דיווח על דיון של קבוצת משפטנים אקדמאים בכירים על מה שאחד מהם תיאר כ"ג'ונגל טוטאלי" בבתי המשפט.  בעקבות הדיווח, שלחתי לחברי הקבוצה את תרומתי הצנועה שלהלן.  ההסבר הפשוט ביותר לתצפיות על המצב בבתי המשפט אינו בתיאוריות משפטיות מורכבות, אלא בפשטות - אי כשירות ו/או שחיתות נרחבת של השופטים בישראל.  אופן הפעולה הנפוץ ביותר הוא שיטת ה"טיוטות".  כזכור, נציב תלונות הציבור על השופטים מצא ש"הפרוטוקולים המפוברקים" של ורדה אלשייך היו רק טיוטות...  ובפרשה האחרונה בבית המשפט העליון (אבן ישראל נ שולמן ) - כן עסקנו ב"טיוטות"...  אבי השיטה הוא אהרן ברק... והיא מוכרת ברחבי העולם כבר דורות רבים כהתנהלות עבריינית למהדרין של שופטים ואנשי בתי המשפט...
קראו את הפוסט השלם:  http://inproperinla.blogspot.co.il/2016/09/2016-09-22.html
 
תמונה: אהרן ברק - נשיא בית המשפט העליון (1995-2006), "פיראט" - על פי שופטים אמריקאים בכירים, אבי שיטת "הטיוטות"...
___

להלן הדוא"ל לחברי קבוצת המשפטנים הבכירים 

נכבדי,
בעקבות הדיון האקדמי שדווח היום בגלובס, אנא הרשו לי להוסיף היבט שונה מעט לגבי המצב בבתי המשפט בישראל היום.
מצב זה בולט במיוחד בבתי המשפט לענייני משפחה, עקב החיסיון הגורף - המונע שקיפות ומעודד שחיתות.  אולם התופעות הבסיסיות, שיש לראותן כאי כשירות ו/או שחיתות נרחבת של השופטים בישראל, תועדו שוב ושוב בבתי הדין ובתי המשפט בישראל בשנים האחרונות, מבתי הדין למוחזקי משמורת והוצאה לפועל, ועד לבית המשפט העליון.  כריית נתונים שיטתית מראה שהתופעות החלו להתפשט במהירות החל בראשית שנות ה-2000, תחת כהונתו של אהרן ברק כנשיא בית המשפט העליון ובמקביל למחשוב החדש של בתי המשפט בעשור הקודם.
דו"ח שהיגשתי למועצת זכויות האדם של האו"ם בנושא זה, נכלל בדו"ח התקופתי על זכויות האדם בישראל לשנת 2013 בלוויית ההערה של הצוות המקצועי של המועצה: "חוסר ישרה בכתבים האלקטרוניים של בית המשפט העליון, בתי המשפט המחוזיים, ובתי הדין למוחזקי משמורת בישראל".
מאמר אקדמי בנושא, התפרסם בשנה שעברה בכנס האירופי למחשוב ממשלתי בכפוף לבדיקת עמיתים על ידי טובי המומחים הבינלאומיים בתחום: "מערכות מידע הונאתיות חדשות בבתי המשפט בישראל: שינוי שיטת משטר בלתי מוכרז?"
תלונה שהיגשתי לאחרונה למועצת זכויות האדם של האו"ם - קבוצת העבודה על מאסרים שרירותייים - מתעדת בפירוט את מקרה הדגל - מדינת ישראל נ רומן זדורוב (502/07) בבית המשפט המחוזי נצרת, והערעור המתאים בעליון.  רומן זדורוב מוחזק כנידון כביכול, לאחר שהורשע כביכול, אך ללא "הכרעת דין" עשויה כדין, ללא "גזר דין" עשוי כדין , וללא "פקודת מאסר" כלל. בית המשפט העליון ניהל במשך 5 שנים ערעור מפוברק ללא פסק דין של בית המשפט המחוזי נצרת. לאחר שפירסמתי את הממצאים, כתב עו"ד אביגדור פלדמן (אז סניגורו של זדורוב) - בעוד הערעור תלוי ועומד - שמאמציו למצוא את פסק הדין של זדורוב מנצרת לא צלחו - כי הלך לאיבוד "ברוח המייללת...  לאורכו ולרוחבו של עמק יזרעאל". והיום, שותפים בית המשפט המחוזי נצרת ובית המשפט העליון במאמצים להעלים ראיות נוספות להונאה נבזית זאת על ידי מניעת הגישה לעיון בהחלטות שכבר התפרסמו... ("עקרון יסוד בכל משטר דמוקרטי... זכות חוקתית, על חוקית" ושאר בירבורים של דורית בייניש..)  רשם בית המשפט העליון לובינסקי, בגיבוי השופט סלים ג'ובראן, מנעו גישה לעיון בהחלטות בתיק הנייר מנצרת  (המוחזק היום בית המשפט העליון) - בתואנת "ערבוביה" בתיק...
פרק שהוזמנתי לכתוב לספר לימוד באנגלית על "מחשוב ממשלתי", סוקר את ההתפחויות השונות בעניין בישראל (ובארה"ב), ביניהן - שינויים במחשוב בית המשפט העליון (2002), חוק החתימה האלקטרונית (2001), תקנות בתי המשפט מזכירות (2004), והשלמת מערכת נט המשפט (2010). (טיוטא מצורפת, ואשמח לקבל את הערותיכם).
והדוגמה האחרונה (מני רבות, רבות) מבית המשפט העליון היא בתיק אבן ישראל בע"מ נ שולמן... שיטת ה"טיוטות" מבית מדרשו של אהרן ברק...
הפלפולים הסכולסטיים יפים למקומם, אבל לרוב, ההסבר הפשוט למציאות נחשב עדיף - Occam's razor ... ואין פה כל חדש - מצבים אלה מוכרים היטב ברחבי העולם מזה דורות כהתנהלות עבריינית למהדרין של שופטים ואחרים בבתי המשפט...
דר יוסף צרניק
מאהל המחאה ת"א

פרשת ז'ואל בן-סימון  - פשיעה מאורגנת בבית המשפט לענייני משפחה י-ם - פברוקים והונאות נוספים...
בקשה על פי חוק חופש המידע מנסה להבהיר פרטים נוספים לגבי הפברוקים וההונאות בתיקים הקשורים לז'ואל בן-סימון. שביתת השבת של ז'ואל מול משרדה של שרת המשפטים איילת שקד, במחאה על שחיתות השופטים, נבעה בסופו של דבר מחשש לביטול במעמד צד אחד של צו עיכוב יציאה מהארץ לבנה הקטין. [1,2]
השביתה גרמה בהמשך:
* לאישפוז כפוי של ז'ואל ב"תיאום" עו"ד יעל קוטיק  (משרד המשפטים? שב"כ?)
* להופעה בניגוד לחוק של עו"ד ענבל וייל (הסיוע המשפטי, משרד המשפטים) בשמה של ז'ואל כביכול, אך ללא ידיעתה של ז'ואל וללא ייפוי כוח - בניסיון לברר את מצב צו עיכוב היציאה מהארץ.
* לניהול דיון בדוי/למראית עין על ידי השופט מנחם הכהן
*ל הנפקה, אימות, והמצאה של כתב "החלטה" שקרי ומטעה, בדוי/למראית עין ("טיוטא") של השופט מנחם הכהן - כתוצאת הדיון הבדוי/למראית עין, בו השופט מנחם הכהן אומר, "כל נסיונותי לאתר את בקשת האב או החלטת כבוד השופט אלבז לא צלחו..." 
ניסיון של ז'ואל לעיין בתיקים שלה עצמה, לאחר שחרורה מ"איתנים", העלה:
* בית המשפט לענייני משפחה בירושלים מקיים 22 תיקים "סגורים" לגבי ז'ואל בן סימון, ומבלבל את רישום הבקשות וההחלטות בין התיקים הסגורים.
* אין פרוטוקול לאין דיון של השופט מנחם הכהן ועו"ד ענבל וייל.
* אין ייפוי כוח לעו"ד ענבל וייל שהופיעה באין דיון.
* המזכירות סירבה להדפיס, או לאשר "העתק מתאים למקור" את כתב ה"החלטה" של השופט מנחם הכהן, כיוון שהוא "טיוטא" בלבד
* המזכירות סירבה להדפיס "רשימת החלטות" מתיק זה - כיוון שהיא רשימה כוזבת, הכוללת "טיוטות".
כאן:
* "צו עיכוב היציאה" של השופט שלמה אלבז - שהשופט מנחם הכהן לא הצליח למצוא, מופיע בבירור באחד התיקים האחרים.  אולם גם את "צו עיכוב היציאה" סירבה המזכירות לאשר "העתק מתאים למקור" וכנראה שגם הוא "טיוטא". 
* "הבקשה לביטול צו עיכוב יציאה מהארץ" - שאותה לא הצליח השופט מנחם הכהן למצוא רשטנה בבירור כבקשה פתוחה באותו תיק "סגור" בו הנפיק השופט מנחם הכהן את ה"החלטה" הבדויה/למראית עין.
* "פרוטוקול" ו"צו הרחקה" של נילי מיימון (שופטת בדימוס? עמיתה?), בכתב יד - שהוצא על פי ז'ואל בדיון בו לשופטת לא הייתה גלימת שופטת ולא הייתה קלדנית...
ברור כבר עכשיו, שחקירת 22 התיקים שנפתחו בעניינה של ז'ואל בן סימון בבית המשפט לענייני משפחה בירושלים, תראה שמדובר בפשיעה מאורגנת של שופטי בית המשפט לענייני משפחה י-ם, בידיעה והעלמת עין של עובדי המזכירות הבכירים, ומעורבות בכירים במשרד המשפטים, כולל השרה איילת שקד והמנכ"לית אמי פלמור... 
מאמר בגלובס היום, מצטט "משפטנים בכירים" המתארים את המצב בבתי המשפט "ג'ונגל טוטאלי". [3]
מערכת המידע - נט-המשפט - הפכה את הפשיעה המאורגנת בבתי המשפט למכת מדינה...
קראו את הפוסט השלם:  http://inproperinla.blogspot.co.il/2016/09/2016-09-21.html
   
תמונה 1: ז'ואל בן סימון, וחלק מן השופטים המעורבים בפשיעה המאורגנת בבית המשפט לענייני משפחה בירושלים
השופט מנחם הכהן, השופטת (בדימוס? עמיתה?) נילי מימון,  השופט שלמה אלבז
____
     
תמונה 2: הנפשות הפועלות ממשרד המשפטים
מעורבים עכשיו ג"כ, ומעלימים עין מהפשיעה המאורגנת בבית המשפט לענייני משפחה בירושלים: אמי פלמור - מנכ"ל משרד המשפטים, איילת שקד - שרת המשפטים, עו"ד יעל קוטיק - תפקידים מיוחדים, "מתאמת" אשפוזים כפויים (משרד המשפטים? שב"כ?).
_____

תמונה 3:  רשימת 22 התיקים ה"סגורים", שבהם מופיעה ז'ואל בן סימון בבית המשפט לענייני משפחה בירושלים. 
 החוק מורה על איחוד תיקים בבתי המשפט לענייני משפחה... 22 התיקים של ז'ואל בן סימון רשומים כולם כ"סגורים", אך השופטים ממשיכים לבצע הליכים בדויים/למראית עין בתיקים אלה, ומבלבלים את הרישומים  בין התיקים. (התנהלות דומה של השופטת אספרנצה אלון בבית המשפט לענייני משפחה בחיפה היא נושא תלונה פלילית נגדה על הונאה, שיבוש כתבי בית דין, שיבוש הליכים והפרשת אמונים.  התלונה "בטיפול" היועמ"ש ופרקליטות המדינה).  אין ספק שחקירת התיקים הנוגעים לז'ואל בן סימון תראה, שבית המשפט לענייני משפחה בירושלים הוא ארגון פשע לכל עניין ודבר.
_____


א. כתב החלטה בדוי/למראית עין/ "טיוטא" של השופט מנחם הכהן (מתוארך ליום 26 ליולי, 2016 - ככל הנראה תאריך בדוי), שהומצא על ז'ואל לאחר תום האשפוז הכפוי. ההחלטה נוגעת לצו עיכוב יציאה מהארץ על בנה הקטין, שנגד הניסיון לבטלו במעמד צד אחד מחתה.  "התייצבה לפני עורכת הדין ענבל וייל מהלשכה לסיוע משפטי...  כל נסיונותי לאתר בקשת האב, או החלטת כבוד השופט אלבז לא צלחו..." עובדת המזכירות "אסתי" הדפיסה שוב את המסמך, ואף אימתה אותו שוב  "העתק מתאים למקור". אבל אז דרשה עובדת המזכירות "מאיה" את המסמך בחזרה מז'ואל, וזרקה אותו לפח.  מאיה הסבירה לאסתי, שזוהי רק "טיוטה"  ואסור להדפיס, למסור או לאמת מסמך זה...


ב.  רשימת "צדדים בתיק" - מראה שהתיק "סגור", אך נרשמה בו בקשה פתוחה: "בקשה של מבקש 1 - ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ" - השופט מנחם הכהן חיפש וחיפש, ולא מצא...  הרשימה גם מראה רק שם "מייצג" אחד - עו"ד אפרים גביש.  עו"ד וייל ממשרד המשפטים הופיעה ללא כל יפוי כוח.


ג. רשימת "מועדי דיון" - מראה שלא התקיים כלל דיון ביום 26 ליולי, 2016, או בסמוך לו. רק שני דיונים התקיימו בתיק, שניהם בשנת 2014.  הדיון שתיעד השופט מנחם הכהן בהחלטה הדויה/למראית עין היה דיון בדוי/למראית עין גם הוא...ד. רשימת "ייפויי כוח" - מראה רק ייפוי כוח אחד בתיק - של עו"ד אפרים גביש. אולם בעקבות שביתת השבת של ז'ואל ופגישותיה עם שרת המשפטים איילת שקד ומנכלית המשרד אמי פלמור, הופיעה  עו"ד ענבל וייל (אחראית תחום מעמד אישי, הלשכה לסיוע משפטי למחוזות ירושלים והדרום, משרד המשפטים.) בשמה של ז'ואל כביכול בבית המשפט, ללא ידיעתה של ז'ואל (שאינה מכירה אותה כלל), ללא הסכמתה, ללא ייפוי כוח, ובניגוד גמור לחוק.

ה. רשימת "החלטות בתיק" - עובדת המזכירות מאיה, שהתבקשה על ידי סגן מזכיר ראשי רפי ברוך לסייע בידי ז'ואל במימוש זכות העיון, סירבה להדפיס את רשימת ההחלטות בתיק.  הסיבה: הרשימה כוללת "טיוטות", שאינן החלטות, והיא לא תדפיס רשימת החלטות כוזבת...
תמונה 3: צ'נירו נ צ'נירו  (4835-06-13) - פשיעה מאורגנת בבית המשפט לענייני משפחה בירושלים 
_____


תמונה 4: צ'נירו נ צ'נירו  (4914-09-10) - פשיעה מאורגנת בבית המשפט לענייני משפחה בירושלים 
"צו עיכוב יציאה מהארץ" - שהשופט מנחם הכהן חיפש, חיפש, ולא הצליח למצוא.  המזכירות סירבה לאמת כתב זה "העתק מתאים למקור" וגם הוא ככל הנראה "טיוטא"... ה"צו" חתום על ידי "לילך יצחק" - ככל הנראה "המזכירה של השופט" (secretary) - וככל הנראה אינה נושאת תפקיד בבית המשפט (אינה clerk ואינה "קצינת בית המשפט") - חסרת כל סמכות. "החתימה הגראפית" חסרת התוקף היא בתשליל.  חתימות תשליל מסוג זה נמצאו עד היום רק על "פסקי הדין" המפוברקים של רומן זדורוב מבית המשפט המחוזי נצרת.
_______
עמוד 1 - "פרוטוקול" כביכול מיום 06 ליוני, 2016 - אינו אומר בראשו "פרוטוקול", ואינו מציין את תאריך הדיון כביכול, נערך בכתב יד, ללא סמל המדינה, ללא שמות מלאים של הצדדים או הנוכחים, ללא מספרי ת"ז.
המשיבה...: "אני מבקשת מכב' השופטת לפסול את עצמה על אתר.  אני רוצה להזהיר אותך נילי מיימון, אני רוצה למנוע מהשופטת ליפול בפשעים ששופטים אחרים עשו. הפרוטוקול בלי ה"ט, המספר לא נכון."

 עמוד 2 - "החלטה" מיום 06 ליוני, 2016, שהיא "צו הרחקה" כביכול - בכתב יד, ללא סמל המדינה, ללא שמות מלאים של הצדדים או הנוכחים, ללא מספרי ת"ז.
"המשיבה איננה מגיבה לגוף הבקשה למרות בקשות מבית המשפט שתעשה כן. המשיבה מתבטאת בזלזול ובצורה בוטה כלפי שופטים..."
 עמוד 2 - תיבת החתימה על "החלטה" מיום 06 ליוני, 2016, שהיא "צו הרחקה" כביכול -  ללא חותמת אישית של השופטת... (החותם הוסף בדיעבד על ידי "אסתי" לפני ש"מאיה" תפסה אותה מדפיסה את המסמכים). על פי ז'ואל, נילי מיימון הופיעה ללא גלימת שופטת וללא קלדנית...
תמונה 5: חכמון נ בן סימון (58676-05-16) - פשיעה מאורגנת בבית המשפט לענייני משפחה בירושלים
_____

מאהל המחאה ת"א, 21 לספטמבר - בקשה על פי חוק חופש המידע הוגשה להנהלת בתי המשפט בניסיון לברר פרטים נוספים לגבי הפברוקים וההונאות בבית המשפט לענייני משפחה בירושלים בתיקים הנוגעים לז'ואל בן סימון.
הבקשה מנסה לברר:
* מה היו סמכויותיה של נילי מיימון ביום בו הופיעה כשופטת בבית המשפט לענייני משפחה בירושלים, והאם הייתה לה זכות חתימה אלקטרונית בנט-המשפט בכלל. נילי מיימון הופיעה ללא גלימת שופטת, ללא קלדנית וכתבה בכתב יד מסמך בלתי תקין וחסר תוקף בעליל, שהוא כביכול  "פרוטוקול" ו"החלטה" - צו הרחקה. (תמונה 5).
* מה היו סמכויותיה של לילך יצחק ביום בו חתמה על "צו עיכוב יציאה מהארץ", והם הייתה לה זכות חתימה אלקטרונית בנט-המשפט בכלל.  קרוב לוודאי שלילך יצחק היא "המזכירה של השופט" - חסרת כל סמכות לחתום על צווים והחלטות בית המשפט.
* מה הבסיס בחוק או בתקנות לטופס "צו עיכוב יציאה מהארץ" במערכת נט-המשפט, עליו אין חתום כל קצין בית המשפט - שופט, רשם, או מזכיר ראשי כלל...
החלטת נציב תלונות הציבור על השופטים בפרשת ה"פרוטוקולים המפוברקים" של ורדה אלשייך,  הבהירה: שיטת ההונאה הנפוצה של השופטים בנט-המשפט היא הנפקת מסמכים שאינם חתומים בחתימה אלקטרונית כדין, או חתומים על ידי אנשים חסרי סמכות, ונחשבים על ידי השופטים "טיוטה" בלבד.  יחד עם זאת, השופטים מטעים אחרים לראות מסמכים אלה ככתבי בית דין תקפים ובני אכיפה.

להלן החלק המתאים מהבקשה על פי חוק חופש המידע

הנידון: בקשה על פי חוק חופש המידע – כתבי מינוי, קיום חתימות אלקטרוניות תקפות: ... נילי מיימון ולילך יצחק - בית המשפט לענייני משפחה י-ם; טופס "צו עיכוב יציאה מהארץ" בנט-המשפט.
לכבוד הממונה על פי חוק חופש המידע,
הריני מגיש בזאת את בקשה בכפוף לחוק חופש המידע (1988), כדלהלן:
...
ב. נילי מיימון – בית המשפט לענייני משפחה י-ם
1. כל כתב, או לחלופין מראה מקום לפרסום ברשומות, המתעד את מינויה כדין של נילי מיימון כשופטת, ו/או שופטת עמיתה בבית המשפט לענייני משפחה י-ם, שהיה בתוקף (אם היה) ביום 06 ליוני, 2016.
2. כל כתב המתעד אחזקת חתימה אלקטרונית בת תוקף על פי חוק החתימה האלקטרונית (2001) בידי נילי מיימון ביום 06 ליוני, 2016.
ג. לילך יצחק - בית המשפט לענייני משפחה י-ם
1. כל כתב, או לחלופין מראה מקום לפרסום ברשומות, המתעד את מינויה כדין של לילך יצחק לכל תפקיד בו החזיקה בבית המשפט לענייני משפחה י-ם, ושהיה בתוקף (אם היה) ביום 20 לאוקטובר, 2010.
2. כל כתב המתעד את סמכותה של לילך יצחק לחתום כדין על כתב בית דין כגון "צו עיכוב יציאה מן הארץ" ביום 20 לאוקטובר, 2010.
3. כל כתב המתעד אחזקת חתימה אלקטרונית בת תוקף על פי חוק החתימה האלקטרונית (2001) בידי לילך יצחק ביום 20 לאוקטובר, 2010.
...
ה. טופס "צו עיכוב יציאה מהארץ" בנט-המשפט
1. כל כתב המתעד את האסמכתה בחוק, בתקנות, או בכל מקור חוקי אחר לטופס "צו יציאה מן הארץ", כפי שהוא נמצא בשימוש במערכת נט המשפט, שתמונתו להלן.
תשלום אגרת בקשה בוצע באתר שירות התשלומים הממשלתי, מספר אישור 76642210.


 לסיכום 
 * עדיין לא התבררו כל הפרטים, אבל כבר ברור שחקירת 22 "התיקים הסגורים" בעניינה של ז'ואל בן סימון בבית המשפט לענייני משפחה בירושלים, תראה שמדובר בפשיעה מאורגנת של שופטי בית המשפט לענייני משפחה י-ם, בידיעה והעלמת עין של עובדי המזכירות הבכירים, ותוך מעורבות בכירים במשרד המשפטים, כולל השרה איילת שקד והמנכ"לית אמי פלמור.
* המקרה מתעד את מניעת זכות העיון מז'ואל בתיקים שלה עצמה. זכות זאת הוכרזה על ידי בית המשפט העליון הנשגב - "זכות חוקתית על-חוקית..." המקרה כולו, כמו רבים אחרים, מראים ש"המהפכה החוקתית" מבית מדרשו של אהרן ברק הייתה רק בדיה למראית עין... אהרן ברק עצמו הוא שהשתית את שיטת ה"טיוטות" - ההונאות בהן עוסקים היום בתי המשפט באופן שגרתי - מהשלום ועד לעליון...
* התיקים מבית המשפט לענייני משפחה בירושלים מתעדים היטב את השיטות השונות בהן משמשת מערכת נט-המשפט כמכשיר להונאות השופטים.  פרשת "הפרוטוקולים המפוברקים" של השופטת ורדה אלשייך והחלטת הנציב בעניינה לא שינו דבר.  השופטים ממשיכים בהתנהלות עבריינית בעליל...
מאמר בגלובס היום מצטט "משפטנים בכירים" המתארים את המצב כ"ג'ונגל טוטאלי... אין שם משפט".  "המשפטנים הבכירים" נותנים לשופטים הנחות... "הג'ונגל הטוטאלי" הוא רק מסווה לפשיעה מאורגנת של השופטים... [3]

קישורים: 
[1] Israel: anti-judicial corruption protester placed under compulsory psychiatric hospitalization_OpEdNews.com
[2] Joelle Ben Simon affair continues - organized crime in the Jerusalem Family Court_OpEdNews.com
[3] "יש ג'ונגל טוטאלי בבתי המשפט. תעשו הכול כדי לא להגיע אליהם, כי אין שם משפט!" - גלובס

חשיפת "גלובס": התכתבות בפייסבוק בין משפטנים בכירים, שנתנו דרור למקלדתם בלי הפורמליות המקובלת, חושפת ביקורת על מערכת בתי המשפט למשפחה ובתי המשפט בכלל
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.globes.co.il%2Fnews%2Farticle.aspx%3Fdid%3D1001153449&h=xAQFv8aBN&enc=AZO2UFW24iyAygnzSQzgXpPZe9RGEeCbDTEdNnOmpJ5CQRd4J4l0IQ6OWWFhsij8SoQTqkPHw3WK_Iyx2xcywZyiZnSHhHF9hEoiiNUIwwJu07pRg42VnoRig4mRyacArAYFLvr2mgvufrS7_sTQje2aqiqxOVORTQzryTbuTunrPbigYe2dOV0ZcAMQDdUUMBxxDS8TnseKXWAPP1BBfZke&

ז