Thursday, July 27, 2017

2017-07-27 שירות בתי הסוהר עומד בסירובו להשיב - כתבים ונוהלים בקבלת אדם למאסר כדין

שירות בתי הסוהר עומד בסירובו להשיב - כתבים ונהלים בקבלת אדם למאסר כדין
כבר כשנתיים וחצי ששירות בתי הסוהר מסרב להשיב על בקשה על פי חופש המידע בעניין הכתבים והנהלים לקבלת אדם למאסר כדין במדינת ישראל. אתמול שלחו הודעה על מינויו סוף סוף של ממונה על פי חופש המידע - סג"ד ירון שלמה.  אבל היום הם כבר ממשיכים בסירובם לטפל כדין בבקשה על פי חופש המידע...  שוקי משעול התקבל למאסר שלא כדין.  רומן זדורוב מוחזק עד היום על ידי שירות בתי הסוהר ללא פסקי דין עשויים כדין וללא פקודת מאסר עשויה כדין!  האירוע עליו דיווחה לורי שם-טוב מכלא נווה-תרצה, וענישתה על ידי שירות בתי הסוהר, עתירת האגודה לזכויות האזרח בעניין הצפיפות בבתי הסוהר, ודו"ח שהוגש לאחרונה למועצת זכויות האדם של האו"ם מצביעים על שירות בתי הסוהר ובתי המשפט כגורם מרכזי בהפרת זכויות האדם וכבוד האדם וחירותו במדינת ישראל. 
תמונה. נציבת שירות בתי הסוהר - אשת חוק, או מפקדת גולאג?
____
תל-אביב, 27 ליולי - שירות בתי הסוהר עומד בסירובו לטפל כדין בבקשה על פי חוק חופש המידע שהוגשה כבר בשנת 2015.  נושא הבקשה: כתבים ונהלים בקבלת אדם למאסר על פי דין...
אתמול התקבלה במפתיע הודעה משירות בתי הסוהר, שסוף סוף התמנה ממונה על פי חוק חופש המידע.  בעקבות ידיעה משמחת זאת, נשלחה פנייה לטפל סוף סוף כדין בבקשה על פי חוק חופש המידע משנת 2015.
אבל הבוקר התקבלה שוב תשובה חסרת סמכות וחסרת שחר מאחד - נחום מלכה - פקיד הזמנות בתי המשפט...
החדשות שפורסמו בימים האחרונים על ידי לורי שם-טוב מבית הכלא נווה תרצה, לגבי הטיפול באסירות שם, [1] פסק דין מהחודש שעבר בעתירת האגודה לזכויות האזרח בעניין הצפיפות בבתי הסוהר, [2] ודו"ח שהוגש לאחרונה למועצת זכויות האדם של האו"ם, [3] כולם מצביעים על שירות בתי הסוהר כגורם מרכזי בהפרת זכויות האדם וכבוד האדם וחירותו במדינת ישראל.
קישורים
[1] 2017-07-25 אסירה בכלא נווה תרצה הפילה עובר בגלל גז מדמיע שספגה - ערוץ 1

[2] 2017-06-13 הצפיפות בבתי הסוהר והמעצר בישראל - האגודה לזכויות האזרח בישראל
[3]  "אי-כשירות ו/או שחיתות בתי המשפט ומקצוע עריכת הדיןואפליה באכיפת החוק בישראל" – דו"ח על זכויות האדם בישראל הוגש לבדיקה התקופתית על ידי מועצת זכויות האדם של האו"ם.

____
להלן התכתובת מהיומיים האחרונים בעניין בקשה על פי חוק חופש המידע - כתבים ונהלים לקבלת אדם למאסר על פי דין


-------- Original Message --------
Subject:בקשה על פי חוק חופש המידע מיום 15 למרץ, 2015 - כתבים ונהלים בקבלת אדם למאסר כדין
Date:2017-07-27 12:21 pm
From:joseph.zernik@hra-ngo.org
To:האסיר - פקיד הזמנות בתי משפט - נחום מלכה , yaffaz@ips.gov.il, ips.dover@int.gov.il, meitalv@ips.gov.il, etigo@ips.gov.il
Cc:Ornan Uzzi, Dan Yakir, Asa Kasher, Avigdor Feldman, Daniel Friedmann, Amnon Rubinstein, Mota Kremnitzer, Karine Nahon,  בועז סנגורו , miri.gur-arye, Barak Medina , Yedidia.Stern, gabriela Shalev, mautner, chaim shine, Shahar.Lifshitz, , s rabin, nir kedar, gad barzilai, oren gazal, “התנועה לאיכות השלטון”, LASKY, yuval yoaz, נורית קורן , ענת ברקו , תמר הרן, itzhak herzog|, קארין אלהרר , hason yoel, “Neta Moallem” , “Tamar Paroush” , Cohavit d , criminal-deputy, Attorney Tamar Borenstein, Gael Azriel , lishkatpraklitmedina, state-attorney, Amy Palmer , lishkat-yoetz

27 ליולי, 2017
הממונה על פי חוק חופש המידע ירון שלמה
הנציבה עפרה קלניגר
שירות בתי  הסוהר
הנידון: : בקשה על פי חוק חופש המידע מיום 15 למרץ, 2015 - כתבים ונהלים בקבלת אדם למאסר כדין
הממונה על פי חוק חופש המידע סג"ד שלמה והנציבה קלינגר הנכבדים,
בפנייתי אתמול בירכתי על המינוי, סוף סוף, של ממונה כדין על פי חוק חופש המידע בשירות בתי הסוהר.
עיקרה של פנייתי אתמול  - דרישה להפסקת שיבוש הליכי חופש המידע בשירות בתי הסוהר על ידי תמסורות חסרות כל סמכות,  שקריות ומטעות מאנשים כגון מר נחום מלכה - פקיד הזמנות בתי משפט, או הגב' אתי גרובר - רכזת טיפול בתלונות הציבור, וטיפול כדין בבקשתי על פי חופש המידע מיום 15 למרץ, 2015, שבנידון, על ידי סג"ד ירון שלמה, הממונה על פי חוק המידע. 
להפתעתי, קיבלתי הבוקר בתשובה תמסורת נוספת, חסרת סמכות וחסרת שחר ממר נחום מלכה - פקיד הזמנות בתי המשפט...
יתרה מזאת, ידוע לי, שביום 8 מרץ 2017 התקיימה ישיבה, בהנהלת בתי המשפט, חדר ישיבות, קומה 2,  בין הנהלת בתי המשפט לבין שב"ס בעניין שהוא עיקרה של בקשתי על פי חוק חופש המידע מיום 15 למרץ, 2015.  בישיבה זאת השתתפו נציגי הנהלת בתי המשפט: ברק לייזר - יועץ משפטי, חלי ברכה, קימי אבולעפיה, חמאדה סרואן, רונה מסרופי, פנינה אלקיס, לבנה ליטני, יסמין גנדלמן, הילה בר זכאי, ערן סייג, שרון סבן ספראי, ימית עוקב,  ונציגי השב"ס: לי וסרמן - לשכה משפטית, שמעון בר גור - לשכת רחט כליאה - חטיבת כליאה, תת גונדר יוכי גנסין - יועצת משפטית שב"ס.  
לפיכך, המשך משלוח ההודעות, כגון זאת מהיום, שהעתקה להלן, במקום טיפול כדין בבקשתי על פי חופש המידע, נחזה כסירוב לקיים את חוק חופש המידע, אם לא מרמה והפרת אמונים.
הריני חוזר ודורש טיפול כדין, על ידי הממונה על פי חוק חופש המידע סג"ד ירון שלמה, בבקשה מיום 15 למרץ, 2015, שבנידון, שהוגשה כדין, ושעבורה שילמתי אגרה, ותקשורת בעניין עם בעל הסמכות המתאימה - סג"ד ירון שלמה, הממונה על פי חוק חופש המידע בשירות בתי הסוהר.
בברכה,
דר' יוסף צרניק
Human Rights Alert-NGO
תל-אביב
On 2017-07-27 9:22 am, האסיר - פקיד הזמנות בתי משפט - נחום מלכה wrote:

יוסף שלום
קיבלנו את בקשתך מיום ה- 26.07.17
אך אינה מובנת אודה לך אם תוכל להעביר שוב בקשה מסודרת ומובנת להמשך טיפול יעיל
בברכה

From: joseph.zernik
Sent: Wednesday, July 26, 2017 7:36 PM
To: האסיר - פקיד הזמנות בתי משפט - נחום מלכה; לשכת ראש אגף האסיר - קצין ניהול שוהים - יפה זנש; ips.dover; יחידת רווחה - קצין תנאי שירות - מיטל וידל; מחלקת ביקורת - רכז טיפול בתלונות ופניות הציבור - אתי גובר
Subject: בקשה על פי חוק חופש המידע מיום 15 למרץ, 2015

א/ג נכבדים, אנא קבלו את המכתב המצורף עבור סג"ד ירון מלכה והנציבה עפרה קלינגר. יצ
___________
26 ליולי, 2017
 
הממונה על פי חוק חופש המידע סג"ד ירון שלמה
נציבת שירות בתי הסוהר עפרה קלינגר
שירות בתי הסוהר
בדוא"ל: NachumM@, yaffazips.dovermeitalvetigo
 
הנידוןבקשה על פי חוק חופש המידע מיום 15 למרץ, 2015

הממונה על פי חופש המידע סג"ד שלמה, והנציבה קלינגר הנכבדים,
ברכותי על מינויו לאחרונה של סג"ד ירון שלמה כממונה חופש המידע בשירות בתי הסוהר!
היום קיבלתי הודעה על כך משירות בתי הסוהר על ידי מר נחום מלכה, שגם שלח לי העתק של כתב המינוי, שנחתם על ידי הנגידה קלינגר ביום 19 ליוני, 2017.
ביום 15 למרץ, 2015, הגשתי לראשונה את הבקשה על פי חופש המידע שבנידון ושילמתי את אגרת הבקשה כדין. עיקרה של הבקשה היה ניסיון לוודא את מהות הכתבים וההליכים המשמשים היום לקבלת אדם למאסר כדין על ידי שירות בתי הסוהר,כביצוע גזר דין.
הסיבה לבקשה היא, שעל פי דין מחויב שירות בתי הסוהר לקבל אדם למאסר רק על פי "פקודת מאסר עשויה כדין", עשויה על פי טופס שנקבע בתקנות, חתומה כדין על ידי בעל הסמכות המתאימה, ושבה מזוהה בבירור האדם המתקבל למאסר.
במקרים שונים, ובכללם רומן זדורוב, שולמית זקן, ושוקי משעול, תועדה קבלתם של אנשים למאסר (ובמקרה של רומן זדורוב – הוא עדיין מוחזק בבית הסוהר), כביצוע לכאורה של גזר דין של בית משפט, אך ללא פקודת מאסר עשויה כדין וללא גזר דין עשוי כדין.
יתרה מזאת, כלל אין זה ברור, שבידי שירות בתי הסוהר האפשרות הטכנית לוודא את אמיתותם של תדפיסים של כתבים אלקטרוניים ממערכת נט-המשפט.
הבקשה המקורית גם ביקשה העתק של כתב מינויו של ממונה חופש המידע, ושהתשובה תהיה חתומה על ידיו.
בשנים שמאז הגשת הבקשה, קיבלתי מספר תכתובות משירות בתי הסוהר – תשובות לכאורה על הבקשה על פי חופש המידע.תכתובות אלה היו לרוב בלתי חתומות, אף אחת מהן לא ניתנה על ידי ממונה על פי חופש המידע, ותוכנן היה לרוב שקרי ומטעה. דוגמה מובהקת לכך היא התמסורת להלן, מיום 06 לינואר, 2016.
 
עתה, שזוהה לבסוף ממונה כדין על פי חוק חופש המידע בשירות בתי הסוהר, הריני מבקש בזאת הנפקת מספר בקשה כראוי על בקשתי משנת 2015, ותשובה כדין, חתומה על ידי הממונה סג"ד ירון שלמה, על נייר, לכתובתי: ת"ד 33407, ת"א (תשובה מקדימה בדוא"ל תתקבל בברכה).
אין צורך להכביר מלים על חשיבות העניין לקיום זכויות האדם, כבוד האדם וחירותו במדינת ישראל.[1]
בברכה,

___________
דר' יוסף צרניק
Human Rightg Alert – NGO
 
העתקים:
האגודה לזכויות האזרח, התנועה לחופש המידע, ח"כ, פרופסורים למשפטים, פרופסורים למחשבים.
 
קישורים
[1] "אי-כשירות ו/או שחיתות בתי המשפט ומקצוע עריכת הדין, ואפליה באכיפת החוק בישראל" –דו"ח על זכויות האדם בישראל הוגש לבדיקה התקופתית על ידי מועצת זכויות האדם של האו"ם.
2017-06-29 "Incompetence and/or corruption of the courts and the legal profession, and discrimination by law enforcement in Israel" – report was submitted for the periodic review of Human Rights in Israel by the UN Human Rights Council