Sunday, January 17, 2016

2016-01-17 ZADOROV affair: Strange conduct of activists // פרשת זדורוב - התנהלות משונה של פעילים...

English abstract
In one of the major court corruption scandals, now rocking Israel - the Roman Zadorov affair - there is concern regarding conduct of central activists...

Image result for ‫אלון עקרוני‬‎
השאלה הקבועה חוזרת: יושרתו או חוסר יושרתו של מר אלון עקרוני....
צדקיהו בן צדק
לגבי חברתו "צדקיהו בן צדק" המפרסמת מידע כוזב תחת שם בדוי, ללא כל תמונת פרופיל, אין שאלה כלל...
תגובת רוני רהב
מרוני רהב לא התקבלה כל תגובה למרות בקשות חוזרות...

תגובת גלי אבני
---------- Forwarded message ----------
From: Gali Avni 
Date: 2016-01-17 19:03 GMT+02:00
Subject: Re: פרשת רומן זדורוב: קשרי משפחה בין הנערות הקשורות לרצח לבין אנשי משטרה, בדיקות ד.נ.א., ונכלולים של אלון עקרוני ו"צדקיהו בן צדק"....
To: JZ >
אני מבקשת לא לכתב אותי.
תודה

--------- Forwarded message ----------
From: JZ 
Date: 2016-01-17 19:15 GMT+02:00
Subject: Re: פרשת רומן זדורוב: קשרי משפחה בין הנערות הקשורות לרצח לבין אנשי משטרה, בדיקות ד.נ.א., ונכלולים של אלון עקרוני ו"צדקיהו בן צדק"....
To: Gali Avni >

גלי שלום,
כיוון ששמך נזכר, בעניין המעלה ספקות לגבי שיקול דעתך או יושרתך, מצאתי לנכון לשלוח לך העתק. כך מקובל בעניינים מסוג זה, ומובן מתוך כך שניתנת בכך הזדמנות לזה שנזכר להגיב על הפרסום, או לדרוש את הסרתו, או הכחשתו...
מתוך תשובתך שלהלן, אני נוטה להסיק, שאין לך מה להוסיף לגבי עניין של יושרתו, או חוסר יושרתו של מר אלון עקרוני  ושיקול דעתך בעניין זה בעבר.  יש לציין שתגובתך בעניין זה דומה להפליא לתגובתם של אלון עקרוני ו"צדקיהו בן צדק"... :)  אשמח אם תמצאי לנכון להגיב, ובוודאי שאתן לתגובתך פרסום הולם.
יוסי

============================
רוני שלום,
רציתי להציע שתנסה שוב לכתוב הסבר הגיוני להתנהלות המוזרה של אלון עקרוני ו"צדקיהו בן צדק"... אולי גם תתיעץ בעניין עם גלי אבני, גם היא ממליצות היושר של אלון עקרוני. אבל רציתי לבקש טובה אישית, כאחד חצי סנילי - שתתמקד בעניין ולא תגלוש לעניינים כמו זה שאלון עקרוני הוא חמודי בן 23, דינוזאורים, המפץ הגדול, וכובעי קש...
ברור שניסיתי מספר רב של פעמים לקבל הסבר לעניינים אלה מאלון עקרוני ו"צדקיהו בן צדק" עצמם... אבל הם מעדיפים משום מה לשמור על שתיקה..
העניינים בהם אנחנו דנים הם בלבה של פרשת רומן זדורוב, והיה רצוי שהציבור יבין מה קורה פה...
יוסי

א. קשרי משפחה בין הנערות הקשורות לרצח תאיר ראדה לבין אנשי משטרה.
עניין קשרי המשפחה בין הנערות הקשורות לרצח תאיר ראדה לבין אנשי משטרה הוא עניין מרכזי בפרשת רומן זדורוב! 
1.  חברה מרכזית בקבוצת "כל האמת על רצח תאיר ראדה", הכותבת תחת השם הבדוי "צדקיהו בן צדק", כתבה מספר פוסטים האומרים:
בדקתי את העניין  ואין כל יסוד לשמועות על קשרי משפחה בין הנערות לבין אנשי משטרה.
2  בעקבות כך, העליתי את הפוסט שבתמונה.  כידוע לך, אינני עוסק כלל בחקירות משטרתיות.  אני עוסק בעיון בכתבים, הונאות מחשבים, והונאות ממשל בכתבים.  לכן הפוסט שלי, המועתק פה שוב, היה יוצא דופן לחלוטין.  אולם אם תשים לב, הפוסט שלי מתחיל במלים: "על פי מקור המצוי בחקירה"...  כיוון שמי שנמאס לו מהשקרים של אלון עקרוני ו"צדקיהו בן צדק" הוא חיים סדובסקי.  אבל הוא פחד, מסיבותיו הוא, להתעמת עם השקרנים, והדליף לי את הפוסט הזה.  וחוץ מן המלים "על פי מקור המצוי בחקירה", אין בפוסט זה מילה משלי....

3. הפוסט נמחק מיד על ידי אלון עקרוני, שגם חסם אותי מיד מקבוצת "כל האמת על רצח תאיר ראדה"... אבל אלון עקרוני לא מחק את המידע הכוזב שהעלתה "צדקיהו בן צדק" כאילו אין קשרי משפחה בין הנערות לבין אנשי משטרה...

בעניין מחיקת הפוסט וחסימתי כתב אלון עקרוני בין השאר 
Alon Ekroni 11/5, 9:07pm
התגובות שלך לא רלוונטיות לפוסט של רחמים עטרי ולכן נמחקו. אם תרצה לפתוח פוסט שמנסה לדון במה שצדקי אמר, ואך ורק בתהיותיו, ובתוך ניסוח הפוסט לא יועלו חשדות נגד שמות ספציפיים (תוכל לדבר באופן כללי בלי השמות הספציפיים), הפוסט שלך יאושר.
נחסמת מהקבוצה עד להודעה חדשה. אם תחליט שאתה לא מציף, כותב דברים רלוונטיים, לא מאזכר שמות ספציפיים וכותב אך ורק לגוף העניין, תודיע ואחזיר.

בהמשך הוסבר לי שאלון עקרוני , שני דאוס, ו"צדקיהו בן צדק" החליטו במפורש שאסור להזכיר את קשרי המשפחה של הנערות לאנשי משטרה.  אבל במקביל הם פרסמו מידע כוזב כאילו אין קשרי משפחה כאלה...
4. על פי תכתובת אחרונה של סי סידי קליין - אלון עקרוני הכחיש שאין פעם הייתה לו תקשורת אתי בעניין קשרי המשפחה של הנערות לאנשי משטרה. 

ב. בדיקות ד.נ.א.
עניין בדיקות הד.נ.א. הוא עניין מרכזי בפרשת רומן זדורוב. מצד אחד, מומחים כגון פרופ סנג'רו כתבו שרומן זדורוב הורשע "ללא כל ראיות של ממש"  - כיוון שלא נמצאה כל התאמה בינו לבין שלל הדוגמאות מזירת הרצח.  מצד שני, אין הסבר מניח את הדעת מדוע לא ניסו לבדוק התאמה של דוגמאות ביולוגיות, דוגמאות ד.נא. טביעות נעליים וטביעות אצבעות מזירת הרצח עם חשודים אחרים מלבד זדורוב - לדוגמה - נערות ונערים מבית ספרה של תאיר ראדה...
1. ביום 16 לינואר, 2007, התפרסם בתקשורת שבעת הארכת מעצור של זדורוב, אמר השופט שהמשטרה הציגה ראיות ביולוגיות ובדיקות ד.נ.א. הקושרות את רומן זדורוב לרצח.
2. ביום 17 לינואר, 2007, התפרסם בתקשורת שלמרות שאין עדיין תוצאות של בדיקות הד.נ.א. מזירת הרצח, התביעה מתכוונת להגיש את כתב האישום נגד רומן זדורוב.
3. ביום 12 לפברואר, 2007 הפרסם בתקשורת שכתב האישום שהוגש נגד רומן זדורוב לא כלל את תוצאות בדיקות הד.נ.א. וראיות ביולוגיות, שעל פי פרסומים קודמים של המשטרה קשרו את רומן זדורוב לרצח.
לאור כל זאת, הופעתי לקרוא לאחרונה  פוסט מפוקפק בעניין בדיקות ד.נ.א., שפורסם על ידי יובל חייקין, המתגורר בארה"ב ומנהל מספר דפים הקשורים לפרשת רומן זדורוב.
שאלתי את חייקין - מאיפה המידע המפוקפק הזה.
חייקין השיב - מ"צדקיהו בן צדק".  
עניין זה מוזר ביותר: לאלון עקרוני ו"צדקיהו בן צדק" במה חופשית בקבוצת "כל האמת על רצח תאיר ראדה", אבל משום מה הם מעדיפים שלא לפרסם פרטי מידע מסוימים תחת שמם בקבוצה גדולה זאת, אלא תחת שמו של חייקין בקבוצות קטנות יותר.
שאלתי את חייקין - איך אתה יכול לקבל מידע בעניין מרכזי כזה מאישה שאתה לא מכיר וכותבת תחת שם בדוי.
חייקין הסביר - אלון עקרוני צלצל אליו לארה"ב, ושכנע אותו ש"צדקיהו בן צדק" היא "חלק מצוות ההגנה" (בדותה נוספת).
מאוחר יותר, אלון עקרוני הכחיש את העניין, וחייקין חזר בו, וטען שאחרים, ולא אלון עקרוני שכנעו אותו ש"צדקיהו בן צדק" היא "חלק מצוות ההגנה".
בנוסף, חייקין טען ש"צדקיהו בן צדק" העבירה לא "דו"ח" של צוות החקירה, כבסיס לפוסט שהעלה.
כשביקשתי לראות את ה"דו"ח", שלח לי את התמונה הבאה:

כמי שמבין משהו בענייני מסמכים, ומשהו בענייני ביולוגיה מולקולרית, תמונה זאת אינה "דו"ח" קביל מבחינה משפטית, ואפילו אינה מסמך קביל כדו"ח מעבדה שלא לצורך משפטי.
מאוחר יותר, חייקין טען, שמה שהוא כותב אינו בהכרח עובדות, אלא "תרחישים" בלבד.
בקיצור: רוני, אשמח אם תעשה לי קצת סדר בכל הבלגן הזה, אבל בבקשה - בלי זה שאלון עקרוני חמודי בן 23, בלי דינוזאורים, בלי מפץ גדול, ובלי כובעי קש...
יוסי