Saturday, October 12, 2019

2019-10-12 הסנגוריה הציבורית בוגדנית, משבשת מהלכי משפט, מפברקת בצוותא חדא עם השופטים

 Joseph Zernik
הסנגוריה הציבורית בוגדנית, משבשת מהלכי משפט, מפברקת בצוותא חדא עם השופטים
הסנגוריה הציבורית מתנהלת בצורה בוגדנית כלפי אלה שהיא אמורה להגן עליהם... אז מי ישמור על הסנגוריה הציבורית מהשחתה טוטלית? בוודאי לא הסנגור הארצי עו"ד יואב ספיר...
פניות נשלחו לנציב תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות דוד רוזן ולמבקרת הפנים במשרד המשפטים איריס פרידמן, בניסיון לברר מי מוסמך לבדוק תלונות על התנהלות הסנגוריה הציבורית הנחזית כשיבוש מהלכי משפט. ההתנהלות שערורייתית החלה ב"תקשורת פוזננסקי המופתעת" מחוץ להליך השיפוטי בין עו"ד אחמד יאסין, חסר כל סמכות, לבין שופטת המעצרים בראשון רינה הירש. ההתנהלות השערורייתית המשיכה, כשפנייה לסנגור הארצי עו"ד יואב ספיר ולסנגורית המחוזית מרכז דורית נחמני-‫אלבק נענתה במרמה נוספת - מכתב מפוברק שאין ניתן לראותו כתקשורת רשמית של מדינת ישראל כלל... 
אין זאת הפעם הראשונה שהסנגוריה הציבורית מתועדת בנכלולים מסוג זה:
* במשפט הפלילי מ"י נ רפי רותם, סדרת עורכי דין הופיעו כ"סנגורים ציבוריים" - ללא כתבי מינוי, ללא סמכות כלל, והכשילו את הגנתו של רותם בבית המשפט - כולל הגישה לחומרי החקירה וניסיון למנוע הופעת עדים... גם שם, פניות ל"סנגור המחוזי ת"א (בפועל)" אלקנה לייסט (אז ללא מינוי כדין) ולסנגור הארצי יואב ספיר נענו בפברוקים ומרמה...
* במשפט הפלילי מ"י נ שם-טוב, נטען שעו"ד רועי לביא מונה ע"י הסנגוריה הצבורית לטפל בעניין הגישה לחומרי החקירות. אח"כ התברר שלא מונה כלל...
מעשי המרמה ושיבוש מהלכי משפט של הסנגוריה הציבורית נעשים בשיתוף פעולה מלא עם השופטים. 
תמונה. הסנגור הארצי עו"ד יואב ספיר. תחת כהונתו הסנגוריה הציבורית תועדה שוב ושוב במעשי מרמה נגד אלה האמורים להיות מיוצגים...
___ 
תל-אביב, 13 לאוקטובר - הסנגוריה הציבורית שוב נתפסה במרמה - הפעם בקשר ל"תקשורת פוזננסקי" של עו"ד אחמד יאסין עם שופטת המעצרים בראשון רינה הירש... הסנגוריה הציבורית הגדילה לעשות והוסיפה מרמה נוספת בתשובה על פנייה בעניין לסנגור הארצי יואב ספיר והסנגורית המחוזית מרכז דורית נחמני-‫אלבק.  התכתובת במלואה מועתקת להלן.
בשנים האחרונות הסנגוריה הציבורית תועדה בסדרה של מעשי מרמה דומים, שנועדו להכשיל את הגנתם של אלה שהיא אמורה לייצג. אירועים קודמים בעלי אופי דומה מתיק מ"י נ רפי רותם ותיק מ"י נ לורי שם-טוב להלן.

מעשי מרמה אלה מתנהלים בשיתוף פעולה עם השופטים.  הסיכויים לאכיפת החוק על עורכי דין בסנגוריה הציבורית קלושים כמובן...

תמונה. שופטת המעצרים בראשון רינה הירש דפקה פוזננסקי עם עו"ד מוחמד יאסין מהסנגוריה הציבורית... השופטים ועורכי הדין בישראל המציאו שיטת משפט חדישה, בה השופטים מנהלים תקשורת עם הצדדים בעניין העומד לדין שלא במסגרת ההליך השיפוטי.
___
להלן הפניה המקורית לסנגור הארצי יואב ספיר והסנגורית המחוזית מרכז דורית נחמני-‫אלבק
10 לספטמבר, 2019
הסנגורית הציבורית - מחוז מרכז דורית נחמני-אלבק
הנרייטה סולד 4 ת"א  LishkatSanegorMerkaz@
הסנגור הציבורית הארצי יואב ספיר
הנרייטה סולד 4 ת"א LishkatSanegorArtzi@l 
הנידון:  מ"י נ אריאל קלס וצרניק (36318-08-19) – דרישה להבהרת התנהלותם של עו"ד אחמד יאסין והסנגוריה הציבורית 
הרינו מבקשים את תשובתכם בתוך 45 יום על פי החוק לתיקון סדרי המנהל (החלטות והנמקות), תשי"ט-1958
לכבוד עו"ד נחמני-אלבק וספיר,
מצורפת בזאת בקשה לתיקון פרוטוקול והבהרות בתיק שבנידון.  עיקר העניין הוא ראיות חותכות, המתועדות בפרוטוקול מיום 17 לאוגוסט, 2019, ביחס לתקשורת של עו"ד אחמד יאסין עם השופטת רינה הירש בענייני בתיק שבנידון, מחוץ להליך המשפטי.
התנהלותו של עו"ד אחמד יאסין נבעה ככל הנראה מהתקשרות כלשהי בינו לבין הסנגוריה הציבורית.
לפיכך, הריני דורש בזאת את הבהרותיכם ביחס לתופעה המתועדת בבקשה המצורפת:
א) מי הורה לעו"ד יאסין לנסוע לפגוש אותי בבית המעצר הדרים ביום שבת 17 לאוגוסט, 2019?
ב) מה הבסיס החוקי, ככל שהוא קיים, לתקשורת אודותי בין עו"ד יאסין לבין השופטת הירש, מחוץ להליך המשפטי, בעקבות פגישה זאת? מה הבסיס החוקי לטענה  "לא שיתף פעולה"? לא הייתה לי כל חובה לשתף פעולה עם עו"ד יאסין או כל עו"ד אחר.
ג) האם התופעה המתועדת כאן עומדת בקנה אחד עם התנהלות ראויה והוראות החוק מבחינת הסנגוריה הציבורית?
ד) האם יינקטו צעדים כלשהם ע"י הסנגוריה הציבורית בעניין אירוע זה?
בברכה,
דר' יוסף צרניק
Human Rights Alert - NGO

להלן תשובת הסנגוריה הציבורית שיש לראותה כפברוק ומרמה
להלן הדרישה החוזרת לתשובה אמתית של הסנגוריה הציבורית

11 לאוקטובר, 2019
הסנגורית הציבורית - מחוז מרכז דורית נחמני-אלבק
הנרייטה סולד 4 ת"א  LishkatSanegorMerkaz@
הסנגור הציבורית הארצי יואב ספיר
הנרייטה סולד 4 ת"א LishkatSanegorArtzi@ 

הנידון:  מ"י נ אריאל קלס וצרניק (36318-08-19) – דרישה לתשובה עשויה כדין על פנייה מיום 10 לספטמבר, 2019  - הבהרת התנהלותם של עו"ד אחמד יאסין והסנגוריה הציבורית 
הרינו מבקשים את תשובתכם בתוך 45 יום מיום פנייתנו המקורית, על פי החוק לתיקון סדרי המנהל (החלטות והנמקות), תשי"ט-1958
לכבוד עו"ד נחמני-אלבק וספיר ,
מצורפות בזאת:
1)  פנייתנו אליכם מיום 10 לספטמבר, 2019, ובמצורף לה בקשה לתיקון פרוטוקול והבהרות בתיק שבנידון.  עיקר העניין הוא ראיות חותכות, המתועדות בפרוטוקול מיום 17 לאוגוסט, 2019, ביחס לתקשורת של עו"ד אחמד יאסין עם השופטת רינה הירש בעניין התיק שבנידון, מחוץ להליך המשפטי.
2) מסמך שהתקבל בפקס ביום 10 לאוקטובר, 2019, ונחזה כחתום ע"י עו"ד אייל חובב, סגן הסנגורית המחוזית, מחוז מרכז – תגובה כביכול על פנייתנו הנ”ל.
המסמך שהתקבל בפקס אינו יכול להיחשב כתשובה אמתית (אותנטית) הן מבחינת תוכנו והן מבחינת צורתו.
מבחינת צורתו -- זהו מסמך חסר תוקף, ואינו יכול להיחשב לתכתובת ממשלתית אמתית (אותנטית) מהסיבות שלהלן:
1) מסמך זה אינו מתוארך;
2) בראשו של מסמך זה אין מופיע כל מספר אסמכתה;
3) מסמך זה אינו כולל אזכור של כותרת ומספר תיק בית המשפט בו מדובר, וכן
4) בשורת הנידון, מסמך זה מתייחס לפנייתנו מיום 16 לספטמבר, 2019 כביכול, שאינה קיימת כלל.
מבחינת תוכנו -- המסמך שהתקבל בפקס, אינו יכול להיחשב כדבר אמת:
מסמך זה אומר בפסקה 4: “בדיון אשר התקיים באותו מועד בבית המשפט השלום בנוכחותך, הבהיר עו"ד יאסין לבית המשפט...”. מובן מאליו שהחתום על המכתב, עו"ד אייל חובב, סגן הסנגורית המחוזית, מחוז מרכז, אינו יכול להיות עד כשיר לעובדות בעניין זה, שכן לא היה נוכח בדיון בו מדובר. אולם עו"ד חובב גם אינו מציין במכתבו מה הבסיס לאמירה חסרת שחר זאת.  לדוגמה – אינו אומר שנערך בירור עם עו"ד אחמד יאסין, וכן אינו אומר שהדברים מבוססים על הנאמר בפרוטוקול הדיון. 
הרינו שבים ומעתיקים את הנאמר בעניין זה בבקשה לתיקון הפרוטוקול הנ”ל:
2. דברים אלה לא נאמרו בעת שהייתי נוכח באולם הדיונים.  על פי עדים כשירים לעניין זה, דברים אלה לא נאמרו במהלך הדיון כלל. עו"ד אחמד יאסין אינו רשום בפרוטוקול כמי שנכח בדיון, וככל הנראה גם לא נכח כלל באולם הדיונים בעת הדיון.  לפיכך, יש לראות שורות אלה כפבריקציה - דברים שבדתה השופטת רינה הירש מלבה. מן הראוי לראות הכנסת דברים אלה לפרוטוקול כשיבוש כתב בית דין.
3. עו"ד אחמד יאסין אינו צד בתיק ואינו מייצג איש בתיק.  לפיכך, יש לראות את הכנסת שורות אלה לפרוטוקול כשיבוש מהלכי משפט והפרת הזכות להליך ראוי.
4. עו"ד אחמד יאסין, עו"ד פרטי, העובד גם כסנגור חיצוני עבור הסנגוריה הציבורית, מחוז מרכז, הגיע ביום שבת, 17 לאוגוסט, 2019, לבית המעצר הדרים, שם הוחזקתי, שלא על פי בקשתי, וביקש לפגוש אותי. עו"ד אחמד יאסין הציע לי את שירותיו, אך אני סירבתי להיעזר בשירותיו.  לא הייתה לי כל חובה על פי דין להשתמש בשירותיו של עו”ד אחמד יאסין, או כל עו"ד אחר. לפיכך, הדברים הנ"ל, שנכללו בפרוטוקול, ככל שאכן נאמרו ע"י עו"ד אחמד יאסין, גם נחזים על ידי כהכפשת חשוד בהליך פלילי, שיבוש מהלכי משפט, והתנהלות שאינה עולה בקנה אחד עם "האתיקה המקצועית" של מקצוע עריכת הדין. במלים אחרות – התנהלות בוגדנית של עורך דין שניסיונו למכור את שירותיו נדחה.
הרינו שבים ודורשים תשובה עשויה כדין מאת הסנגוריה הציבורית בעניין פנייתנו זאת.
בברכה,
דר' יוסף צרניק
Human Rights Alert - NGO
העתקים: נציבות תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות, תפוצה רחבה

להלן סדרת אירועים דומים - מרמה ופברוקים של הסנגוריה הציבורית בבתי המשפט

א) מדינת ישראל נ רפי רותם: ראיות נוספות להונאה - עו"ד ניל סיימון ואיציק שדה
  
תמונות.  בהליך הפלילי נגד רפי רותם עו"ד איציק שדה הופיע כ"סנגור ציבורי" כביכול של הנאשם רפי רותם ללא מינוי וללא הודעה לפרוטוקול, ולכן - ללא סמכות כלל. הופעתו המרמתית התרחשה בשיתוף פעולה מלא עם השופטת יעל פרדלסקי.  עו"ד איציק שדה נתן כביכול את הסכמתו -- ללא ידיעתו וללא הסכמתו של הנאשם רפי רותם -- לניהול הליכים עפ"י סעיף 144 לסד"פ - ללא עדים.  "הסנגור המחוזי בפועל" (ללא מינוי כדין) אלקנה לייסט טען שעו"ד איציק שדה היה מוסמך להופיע כסנגור ציבורי עקב השתייכותו למשרד עורכי הדין ברקן וסיימון, אבל סירב להציג רישום מתאים בפנקס הסנגורים הציבוריים. לעומת זאת, עו"ד ברקן הכחיש שמשרד עורכי דין רשום בשם זה קיים בכלל (הסביר שהם רק שוכרים שטח משרדי בצמוד זה לזה)...  בהמשך, פנייה בעניין לסנגור הארצי עו"ד יואב ספיר נענתה במרמה ופברוק נוספים...
___
ב) מדינת ישראל נ רפי רותם: ראיות מצטברות לשיבוש הליכים והונאה בבית המשפט, והתנהלות בלתי סבירה של הסניגור הציבורי הארצי יואב ספיר
תשובה בלתי סבירה הן על פניה והן לגבי תכנה התקבלה אתמול מהסניגור הציבורי הארצי יואב ספיר על ראיות לשיבוש הליכים והונאה בבית המשפט בתביעה הפלילית נגד רפי רותם - חושף השחיתויות ברשות המסים.  במקביל התבשרנו היום, שרותם הוכרז "אביר איכות השלטון" על ידי התנועה לאיכות השלטון.  רשויות החוק מנסות להמשיך להתנכל לרותם, וליצור מציאות מקבילה בבתי המשפט, המנותקת מהמציאות בה אנו חיים, ומחפה על שחיתות בחלונות הגבוהים של הממשלה ...
ג) מדינת ישראל נ רפי רותם בבית המשפט השלום ת"א - הונאה מתמשכת ושיבוש ההליך הפלילי - בקשה חוזרת לפעולה מידית של הסניגור הארצי יואב ספיר
לאחר הדיון היום ופגישה עם מר רותם בבית המשפט, ברורו לחלוטין שתשובתו של הסנגור הציבורי המחוזי (בפועל) ת"א אלקנה לייסט מהבוקר, "מבדיקה שערכנו מול מר רותםעולה שאין לו כל טענה כנגד סנגורו", הייתה תשובה שקרית.  על פי מר רותם, מעולם לא דיבר עם איש ממשרד הסנגוריה הציבורית המחוזית ת"א, ועל פי מה שאמר לו סנגורו כביכול עו"ד יוסי סקה, אחד השוטרים שהתעללו במר רותם, ואח"כ הגישו נגדו את התלונות על העלבת עובד ציבור, שהן הבסיס לכתב האישום, הוא חברו האישי. במקביל נמשכים השיבושים - אי העמדת סנגור כחוק ומניעת גישת הנאשם לחומר החקירה שנה וחצי לאחר הגשת כתב האישום, מניעת גישת הנאשם לכתבים שבידי סנגוריו כביכול, אי המצאת פרוטוקולים והחלטות...

ד) הבלוגרים והשופטים הנוקמים: פעלולי הסנגוריה הציבורית
  
מניעת גישת הנאשמת לורי שם-טוב לחומרי החקירות בעת מעצרה הממושך בכלא נווה-תרצה הוא עניין מרכזי בהליכים המתנהלים עתה בבית המשפט המחוזי ת"א.  עו"ד יונתן רבינוביץ הודיע לפרוטוקול שהסנגוריה הציבורית מינתה את עורך הדין רועי לביא לטפל בעניין.  העצירה לורי שם-טוב אמרה אח"כ שעורך הדין רועי לביא מסר לה שהתפטר עקב "ניגודי עניינים".  עו"ד רבינוביץ סתר את עצמו אח"כ, ואמר שעורך הדין רועי לביא לא מונה כלל.  בניסיון לברר את העניין לאשורו, הוגשה היום הודעת עיון ל"סנגור ציבורי מחוזי  (בפועל) ת"א" אלקנה לייסט, שגם מינויו הוא עצמו לא נמצא עד עתה, והופעתו במשך שנים כסנגור ציבורי מחוזי "בפועל" גם סותרת פרסומים של נציבות שירות המדינה לגבי הוראות התקשיר...  פעלולים דומים להפליא של הסנגוריה הציבורית התרחשו גם בעניין הגישה לחומרי החקירות בתביעה הפלילית נגד חושף השחיתויות ברשות המסים רפי רותם. פברוקים בהליכים משפטיים נגד חושפי שחיתויות ופעילי מחאה הפכו לשגרה.  ההליכים נגד לורי שם-טוב ומוטי לייבל, בפרט, יצרו תיעוד חסר תקדים של שיבושי הליכים על ידי המשטרה, הפרקליטות והשופטים, שייחשבו ללא ספק לעבירות חמורות על זכויות האדם והאמנה הבינלאומית לזכויות אזרחיות ופוליטיות.