Monday, July 31, 2017

2017-07-31 HAARETZ pics
2017-07-31 נציבת שירות בתי הסוהר עפרה קלינגר - מפקדת גולאג!

נציבת שירות בתי הסוהר עפרה קלינגר  - מפקדת גולאג!
תלונה הוגשה היום נגד נציבת שירות בתי הסוהר על הונאה, מרמה והפרת אמונים לגבי סירוב שירות בתי הסוהר לענות כדין במשך יותר משנתיים על בקשה על פי חוק חופש המידע בעניין כתבים ונהלים לקבלת אדם למאסר על פי דין בישראל.  במהלך שנים אלה חזר שירות בתי הסוהר ושלח תשובות חסרות סמכות וחסרות כל תוקף, שקריות ומטעות בעניין זה.  ובמקביל - שירות בתי הסוהר קיבל ומחזיק במאסר את רומן זדורוב ללא פקודת מאסר כלל. שירות בתי הסוהר גם קיבל את שוקי משעול למאסר שלא כדין - על פי כתב בית דין מפוברק של שופט בית המשפט העליון אורי שוהם.  שירות בתי הסוהר גם ממשיך להתעלל בעצירים לורי שם טוב וצבי זר.
יש לראות את נציבת שירות בתי הסוהר עפרה קלינגר כמפקדת גולאג. יחד עם זאת, ברור שתהנהלותה מתבצעת בצוותא עם השופטים בבתי המשפט השונים, מבתי המשפט השלום, ועד לבית המשפט העליון.  השופטים ואנשי אכיפת החוק בישראל הם הגורם המרכזי בהפרת זכויות האדם בישראל.
תמונה. נציבת שירות בתי הסוהר עפרה קלינגר - מפקדת גולאג!
____

תל-אביב, 31 ליולי - תלונה הוגשה היום למשרד המשפטים, היחידה לחופש המידע ולפרקליטות המדינה נגד נציבת שירות בתי הסוהר עפרה קלינגר - על הונאה, מרמה והפרת אמונים. 

התלונה על הונאה, מרמה והפרת אמונים לגבי קבלת אדם למאסר בישראל
התלונה נובעת מסירובה של הנציבה עפרה קליגר ואחרים בשירות בתי הסוהר לענות כדין במשך יותר משנתיים על בקשה על פי חוק חופש המידע בעניין כתבים ונהלים לקבלת אדם למאסר על פי דין בישראל. 

קבלת אדם למאסר על פי דין - רק על פי פקודת מאסר עשויה כדין
הדין בישראל ובאומות נאורות לגבי קבלת אדם למאסר ברור.  עניין זה חיוני לקיום חירות האדם ומניעת מאסרים שרירותיים על ידי רשויות המשטר.

תקנות סדר הדין הפלילי, 1974, אומרות:
צו ביצוע ופקודת מאסר
31.  ניתן גזר דין – יערוך בית המשפט או הרשם, על פי דרישת בעל הדין, צו אשר יציין את הטעון ביצוע על פי גזר הדין ואם הוטל עונש מאסר תיערך פקודת מאסר לפי טופס 6 שבתוספת; צו ופקודה כאמור ייחתמו בידי בית המשפט או בידי הרשם וישמשו אסמכתה לכל רשות מוסמכת לבצע את העונש. 
התקנות גם מספקות את טופס פקודת המאסר: 


פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], תשל"ב-1971, גם היא ברורה, ואומרת בפירוש:
קבלת אסירים
2. לא יתקבל אדם לבית סוהר אלא על פי צו מאסר או צו מעצר שהובא עמו, ואולם מותר לקבל לבית סוהר ילד של אסירה ביחד עם אמו אם היא מיניקה אותו והוא בן פחות משנתיים.
זיהוי 
3. מנהל בית הסוהר יאמת כי הצו חתום בידי הרשות המתאימה ועשוי כדין והאסיר הוא האדם הנזכר בו.

שירות בתי הסוהר מקבל אנשים למאסר שלא כדין - הפרה חמורה של חירות האדם!
הראיות מהשנים האחרונות מראות ששירות בתי הסוהר מפר את החוק בסיטונאות, ומקבל אנשים למאסר שלא כדין - ללא פקודת מאסר כלל.
 שירות בתי הסוהר קיבל ומחזיק במאסר את רומן זדורוב ללא פקודת מאסר עשויה כדין.

  
תמונות: רומן זדורוב התקבל למאסר ומוחזק במאסר עד היום ללא פקודת מאסר.  רומן זדורוב הוא מנדל בייליס בישראל... היהודי מנדל בייליס הורשע ברצח נער באוקראינה לפני מאה שנה. רק לחץ בינלאומי כבד הביא לשחרורו.  האוקראיני רומן זדורוב מוחזק במאסר שווא בישראל היום... 
____


שירות בתי הסוהר גם קיבל את שוקי משעול למאסר שלא כדין. זאת - לאחר התראות חוזרות לנציבה עפרה קלינגר לגבי פקודת המאסר המפוברקת שהונפקה על ידי שופט בית המשפט העליון אורי שוהם.

  

תמונות. שוקי משעול - חושף השחיתות ברשות המסים, שופט בית המשפט העליון אורי שוהם, נציבת שירות בתי הסוהר עפרה קלינגר, וכתב בית דין מפוברק (לגבי "אלמוני", בלתי חתום, ואינו תואם את התקנות), ששימש לכאורה כאסמכתה חוקית לקבלתו של שוקי משעול למאסר.

____ 

המאסרים הבלתי חוקיים הם תופעה של השנים האחרונות
לא תמיד התנהלו בתי המשפט ושירות בתי הסוהר בשרירות ובניגוד לחוק לגבי מאסרים.
לדוגמה - כאן פקודת המאסר של אדולף אייכמן.
תמונה. פקודת מאסר עשויה כדין לגבי אדולף אייכמן משנת 1960. פעם היה חוק במדינת ישראל...
________

תשובות הונאתיות של שירות בתי הסוהר לגבי קבלת אדם למאסר על פי דין
במקביל, שבו וחזרו אנשי שירות בתי הסוהר וסיפקו תשובות חסרות כל סמכות, חסרות כל תוקף, שקריות  ומטעות לגבי הכתבים והנהלים לקבלת אדם למאסר בישראל היום.  


תמונה. אחת מסדרת תמסורות חסרות סמכות, שיקריות ומטעות של שירות בתי הסוהר לגבי קבלת אדם למאסר על פי דין.
______

התעללות  באסירים ועצירים על ידי שירות בתי הסוהר
החדשות שפורסמו בימים האחרונים על ידי לורי שם-טוב מבית הכלא נווה תרצה, לגבי הטיפול באסירות שם, [1]  הטיפול בעציר צבי זר, פסק דין מהחודש שעבר בעתירת האגודה לזכויות האזרח בעניין הצפיפות בבתי הסוהר, [2] ודו"ח שהוגש לאחרונה למועצת זכויות האדם של האו"ם, [3] כולם מצביעים על שירות בתי הסוהר כגורם מרכזי בהפרת זכויות האדם וכבוד האדם וחירותו במדינת ישראל.

התנהלות שירות בתי הסוהר - בצוותא עם השופטים!
יש לראות את נציבת שירות בתי הסוהר עפרה קלינגר כמפקדת גולאג! יחד עם זאת, ברור שתהנהלותה מתבצעת בשיתוף פעולה מלא עם השופטים בבתי המשפט השונים, מבתי המשפט השלום, ועד לבית המשפט העליון! 

קישורים

[1] 2017-07-25 אסירה בכלא נווה תרצה הפילה עובר בגלל גז מדמיע שספגה - ערוץ 1

[2] 2017-06-13 הצפיפות בבתי הסוהר והמעצר בישראל - האגודה לזכויות האזרח בישראל
[3]  "אי-כשירות ו/או שחיתות בתי המשפט ומקצוע עריכת הדיןואפליה באכיפת החוק בישראל" – דו"ח על זכויות האדם בישראל הוגש לבדיקה התקופתית על ידי מועצת זכויות האדם של האו"ם.


להלן תכתובת עם שירות בתי הסוהר מהשבוע האחרון

-------- Original Message --------
Subject:
בקשה על פי חוק חופש המידע מיום 15 למרץ, 2015 - כתבים ונהלים בקבלת אדם למאסר כדין - דרישה לחדול מהטרדה, הונאה, מרמה והפרת אמונים
Date:
2017-07-31 10:35 pm
From:
joseph.zernik
To:
ענף רישום וניהול אסירים - רען רישום וניהול אסירים - ירון שלמה 
Cc:
ענף רישום וניהול אסירים - קצין חופש מידע ותגובות - עינת קרפל , מחלקת האסיר - קצין ניהול ורישום אסירים - מיכאל אביטן האסיר - פקיד הזמנות בתי משפט - נחום מלכה

31 ליולי, 2017
הממונה על פי חוק חופש המידע ירון שלמה
הנציבה עפרה קלניגר
שירות בתי  הסוהר
הנידון:   בקשה על פי חוק חופש המידע מיום 15 למרץ, 2015 - כתבים ונהלים בקבלת אדם למאסר כדין - דרישה לחדול מהטרדה, הונאה, מרמה והפרת אמונים
הממונה על פי חוק חופש המידע סג"ד ירון שלמה והנציבה עפרה קלינגר הנכבדים,
ביום 26 ליולי, 2017, קיבלתי משרות בתי הסוהר תמסורת המבשרת על מינוי סג"ד ירון שלמה כממונה על פי חוק חופש המידע.
תמונת המסמך להלן.
בעקבות חדשות משמחות אלה, פניתי אליכם בשבוע שעבר בפנייה חוזרת -  למתן תשובה כדין, סוף סוף, על בקשתי על פי חוק חופש המידע שבנידון, מלפני יותר משנתיים. על בקשתי זאת קבלתי עד היום אך ורק סדרת מענים שיש לראותם כהונאה, מרמה והפרת אמונים על ידי אנשי שירות בתי הסוהר בעניין מהותי לזכויות האדם וחירות האדם במדינת ישראל.
מאז פנייתי החוזרת בשבוע שעבר, ממשיך שירות בתי הסוהר להטריד אותי בתמסורות חסרות תוקף, שקריות ומטעות הנשלחות על ידי אחד בשם נחום מלכה  פקיד הזמנות בתי משפט.
האחרונה שבתמסורות אלה, התקבלה היום, והיא כללה מסמך הנחזה כחתום על ידי אחת - עו"ד עינת קרפל, החותמת במרמה בשם תפקיד חסר כל תוקף ומשמעות בעניין שבנידון - "קצינת חופש המידע".  מסמך זה, בין השאר, אומר במרמה שקיבלתי תשובה על ידי "הגורם המוסמך" על בקשתי על פי חוק חופש המידע שבנידון. להד"ם. מעולם לא קיבלתי כל תשובה על ידי ממונה על פי חוק חופש המידע משירות בתי הסוהר עד היום, והתשובות שקיבלתי מאנשי שירות בתי הסוהר (לא "גורמים") היו חסרות כל תוקף, שקריות ומטעות מיסודן
תמונת המסמך להלן.
במקרה של מר נחום מלכה ניתן היה אולי לקבל טענה של בורות כפוטרת אותו מאחריות למעשיו. אין הדבר כך לגבי הגברת עינת קרפל, שהיא עורכת דין במקצועה על פי חתימתה.  לפיכך, יש לראות בתמסורת הנ"ל הונאה, מרמה והפרת אמונים על ידי עו"ד עינת קרפל.
הריני חוזר ודורש בזאת, ששירות בתי הסוהר יחדל מהטרדתי בתמסורות הונאתיות.
הריני חוזר בזאת על דרישתי לקיים תקשורת בעניין הבקשה על פי חוק חופש המדיע אך ורק עם הממונה על פי חוק חופש המידע, סג"ד ירון שלמהובחתימתו.
יחד עם זאת, יש לציין שהתמסורת מנחום מלכה מציינת את שם תפקידו של ירון מלכה גם כ"ראש ענף רישום וניהול אסירים".  השילוב של תפקיד מנהלי זה עם מינוי כממונה על פי חוק חופש המידע נחזה כבלתי ראוי מיסודו.
ההתנהלות המתועדת של שירות בתי הסוהר, הן לגבי קבלת אנשים למאסר שלא כדין, והם לגבי הונאה בתשובות על פי חוק חופש המידע בעניין קבלת אדם למאסר כדין, נכללה כעניין מהותי בדו"ח שהיגשתי לאחרונה למועצת זכויות האדם של האו"ם לבדיקה הארבע שנתית של זכויות האדם בישראל.
שירות בתי הסוהר ממשיך ומייצר תיעוד מפורט של התנהלות זאת, תוך זילות מוחלטת של זכויות האדם וחירות האדם, וגם של חוקי מדינת ישראל.
התנאים המתועדים מתוך כך מעלים חשש כבד, שהנציבה עפרה קלינגר פועלת כמפקדת גולאג, ולא כאשת חוק של מדינת ישראל.
בברכה,
דר' יוסף צרניק
Human Rights Alert-NGO
תל-אביב
-------- Original Message --------
Subject:
כתבים ונהלים כדין
Date:
2017-07-31 2:29 pm
From:
האסיר - פקיד הזמנות בתי משפט - נחום מלכה
To:
"joseph.zernik>
Cc:
ענף רישום וניהול אסירים - קצין חופש מידע ותגובות - עינת קרפל , מחלקת האסיר - קצין ניהול ורישום אסירים - מיכאל אביטן , ענף רישום וניהול אסירים - רען רישום וניהול אסירים - ירון שלמה 

לכבוד יוסף צ'רניק
מצ''ב מענה לפנייתך
בברכה
-------- Original Message --------
Subject: בקשה על פי חוק חופש המידע מיום 15 למרץ, 2015 - כתבים ונהלים בקבלת אדם למאסר כדין
Date: 2017-07-27 12:21 pm
From: joseph.zernik
To: האסיר - פקיד הזמנות בתי משפט - נחום מלכה
Cc:

27 ליולי, 2017
הממונה על פי חוק חופש המידע ירון שלמה
הנציבה עפרה קלניגר
שירות בתי  הסוהר
הנידון: : בקשה על פי חוק חופש המידע מיום 15 למרץ, 2015 - כתבים ונהלים בקבלת אדם למאסר כדין
הממונה על פי חוק חופש המידע סג"ד שלמה והנציבה קלינגר הנכבדים,
בפנייתי אתמול בירכתי על המינוי, סוף סוף, של ממונה כדין על פי חוק חופש המידע בשירות בתי הסוהר.
עיקרה של פנייתי אתמול  - דרישה להפסקת שיבוש הליכי חופש המידע בשירות בתי הסוהר על ידי תמסורות חסרות כל סמכות,  שקריות ומטעות מאנשים כגון מר נחום מלכה - פקיד הזמנות בתי משפט, או הגב' אתי גרובר - רכזת טיפול בתלונות הציבור, וטיפול כדין בבקשתי על פי חופש המידע מיום 15 למרץ, 2015, שבנידון, על ידי סג"ד ירון שלמה, הממונה על פי חוק המידע
להפתעתי, קיבלתי הבוקר בתשובה תמסורת נוספת, חסרת סמכות וחסרת שחר ממר נחום מלכה - פקיד הזמנות בתי המשפט...
יתרה מזאת, ידוע לי, שביום 8 מרץ 2017 התקיימה ישיבה, בהנהלת בתי המשפטחדר ישיבות, קומה 2,  בין הנהלת בתי המשפט לבין שב"ס בעניין שהוא עיקרה של בקשתי על פי חוק חופש המידע מיום 15 למרץ, 2015.  בישיבה זאת השתתפו נציגי הנהלת בתי המשפט: ברק לייזר - יועץ משפטי, חלי ברכה, קימי אבולעפיה, חמאדה סרואן, רונה מסרופי, פנינה אלקיס, לבנה ליטני, יסמין גנדלמן, הילה בר זכאי, ערן סייג, שרון סבן ספראי, ימית עוקב,  ונציגי השב"ס: לי וסרמן - לשכה משפטית, שמעון בר גור - לשכת רחט כליאה - חטיבת כליאה, תת גונדר יוכי גנסין - יועצת משפטית שב"ס.  
לפיכך, המשך משלוח ההודעות, כגון זאת מהיום, שהעתקה להלן, במקום טיפול כדין בבקשתי על פי חופש המידענחזה כסירוב לקיים את חוק חופש המידע, אם לא מרמה והפרת אמונים.
הריני חוזר ודורש טיפול כדין, על ידי הממונה על פי חוק חופש המידע סג"ד ירון שלמה, בבקשה מיום 15 למרץ, 2015, שבנידון, שהוגשה כדין, ושעבורה שילמתי אגרה, ותקשורת בעניין עם בעל הסמכות המתאימה - סג"ד ירון שלמה, הממונה על פי חוק חופש המידע בשירות בתי הסוהר.
בברכה,
דר' יוסף צרניק
Human Rights Alert-NGO
תל-אביבOn 2017-07-27 9:22 am, האסיר - פקיד הזמנות בתי משפט - נחום מלכה wrote:
יוסף שלום
קיבלנו את בקשתך מיום ה- 26.07.17
אך אינה מובנת אודה לך אם תוכל להעביר שוב בקשה מסודרת ומובנת להמשך טיפול יעיל
בברכה

-------- Original Message --------
From: joseph.zernik] 
Sent: Wednesday, July 26, 2017 7:36 PM
To: האסיר - פקיד הזמנות בתי משפט - נחום מלכה; לשכת ראש אגף האסיר - קצין ניהול שוהים - יפה זנש; יחידת רווחה - קצין תנאי שירות - מיטל וידל; מחלקת ביקורת - רכז טיפול בתלונות ופניות הציבור - אתי גובר
Subject: בקשה על פי חוק חופש המידע מיום 15 למרץ, 2015
א/ג נכבדים, אנא קבלו את המכתב המצורף עבור סג"ד ירון מלכה והנציבה עפרה קלינגר. יצ
___________
26 ליולי, 2017
הממונה על פי חוק חופש המידע סג"ד ירון שלמה
נציבת שירות בתי הסוהר עפרה קלינגר
שירות בתי הסוהר
בדוא"לNachumM@, yaffazips.dovermeitalv, etigo
הנידוןבקשה על פי חוק חופש המידע מיום 15 למרץ, 2015

הממונה על פי חופש המידע סג"ד שלמהוהנציבה קלינגר הנכבדים,
ברכותי על מינויו לאחרונה של סג"ד ירון שלמה כממונה חופש המידע בשירות בתי הסוהר!
היום קיבלתי הודעה על כך משירות בתי הסוהר על ידי מר נחום מלכהשגם שלח לי העתק של כתב המינוישנחתם על ידי הנגידה קלינגר ביום 19 ליוני, 2017.
ביום 15 למרץ, 2015, הגשתי לראשונה את הבקשה על פי חופש המידע שבנידון ושילמתי את אגרת הבקשה כדיןעיקרה של הבקשה היה ניסיון לוודא את מהות הכתבים וההליכים המשמשים היום לקבלת אדם למאסר כדין על ידי שירות בתי הסוהר,כביצוע גזר דין.
הסיבה לבקשה היאשעל פי דין מחויב שירות בתי הסוהר לקבל אדם למאסר רק על פי "פקודת מאסר עשויה כדין", עשויה על פי טופס שנקבע בתקנותחתומה כדין על ידי בעל הסמכות המתאימהושבה מזוהה בבירור האדם המתקבל למאסר.
במקרים שוניםובכללם רומן זדורובשולמית זקןושוקי משעולתועדה קבלתם של אנשים למאסר (ובמקרה של רומן זדורוב – הוא עדיין מוחזק בבית הסוהר), כביצוע לכאורה של גזר דין של בית משפטאך ללא פקודת מאסר עשויה כדין וללא גזר דין עשוי כדין.
יתרה מזאתכלל אין זה ברורשבידי שירות בתי הסוהר האפשרות הטכנית לוודא את אמיתותם של תדפיסים של כתבים אלקטרוניים ממערכת נט-המשפט.
הבקשה המקורית גם ביקשה העתק של כתב מינויו של ממונה חופש המידעושהתשובה תהיה חתומה על ידיו.
בשנים שמאז הגשת הבקשהקיבלתי מספר תכתובות משירות בתי הסוהר – תשובות לכאורה על הבקשה על פי חופש המידע.תכתובות אלה היו לרוב בלתי חתומותאף אחת מהן לא ניתנה על ידי ממונה על פי חופש המידעותוכנן היה לרוב שקרי ומטעה.דוגמה מובהקת לכך היא התמסורת להלןמיום 06 לינואר, 2016.
עתהשזוהה לבסוף ממונה כדין על פי חוק חופש המידע בשירות בתי הסוהרהריני מבקש בזאת הנפקת מספר בקשה כראוי על בקשתי משנת 2015, ותשובה כדיןחתומה על ידי הממונה סג"ד ירון שלמהעל ניירלכתובתי:ת"ד 33407, ת"א (תשובה מקדימה בדוא"ל תתקבל בברכה).
אין צורך להכביר מלים על חשיבות העניין לקיום זכויות האדםכבוד האדם וחירותו במדינת ישראל.[1]
בברכה,
___________
דריוסף צרניק
Human Rightg Alert – NGO
העתקים:
האגודה לזכויות האזרחהתנועה לחופש המידעח"כפרופסורים למשפטיםפרופסורים למחשבים.
קישורים
[1] "אי-כשירות ו/או שחיתות בתי המשפט ומקצוע עריכת הדיןואפליה באכיפת החוק בישראל" –דו"ח על זכויות האדם בישראל הוגש לבדיקה התקופתית על ידי מועצת זכויות האדם של האו"ם.
2017-06-29 "Incompetence and/or corruption of the courts and the legal profession, and discrimination by law enforcement in Israel" – report was submitted for the periodic review of Human Rights in Israel by the UN Human Rights Council