Monday, March 5, 2018

2018-03-05 מסרונים או מרמה? מדוע לא נפתחה חקירה פלילית נגד השופטת אספרנצה אלון?


2018-03-05 
מסרונים או מרמה?  מדוע לא נפתחה חקירה פלילית נגד השופטת אספרנצה אלון?
התקשורת, לפחות בחלקה, ומערכת החוק והמשפט ניסו לראות בפרשת המסרונים של השופטת המופתעת רונית פוזננסקי-כ"ץ תופעה חריגה.  אבל דיאלוג אסור בין שופטים לעורכי דין הוא עניין קבוע בשיבוש הליכי משפט בבתי המשפט בישראל.
תלונה פלילית בעניין דומה הוגשה כבר במאי 2016 נגד השופטת אספרנצה מבית המשפט לענייני משפחה בחיפה. אלון עסקה בניהול הליכים מדומים, למראית עין, בשיתוף פעולה עם עו"ד עמוס צדיקה.  בין השאר - אלון הנפיקה שתי החלטות סותרות בענייןן מועד דיון, שתיהן הגיעו לידיו של עו"ד צדיקה, שהמציא את שתיהן. אח"כ, סירבה השופטת אספרצה אלון לומר מי משתי ההחלטות תקפה ואמתית (אותנטית), ואיךהגיעו לידיו של עו"ד עמוס צדיקה. בהמשך - ניהלה השופטת אספרנצה אלון עם עו"ד עמוס צדיקה דיון מדומה, למראית עין, "בלתי פורמלי", תחת מספר כוזב (תיק סגור). ובסופו של הדיון המדומה -  הנפיקה והמציאה "פרוטוקול" ו"החלטה" כוזבים ומפוברקים, מסוג "טיוטה".
על הודעה ובקשה לחדול ממרמה, השיבה השופטת אספרנצה אלון בהחלטה האומרת, שמי שאינו משפטן לא יוכל להבין "את רזי סדר הדין"...
היועמ"ש ופרקליט המדינה מסרבים לפתוח חקירה פלילית נגד השופטת אספרנצה אלון. כמו כן מסרבים היועמ"ש ופרקליט המדינה לספק מכתב תקף, חתום על ידי בעל הסמכות המתאימה, לגבי סגירת התלונה - אם אכן נסגרה.
יתרה מזאת, שופטת המשפחה אספרנצה אלון קודמה לשופטת מחוזית בעוד תלונה פלילית נגדה  תלויה ועומדת...
פרשת ה"פרוטוקולים המפוברקים" של השופטת ורדה אלשייך, ופרשת ה"הדחה" בתצהיר דר' חן קוגל קיבעו את המצב: מערכת החוק והמשפט יצרה לעצמה "חבריינות" - חסינות בדויה לעבריינות..
דו"ח נציב זכויות האדם של האו"ם על ישראל לשנת 2018 מציין, על סמך מידע מקיף על מרמה ופברוקים בבתי המשפט: "התדרדרות חמורה ביושרת מערכת המשפט והחוק... יש לראות את תקפותו ויושרתו של כל מסמך חוקי ומשפטי מישראל כמפוקפקות במקרה הטוב".
 

תמונות: השופטת אספרנצה אלון הנפיקה שתי החלטות שונות וסותרות ב-17 למרץ, 2013. עו"ד עמוס צדיקה המציא את שתי ההחלטות מאת השופטת אלון וטען שהחלטה ב' היא התקיפה והחלטה א' בטלה.  עובדת מזכירות חסרת כל סמכות, הוציאה מכתב האומר שהחלטה א' היא התקיפה והחלטה ב' בטלה. השופטת אספרצנה אלון סירבה לומר איזו מן ההחלטות בת תוקף; מר ישראל חן - "המזכיר הראשי" של בית המשפט השלום חיפה - סירב לאשר "העתק מתאים למקור" אף אחת משתי החלטותיה הסותרות של השופטת אלון. בהמשך - השופטת אספרנצה אלון ניהלה דיון בדוי "מחוץ לפורוטוקול" על פי התאריך בהחלטה ב' - תחת מספר תיק כוזב.  מדיון זה - הנפיקה והמציאה "פרוטוקול" כוזב, חסר תוקף, מסוג "טיוטה". על פי החלטת נציב תלונות הציבור על השופטים בפרשת "הפרוטוקולים המפוברקים" של השופטת ורדה אלשייך אסור להדפיס, להמציא או למסור מסמכים מסוג זה.  השופטת אספרנצה אלון גם סירבה להסביר איך הגיעו שתי "ההחלטות" לידיו של עו"ד עמוס צדיקה...  התנהלותה של השופטת אספרנצה אלון התרחשה בשנת 2013,  כשנה לאחר החלטת הנציב בעניין ורדה אלשייך.  התנהלות השופטת אספרנצה אלון, היועמ"ש אביחי מנדלבליט, ופרקליט המדינה שי ניצן, מראה שמערכת החוק והמשפט המציאה לעצמה "חבריינות" - חסינות בדויה לעבריינות.
_____
תל-אביב, 05 למרץ - רובה של התקשורת ומערכת החוק והמשפט ניסו להיראות מופתעים בפרשת השופטת המופתעת רונית פוזננסקי-כ"ץ.  אבל דיאלוג אסור בין שופטים לעורכי דין הוא עניין קבוע בשיבוש הליכי משפט בבתי המשפט בישראל.
נגד השופטת (אז שופטת משפחה) אספרנצה אלון הוגשה תלונה פלילית בעניין זה כבר במאי 2016:
תמונה. אישור בדבר הגשת תלונה פלילית נגד השופטת אספרנצה אלון - מרמה והפרת אימונים.
___ 

תמונות. היועמ"ש אביחי מנדלבליט ופרקליט המדינה שי ניצן, הם דמויות מפתח בהשלטת "חבריינות" - חסינות בדויה לעבריינות -  לשופטים ולפרקליטים.
___
לאחר קבלת התלונה במשטרה, הוגשה ליועמ"ש אביחי מנדלבליט בקשה להורות למשטרת ישראל לפתוח בחקירה  פלילית.  הבקשה אומרת בין השאר:

הראיות משורטטות בתלונה זאת בקווים כלליים בלבד מחמת קוצר היריעה. יחד עם זאת, הראיות שבתלונה זאת מספיקות לצורך הקמת תשתית מספקת לקבלת החלטה על פתיחת חקירה פלילית של התלונה, הנובעת מהליכי מינוי אפוטרופוס. בקצרה: אספרנצה אלון עסקה בניהול הליכים בדויים/למראית עין והנפקת כתבי בית דין בדויים/למראית עין תחת חזות מינויה כשופטת בית המשפט השלום חיפה. התנהלות מסוג זה מוכרת ברחבי העולם כעבריינות של שופטים, שאינה מוגנת בכל חסינות, שכן היא התנהלות "חוץ שיפוטית".

התנהלותה של אספרנצה אלון ואחרים בעניינים שבבסיס תלונה זאת, דומה להתנהלותה של השופטת ורדה אלשייך מבית המשפט המחוזי ת"א, המפורטת בהחלטת נציב תלונות הציבור על השופטים (12/ 88 /מחוזי ת”א) מיום 31 למאי, 2012 (צרופה ב'), בפרשת "הפרוטוקולים המפוברקים" (צרופה ג'). התנהלות זאת מבוססת על הונאה על הצדדים, על באי כוחם, על הציבור ועל בית המשפט, על ידי ניהול הליכים ודיונים בדויים/למראית עין, והנפקת כתבי החלטות בדויים/למראית עין – כתבים שקריים, חסרי תוקף, שאינם חתומים כדין. כתבים אלה נחשבים בעיני השופטים "טיוטות" חסרות תוקף בלבד, כמפורש בהחלטת הנציב הנ”ל. יחד עם זאת, כמתועד בהחלטת הנציב הנ”ל, משמשים כתבים אלה להוליך שולל את הצדדים, באי כוחם והציבור, המתפתים להאמין שהם כתבי בית דין חתומים, תקפים, ובני אכיפה על פי דין.
התלונה מתעדת בין השאר:
א) פתיחת וסגירת תיקים שלא כדין, על מנת לעסוק במרמה.  ניהול יומן כוזב - בו נרשם דיון מדומה (למראית עין) "בלתי פורמלי" מתיק פתוח כביכול, תחת תיק "סגור" כביכול.
ב)   הנפקת "פרוטוקול" כוזב, מרמתי, מסוג "טיוטה", וסירוב לתקן את העניין גם לאחר הודעה ובקשה.
תמונה. פרוטוקול והחלטה כוזבים, מרמתיים של השופטת אספרנצה אלון, שהומצאו על ידי בית המשפט לענייני משפחה חיפה.  הפרוטוקול שקרי אפלו לגבי מידע יסודי - מי השתתף בדיון..  השופטת אספרנצה אלון סירבה לתקן את הפרוטוקול.  הפרוטוטקול עצמו מזכיר בעקיפין, שזהו "דיון בלתי פורמלי".  והפרוטוקול נושא את חותם המים "טרם נחתם". החלטת נציב תלונות הציבור על השופטים בפרשת "הפרוטוקולים המפוברקים" של השופטת ורדה אלשייך, מבהירה שאסור להמציא ואסור למסור לצדדים מסמכים מסוג זה, שהם חסרי כל תוקף.
___
ג) הנפקת והמצאת החלטות כוזבות, סותרות מתוך כוונה לשבש הליכי משפט
  
תמונות.  ביום 17 למרץ, 2013, הנפיקה השופטת אספרנצה אלון שתי החלטות סותרות באותו עניין - ניהול דיון בבקשה לצו אפוטרוספוס.  שתי ההחלטות הגיעו לידיו של עו"ד עמוס צדיקה, שהמציא אותן עם מכתב מלווה המסביר שהחלטה א' בטלה, והחלטה ב' היא התקיפה.  עובדת מזכירות חסרת כל סמכות, הוציאה מכתב האומר שהחלטה א' היא התקיפה. השופטת אספרצנה אלון סירבה לומר איזו מן ההחלטות בת תוקף; מר ישראל חן  כ"מזכיר ראשי" של בית המשפט השלום חיפה סירב לאשר "העתק מתאים למקור" אף אחת משתי החלטותיה הסותרות של השופטת אלון. בהמשך - השופטת אספרנצה אלון ניהלה דיון בדוי "מחוץ לפורוטוקול" על פי התאריך בהחלטה ב' - תחת מספר תיק כוזב.  מדיון זה - הנפיקה והמציאה "פרוטוקול" כוזב, מסוג "טיוטה" - אסורה בהמצאה על פי החלטת נציב תלונות הציבור על השופטים בפרשת "הפרוטוקולים המפוברקים" של השופטת ורדה אלשייך.  השופטת אספרנצה אלון גם סירבה להסביר איך הגיעו שתי "ההחלטות" לידיו של עו"ד עמוס צדיקה... 
___ 
יש לציין, שבזמן שתלונה פלילית נגד השופטת אספרנצה אלון הייתה תלויה ועומדת, היא קודמה לשופטת מחוזית. זאת, לאחר שהודעה נשלחה לוועדה לבחירת שופטים.
משרד היועמ"ש ופרקליט המדינה מסרבים לספק, גם לאחר בקשות חוזרות, מכתב תקף, חתום בעל הסמכות המתאימה, לגבי מצב התלונה, או סגירתה....

דו"ח נציב זכויות האדם של האו"ם על ישראל לשנת 2018 מציין, על סמך מידע מקיף על מרמה ופברוקים בבתי המשפט: "התדרדרות חמורה ביושרת מערכת המשפט והחוק... יש לראות את תקפותו ויושרתו של כל מסמך חוקי ומשפטי מישראל כמפוקפקות במשרה הטוב".