Tuesday, February 7, 2017

2017-02-07 גונן בן-יצחק - איש מחאה, עורך דין, ואיש שב"כ בעברו - מתבקש להגיב על דוח האומר שהשב"כ מפליל משפטנים בהונאה במחשוב ועדת הבחירות המרכזית


גונן בן-יצחק - איש מחאה, עורך דין, ואיש שב"כ בעברו - מתבקש להגיב על דוח האומר שהשב"כ מפליל משפטנים בהונאה במחשוב ועדת הבחירות המרכזית
שלושה עורכי דין מוועדת הבחירות המרכזית המציאו כ-200 עמודים בתשובה על בקשה על פי חופש המידע לגבי איפיונן, פיתוחן, בדיקתן, הפעלתן ואבטחתן של מערכות המידע של הוועדה. התשובה נחזית כהונאה. בפרט - חלקה האומר שהשב"כ (רא"מ) בדק ואישר את המערכות. פניה לראש השב"כ נענתה בהכחשה גורפת לגבי בדיקה, אישור, או אחריות של השב"כ למערכות אלה. פרסומים קודמים בארה"ב ובישראל טוענים הונאת מחשבים מהותית בניהול הבחירות הכלליות בשנת 2015.
גונן בן-יצחק הופיע לאחרונה כדובר מחאה בעצרת בכיכר רבין, הנחזית כ"הפקה" מושקעת מטעם גורמים עלומים. גונן השיב בזריזות על בקשה לתגובה על הדיווח על ההונאה במחשוב ועדת הבחירות המרכזית. תשובה משלימה ניסתה להתמודד עם הצעדים הנחוצים לקראת הבחירות הכלליות הבאות, אולם לא כללה כל התייחסות לשאלת אכיפת החוק על משפטנים בכירים.
קראו את הפוסט השלם:  http://inproperinla.blogspot.co.il/2017/02/2017-02-07.html
  
תמונה: גונן בן-יצחק בהופעה ב"הפקה" בכיכר רבין בשבוע שעבר, בה הכריז על מחויבותו למאבק בשחיתות השלטונית.
______
מאהל המחאה ת"א, 07 לפברואר - להלן בקשה לתגובה שנשלחה לגונן בן-יצחק, לקראת פרסום בחו"ל של מאמר על הפללת עורכי דין ואחרים בוועדת הבחירות המרכזית על ידי השב"כ, בנוגע להונאה במחשוב ועדת הבחירות המרכזית.  אחרי הבקשה לתגובה מופיעות תגובת גונן בן-יצחק, פניה נוספת לתגובה ממוקדת יותר, ותשובה משלימה.

א. בקשה לתגובת גונן בן-יצחק
 
07 לפברואר, 2017מר גונן בן-יצחק

בדוא"ל gonenb1@gmail.com

בפייסבוקהנידון: בקשה לתגובתך כאזרח מן השורה, על המאמר, העומד להיות מוגש בחו"ל, שתקצירו להלן, הטוען הונאה חמורה בוועדת הבחירות המרכזית

אודה על תגובה כלשהי בתוך 48 שעות, הזמן הוא מעיקרו של העניין.

מר בן-יצחק הנכבד,
אתמול, פרסמתי בהרחבה את הדוח, שתקצירו להלן: "השב"כ מפליל את ועדת הבחירות המרכזית בהונאת מחשבים חמורה... ואיפה היו שופטי בית המשפט העליון???”
לקראת פרסומו של הדוח בחו"ל, הריני פונה בזאת אליך, כאזרח מן השורה במדינת ישראל אל רעהו, ומבקש את תגובתך.
יחד עם זאת, הבקשה מופנית אליך לאור הרקע הייחודי שלך:
א) איש שב"כ (לשעבר, אבל יש האומרים - משורה ישחרר רק המוות);
ב) עו"ד וחבר לשכת עורכי הדין;
ג) מי שפנה אלי מיזמתו, וביקש וקיבל ממני את בקשתי על פי חוק חופש המידע על הוועדה, תשובת הוועדה, ותגובתי על התשובה (כ-200 עמודים), שהן בבסיסו של העניין,
ד) מי שהשתתף בפעולות מחאה חברתית, שעניינן שחיתות הממשל, והכריז בפומבי על מחויבותו למאבק אזרחי בשחיתות.
בברכה,

דר' יוסף צרניק
מאהל המחאה ת"א
Human Rights Alert - NGO
העתקים: תפוצה רחבה

השב"כ מפליל את ועדת הבחירות המרכזית בהונאת מחשבים חמורה... ואיפה היו שופטי בית המשפט העליון???
שני דוחות רצופים של מבקר המדינה מצאו שמערכות המידע של הוועדה בלתי תקינות בעליל – אין בהן רישום (log) תקין של כניסות למערכת ואין פיקוח תקין על הכניסות למערכת. יתרה מזאת, כשל חמור זה לא תוקן לבחירות 2015, גם לאחר דו"ח מפורש לאחר בחירות 2013. פרסומים בארה"ב ובישראל טוענים הונאת מחשבים מהותית בבחירות הכלליות של 2015.

לפיכך, הוגשה על ועדת הבחירות המרכזית בקשה על פי חוק חופש המידע (כנראה הראשונה אי פעם), שביקשה תיעוד של אפיונן, פיתוחן, בדיקתן, הפעלתן ואבטחתן של מערכות המידע של הוועדה כדין ועל פי התקנים המחייבים.

תשובת הוועדה, על דעתם של שלושה עורכי דין בכירים, נחזית כהונאה. במיוחד - חלקה של התשובה האומר שהמערכות נבדקו ואושרו על ידי השב"כ (רא"מ). לפיכך, הוגשה פנייה רשמית לראש השב"כ נדב ארגמן, לאשר או להכחיש את אחריות השב"כ למערכות. התשובה על הפנייה לראש השב"כ, שהתקבלה ממשרד ראש הממשלה, הכחישה שהשב"כ (רא"מ) בדק או אישר את המערכות.

קשה למצוא הסבר הגיוני, פרט להונאה, להתנהלותם של שלושה עורכי דין בעלי תפקידים בוועדת הבחירות המרכזית - אורלי עדס - מנכ"לית, אלעד נוה - ממונה על פי חופש המידע, ודין ליבנה - יועץ משפטי. עובד מדינה נוסף - לזר דודוביץ, המנהל את המערכות - חשוד כדמות מרכזית בהונאה במחשוב הוועדה.

הונאה במחשוב ועדת הבחירות המרכזית נוגעת לבסיס חוקיותו של המשטר, החל ממינוי רמטכ"ל, דרך שליטה באוצר המדינה, סמכותה החוקית של הכנסת, סמכותה החוקית של הממשלה, וחוקיות מינויי השופטים.

לאור חומרת העניין, יש לראות את סדרת שופטי בית המשפט העליון שכיהנו בשנים המתאימות כיושבי ראש הוועדה כבלתי כשירים, מושחתים ו/או מי שעסקו בהפרת אמונים.

יחד עם זאת שופטי בית המשפט העליון עוסקים בשגרה בהתנהלות דומה במערכות המידע של בית המשפט העליון עצמו, ושופטים בכירים ניהלו את פיתוחה והפעלתה של מערכת נט-המשפט - מערכת הונאתית בבתי המשפט המחוזיים והשלום. השב"כ עצמו, בתשובה על פנייה ליורם כהן, הודיע בעבר שגם אינו אחראי על אבטחת מערכות מידע של בתי המשפט... והנהלת בתי המשפט, כמו ועדת הבחירות המרכזית, מסרבת לענות על פי חוק חופש המידע מי אחראי על מערכות המידע שלהם.

האירוע שלפנינו מעניין במיוחד, כיוון שהוא מייצג היפוך תפקידים – השב"כ, שבעבר היה מעורב בפרשיות שערערו את יסודות שלטון החוק, מופיע כאן כמגן שלטון החוק, ומתריע את הציבור על הפרה חמורה של שלטון החוק ויסודות חוקיותו של המשטר על ידי שופטים, עורכי דין, ואחרים. הפרת אמונים קבוצתית מעין זאת, בוודאי שיש לראותה כ”בגידה” על פי השופט דוד רוזן…

היפוך התפקידים, או חילוקי הדעות בין שתי קבוצות כוחניות במיוחד במשטר הישראלי – זרועות הביטחון החשאי ומערכת המשפט - יכול להיות קשור להקמת "רשות הסייבר הלאומית" ו"מטה הסייבר הלאומי" והתנהלות רה"מ נתניהו בעניין, שהנחיתה מכה קשה על סמכותו וכוחו של השב”כ. סמכותו של נתניהו לבצע שינויים אלה, וסמכותם של אלה שאבטחת מערכות חיוניות של המדינה מופקדת עתה בידם, אינה מבוססת כראוי בחוק.

ברור, שמערכת אכיפת החוק לא תחקור כראוי את שלל הפרות החוק החמורות העולות מתוך עניינים אלה, אפילו בהיקפן המצומצם - ההונאה הנטענת של וועדת הבחירות המרכזית בניהול הבחירות הכלליות של שנת 2015. וברור עוד יותר, שאיש לא יעמוד לדין, גם אם מן הראוי היה שייעשה כן. היועמ"ש אביחי מנדלבליט, עוד יותר מקדמו יהודה ויינשטיין, מחפה בשגרה על עבריינות של פקידי ממשל בכירים, בפרט במערכת המשפט ואכיפת החוק.

בקיצור: משבר חוקתי באומה ללא חוקה...

לאור מצב זה, על הציבור לדרוש הפעלת צעדי ביניים ותיקונים נקודתיים לקראת הבחירות הכלליות הבאות: א) להתכונן מיד לניהול בנייר של הבחירות הכלליות, ב) הזמנת משקיפים בינלאומיים מקצועיים.
קראו את הפוסט השלם: http://inproperinla.blogspot.co.il/2017/02/2017-02-05_5.html

ב. תגובת גונן בן-יצחק

יוסף שלום
קראתי בעיון את הדברים.
לפני התייחסותי, אני חייב לציין שקראתי קצת דברים שכתבת בקבוצה על עו"ד חקלאי, גם קצת עלי, ואני חושב שאתה טועה בגישה שלך במיוחד כלפי עו"ד חקלאי שאינני מכיר, אבל שוחחתי איתו פעמיים אגב ההפגנות והמעצרים והתרשמתי ממנו לחיוב. אין לי אספירציות לחנך איש, אבל היה לי חשוב שתדע מה דעתי.
לעניין הונאת הבחירות:
אינני יודע מה עמדת שב"כ בעניין. צריך לזכור שהודחתי משב"כ לפני למעלה מעשר שנים ולא נותרו לי שם כמעט קשרים, מה גם שמעט האנשים שאני עדיין בקשר איתם חוששים מלהיות איתי בקשר בגלל הפרופיל התקשורתי שלי.
אני מבין שיכולות. סייבר הולכות ומתעצמות שם, על אף חלוקת התפקידים שקבע נתניהו. לא יודע עד כמה "סופרים" אותו.
ראש האגף האמון על התחום היה מנהל שלי בעבר. חלאה אמיתית אבל זה לא קשור.
אני מאמין שאם מחפשים עקבות לתקיפת סייבר, צריך לחפש אותם באיטליה
לנתניהו היה קשר קרוה עם ראש הממשלה לשעבר רנצי
הקשר לסייבר כאן:
https://www.google.co.il/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/779/613.html&ved=0ahUKEwje2uui9P7RAhXF8RQKHZVXD_kQFggYMAA&usg=AFQjCNGXjxhMxbb-xIkp4ne7i7OMuOBOsw&sig2=aO8uVfbg4fiIl8Fs_DGjBQ
אין לי מושג עד כמה שב"כ מעורב אם בכלל בעניין, למרות שלכאורה שב"כ היה צריך להתערב בעניין מזמן כיוון שמדובר בחתרנות מדינית
אבל כמו שכתבת יש משבר חוקתי הולך ומתגבר
מערכת המשפט בקריסה
אין אופוזיציה
כמו טורקיה מה שחוצץ בין הדמוקרטיה להפיכה זה הצבא, שמשמש באופן קצת מוזר גורם מאזן.
זהו, תיכף עולה לטיסה
גונן

ג. פניה נוספת לגונן בן-יצחק - בקשה לתגובה ממוקדת יותר.

גונן שלום,

רב תודות על התשובה המעניינת והזריזה.

אולי התפרסתי רחב מדי.  אנסה לצמצם לשתי שאלות ברורות:

1) מה לדעתך צריכים להיות הצעדים הראויים הבאים בעקבות:
א) תשובה רשמית על בקשה על פי חוק חופש המידע, על דעתה של עו"ד אורלי עדס, האומרת שהשב"כ (רא"מ) בדק ואישר את מערכות המידע של הוועדה.
ב) תשובה רשמית ממשרד ראש הממשלה, על פנייה לראש השב"כ נדב ארגמן, האומרת שהשב"כ לא בדק, לא אישר, אינו הגורם המנחה ואינו הגורם המאשר של מערכות המידע של הוועדה.

2) מה דעתך על הצעדים המוצעים כצעדי ביניים ותיקונים נקודתיים לקראת הבחירות הכלליות הבאות:
א) ניהול בנייר של הבחירות הכלליות,
ב) הזמנת משקיפים בינלאומיים מקצועיים. 

בברכה,

יוסי

ד. תשובה משלימה של גונן בן-יצחק

היי
אני חושב שפיתרון של משקיפים בינלאומיים לא יתקבל טוב בציבור. לכאורה היה עדיף הזדהות ביומטרית, אבל זה פרס שלא הייתי נותן לשלטון.
זו שאלה קשה. בתור התחלה צריך חשנות את הנוהג/חוק שלפיו משמידים ראיות אחרי מספר חודשים, ואולי הפיתרון הטוב ביותר החא הקמת ועדת בדיקה בלתי תלוייה שתקבל לידיה את הפרוטוקולים ושיאסר בחוק להשמיד את החומר כולל הפתקים והכי חשוב הפרוטוקולים של ועגת הבחירות.
לא מתפלא על תשובת שב"כ. לכאורה אולי מלמ"ב אחראי על הגנת מחשבי ועדת הבחירות ולא אפול מהכיסא אם אף אחד לא אחראי. בחלם הכל יכול להיות. יש נושאים שההיגיון מחייב שיהיו באחריות שב"כ מכוח יעדי שב"כ ובכל זאת שב"כ לא נוגע בהם.
אולי יש היגיון בכך שארגון כמו שב"כ לא יניח את הטלפיים שלו​ על מחשבי ועדת הבחירות....
לחייב טביעת אצבע כשמשלשלים את המעטפה?
צריך לחשוב.... 

ה. בקשה להתייחסות ישירה לחקירה ואכיפת החוק על משפטנים החשודים בהונאה והפרת אמונים

ומה על שאלה 1 ?  המצב הנראה על פניו כהונאה והפרת אמונים על ידי משפטנים בכירים, הנושאים בתפקידים חיוניים לחוקיות המשטר.  אין מקום לנסות לחקור? לאכוף את החוק על אנשים אלה?
השופטת הלה כהן נתפסה מפברקת דיונים שלא היו ולא נבראו בבית המשפט.  לאחר שנאלצה לעזוב את משרתה, זכתה לפיצויים מוגדלים לכל ימי חייה על פי בוררות שניהל שופט בית המשפט העליון בדימוס יעקב טירקל.
כששאלתי עורכת דין ידועה, וחברה לשעבר בוועדה למינוי שופטים, מדוע לא הועמדה השופטת הילה כהן לדין, ענתה: "לא צריך להיות נקמניים".... :)