Tuesday, September 5, 2017

2017-09-06 מרמה ושחיתות במחשוב ועדת הבחירות המרכזית - אזלת יד של הכנסת, והתנהלות מעוררת חשש של שופטי בית המשפט העליון

מרמה ושחיתות במחשוב ועדת הבחירות המרכזית - אזלת יד של הכנסת, והתנהלות מעוררת חשש של שופטי בית המשפט העליון
הכנסת מודעת כבר שנים לשחיתות בוועדת הבחירות המרכזית. החשודים המרכזיים בעניין מרמה במחשוב הוועדה הם המנכ"לית עו"ד אורלי עדס ומר לזר דודוביץ. הכנסת מראה אזלת יד מפתיעה בנושא. ישרת הוועדה מופקדת בידי שופטי בית המשפט העליון, המכהנים כיושבי הראש של הוועדה - אך התנהלותם, כולל הנשיאה החדשה אסתר חיות, מעוררת חששות כבדים. גופי הבטחון, בפרט בטחון הסייבר, מתרחבים במהירות, וכולם כפופים ישירות לראש הממשלה. אולם אף אחד מהגופי הביטחון אינו נושא היום באחריות לשמירה על מערכות מחשוב קריטיות ל"סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו". המצב בכללותו נחזה כחלק מקריסת שיטת המשטר באומה ללא חוקה.
 
תמונה. עו"ד אורלי אדס - מנכ"לית ועדת הבחירות המרכזית, ולזר דודוביץ -  החשודים המרכזיים בהונאה במחשוב ועדת הבחירות המרכזית.

   
  

  
תמונות. בלתי כשירים? או גרוע מכך? שופטי בית המשפט העליון שכיהנו כיושבי ראש ועדת הבחירות המרכזית בתקופה הרלוונטית:  יעקב טירקל,  דורית ביניש,  אליעזר ריבלין, אילה פרוקצ'יה, מרים נאור,  אליקים רובינשטיין,  סלים ג'ובראן, אסתר חיות,  חנן מלצר.
____
06 לספטמבר, תל-אביב - מבחר מאוסף מסמכים אודות מחשוב ועדת הבחירות המרכזית נשלח לחברי הכנסת קארין אלהרר, ענת ברקו, יצחק הרצוג, יואל חסון, נורית קורן, ונחמן שי.  
סקירת המצב בוועדת הבחירות המרכזית מראה:
א) כבר בשנת 2007 - דו"ח מבקר המדינה מצא "ליקויים חמורים" בהתנהלות הוועדה, בפרט לגבי התקשרויות עם חברת מלמ, בעניין מחשוב הוועדה...
ב) בשנים 2013, 2015 - דו"חות נוספים של מבקר המדינה מצאו כשלים חמורים במחשוב הוועדה, שאינם מתקבלים על הדעת במערכת מחשוב, שהיא קריטית למהות המשטר.  כשלים אלה לא תוקנו גם לאחר הדו"ח המבקר משנת 2013. לא ידוע אם תוקנו עד היום.
ג) בדצמבר 2016 - הוחל תיקון לחוק חופש המידע, המכפיף את הוועדה לחוק, לאחר שנים בהן טענה הוועדה, שהיא פטורה מהחוק...
ד) בינואר 2017 - ענתה הוועדה על בקשה על פי חופש המידע לגבי תיעוד תקינות פיתוחן, בדיקתן, אישורן, הפעלתן, ואבטחתן של מערכות המחשוב של הוועדה. תשובת הוועדה כללה אוסף מסמכים שקריים וחסרי כל תוקף, ובנוסף כתבה הוועדה, שהשב"כ בדק ואישר את מערכות המידע שלה. 
ה) בפברואר 2017 - השב"כ, המופקד על פי חוק על שמירת "סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו", הכחיש את תשובת ועדת הבחירות המרכזית מכל וכל, ואמר שאינו הגוף המנחה ואינו הגוף המאשר את מערכות המידע של הוועדה.
ו) ביוני 2017 - עו"ד אורלי עדס, מנכ"לית הוועדה,  חזרה בדיון בוועדת הכנסת על המיצג השקרי, לגבי אישור המערכות ובדיקתן על ידי השב"כ. אולם בדיקה של הכנסת עצמה אישרה גם היא שהשב"כ מכחיש כל אחריות למחשוב הוועדה .
ז) באוגוסט-ספטמבר 2017 -  הוועדה מסרבת לאשר קבלה ואינה מנפיקה מספרי בקשות כנאות על בקשות נוספות על פי חופש המידע. בקשות אלה נוגעות: (1) לתפקידם של מר לזר דודוביץ ושופטי בית המשפט העליון, המכהנים כיושבי ראש הוועדה, לגבי פיתוחן, אישורן ואבטחתן של המערכות, (2) לעמידה בתקני אבטחה, (3) ולמסמכים המתעדים את אישור המפרט הטכני של המערכות על ידי עו"ד אורלי עדס.
ט) רשות הגנת הסייבר טוענת לסמכויות נרחבות בהגנה על "תשתיות המדינה הקריטיות", אך סמכויותיה אינן מעוגנות בדבר חקיקה, והרשות מספקת תשובות מתחמקות ובלתי מחייבות לגבי סמכותה וחובותיה לשמירה על "סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו".

בפגישה עם פעילי מחאה בשד' רוטשילד לפני יותר משנה, שהוקלטה בוידאו, ענתה ח"כ אלהרר על השאלה, מה דעתה על השמועות לגבי הונאה במחשוב ועדת הבחירות המרכזית: "הכל אפשרי".
המצב בכללותו נראה כערעור חמור של סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו, בידיעתם של חברי הכנסת ובאזלת ידם המתמשכת. 
לאור פרשות השחיתות שנחשפו בחדשים האחרונים, נראה שהציבור התפכח מעט, ודברים שנחזו בעבר כ"תיאוריות קונספירציה" נראים היום סבירים לחלוטין כחלק מהשחיתות השלטונית השגרתית והמצויה...
הדו"ח הארבע שנתי, שהוגש ביוני 2017 למועצת זכויות האדם של האו"ם מסכם וממליץ: "התנהלות ועדת הבחירות המרכזית בראשות שופטי בית המשפט העליון כרוכה באי-כשירות או גרוע מכך.  יש לבצע תיקון יסודי של הוועדה. עד לתיקון ישרת הוועדה מן הראוי להימנע משימוש במערכות המידע הקיימות היום.  מן הראוי להזמין משקיפים בינלאומיים לבחירות הכלליות." 
אין כל תחליף לעירנות הציבור בפיקוח על ישרת סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו... המצב השורר היום בישראל, לנוכח אי כשירות ו/או שחיתות מערכת המשפט ואכיפת החוק, הוא למעשה משבר חוקתי באומה ללא חוקה...
קישורים  
[1] 2017-09-06 National Cyber Security Authority: Inquiry regarding guiding and certification of IT systems of the Central Election Committee, government in general, security standards //
הרשות הלאומית להגנת הסייבר: פנייה לגבי הנחיה ואישור מערכות המידע של ועדת הבחירות המרכזית, מערכות מידע ממשלתיות בכלל, תקנים לאבטחת מערכות מידע
[2] 2017-08-25 ועדת הבחירות המרכזית נדרשת לאשר קבלת בקשה על פי חופש המידע לגבי מחשוב הוועדה
http://inproperinla.blogspot.co.il/2017/08/2017-08-25.html
[3] 2017-08-15 מערכות מידע בלתי כשירות ו/או הונאתיות בוועדת הבחירות המרכזית? מה תפקידם של מר לזר דודוביץ ושופטי בית המשפט העליון?
http://inproperinla.blogspot.co.il/2017/08/2017-08-15.html
[4] 2017-06-12 ועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת: ועדת הבחירות המרכזית איננה כפופה לגופי הגנת הסייבר בישראל
http://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Science/News/Pages/mada12617.aspx
[5] 2017-02-05 Shin-Bet response in re: Validation and certification of IT systems of the Central Election Committee // 
תשובת השב"כ בנידון: בדיקה ואישור של מערכות המידע של ועדת הבחירות המרכזית
[6] 2017-01-16 Allegation of computer fraud in the 2015 general election – Request for clarification of Shin-Bet standing relative to the Central Election Committee’s IT systems filed with Shin-Bet Head Nadav Argaman//
טענות לגבי הונאת מחשבים בבחירות הכלליות 2015 – בקשה להבהרת מעמד השב"כ לגבי מערכות המידע של ועדת הבחירות המרכזית
[7] 2017-01-12 FOIA Response (1/1214/16) by the Central Election Committee, in re IT systems //
תשובת ועדת הבחירות המרכזית על בקשה על פי חוק חופש המידע (1/1214/16) בנידון מערכותמידע
https://drive.google.com/open?id=0B8Aa2xQGbmk5TGNFY1I0X2E1TXc 
[8] 2017-01-12 Reply on FOIA Response (1/1214/16) by the Central Election Committee, in re: IT systems //
תגובה על תשובת ועדת הבחירות המרכזית על בקשה על פי חוק חופש המידע (1/1214/16) בנידון מערכות מידע
[9] 2015-03-22 Israel: "massive late-evening jumps in voter turnout as evidence of fraud"| Daily Kos    
[10] הונאת הבחירות (2015)- תוספת בוחרי הליכוד לא תואמת את אחוז המצביעים  שפורסם ע"י וועדת הבחירות | עו"ד דוד לוי