Saturday, October 19, 2019

2019-10-20 דיון בנושא שחיתות מערכת המשפט עם עו"ד יהודה שפר המשנה לפרקליט המדינה בדימוס

■ דיון בנושא שחיתות מערכת המשפט עם עו"ד יהודה שפר המשנה לפרקליט המדינה בדימוס ■עו"ד שפר לא רווה נחת מהדיון, וביקש להפסיק אותו - "בוא נסכים לא להסכים". בין הנימוקים שלו להגנת מערכת המשפט בישראל: הוא מכיר את מערכת המשפט באירופה, ושם תופסים כל שנה שופטים ומעמידים אותם לדין על שחיתות, לקיחת שוחד, וכו'...  אני טענתי שזאת ראיה לאיפכא מסתברא: אצלנו, גם כשתופסים אותם, הם לא עומדים לדין. "החבריינות" של השופטים ובכירי הפרקליטות בישראל היא ראיה לכך שמערכת כאן מושחתת בהרבה מהמערכת באירופה...  לא העתקתי את הדיון במהירות הראויה, והוא חסם אותי, כך שצריך להבין את הדיון מתוך דברי בלבד.  לעו"ד שפר יש גם קופה של שרצים משל עצמו... 
This Tweet is unavailable.
Replying to
עו"ד שפר הנכבד:"אינני מפקפק לרגע במקצועיות וביושרה של בכירי משרד המשפטים"? יש להצטער על אמירה זאת בראש דבריך, כי היא מערערת את האמון בכל שאר מה שכתבת. איך יכול אדם בר-דעת, יתרה מכך -משפטן, לא לפקפק לרגע במקצועיות וביושרה של היועמ"ש המשת"פ מנדלבליט, ופרקליט המדינה השקרן שי ניצן?
Image
Image
Image
Image
This Tweet is unavailable.
"ללא בסיס"? ל"אלכוהוליסטים אנונימיים" יש "12 צעדים" בדרך לגמילה... הצעד הראשון, בפרפרזה למערכת המשפט, הוא להכיר ולהודות במציאות שלפנינו: "הודינו שאנו חסרי אונים מול אי כשירות ו/או שחיתות מערכת המשפט, שהמערכת איבדה את אמון הציבור."
Image
This Tweet is unavailable.
Replying to
לטיעון שלך קוראים "אד הומינם"... הדו"ח שהיגשנו לאו"ם (>350 עמודים ומאות קישורים חיצוניי) - עסק כולו בשיבושים/פברוקים /זיופים/מרמה במסמכים חוקיים ומשפטיים מישראל... אתה מוזמן לקרוא ולשמש "מדחום" לעניין עצמו... לדוגמה: "החלטה" מבית היוצר של השופטת אלשייך, שהיא "טיוטה" על פי גולדברג
Image
This Tweet is unavailable.
"בין הטובות"? באיזו ליגה? במזרח התיכון? "שאת רובם חשפה המערכת עצמה"? אשמח לשמוע את חוות דעתך על שיטת "הטיוטות" שתיעד השופט גודלברג בהחלטה ההזויה על השופטת ורדה אלשייך, ועל שיטת "כפוף לשינויי עריכה ונוסח" בעליון (אותה ציטטה אלשייך להגנתה בהחלטה של גולדברג (88/12/מחוזי ת"א)
This Tweet is unavailable.
Replying to
ואם כבר הזכרת את OECD: הרי התנאי שהם העמידו בשנת 2007 לקבלת ישראל לארגון היה מוזר ביותר: פירוק משרד היועמ"ש! ולמה? כי לדעתם אין סיכוי לאכיפה אמתית של החוק בשיטה הישראלית עם משרד היועמ"ש כפי שהוא...
This Tweet is unavailable.
א) גולדברג-גורם מרכזי לכך שאלשייך לא עמדה לדין פלילי. ואולי תסביר בגדול את "החבריינות" IMPUNITY שבדו בישראל לשופטים ובכירי הפרקליטות? (אלשייך ורות דוד הן נערות הפוסטר) ב) אלשייך מסבירה שהיא מפברקת כי גם בעליון מפברקים "כפוף לשינויי עריכה ונוסח". גולדברג משיב: נתלתה באילן גבוה".
Replying to and
אם אתה מעוניין, אוכל לתת לך הרצאה של 45 דקות עם שקפים על הרבדים השונים של המרמה בהחלטה (12/88/מחוזי ת"א) של גולדברג בפרשת ורדה אלשייך... בתמונות: השופטת העברייניית (שלא עמדה לדין) ורדה אלשייך, הנציב (שופט עליון בדימוס) אליעזר גולדברג שטייח את הפרשה, ובמרכז - "טיוטה" על פי גולדברג
Image
Image
Image