Monday, August 14, 2017

2017-08-15 מערכות מידע בלתי כשירות ו/או הונאתיות בוועדת הבחירות המרכזית? מה תפקידם של מר לזר דודוביץ ושופטי בית המשפט העליון?


מערכות מידע בלתי כשירות ו/או הונאתיות בוועדת הבחירות המרכזית: מה תפקידם של מר לזר דודוביץ ושופטי בית המשפט העליון?
בקשת חופש המידע נוספת הוגשה היום לוועדת הבחירות המרכזית.  הבקשה מבקשת:
א) תיעוד של כל מינוי כדין על פי התקשי"ר של מר לזר דודוביץ, ב) תיעוד של כל מעורבות של יושבי ראש הוועדה, שהם שופטי בית המשפט העליון, בעניינים הנוגעים לתקינות מערכות המידע וישרתן.
בקשה קודמת, והתשובות שניתנו עליה על דעתם של שלושה עורכי דין (אלעד נוה - ממונה חופש המידע, אורלי עדס - מנכ"לית, דין ליבנה - היועץ המשפטי, ועדת הבחירות המרכזית) מעלים חששות כבדים של הונאה במחשוב ועדת הבחירות המרכזית. השב"כ, לעומת זאת, הסיר מעצמו כל אחריות לגבי מערכות המידע של הוועדה, ואף הציג את הוועדה כמי שעסקה בהונאה בתשובתה על הבקשה הקודמת על פי חוק חופש המידע.  ל"רשות הסייבר", הפועלת ללא בסיס ראוי בחוק,  אין כל חובה חוקית לגבי "סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו"... והתנהלותם של שופטי בית המשפט העליון שכיהנו כיושבי ראש הוועדה בעשור האחרון חסרת פשר.  הדו"ח הארבע שנתי, שהוגש ביוני 2017 למועצת זכויות האדם של האו"ם מסכם וממליץ: "התנהלות ועדת הבחירות המרכזית בראשות שופטי בית המשפט העליון כרוכה באי-כשירות או גרוע מכך.  יש לבצע תיקון יסודי של הוועדה. עד לתיקון ישרת הוועדה מן הראוי להימנע משימוש במערכות המידע הקיימות היום (לדוגמא - על ידי ניהול הבחירות בנייר).  מן הראוי להזמין משקיפים בינלאומיים לבחירותהכלליות." אין כל תחליף לעירנות הציבור בפיקוח על ישרת סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו... המצב השורר היום בישראל, לנוכח אי כשירות ו/או שחיתות מערכת המשפט ואכיפת החוק הוא למעשה משבר חוקתי באומה ללא חוקה...

תמונה. עו"ד אורלי אדס, מנכ"לית ועדת הבחירות המרכזית.
____


תמונה. נתניהו עם יורם כהן ונדב ארגמן בטקס חילופי ראש השב"כ, מאי 2016.
____
תל-אביב, 15 לאוגוסט - בקשה נוספת על פי חוק חופש המידע הוגשה היום לוועדת הבחירות המרכזית.  

מערכות המידע של ועדת הבחירות המרכזית - תפקידם של מר לזר דודביץ ושופטי בית המשפט העליון
הבקשה שהוגשה היום מתמקדת בתיעוד של מינויו כדין ותפקידו של מר לזר דודביץ  - דמות מרכזית לגבי פיתוחן, הטמעתן והפעלתן של מערכות המידע של הוועדה, וכן תיעוד התנהלותם של שופטי בית המשפט העליון לגבי פיתוחן, הטמעתן והפעלתן של מערכות המידע של הוועדה.
הבקשה, כלשונה, מבקשת:
א. מינויו ותפקידו של מר לזר דודוביץ 
כל מסמך חתום ועשוי כדין, המתעד מינוי כדין על פי התקשי"ר של מר לזר דודוביץ לכל תפקיד אותו הוא ממלא היום ו/או מילא במהלך 10 השנים האחרונות בוועדת הבחירות המרכזית.הערה: תדפיסים בלתי חתומים ממערכות מידע של מחלקת כוח-אדם, המציינים דרגה ושכר אינם מהווים תיעוד מינוי כדין לעניין זה. 
ב. התנהלות יושבי ראש הוועדה לגבי תקינותן, אמינותן, אבטחתן, ישרתן ותפעולן של מערכות המידע של ועדת הבחירות המרכזית 
כל מסמך חתום ועשוי כדין, המתעד התנהלות כלשהי של מי משופטי בית המשפט העליון, שכיהנו בתפקיד יושבי ראש וועדת הבחירות המרכזית במהלך 10 השנים האחרונות, לגבי דיון, בדיקה, בחינה, סקירה, ו/או דיווח לגבי תקינותן, אמינותן, אבטחתן, ישרתן ו/או תפעולן של מערכות המידע של ועדת הבחירות המרכזית, כגון תכתובת, פרוטוקולים של ישיבות, וכו’, בין אם כמי שביקשו, כמי שקיבלו, ו/או כמי שהיו מעורבים ביצירתו של מידע מסוג זה


תמונה. בקשה על פי חופש המידע שהוגשה היום לוועדת הבחירות המרכזית.
____

על בקשה קודמת ניתנה תשובה שקרית של הוועדה, שהוכחשה על ידי  השב"כ
תשובת ועדת הבחירות המרכזית על בקשה קודמת על פי חופש המידע לקתה בחוסר ישרה כללי. אולם במיוחד חמור היה חלקה של התשובה שאמר: "המערכת נבדקה על ידי הרשות [הממלכתית לאבטחת מידע (רא"מ)/שב"כ - יצ] ואושרה על ידה".
השב"כ הכחיש את תשובת הוועדה מכל וכל: "השב"כ אינו גורם מנחה של הועדה ולפיכך גם אינו גורם מאשר למערכותיה".‬


  
תמונות: תשובת ועדת הבחירות המרכזית על פי חופש המידע אומרת, "המערכת נבדקה על ידי הרשות [הממלכתית לאבטחת מידע (רא"מ)/שב"כ - יצ] ואושרה על ידה." התשובה על הפניה לשב"כ אומרת: "השב"כ אינו גורם מנחה של הועדה ולפיכך גם אינו גורם מאשר למערכותיה".‬
____

עוד לפני קבלת תשובת השב"כ נחזתה תשובת הוועדה כהונאה
הבקשה על פי חופש המידע על ועדת הבחירות המרכזית ביקשה תיעוד לכך שמערכות המידע של הוועדה פותחו, נבדקו, מופעלות ומאובטחות כנדרש בדין ועל פי התקנים המחייבים. תשובת ועדת הבחירות המרכזית על הבקשה על פי חופש המידע כללה כמעט 200 עמודים. [3] יתרה מזאת, מתוך התשובה ברור ששלושה עורכי דין היו מעורבים בעריכתה של התשובה:
א) עו"ד אלעד נוה - הממונה על פי חוק חופש המידע.
ב) עו"ד אורלי עדס - מנכלית הוועדה.
ג) עו"ד דין ליבנה - היועץ המשפטי.

מיד עם קבלתה ובדיקתה של התשובה, נחזתה כשיקרית ומטעה - הונאה חמורה של משפטנים בכירים בשירות המדינה.  


יחד עם זאת, התשובה סיפקה מידע מעניין:
א) כביכול, ישרת המערכות (ומתוך כך, גם ישרת הבחירות הכלליות בשנים 2013, ו- 2015) תלויה בעובד מדינה  אחד - לזר דודוביץ. אבל למרות הבקשה המפורשת, לא סיפקה התשובה כל מסמך בחתימתו המאשש את ישרת המערכת (מאפיינים, בדיקה, קבלה, וכו') כנדרש בתקנים מחייבים.
ב) ללא כל תיעוד, כמבוקש, התשובה כללה את האמירה: 
"המערכת נבדקה על ידי הרשות [הממלכתית לאבטחת מידע (רא"מ)/שב"כ - יצ] ואושרה על ידה." אמירה זאת נחזתה מיד כחשודה.

שופטי בית המשפט העליון ששירתו כיושבי ראש הוועדה - בלתי כשירים, מושחתים ו/או מפירי אמונים
על פי החוק, שופט בית המשפט העליון משמש כיושב ראש הוועדה.  להלן רשימת השופטים שכיהנו כיו"ר ועדת הבחירות המרכזית משנת 2004 ועד היום:

• יעקב טירקל
• אסתר חיות


• חנן מלצר

השאלה המתבקשת מאליה היא - מהי מהות התנהלותם של שופטים אלה בתפקידם כיושבי ראש הוועדה. הבקשה שהוגשה היום מנסה לברר עניין זה לאשורו...

יחד עם זאת יש לזכור, ששופטי בית המשפט העליון עוסקים בשגרה בהונאות ופברוקים במערכת המידע של בית המשפט העליון (מאז 2002). יתרה מזאת, נשיאי בית המשפט העליון ומנהלי בתי המשפט החל באהרן ברק ובועז אוקון ניהלו את פיתוחה של מערכת נט-המשפט - מערכת מידע הונאתית בבתי המשפט המחוזיים והשלום.

לכן, העלמת עין, או שותפות לדבר עבירה של שופטי בית המשפט העליון בהונאות במחשוב ועדת הבחירות המרכזית אינם דבר שאינו מתקבל על הדעת.

יתרה מזאת, לקודמו של נדב ארגמן, יורם כהן, נשלחה פנייה דומה: הודעה על פריצה מבפנים של מערכת המידע של בית המשפט העליון בשנת 2002, ושיבוש/פברוק נרחב של הכתבים לאחר מכן.  תשובת השב"כ תחת יורם כהן לגבי מערכות המידע של בית המשפט העליון הייתה דומה להפליא לתשובת השב"כ עתה תחת נדב ארגמן לגבי מערכות המידע של ועדת הבחירות המרכזית - השב"כ אינו אחראי על אבטחת מערכות המידע של בית המשפט העליון...

בנוסף ,יש לציין שבשני המקרים - ועדת הבחירות המרכזית, ובית המשפט העליון - סירבו הגורמים המתאימים (הוועדה והנהלת בתי המשפט) לענות: מי אחראי על אבטחת המערכות?

פרסומים בארה"ב ובישראל טוענים הונאת מחשבים רחבת ממדים בבחירות הכלליות בשנת 2015 
הבקשות על פי חופש המידע הוגשו לועדת הבחירות המרכזית לנוכח פירסומים שטענו שבבחירות הכלליות של 2015 בוצעה הונאת מחשבים חמורה:
הראשון שפירסם את החשדות להונאת בחירות בשנת 2015, היה הבלוג DAILY KOS בלוס אנג'לס, מספר ימים לאחר הבחירות.  בלוג זה הוא מהמשפיעים בארה"ב, והיה מקורב מאד לבית הלבן של אובמה.  המידע התפרסם כביכול בשם דיפלומט אמריקאי בדימוס. אבל הוא נקרא כצינור בלבד - אדם שלא סביר שהייתה לו הבנה וגישה ישירה לנתונים... תמונה: הפרסום בארה"ב בבלוג DAILY KOS מיד לאחר הבחירות בשנת 2015. [6]
______  

* מספר שבועות אח"כ, התחיל גם עו"ד דוד לוי בישראל לפרסם נתונים דומים מאד. כמו כן הגיש עתירה לבג"ץ, שנדחתה על הסף מחוסר מעמד.
תמונה: אחד מהפרסומים בישראל על ידי עו"ד דוד לוי, הטוענים הונאת מחשבים בבחירות 2015. [7]
____


הדמיון בין הפרסומים בארה"ב ובישראל מעלה את ההשערה ששניהם נבעו מאותו מקור. ומכיוון שעו"ד דוד לוי אינו מסתיר את קשריו עם השב"כ, היה מקום להשערה שגורמים בשב"כ, הם שהדליפו את הנתונים הן לאלה שפירסמו אותם בארה"ב, והן לעו"ד דוד לוי בישראל.

פתרונות זמניים לניהול הבחירות הכלליות הבאות: ניהול בנייר, משקיפים בינלאומיים
באין פתרון ממשי לבעיה, על הציבור לדרוש פתרונות זמניים לפחות לבחירות הכלליות הבאות, העלולות להתקיים מוקדם מן הצפוי.

פתרון נקודתי לבעיית ההונאה בתפקודה של ועדת הבחירות המרכזית יכול להיות עריכת בחירות בנייר.  הולנד מתכננת לחזור לבחירות על נייר בחודש מרץ 2017, מתוך חששות להפרעות וחוסר אמינות בבחירות ממוחשבות.

בנוסף, יש לשקול הזמנת משקיפים בינלאומיים. למשל, הארגון האירופי לביטחון ושיתוף פעולה (Organization for Security and Co-operation in Europe | OSCE) מקיים משרד למוסדות דמוקרטיים וזכויות האדם (Office for Democratic Institutions and Human Rights). גוף זה מתמחה בהצבת משקיפים על הבחירות הכלליות באומות שונות.

הונאות במחשוב הממשלתי - שינוי שיטת משטר בלתי מוכרז 
כבר דו"ח מועצת זכויות האדם של האו"ם על ישראל לשנת 2013 מציין "חוסר ישרה במערכות המידע של בית המשפט העליון, בתי המשפט המחוזיים, ובתי הדין למוחזקי משמורת בישראל".

מאמר שפורסם בשנת 2015 בכנס האירופי למחשוב ממשלתי, בכפוף לבדיקת עמיתים כפולה (מחמת כותרתו יוצאת הדופן) אמר: "מערכות מידע הונאתיות חדשות בבתי המשפט במדינת ישראל - שינוי שיטת משטר בלתי מוכרז?"

מאמר שהוגש לכנס האירופי למחשוב ממשלתי לשנת 2017 אומר: "מחשוב ממשלתי בישראל - שדרוג לעידן הפוסט-אמת".  המאמר סוקר את ההונאות במחשוב הממשלתי בישראל בזרועות המשטר השונות.

שב"כ ומערכת המשפט היפוך תפקידים...
התופעה הנחזית כאן היא יוצאת דופן.  השב"כ נראה כמי ששומר על אמונים לחוקי מדינת ישראל. יתרה מזאת, השב"כ נחזה כמי שמתריע את אזרחי המדינה נגד אי-כשיורת ו/או הונאה חמורה והפרת אמונים של עורכי דין ושופטים בוועדת הבחירות המרכזית.
מצב זה אינו המצב רגיל כלל ועיקר.  פרשת קו 300, פרשת עיזאת נאפסו, ורצח רבין הצביעו על השב"כ כגוף הפועל מחוץ לחוקי מדינת ישראל ומעל לסמכותה של מערכת המשפט.

אין סיכוי לחקירת אמת ואכיפת החוק בעניין שלפנינו תחת היועמ"ש אביחי מנדלבליט 
כבר המידע שהתגלה עד עתה מעלה חשדות חמורים להתנהלות פלילית של יו"ר ועדת הבחירות המרכזית אורלי עדס, הממונה על פי חופש המידע אלעד נוה, היועץ המשפטי דין ליבנה, והאחראי על תפעול המערכות לזר דודוביץ. יחד עם זאת, ברור, שאין סיכוי ממשי לחקירת אמת ואכיפת החוק במקרה זה.  הניסיון מראה שהיועמ"ש אביחי מנדלבליט מונע בשיטתיות את אכיפת החוק על פקידי ממשל בכירים בכל זרועות המשטר.


תמונה:  הפגנה שגרתית במוצ"ש מול ביתו של היועמ"ש מנדלבליט, נגד אי-אכיפת החוק על פקידי ממשל בכירים.
____

משבר חוקתי באומה ללא חוקה 
ההונאה  במחשוב ועדת הבחירות המרכזית, והראיות להונאה בבחירות הכלליות של 2015, מערערות מיסודן את חוקיותן של הכנסת והממשלה הנוכחית.

יחד עם תופעות כגון השחיתות במערכת המשפט ואכיפת החוק, המצב שנוצר הוא למעשה משבר חוקתי באומה ללא חוקה. 

קישורים
[1] 2017-02-05 Shin-Bet response in re: IT systems of the Central Election Committee //

תשובת השב"כ בנידוןמערכות המידע של ועדת הבחירות המרכזית

[2] 2017-01-16 Allegation of computer fraud in the 2015 general election – Request for clarification of Shin-Bet standing relative to the Central Election Committee’s IT systems filed with Shin-Bet Head Nadav Argaman//
טענות לגבי הונאת מחשבים בבחירות הכלליות 2015 – בקשה להבהרת מעמד השב"כ לגבי מערכות המידע של ועדת הבחירות המרכזית
 [3] 2017-01-12 Reply on FOIA Response (1/1214/16) by the Central Election Committee, in re: IT systems //
תגובה על תשובת ועדת הבחירות המרכזית על בקשה על פי חוק חופש המידע (1/1214/16) בנידון מערכות מידע
[4] 2017-02-05 Reply on Shin-Bet response in re: IT systems of the Central Election Committee - request for a paper, hand-signed response//

תגובה על תשובת השב"כ בנידוןמערכות המידע של ועדת הבחירות המרכזית – בקשה לתשובה על ניירבחתימת-יד


[5] 2017-02-06 Repeat urgent request for corrections Central Election Committee’s FOIA Response (‫‪1/1214/16‬‬), in re: Committee’s IT systems – development, validation, operation, security //
בקשה חוזרת דחופה לתיקון תשובת ועדת הבחירות המרכזית על בקשה (‫‪1/1214/16‬‬) על פי חוק חופש המידע לגבי מערכות המידע של הוועדה – פיתוח, וולידציה, הפעלה, אבטחה

[6] 2015-03-22 Israel: "massive late-evening jumps in voter turnout as evidence of fraud"    
[7] הונאת הבחירות (2015)- תוספת בוחרי הליכוד לא תואמת את אחוז המצביעים שפורסם ע"י וועדת הבחירות