Wednesday, October 25, 2017

2017-10-25 מימוש פומביות הדיון בעתירות אסירים במתחם באיילון (רמלה)

Joseph Zernik is with ‎לורי שם טוב‎.
7 hrsTira

2017-10-25 מימוש פומביות הדיון בעתירות אסירים במתחם באיילון (רמלה)
=========
אין זכות קיימת - אלא זאת שהציבור עומד על קיומה!
הבוקר מימשנו לראשונה את פומביות הדיון בעתירות אסירים ללא בקשת אישור משלטונות הכלא מראש, כפי שנדרש בעבר. David Davidov ואני הגענו הבוקר לדיונים בעתירות האסירים. למרות שבתכתובת שתנהלה בנושא, יועמ"ש שב"ס ומזכירות בית המשפט המחוזי מרכז הבטיחו שפומביות הדיון תכובד, איש בבית הסוהר לא הכיר את הנוהל החדש. כניסתנו נמנעה עד הגעת השופט ארז יקואל, שהורה לבסוף לשב"ס לאפשר את כניסתנו. יחד עם זאת, בשעה שעורכי דין נכנסו עם כל חפציהם, נדרשנו להציג תעודת זהות ולהפקיד בארונית את כל חפצינו, והוזהרנו שאם יגלו דבר כשלהו בכיסים בבדיקה ידנית, נואשם ב"הברחה" לתוך הכלא. אני התעקשתי על זכותי להכניס עט ונייר, וניתן לי לבסוף. היינו היחידים באולם, שלא היו באי כוח הצדדים.
לבוקר הדיונים (8:30 עד 12:00 - עם הפסקת צהריים - או 13:00 - בלעדיה) נקבעו 42 עתירות - מה שהיה אמור כנראה להתנהל כסרט נע. הדיונים החלו לבסוף בשעה 09:00 ועד שעזבנו בשעה 10:00 נשמעו רק 5 עתירות. לא ברור אם הקצב הואט עקב נוכחותנו, אבל ברור שבקצב שחזינו לא ניתן היה בכלל לסיים את הדיונים בכל העתירות שנקבעו להיום. באף אחת מ-5 העתירות ששמענו לא ניתנה החלטה סופית. בכולן נדחתה ההחלטה לדיון במועד אחר, והצדדים התבקשו לנסות להגיע לפשרה, או להציג מידע נוסף. ענייני העתירות היו לדוגמה: מניעת חופשה מאסיר ערבי על רקע "סולחה מתוחה", למרות שכבר קיבל חופשה בעבר (יוצג על ידי עו"ד נעא מנה), מניעת חופשה במשך כשנה וחצי מאסיר קשיש המרצה כבר יותר מ-20 שנות מאסר (רצח?) מאחר ששב"ס דורש ערבות של 100,000 ש"ח, שאין ביכולתו או ביכולת משפחתו להשיג (יוצג ע"י עו"ד ציון אמיר), הפרדה ממושכת, וכו'. במקום פגשנו גם את מיודענו Gonen Ben Itzhak בסוללת עורכי הדין שהגיעו לדיונים השונים. עניין קבוע בעתירות הוא הצגת "מידע מודיעיני" של שב"ס על ידי הפרקליטות, ומניעת הגישה למידע המודיעיני על ידי באי-כוח האסירים.
מכל מקום, אם לורי או מוטי יגישו עתירות נוספות, הציבור יוכל להיכנס לאולם הדיונים ללא בקשת אישור שב"ס מראש.
לענין הגישה למחשבים לצורך עיון בחומרי חקירות (שנמנע מלורי שם-טוב), עו"ד נעא מנה אמר שבבית המעצר אבו-כביר ניתנת הגישה באופן שיגרתי, וקיימות עמדות מחשבים ניידים במיוחד לצורך זה. לכן ברורה עוד פחות עמדת בית הסוהר נווה תרצה, שמונעת עד היום את גישת לורי למחשב במשך חודשים. מנה גם אמר שהעתירות נשמעות בשגרה תוך 3-5 שבועות, וגם כאן הזמן שנדרש לשמיעת העתירות של לורי חריג מאד. בקיצור, הרושם הכללי הוא שלורי זוכה לטיפול מיוחד משלטונות הכלא, בפרט לעניין מניעת הגישה לחומרי החקירות.
____
הפעילות למחר: מימוש פומביות פנקס הסנגורים הציבוריים בסנגוריה הציבורית המחוזית ת"א - על ידי עיון ברישום הסנגורים הציבוריים של מוטי ולורי. הרקע: חשש לשיבוש על ידי מיצג שווא של עו"ד רועי לביא כמי שמונה לעניין עתירות אסירים של לורי שם-טוב (גישה לחומרי החקירות) - בשעה שלא מונה כלל. ניסיון קודם לפני כשנתיים נכשל. אז - בעניינם של רומן זדורוב ורפי רותם - שם תועדו שיבושים חמורים באותו עניין עצמו - הופעת עורכי דין ללא מינויים ושיתוף פעולה של מתחזים אלה במניעת הגישה לחומרי החקירות. "הסנגור הציבורי המחוזי (בפועל) ת"א" (מתחזה - ללא מינוי כדין) אלקנה לייסט מנע את זכות העיון בניגוד לחוק.
Comments
David Davidov
רצוני להוסיף שאף אחד מהאסירים -מסוכן ככל שיהיה - שהובאו לדיון לא היה כבר בכניסתו לאולם , כבול באזיקים לא ברגליים ולא בידיים. בין אם זה נבע בהתאם לנורמה שכך צריך להיות. ובין אם זה נבע שזה ממילא בתוך מתחם הכלא.לאחר התקדים שיוסי צרניק קבע שמימש זכות של כל אזרח להגיע לדיון מבלי להודיע מראש לאיש, נוכל להגיע חופשי לעתירת אסיר של לורי , אם תהיה כזו, ולראות אם גם זכותה להיכנס לאולם המישפט ללא אזיקים, תכובד לפחות שם.
Reply
3
6 hrs