Saturday, February 18, 2017

פרשת רומן זדורוב: בג"ץ מפברק דיונים על הדיבר החדש, "ענה ברעך עד שקר", של מנדלבליט וניצן


   פרשת רומן זדורוב:  בג"ץ מפברק דיונים על הדיבר החדש, "ענה ברעך עד שקר", של מנדלבליט וניצן
מול שחיתות בלתי נתפסת של המשטרה, התביעה והשופטים עמדו רופאה ורופא אמיצים.  פרשת רומן זדורוב היא קו פרשת המים.  השופטים והפרקליטים המושחתים נחשפו בערוותם.  התופעות שנחשפו בפרשת רומן זדורוב הן פשיעה מאורגנת במערכת המשפט ואכיפת החוק, בראשה עומדים שופטי בית המשפט המחוזי נצרת ושופטי בית המשפט העליון.

 

תמונות 1: רופאה ורופא אמיצים - דר' מאיה פורמן ודר' חן קוגל, העידו על האמת במשפט רומן זדורוב, ותקעו מקלות בגלגלים של השוטרים, התובעים והשופטים המושחתים...
____ 

מאהל המחאה  ת"א - 18 לפברואר - בקשה נשלחה ליואב יצחק, הבעלים של אתר החדשות "מחלקה ראשונה", לתקן דיווח שגוי ומטעה מיום 14 לפברואר לגבי דיון בבג"ץ בפרשת ניסיונה של פרקליטות המדינה להדיח את העד דר' חן קוגל להגיש תצהיר משובש ושקרי בפרשת רומן זדורוב

"מחלקה ראשונה" דיווחה על דיון מפוברק בבג"ץ, כאילו היה דיון תקף
 
הבקשה שנשלחה ליואב יצחק אומרת:
כקורא נאמן של "מחלקה ראשונה" אני מעריך את הדיווחים המפורטים של "מחלקה ראשונה" מבתי המשפט ואת פעלך העיתונאי במשך השנים.  יחד עם זאת, אני כותב להסב את תשומת ליבך לטעות חמורה בדיווח מיום 14 לפברואר על העתירה תנועת אומץ נ היועץ המשפטי לממשלה, פרקליט המדינה שרת המשפטים ואח' (בג"ץ 5514/16).  [1] כתב פרוטוקול הדיון מאותו יום, שקושר לכתבה והיה הבסיס לדיווח, אינו חתום כלל. [2]
כבר החלטת נציב תלונות הציבור על השופטים בפרשת "הפרוטוקולים המפוברקים" של השופטת ורדה אלשייך [3] מספקת את הרקע העובדתי המפורט לכך, שהבסיס להונאה של ורדה אלשייך היה בפרסום פרוטוקולים בלתי חתומים,  חסרי כל תוקף, אך מתוך כוונה שיחזו על ידי אחרים ככתבי בית דין תקפים.
הנציב וורדה אלשייך היו בתמימות דעים שכתבי פרוטוקול בלתי חתומים הם "טיוטה" בלבד.  דיון בית משפט ללא פרוטוקול הוא כמובן "דיון בלתי פורמלי, מחוץ לפרוטוקול", או בלשון פשוטה - דיון למראית עין/בדוי/"מפוברק".
העתירה הנ"ל, והדיון הנ"ל הם כמובן תולדה נוספת של פרשת רומן זדורוב - פרשת השחיתות המשפטית החמורה ביותר בתולדות מדינת ישראל.  לפיכך מן הראוי וחשוב לתקן את הדיווח המשובש הנ"ל ב"מחלקה ראשונה". 

תמונות 2: העמוד הראשון והעמוד האחרון ב"פרוטוקול" המפוברק של בג"ץ מדיון ביום 14 לפברואר, 2017, לפני השופטים דנציגר הנדל וסולברג. הפרוטוקול אינו חתום, ולכן הוא "טיוטה" בלבד.  דיון ללא פרוטוקול הוא דיון "בלתי פורמלי מחוץ לפרוטוקול", או בפשטות - דיון מפוברק.
  ____

יש להבהיר לעניין זה, שבית המשפט העליון מתנהל בתיקי נייר, וכתבי הנייר הם כתבי המקור הקובעים (בניגוד לבתי המשפט המחוזיים והשלום המתנהלים היו בתיקים אלקטורניים בנט-המשפט).  אולם עיון בתיקים מראה שבית המשפט העליון אינו מחזיק פרוטוקולים חתומים בתיקי הנייר כלל. הפרוטוקולים נשמרים כקבצים אלקטרוניים בלתי חתומים בלבד - כלומר כתבי "טיוטה" חסרי כל תוקף.

יתרה מזאת, תקפות הדיון נובעת מלכתחילה מ"הזמנה לדיון" שהונפקה כדין.  אולם עיון בתיקים מראה שאין נשמרות בתיקי הנייר כל "הזמנות לדיון". כתבי ה"הזמנה לדיון" של בית המשפט העליון היום הם כתבים אלקטרוניים, שאינם חתומים כדין.  כתבים אלה גם אין ניתן למצוא אפילו כקבצים אלקטורניים בבית המשפט העליון.  על פי המזכירות, אלה קבצים "מתכלים מעצמם" - נעלמים לאחר יום הדיון (נשמע לקוח היישר מ"משימה בלתי אפשרית")... 

נשיא בית המשפט העליון אשר גרוניס התבקש להסביר תופעות מוזרות אלה, המערערות את כשירותו של בית המשפט העליון כבית משפט שבכתב (COURT OF RECORD). תגובתו:

העתירה עצמה נובעת מפרשת רומן זדורוב - ניסיון הדחת העד המומחה דר' חן קוגל על ידי פרקליטות המדינה

העניין ממנו נבעה העתירה חמור במיוחד: ניסיונם של היועמ"ש בכיפה השחורה אביחי מנדלבליט (כמו קודמו יהודה ויינשטיין) ותוצר החינוך הדתי שי ניצן להשתית בבתי המשפט של מדינת ישראל דיבר חדש: "ענה ברעך עד שקר"...

פרקליטות המדינה, בתמיכת היועמ"ש ניסתה להדיח את העד המומחה דר' חן קוגל בפרשת רומן זדורוב על ידי שיבוש תצהירו. זאת, לאחר שהפרקליטות הציגה מידע שקרי ומטעה לבית המשפט המחוזי נצרת לגבי חוות דעתו המקצועית של דר' חן קוגל (בעניין "הסכין המשוננת") ללא תצהיר כלל.
תמונות 3: תצהירו של דר' חן קוגל בפרשת רומן זדורוב, המקור, ולאחר "תיקוני" הפרקליטות.  פרקליט המדינה שי ניצן, היועמ"ש יהודה ויינשטיין והיועמ"ש אביחי מנדלבליט מנסים להשליט שיטה בה למדינה מותר להדיח עדים ולענות עדי שקר בבתי המשפט.
____

פרשת רומן זדורוב חשפה שחיתות חסרת תקדים של בתי המשפט

א. בבית המשפט המחוזי נצרת


ב. בבית המשפט העליון


סיכום:

קישורים:
[1] 2017-02-14 רוזן תומך בעמדתה של גרסטל בפרשת חן קוגל, מחלקה ראשונה
 http://www.news1.co.il/Archive/001-D-388240-00.html
[2] 2017-02-14 תנועת‬ אומץ נ היועמ"ש, פרקליט המדינה שרת המשפטים ואח' (בג"ץ 5515/16): פרוטוקול דיון בלתי חתום
[3] 2012-05-31 החלטת נציב תלונות הציבור על השופטים (88/12/מחוזי ת"א) בפרשת "הפרוטוקולים המפוברקים" של השופטת ורדה אלשייך, יחד עם העתק תלונת לשכת עורכי הדין והפרוטוקולים המפוברקים עצמם.