Thursday, November 21, 2019

2019-11-22 עם החטיארים והחטיאריות ביום ההולדת השלישי למחאת כיכר גורן, פ"ת

 Joseph Zernik
עם החטיארים והחטיאריות ביום ההולדת השלישי למחאת כיכר גורן, פ"ת
ועם פרסום ההחלטה על הגשת כתבי אישום נגד נתניהו...
עם החטיארים והחטיאריות ביום ההולדת השלישי למחאת כיכר גורן, פ"ת
שלוש נקודות חשובות עם פרסום ההחלטה על הגשת כתבי אישום:
א) להנמיך ציפיות, האינטרס העליון של כנופיית הון-שלטון, של כנופיית שלטון החוק, ושל התקשורת -- הוא להשאיר את הציבור בחשכה. אם הציבור יבין את עומק השחיתות - תתחולל פה רעידת אדמה. האינטרס הציבורי הפוך -- שקיפות! הליך ראוי, משפט הוגן ופומבי! אלה גם זכויות האדם הבסיסיות של נתניהו ושל הציבור. די לפברוקים!
ב) הגולם ששמו נתניהו, שמאיים עכשיו על כנופיית שלטון החוק, לא נולד יש מאין. כנופיית שלטון החוק היא שגידלה וטיפחה אותו. כבר בפרשת בר-און חברון (1997) לפני יותר מ-20 שנה, נתניהו היה צריך ללכת לכלא לשנים רבות. היועמ"ש הערכי אליקים רובינשטיין סגר את התיקים -- באישור בג"ץ!
ג) זה לא סוף המאבק בשחיתות השלטונית! זוהי רק ההחלה! המאבק בשחיתות השלטונית הוא מאבק קבוע, בלתי פוסק. הציבור חייב לפקח על רשויות המשטר 24/7. ברגע שהציבור נרדם, המושחתים מתעוררים!

2019-11-21 איה כתב האישום האמתי נגד נתניהו??? די לפברוקים!!!

 Joseph Zernik
איה כתב האישום האמתי נגד נתניהו??? די לפברוקים!!!
כרגיל, הפרקליטות העבירה לתקשורת, והתקשורת מפרסמת מסמך מפוברק.  את השיטה הזאת אנחנו מכירים מתיקים אחרים כבר מזמן... "גרסה א'", "גרסה ב'" של כתב האישום, או בלשון המצוחצחת של המשפטנים הישראלים - מה שפורסם היום הוא "טיוטה" חסרת תוקף בלבד... והפברוקים הם "עניין פרוצדורלי ולא מהותי"... מועצת זכויות האדם של האו"ם לעומת זאת סיכמה את המצב, "ישרתו ותקפותו של כל מסמך חוקי ומשפטי מישראל מפוקפקות במקרה הטוב"...

 

 

תל-אביב, 21 לנובמבר -- "הארץ" מפרסם מסמך שהוא קורא לו "כתב האישום המלא" [1]... למה להטעות את הקוראים?
המסמך שצירפו למאמר ב"הארץ" - ללא ספק מטעם הפרקליטות - הוא מסמך: 
* ללא שם בית המשפט (תמונת עמ' 1),
* ללא מספר תיק בית המשפט (תמונת עמ' 1),
* ללא חותמת "התקבל" של מזכירות בית המשפט (תמונת עמ' 1),
* ללא חתימת המגישים (מנדלבליט? שי ניצן?) (תמונת עמ' 62),
* וללא האזהרה לנאשם בדבר כוונה לדרוש עונש מאסר (תמונת עמ' 62)...
בקיצור - מסמך מפוברק, כרגיל...
התחלה לא טובה להליך המשפטי...
שוויון בפני החוק!
נתניהו והציבור זכאים להליך ראוי, משפט הוגן ופומבי! די לפברוקים!
קישור
[1] "כתב האישום המלא" שפורסם ע"י הארץ
https://www.haaretz.co.il/news/law/1.8161328