Monday, October 3, 2016

2016-10-03 מדינת ישראל נ רפי רותם - השופט דניאל בארי עומד לסיים השבוע את פברוק התביעה הפלילית...

Notice to the foreign press: Reading of "Verdict" in Tax Authority whistle-blower Rafi Rotem's criminal prosecution - Oct 06, 11:30am, Tel-Aviv Magistrate Court

English Abstract


On Thursday, October 06, 2016, 11:30am, in the Tel-Aviv Magistrate Court, Judge Daniel Beeri is scheduled to read the "Verdict" in the criminal prosecution against Tax Authority whistle-blower Rafi Rotem.  Most of the articles of the indictment are on "insulting public service personnel"...  Review of the public records in Net-HaMishpat - case management system of the court - shows that Judge Daniel Beeri of the Tel-Aviv Magistrate Court continues the conduct of sham litigation. The litigation is conducted in disregard of the fundamentals of Criminal Court Procedure and the rights for Due Process and for Fair Public Hearing... The Israel Police Prosecution (in Israel, police prosecutes), the National Public Defender's office, and Presiding Justice of the Supreme Court were all directly involved in this charade... 
In an interview with Haaretz, then former Attorney General Menachem Mazuz (today Supreme Court Justice) described the Tax Authority corruption scandal as the closest to organized crime in high offices and expressed his disappointment with the manner in which the scandal was handled by the courts... Maariv Columnist Kalman Liebskind wrote: "The courts have been abusing a justice crusader for over a decade"...
Judges are the crux of government corruption in Israel today.LINKS:
[1]  2014-05-05 ISRAEL: After years of abuse, Tax-Authority whistle-blower Rafi Rotem wins the right to be deposed by State Ombudsman_OpEdNews.com
http://www.opednews.com/articles/ISRAEL-After-years-of-abu-by-Joseph-Zernik-Citizen-Protest_Israel_Judicial-Corruption_Whistleblowing-140505-277.html
[2] 2014-09-26 Request filed with Amnesty International in the case of persecuted Israeli Tax Authority whistle-blower Rafi Rotem
http://www.opednews.com/articles/Request-filed-with-Amnesty-by-Joseph-Zernik-Amnesty-International_Government-Crime_Israel_Judicial-Corruption-140526-560.html
[3] 2014-06-09 Israel: Fraud in the Supreme Court's computer systems - notice given to Supreme Court Presiding Justice, Shin-Bet Head_OpEdNews.com
http://www.opednews.com/articles/Israel-Fraud-in-the-Supr-by-Joseph-Zernik-Israel_Judicial-Corruption-140609-730.html
[4] 2014-09-29 ISRAEL: Attorneys from a non-existent law-firm appeared as Public Defenders for whistle-blower Rafi Rotem..._OpEdNews.com
http://www.opednews.com/articles/ISRAEL-Attorneys-from-a-n-by-Joseph-Zernik-Israel_Judicial-Corruption_Whistleblowing-140929-463.html


מדינת ישראל נ רפי רותם - השופט דניאל בארי עומד לסיים השבוע את פברוק התביעה הפלילית...
ביום חמישי השבוע (06 לאוקטובר, 11:30, בית המשפט השלום ת"א) צפויה השמעת הכרעת הדין של השופט דניאל בארי בהליכים הפליליים נגד רפי רותם. מספיק לעיין בכתבים הציבוריים בנט-המשפט בכדי לקבוע שבתיק זה מתנהל משפט בדוי/למראית עין, תוך התעלמות מיסודות סדרי הדין הפלילי, והזכויות להליך ראוי ושימוע הוגן ופומבי...  
* השופטים מנהלים ספרים כפולים, כהרגלם, וקרוב לוודאי שאף אחד מהפרוטוקולים אינו חתום - "טיוטות" בלבד (על פי קביעת נציב תלונות הציבור על השופטים בפרשת ורדה אלשייך...).  
* התביעה המשטרתית ובית המשפט יצרו קישורים לתיקי החקירה מיד עם תחילת ההליכים, אבל הנאשם לא זכה מעולם לגישה מלאה לחומר החקירה, למרות מחאותיו החוזרות.
* סדרת עורכי דין הופיעו כ"סנגורים ציבוריים" כביכול, ללא כתבי מינוי וללא ייפוי כוח, ולא הגישו אף בקשה או תגובה במשך יותר משנתיים... "הסנגור הציבורי (בפועל) ת"א אלקנה לייסט, והסנגור הארצי יואב ספיר היו מעורבים בהתנהלות זאת ישירות... 
* הודעה לנשיא בית המשפט העליון אשר גרוניס באוגוסט 2014 תיעדה כבר אז את הפברוקים וההונאות בתיק זה.  ההודעה נרשמה בחשאי ברשימת "החלטות בתיק" - אבל גרוניס לא נקט כל צעדים מתקנים... 
* מערכת נט-המשפט משמשת כמכשיר ההונאות, כפי שמדגימים הכתבים בתיק  זה שוב.
התיקים הנובעים משחיתות ממשלתית מראים שיבושים בולטים במיוחד - השופטים הם קדקוד השחיתות הממשלתית במדינת ישראל היום...
קראו את הפוסט המלא:  http://inproperinla.blogspot.co.il/2016/10/2016-10-03.html

 
תמונות: השופטת יעל פרדלסקי התחילה את הפברוקים, והשופט דניאל בארי מסיים, שלט תמיכה ברפי רותם במאהל המחאה ת"א.
____

מאהל המחאה ת"א, 03 לאוקטובר - שלוש וחצי שנים לאחר תחילתם, עתידים ההליכים בתביעה הפלילית נגד רפי רותם - חושף השחיתויות ברשות המסים - להגיע להשמעת הכרעת הדין השבוע ((06 לאוקטובר, 11:30, בית המשפט השלום ת"א). נגד רפי רותם הוגש כתב אישום על ידי התביעה המשטרתית, שעיקרו "העלבת עובדי ציבור".

די לעניין בכתבים הציבוריים בתיק זה בנט-המשפט כדי לקבוע שהשופט דניא בארי מפברק את ההליכים, ובתיק זה מתנהל משפט בדוי/למראית עין, תוך התעלמות מיסודות סדרי הדין הפלילי, והזכויות להליך ראוי ושימוע הוגן ופומבי... [1]

השופטים: ספרים כפולים - סימן מובהק של שחיתות ו/או אי-כשירות נרחבת בבתי המשפט

תמונה: "החלטות בתיק" (ביום 03 לאוקטובר, 2016) - רק שש (6) החלטות נרשמו כראוי...
____________
בדיקת רשימת החלטות בתיק מראה רק שש (6) החלטות, וכולם על עניינים הנוגעים לסדרי הדי,  אך לא לעניין הנידון:
  1. 2015-03-12 הפניית התיק לשופט דניאל בארי (חילופי שופטים קודמים אינם מתועדים כלל).
  2. 2015-03-24 התכחשותו של עו"ד אהרן הרניק לתפקידו כ"סנגור ציבורי" כביכול
  3. 2015-07-20 אישור תשלום שכ"ט לעד אריאל סולומון
  4. 2015-11-25 שינוי מועד דיון
  5. 2015-12-02  נוהלים לגביית עדותו של העד השופט מנחם מזרחי - בדלתיים סגורות ושאלות שיוגשו מראש בכתב.  מזרחי העיד לגבי התנהלותו כסגנה של פרקליטת מחוז ת"א רות דוד בחקירת התלונות על השחיתות ברשות המסים...
  6. 2015-12-21 שינוי מועד דיון


תמונה: "מועדי דיון" (ביום 03 לאוקטובר, 2016) - 24 פרוטוקולים נרשמו כקיימים, אך אף אחד מהם לא נרשם ברשימת "החלטות בתיק"... ניתן לשער שאלה פרוטוקולים בלתי חתומים, מסוג ה"טיוטות" של השופטת ורדה אלשייך בפרשת "הפרוטוקולים המפוברקים"...
____________

אין בכל זה כל חדש...  בסוף שנת 2013, לאחר יותר משנה וחצי של התנהלות התביעה, לא נרשמה אף החלטה ברשימת "החלטות בתיק" במערכת גישת הציבור. אבל באותו הזמן הופיעו כבר 12 החלטות ברשימת "החלטות בתיק" במזכירות בית המשפט...

א.
ב.
תמונות: רשימת "החלטות בתיק" (ביום 23 לספטמבר, 2014) - א. במערכת גישת הציבור לא נרשמה אף החלטה. ב. במערכת גישת המזכירות נרשמו 12 החלטות.
______
יתרה מזאת, בית המשפט השלום ת"א סירב לאשר כדין, "העתק מתאים למקור", אף החלטה בתיק זה. [2]  לכן, קרוב לוודאי שהשופטים בתיק זה נוהגים על פי אסכולת ורדה אלשייך - מנפיקים החלטות בלתי חתומות - "טיוטות" בלבד - שהם הבסיס לניהול הליכים למראית עין...  

התביעה המשטרתית 
תמונה: "תיקים קשורים" במערכת נט המשפט.  מיד עם פתיחת ההליכים נרשמו תיקי החקירה החיצוניים בתיק בנט המשפט, ונוצרו קישורים אליהם.  אולם קישורים אלה אינם נגישים לציבור ולנאשם.  במשך שנתיים נאבק רפי רותם לקבל גישה לחומר החקירה, לאחר שבית המשפט נחשף אליו כבר זמן רב קודם לכן, תוך הפרה בוטה של סדרי הדין הפלילי.
____

הסנגוריה הציבורית
סדרת עורכי דין חיצוניים הופיעו בבית המשפט כ"סנגורים ציבוריים" כביכול, ללא כתבי מינוי, ולא הגישו כל בקשה וכל תגובה (פרט לשינוי מועדי דיון) במשך יותר משנתיים. זאת - בשעה שהנאשם חזר ודרש בבית המשפט לעיין בחומר הראיות נגדו. שניים מעורכי דין אלה הופיעו כשותפים ב"משרד עורכי דין" שלא היה קיים כלל. והסנגור המחוזי (בפועל) ת"א אלקנה לייסט (ללא כתב מינוי כדין) והסנגור הארצי יואב ספיר היו מעורבים בהתנהלות זאת ישירות...
 
 תמונה: "סנגורים ציבוריים" למראית עין - משרד עורכי הדין "ברקן וסיימון" - עורך דין ניר ברקן הכחיש שמשרד זה קיים בכלל.  זאת, בשעה שעורך הדין יצחק שדה הופיע בבית המשפט כ"סנגור ציבורי" כביכול של רפי רותם, אך ללא כתב מינוי וללא הסכמתו של רפי רותם, ונתן כביכול את הסכמתו לקבלת ראיות ללא עדים בהליכים פליליים...
___
 
תמונה: מכתב תשובה בדוי ושקרי ממשרדו של הסנגור הציבורי הארצי יואב ספיר בעניין התנהלות הסנגוריה הציבורית בתביעה הפלילית נגד רפי רותם.  למכתב זה אין מספר אסמכתא, לא נשלח ממכונת פקס תקינה - תאריך המשלוח הוא שקרי (שנה קודם לכן).  עו"ד יואב ספיר סירב לענות על בקשות חוזרות להבהיר האם מכתב זה הוא תכתובת אמתית (אותנטית) של משרדו...
____
נשיא בית המשפט העליון אשר גרוניס ונשיאת בית המשפט השלום זיוה הדסי-הרמן
 
תמונה: הודעה שנשלחה לנשיא בית המשפט העליון אשר גרוניס באוגוסט 2014, [3] פירטה את הפברוקים וההפרות הבוטות של סדרי הדין הפלילי והזכות להליך ראוי ושימוע הוגן ופומבי.  ההודעה נרשמה בחשאי בתיק ברשימת "החלטות בתיק", עם "החלטה בפתקית" של השופטת יעל פרדלסקי "עיינתי"...
_____
  
הודעה נשלחה לנשיא בית המשפט העליון אשר גרוניס כבר באוגוסט 2014, [3] ותיעדה את שלל הפברוקים בהליכים בתיק זה.  גרוניס סירב לעשות דבר בנידון. אולם ההודעה לגרוניס נרשמה ברשימת "החלטות בתיק" ללא ידיעתו של רפי רותם, וללא כל בסיס בחוק...

מערכת נט-המשפט 

הכתבים בתיק מדינת ישראל נ רפי רותם מדגימים שוב שההונאה בפיתוחה והפעלתה של מערכת נט-המשפט היא מכשיר ההונאות של השופטים.
 
סיכום

התיקים הנובעים משחיתות ממשלתית מראים שיבושים בולטים במיוחד - השופטים הם קדקוד השחיתות הממשלתית במדינת ישראל היום...


קישורים
[1]  2016-10-03 State of Israel v Rafi Rotem (crim 1074-02-13) in the Tel-Aviv Magistrate Court - Inspection of public records in Net-HaMishpat //
מדינת ישראל נ' רותם (ת"פ 1074-02-13) בבית המשפט השלום – כתבים בנט-המשפט – גישת הציבור
https://www.scribd.com/document/326226221/
[2] מדינת ישראל נ רפי רותם ( 1074-02-13 ) בבית המשפט השלום ת"א -בקשה חוזרת לאישור פרוטוקול והחלטה של השופטת יעל פרדלסקי מיום ה-26 למאי, 2014,"העתק מתאים למקור"

[3]

  2014-08-17 State of Israel v Rafi Rotem (1074-02-13) in the Tel-Aviv Magistrate Court - Notice of evidence of perversion of justice and fraud on the court, served on Supreme Court Presiding Justice Asher Grunis and Tel-Aviv Magistrate Court Presiding Judge Zivah Hadassi-Herman - includes all court file records//

מדינת ישראל נ רפי רותם ( 1074-02-13 ) בבית המשפט השלום ת"א - הודעה על ראיות לשיבוש הליכי משפט והונאה בבית המשפט, הומצאה לנשיא בית המשפט העליון אשר גרוניס ונשיאת בית המשפט השלום ת"א זיוה הדסי הרמן - כולל כל הכתבים בתיק.


 2014-08-28 State of Israel v Rafi Rotem (1074-02-13) in the Tel-Aviv Magistrate Court: Response by Presiding Justice Asher Grunis on August 17, 2014 Notice of evidence of perversion of justice and fraud on the court//

מדינת ישראל נ רפי רותם ( 1074-02-13 ) בבית המשפט השלום ת"אתשובתו של נשיא בית המשפט העליון גרוניס על הודעה על ראיות לשיבוש הליכי משפט והונאה בבית המשפט