Tuesday, April 22, 2014

2014-04-22 #OccupyTLV Violent takeover of electrical supply

===2014-04-22 #OccupyTLV Violent takeover of electrical supply===
[עברית להלן]
Electrical supply point is provided by the Tel Aviv Municipality as part of the overall agreement for existence of the camp. About past 4 months, a woman named Michal (pic) appeared in the camp and, assisted by a group of thugs, took over the electrical supply, and since then denies access to most of the people in the camp.
The case echoes a similar case last year by another group of thugs.
It is difficult to believe that such events happen out of individual initiative...
+++
===2014-04-22 מאהל המחאה ת"א: מיכל והשתלטות בריונית על אספקת החשמל===
[תמונה]
מיכל שפר (מיכל ש.)
____
מאהל המחאה, 22 לאפריל - לאחר שעיריית ת"א הייתה סגורה לקבלת קבל במשך החג, הלכתי היום לברר את העניין שבנידון.
פגשתי את מר אמנון אשל - מתאם פעולות אגף רבעים ושכונות, ואת גב' אריאלה לוסטהויז - ראש לשכת רובי זלוף, משנה למנכ"ל. 
הסברתי להם שמיכל השתלטה מתוך בריונות על אספקת החשמל למאהל המחאה, הניתנת כחלק מהסכם כללי עליו אני חותם עם עיריית ת"א מידי חודש; שמיכל חיברה אספקת חשמל לאוהל הפרטי שלה, ושמיכל מונעת מרבים אחרים גישה לחשמל לטעון טלפונים ומחשבים ניידים.
הסברתי להם גם שמיכל וחבריה טוענים שמיכל "חתמה" על אספקת החשמל, ולכן החשמל תחת סמכותה. (קודם הייתה טענה שמיכל הפקידה "ערבות" של 15,000 ש"ח עבור החשמל).
מר אשל וגב' לוסטהויז ידעו במי מדובר, אך שניהם הכחישו, שמיכל חתמה אי פעם על הסכם כלשהו עם עיריית ת"א.
גב' לוסטהויז הינחתה אותי, שהפתרון לבעיה הוא בהגשת תלונה למשטרת ישראל.
=הודעה ניתנת בזאת לגב' מיכל שפר לחדול ולהימנע מיד ממניעת גישה לחשמל למי מאנשי המאהלים בגן וולובלסקי-קרני.=
___
בנפרד:
1) מגן דהרי - מוביל דעה חברתית - חזר על הבדותא של מיכל לגבי חתימתה על החשמל פעמים אין ספור, ותמך ללא סייג בעמדתה. יש לבקש ממגן דהרי הסבר לגבי חלקו בפרשה זאת.
2) על פי דבריו של אדם אוהליאב מיכל ואנשיה גם מנעו ממנו באלימות גישה לתרומות מזון שנתנו למען המאהלים. זאת התנהלות פסולה גם כן.
3) אמנון אשל אמר לי שבקשתי להקים נקודת חשמל נוספת בחלק המרכזי דרומי נבדקה על ידי מחלקת מאור ונדחתה מסיבות בטיחות. מכתב בעניין הונפק על ידי מר אשל, כשיגיע לידי אעלה אותו לאינטרנט כאן.
4) המקרה של מיכל והשתלטות בריונית על אספקת החשמל נראה כהעתק של המקרה משנה שעברה, שבו היו מעורבים רונה בינימיני, אלי, ודן פלקביץ. אז ניסתה רונה להשתלט בעזרת ביריונים על המאהלים (ואספקת חשמל לחלקו הדרומי) בטענה כוזבת, שהיא "אחראית" מטעם עיריית ת"א. קשה להאמין שאנשים אלה פועלים מתוך יוזמה אישית פרטית, מופיעים במאהל כקבוצות מאורגנת, ומתחילים בהתנהלות מעין זאת...