Thursday, June 1, 2017

כולנו כמו כל מוצ"ש אצל היועמ"ש אביחי מנדלבליט בפ"ת - בעד שלטון החוק, נגד השחיתות, נגד דיכוי חופש המחאה, חופש הביטוי וחופש ההתאגדות

כולנו כמו כל מוצ"ש אצל היועמ"ש אביחי מנדלבליט  בפ"ת - בעד שלטון החוק, נגד השחיתות, נגד דיכוי חופש המחאה, חופש הביטוי וחופש ההתאגדות
המחאה נגד היועמ"ש אביחי מנדלבליט ושחיתות מערכת המשפט ואכיפת החוק נמשכת כבר כחצי שנה, והיא מתרחבת במהירות בשבועיים האחרונים.  יחד עם זאת, היא הופכת למחאה נגד דיכוי חופש המחאה, חופש הביטוי וחופש ההתאגדות.2017-06-01 מבקש ממשתתפי אירוע המחאה להתחייב לשמירת הסדר הציבורי!
===================
אירוע מחאה זה מחויב לשמירת הסדר הציבורי!
מברך על מכתבו של המשנה ליועמ"ש (ציבורי-חוקתי) רז נזרי לעו"ד דן יקיר מהאגודה לזכויות האזרח "משמרות מחאה שאינן טעונות היתר, המתנהלות ללא הפרעה לסדר הציבורי, יוכלו להתנהל כמקובל."
יחד עם זאת מבקש שהמשטרה לא תעשה שימוש שרירותי וגחמני בתואנות "הפרת הסדר הציבורי" לדיכוי חופש הביטוי, חופש המחאה, וחופש ההתאגדות. התנהלות מסוג זה של המשטרה תועדה פעמים רבות בעבר, כולל על ידי האגודה.

2017-06-01 מכתב חשוב של המשנה ליועמ"ש (ציבורי-חוקתי) רז נזרי לעו"ד דן יקיר מהאגודה לזכויות האזרח
====================
"משמרות מחאה שאינן טעונות היתר, המתנהלות ללא הפרעה לסדר הציבורי, יוכלו להתנהל כמקובל."
* מכתבו של נזרי מגיע כתשובה לעו"ד דן יקיר מהאגודה, שכתב "משמרות המחאה בכיכר גורן בפתח תקווה בעד הזכות להפגין (כמו גם נגד היועץ המשפטי לממשלה) הן הפגנות חוקיות שאינן טעונות רישיון."
* מכתבו של יקיר נכתב בתגובה למכתבו של היועמ"ש לכנסת, שכינה אותנו בשגגה "הפגנה בלתי חוקית"...
* מכתבו של נזרי מעודד, כי הוא נראה כסותר את הידיעות שפורסמו, ונחזו כהזנה של המשטרה, שאנשי המחאה יפגשו השבוע "משטרהה נוקשה... חסרת רחמים".

    
 

מבקש מהמשתתפים האירוע המחאה במוצ"ש מחויבות מוחלטת לאי-אלימות
====================
אירוע המחאה נגד השחיתות שולל כל אלימות, פגיעה ברכוש, או ונדליזם.
המאבק שלנו הוא נגד היועמ"ש והדרגים הגבוהים במערכת המשפט ואכיפת החוק, לא נגד שוטרי תחנת פתח-תקווה. כל עימות עםם משטרת פתח-תקווה הוא רק הסחת הדעת ואינו משרת את מטרתנו!
2017-06-01 מכתב חשוב של האגודה לזכויות האזרח בתמיכה בזכות המחאה בפ"ת!
==============
"קראנו בדאגה את מכתבך לחברי הכנסת מיום 17.5.299 ,שכותרתו היא "חסינות חברי הכנסת בקשר להשתתפות בהפגנה לא חוקית". "משמרות המחאה בכיכר גורן בפתח תקווה בעד הזכות להפגין (כמו גם נגד היועץ המשפטי לממשלה) הן הפגנות חוקיות שאינן טעונות רישיון."
המכתב נשלח ליועמ"ש הכנסת (שהוציא מכתב לח"כים) לפרקליט המדינה שי ניצן (שהוציא את המכתב למפכ"ל המשטרה), וליועמ"שש המשטרה תנ"צ שאול גורדון.

 

המשתתפים באירוע המחאה במוצ"ש מתבקשים להקפיד לקיים את החלטת בג"ץ (1983/17) כלשונה וכרוחה - לא לחרוג מכיכר גורן!
==============================
בג"ץ קבע שאסור לקיים מחאה "מול או ליד" מעונו של איש ציבור, אך סמך את ידיו על מיקום המחאה בכיכר גורן - "מקום אחר, אךך סמוך".
המשתתפים באירוע מחאה זה מתבקשים בכל לשון של בקשה שלא לחרוג ממיקום זה. עימות עם המשטרה אינו משרת את מטרתנו - מחאה נגד היועמ"ש אביחי מנדלבליט!
נחישות והתמדה הן הכרח! 
המאבק אינו של שבוע או שבועיים, זה כבר ברור לכולנו. לכן יש לחשוב לטווח ארוך, ולא להתנהל על פי אימפולסים של הרגע.

LikeShow more reactions
Comment

מה המרחק ממקום המחאה לבית היוע"ש? הכל יחסי...
============================

* על פי המשטרה, בעת שהציעה את המקום לפני חדשים, המרחק היה 800 מ'.
* על פי פוסט לפני יומיים של אהוד ברק, מומחה צבאי בעל שם עולמי, המרחק הוא 700 מי.
* על פי המשטרה, לאחרונה, בבית המשפט השלום פ"ת (חותמת גומי של המשטרה) המרחק הוא 370 "בקו אווירי" ("הקו האווירי" הזה כולל מגדלי דירות, ויש הטוענים שגם המרחק ב"קו אווירי" מפוברק).
* על פי התקשורת, למני נפתלי שברו את היד באותו מקום עצמו, שהוא "מול בית היועמ"ש".
לדעתי יש פה צורך דחוף בתצהיר של מומחה (פרופ' יהודה היס?) תוך שמירת זכות השיבוש וההדחה של הפרקליטות והיועמ"ש...
ואולי בכלל הכל יחסי במרחב חלל-זמן?

2017-06-01 המחאה נ היועמ"ש מנדלבליט: מפקד מחוז מרכז ניצב מוטי כהן מתבקש להבהיר איומים באלימות "חסרת רחמים"

המחאה נ היועמ"ש מנדלבליט: מפקד מחוז מרכז ניצב מוטי כהן מתבקש להבהיר איומים באלימות "חסרת רחמים" 

 

  
מאהל המחאה ת"א, 01 ליוני  - לאור פרסומים בתקשורת המאיימים באלימות חמורה של המשטרה נגד אנשי מחאה במוצ"ש הקרוב, ושמועות על איסור המחאה, התבקש ניצב מוטי כהן, מפקד מחוז מרכז להבהיר את העניין.  המחאה נגד היועמ"ש אביחי מנדלבליט במוצאי שבתות נמשכת כבר כחצי שנה, והיא מתרחבת במהירות בשבועיים האחרונים.


להלן הפנייה היום למפקד מחוז מרכז, נציב מוטי כהן:

01 ליוני, 2017

ניצב מוטי כהןמפקד מחוז מרכז
 משטרת ישראל
פקס
08-9279590, 03-6803981, 09-7473386, 08-9770164
ובדוא"ל:

הנידוןמשמרת המחאה נגד היועמ"ש אביחי מנדלבליט במוצ"ש 03 ליוני, 2017, בכיכר גורןפ"ת
אבקש את תשובתך ללא כל שיהויהזמן הוא מעיקרו של העניין!

לכבוד מפקד מחוז מרכז ניצב כהן,
כמו מידי שבועאני קורא לציבור להופיע למשמרת מחאה נגד היועמ”ש אביחי מנדלבליט במוצ"ש (03 ליוני, 2017) בכיכר גורן פ"תלאירוע זה אין נדרש רישיון על פי דיןבג"ץ סמך את ידיו על מקום זה כ"אחראך סמוךלעניין משמרות המחאה הנ"ל (החלטה מיום 23 לאפריל, 2017, נפתלי ואח’ נ היועמ"ש ואח’, בג”ץ 1983/17).
בראשית השבועהתפרסמו ידיעותללא ציון מקורשנחזו כמוזנות על ידי משטרת ישראלעל כך שבמוצ"ש הקרוב מצפה לנו התקלות עם "משטרה נוקשה וחסרת רחמים". פרסומים מסוג זה נחזים כאיום חמור באלימות של המשטרה נגד אזרחים שומרי חוק!
בהמשךנודע לי על פי השמועה שכביכול הייתה החלטה של מפקד מחוז מרכז למנוע את קיום משמרת המחאה במוצ”ש הקרוב בכיכר גורן פ”ת.
לפיכךככל שאכן הייתה החלטה של מפקד מחוז מרכז למנוע את קיום משמרת המחאה נגד היועמ”ש אביחי מנדלבליט במוצ”ש (03 ליוני, 2017) בכיכר גורן פ”תהריני מבקש בזאת הודעה מידית וישירה ממך על כךאנא כלול בהודעה כזאת את הפרטים המתאימים לגבי הבסיס החוקי לסמכותך לקבל החלטה כזאתופרטי טווח האיסור במקום ובזמן.
השארת המצב החוקי בעניין זה עמום ודו-משמעיבמקביל לאיומים חמורים באלימות של הרשויות על אזרחים שומרי חוקנוגד את יסודות זכויות האדם וחברה אזרחית מתוקנת.
בברכה,

________________
דריוסף צרניק
לזכויות האדם - NGO
מאהל המחאה ת"א
העתקים: מפקד משטרת פ"ת סנ"צ ברק מרדכיהאגודה לזכויות האזרחפרופסורים למשפטים