Sunday, May 7, 2017

2017-05-08 "בית מעצר יפתח" - כלא של חור שחור בתל-אביב! משטרת ישראל מסרבת להסביר

"בית מעצר יפתח" - כלא של חור שחור בתל-אביב! משטרת ישראל מסרבת להסביר
ההליכים בתיק המעצר של מוטי לייבל יצרו תיעוד חסר תקדים של קיומו והתנהלותו של "בית מעצר יפתח" במרתפי מטה משטרת ישראל, רח' סלמה, תל-אביב, ותנאי מעצר שייחשבו ללא כל ספק לעינויים.  משטרת ישראל מסרבת להשיב: מהו הבסיס להקמתו של בית מעצר זה ולנוהלי משטרת ישראל לגבי תפעולו. החשש החמור והברור הוא שמשטרת ישראל הקימה בתי מעצר מחוץ לחוק. מתקני כליאה מסוג זה מוכרים ברחבי העולם כ"בתי כלא של חור שחור" - והם עבירה חמורה ביותר על זכויות האדם. מובן מאליו שעצם קיומם של בתי מעצר מסוג זה בישראל הופך אך את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו ו"המהפכה החוקתית" לבדיחה. והכרזותיה הנשגבות של נשיאת בית המשפט העליון מרים נאור על דבקותה בזכויות האדם - תעלול יחצנות יהודי דמוקרטי... 

 Image result for CALCUTTA BLACK HOLE PRISON
תמונה: מקור השם "כלא של חור שחור" הוא ב"חור השחור של כלכותה" - שם החזיק המושל ההודי שבויים אנגליים בעת המלחמה עם האנגלים. האנגלים כבשו את כלכותה, שחררו את האסירים ששרדו בחיים (רובם המכריע מתו בבית הסוהר מחום ומחנק), וסגרו את בית הכלא בשנת 1756. 
________
Image result for IRAQ CIA PRISON TORTURE Image result for CIA BLACK HOLE PRISON Image result for ABU GHRAIB
 תמונה:  בעשרים השנים האחרונות ניהלה ארה"ב רשת של בתי כלא של חור שחור ברחבי העולם, ששימשו להחזקת אנשים בניגוד לחוק ולעינויים.  התיעוד המפורט ביותר הוא של הכלא באבו-ע'ריב בעיראק.
________

 


תמונה: פרשת לורי שם-טוב ומוטי לייבל יצרה תיעוד חסר תקדים של ניהול מתקן כליאה של חור שחור במרתפי מטה מחוז ת"א של משטרת ישראל ברחוב סלמה -  "בית מעצר יפתח". בדיון הארכת מעצר, התלונן מוטי לייבל על תנאי מעצרו: הוא החזק בבידוד מוחלט, נמנע ממנו קשר עם עורך דינו, לא ניתן לו לצאת אפילו לחצר, בסמוך לתאו התנהל מטווח ירי, מעל ראשו נסעו משאיות, ובתאו דלקו האורות 24/7. תנאי מעצר אלה ייחשבו ללא כל ספק לעינויים. תשובה בלתי חתומה של משטרת ישראל על ידי "ק' אג"מ יפו", ששמו אינו נזכר, טוענת שלייבל הוחזק ב"בית מעצר יפתח" - שאינו מוכר כמתקן כליאה חוקי של מדינת ישראל, "לצורך הפרדה", "באישור סנ"צ", "על פי נוהל משטרת ישראל".  עתה מסרבת משטרת ישראל מסרבת לענות כדין על בקשה על פי חוק חופש המידע (עבורה שולמה אגרה כדין), לגבי הבסיס החוקי להקמתו של "בית מעצר יפתח", הפעלתו ונוהליו. [1]


[1] 2017-03-22 בקשה על פי חוק חופש המידע שהוגשה למשטרת ישראל: "בית מעצר יפתח" -הבסיס החוקי להקמתו ולנוהליו.

______ 

מאהל המחאה ת"א, 08 למאי - ההליכים בתיק המעצר של מוטי לייבל יצרו תיעוד חסר תקדים של קיומו והתנהלותו של "בית מעצר יפתח" במרתפי מטה משטרת ישראל, רח' סלמה, תל-אביב. משטרת ישראל מסרבת להשיב: מהו הבסיס להקמתו של בית מעצר זה ולנוהלי משטרת ישראל לגבי תפעולו. החשש החמור והברור הוא שמשטרת ישראל הקימה בתי מעצר מחוץ לחוק. מתקני כליאה מסוג זה מוכרים ברחבי העולם כ"בתי כלא של חור שחור" - והם עבירה חמורה ביותר על זכויות האדם. מובן מאליו שעצם קיומם של בתי מעצר מסוג זה בישראל הופך אך את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו ו"המהפכה החוקתית" לבדיחה.

משטרת ישראל ענתה הבוקר על הפנייה מאמש - שוב בתשובה מפוברקת, חסרת תוקף על ידי פקד יניב המי, עו"ד, קצין תלונות הציבור, היחידה לתלונות הציבור, משטרת ישראל (ראו העתקה להלן).

תגובתי, גם היא מהיום, מציינת שיש לראות את התנהלותו של עו"ד יניב המי בחומרה יתרה.  אין מקום להניח בורות או חוסר הבנה בסיסית של החוק במקרה האישי של עו"ד פקד יניב המי. אדם בר-דעת יסיק ככל הנראה שלפנינו מקרה נוסף של עורך דין בשירות המדינה העוסק בזילות החוק והונאת הציבור (ראו העתקה להלן).

א) הבקשה לתשובה כדין על בקשה על פי חוק חופש המידע שנשלחה למשטרת ישראל היום

08 למאי, 2017

סגן ניצב עו"ד לימור בן נתן, הממונה על פי חוק חופש המידע, משטרת ישראל
פקס:
02-5898823
ובדוא"ל:
tlunot@

הנידון: בקשה על פי חוק חופש המידע לגבי "בתי מעצר משטרתיים"
לכבוד סנ"צ עו"ד לימור בן נתן, הממונה על פי חוק חופש המידע,
ביום 22 למרץ, 2017 שלחתי את הבקשה על פי חוק חופש המידע שבנידון בדוא"ל ובפקס ושילמתי אגרה כדין. הבקשה נגעה לבסיס בחוק לקיומם של "בתי מעצר משטרתיים" בכלל, ו"בית מעצר יפתח" בפרט, ולבסיס החוקי לנהלי משטרת ישראל לגבי "בתי מעצר" אלה.
ביום 23 למרץ, 2017 קיבלתי בדוא"ל אישור קבלת הבקשה מפקד יניב המי, עו"ד, קצין תלונות הציבור (אך לא הממונה על פי חוק חופש המידע).
עד יום לא קיבלתי אישור על הנפקה כראוי של מספר בקשה על פי חוק חופש המידע, וכן לא קיבלתי כל תשובה, למרות שהמועד הקבוע בחוק לתשובתכם כבר חלף מזמן.
התנהלותכם מעלה חשש כבד של זילות החוק. יתרה מזאת – ש"בתי מעצר משטרתיים" בכלל, ו"בית מעצר יפתח" פועלים מחוץ לחוקי מדינת ישראל. מצב זה גם מעלה חשש כבד להפרות חמורות של זכויות האדם בישראל.
הריני מבקש בזאת תשובה על פי חוק חופש המידע כדין.
בברכה,

________________
דר' יוסף צרניק
סייג לזכויות האדם (NGO)
העתקים:
עו"ד דן יקיר, היועץ המשפטי - האגודה לזכויות האזרח;
עו"ד אפרת ברגמן-ספיר – הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל.

ב) תשובה מפוברקת של משטרת ישראל מהיום

On 2017-05-08 11:54 am, תלונות הציבור משטרת ישראל wrote:

הד"ר צ'רניק,
שלום רב.
מספר בקשתך הנו 4784 והנה בשלביי הטיפול האחרונים שלה, הצעת מענה כבר מוכנה ותישלח עם קבלת האישורים הסופיים ולאחר שהנתונים ייבדקו ויאומתו.
בברכה,
פקד יניב המי, עו"ד
קצין תלונות הציבור
היחידה לתלונות הציבור
משטרת ישראל

ג) תגובתי על התשובה המפוברקת של משטרת ישראל היום


פקד יניב המי, עו"ד
קצין תלונות הציבור
היחידה לתלונות הציבור, משטרת ישראל
פקד יניב המי הנכבד,
תשובתך, שהעתקה להלן, מעוררת חששות כבדים:
1) אינך הממונה על פי חוק חופש המידע של משטרת ישראל, ועל פי המצוין בתשובתך, אתה מכהן כ"קצין תלונות הציבור, היחידה לתלונות הציבור" - כלומר גם אין לך מינוי כלשהו במשרד חופש המידע של משטרת ישראל.
2) על פי נסיוני העשיר בבקשות על פי חופש המידע במשרדי הממשלה השונים, "4784" נחזה כמספר בקשה מפוברק.
3) המועד הקבוע בחוק חופש המידע לתשובתכם חלף כבר מזמן.
4) ראה להלן פרסום שלי מהיום בעניין זה, המספק הבהרות נוספות לגבי חומרת המצב:

2017-05-08 "בית מעצר יפתח" - כלא של חור שחור בתל-אביב! משטרת ישראל מסרבת להסביר

ההליכים בתיק המעצר של מוטי לייבל יצרו תיעוד חסר תקדים של קיומו והתנהלותו של "בית מעצר יפתח" במרתפי מטה משטרת ישראל, רח' סלמה, תל-אביב, ותנאי מעצר שייחשבו ללא ספק לעינויים.  משטרת ישראל מסרבת להשיב: מהו הבסיס להקמתו של בית מעצר זה ולנוהלי משטרת ישראל לגבי תפעולו. החשש החמור והברור הוא שמשטרת ישראל הקימה בתי מעצר מחוץ לחוק. מתקני כליאה מסוג זה מוכרים ברחבי העולם כ"בתי כלא של חור שחור" - והם עבירה חמורה ביותר על זכויות האדם. מובן מאליו שעצם קיומם של בתי מעצר מסוג זה בישראל הופך אך את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו ו"המהפכה החוקתית" לבדיחה. והכרזותיה הנשגבות של נשיאת בית המשפט העליון מרים נאור על דבקותה בזכויות האדם - תעלול יחצנות יהודי דמוקרטי... 
5) כיוון שעל פי חתימתך אתה עורך דין, יש לראות את התנהלותך האישית בחומרה יתרה.  אין מקום להניח בורות או חוסר הבנה בסיסית של החוק במקרה האישי שלך.  אדם בר-דעת יסיק ככל הנראה שלפנינו מקרה נוסף של עורך דין בשירות המדינה העוסק בזילות החוק והונאת הציבור.
הריני חוזר ומבקש תשובה כדין על בקשה על פי חוק חופש המידע, חתומה על ידי ממונה כדין על פי חוק חופש המידע במשטרת ישראל.
בברכה,
דר' יוסף צרניק
מאהל המחאה ת"א
העתקים:
עו"ד דן יקיר, היועץ המשפטי - האגודה לזכויות האזרח;
עו אפרת ברגמן-ספיר – הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל.
תפוצה רחבה

2017-05-07 שוקי משעול: שופט בית המשפט העליון אורי שוהם מתמיד בהונאה מתועבת, ונציבת שירות בתי הסוהר עפרה קלינגר עומדת לקבל אדם למאסר שלא כדין

שוקי משעול: שופט בית המשפט העליון אורי שוהם מתמיד בהונאה מתועבת, ונציבת שירות בתי הסוהר עפרה קלינגר עומדת לקבל אדם למאסר שלא כדין
שופט בית המשפט העליון אורי שוהם הנפיק "צו מאסר" מפוברק והפעיל "חיסיון" מפוברק על התיק כולו. השילוב של חיסיון מפוברק ושיבוש כתבי בית דין והליכי משפט מוכר ברחבי העולם כבר מאות שנים כסימן היכר של בתי משפט בלתי כשירים ו/או מושחתים. שירות בתי הסוהר מתכוון להכניס אדם למאסר על פי "צו המאסר" המפוברק של השופט אורי שוהם.  יש לראות בהתנהלותם של השופט אורי שוהם ושירות בתי הסוהר הפרה חמורה של זכויות האדם. הנסיבות בכללן מעמידות את ההצהרות הנשגבות של בית המשפט העליון לגבי "מהפכה חוקתית" ודבקותו של בית המשפט העליון בזכויות האדם כתעלול יחצנות - ותו לאו! כבר 15 שנים שמערכת המשפט ואכיפת החוק עוסקת בחיפוי על המושחתים ברשות המיסים, ובמקביל - ברדיפת חושפי השחיתויות ברשות המסים. רדיפת חושפי שחיתויות היא סימן מובהק של משטר מושחת!  
קראו את הפוסט השלם: http://inproperinla.blogspot.co.il/2017/05/2017-05-07_50.html


 
 

תמונות: שוקי משעול - הבכיר מבין חושפי השחיתויות ברשות המסים. מערכת המשפט ואכיפת החוק עוסקת כבר כ-15 שנים בהגנה על המשוחתים ברשות המסים, וברדיפת חושפי השחיתויות.  פרקליטת מחוז ת"א רות דוד ושותפה עו"ד רונאל פישר היו דמויות מפתח בפרשה זאת.  רדיפת חושפי שחיתויות היא סימן מובהק של משטר מושחת!
_________

  
תמונות: שופט בית המשפט העליון אורי שוהם הנפיק "צו מאסר" מפוברק על שוקי משעול, ובמקביל - הפעיל חיסיון בדוי על התיק כולו. השילוב של חיסיון בדוי ושיבוש כתבי בית דין והליכי משפט מוכר מזה מאות שנים ברחבי העולם כסימן מובהק של בית משפט בלתי כשיר ו/או מושחת. יתרה מזאת, למרות הודעות חוזרות, השופט אורי שוהם מסרב לתקן את "צו המאסר" המפוברק.  הסירוב לתקן "טעות אנוש" כביכול, נחשב לסימן מובהק של הונאה.
_____

תמונה: חיסיון מפוברק הופעל במערכת המידע של בית המשפט העליון על תיק "פלוני" נ מדינת ישראל (1322/17). למרות בקשות חוזרות מסרב השופט אורי שוהם להתיר עיון בצו איסור פרסום עשוי כדין, וכן אינו מתקן את החיסיון המפוברק.
_______

 

תמונות: חשש כבד עולה שנציבת שירות בתי הסוהר עפרה גלינגר עומדת לשתף פעולה עם השופט אורי שוהם בקבלת אדם למאסר שלא כחוק.  התנהלות מסוג זה תעמיד את עפרה קלינגר כמפקדת גולאג, ולא כנציבת שירות בתי הסוהר ואשת חוק.
_______

מאהל המחאה ת"א - התראה נשלחה היום לנציבת שירות בתי הסוהר על חשש ששירות בתי הסוהר עוסק בקבלת אדם למאסר שלא כחוק (ראו להלן).  שירות בתי הסוהר מתקשר בשבועות האחרונים עם שוקי משעול  - הבכיר מבין חושפי השחיתויות ברשות המסים - בכוונה לקבל אותו למאסר על סמך "צו מאסר" מפוברק של שופט בית המשפט העליון אורי שוהם.
ההתראה שנשלחה לנציבה עפרה קלינגר גם דורשת שוב תשובה כדין על בקשה על פי חוק חופש המידע לגבי נוהלי קבלת אדם למאסר. הבקשה הוגשה לפני יותר משנתיים, אך לפני שנה נשלחה תשובה מפוברקת, שקרית ומטעה.
במקביל, הוגשה היום לשופט אורי שוהם בקשה דחופה לקבלת החלטות, לאחר שלא נתן החלטות עד היום על בקשות לעיון ב"צו מאסר עשוי כדין" וב"צו איסור פרסום עשוי כדין" (ראו להלן).  על תיק בית המשפט העליון משעול נ מדינת ישראל (1322/17) הופעל חיסיון בדוי, שלא כדין.  במקביל הנפיק השופט אורי שוהם "החלטה" מיום 05 לאפריל, 2017 "צו מאסר" מפוברק, בו אין שם האדם האמור להתקבל למאסר נזכר כלל - רק "פלוני". ההחלטה גם אינה חתומה, ובשוליה תניית הפטור "כפוף לשינויי עריכה ונוסח"...    השילוב של חיסיון מפוברק ושיבוש כתבי בית דין והליכי משפט מוכר מזה מאות שנים ברחבי העולם כסימן מובהק של בתי משפט בלתי כשירים ו/או מושחתים!
כבר יותר מ-15 שנים שמערכת המשפט ואכיפת החוק עוסקת בחיפוי על המושחתים ברשות המיסים, ובמקביל - ברדיפת חושפי השחיתויות ברשות המסים.  רדיפת חופשי שחיתויות היא סימן מובהק של משטר מושחת!
הנסיבות לגבי שוקי משעול בכללן, הופכות את ההצהרות הנשגבות של בית המשפט העליון על "מהפכה חוקתית" ועל דבקותו בזכויות האדם לתעלול יחצנות ותו לאו!

משמר חברתי בבתי המשפט הוא חובתנו האזרחית! השופטים מושחתים ללא תקנה!תמונה: המשמר החברתי בבתי המשפט - חובתנו האזרחית לשמור על זכויותינו על פי חוק. השופטים הם קדקוד השחיתות השלטונית במדינת ישראל, ואף אחד מלבדנו לא מפקח עליהם!
______


המשטר בפאניקה!

רוב קבוצות המחאה מתמקדות היום בשחיתות מערכת המשפט ואכיפת החוק: 
א) לורי ומוטי - חטיפת ילדים ע"י רווחה ובתי המשפט 
ב) האבות הגרושים- שחיתות בבתי המשפט לענייני משפחה, 
ג) רפי רותם, שוקי משעול - השחיתות ברשות המסים, השחיתות של רות דוד ושות' בחיפוי על השחיתות ברשות המסים, והשחיתות של שופטים ומבקר המדינה בחיפוי על רשות המסים ורות דוד... 
ד) ההונאות בהוצאה לפועל- הונאות של רשמים, עורכי דין, בנקים ותאגידים בחסות בתי המשפט.
ה) ברק כהן ובאים לבנקאים - ההונאות של הבנקים בחסות בתי המשפט.  
ו) המחאה על הטענות להונאה בבחירות - כשבראש ועדת הבחירות עומד שופט בית המשפט העליון.
ז) מני נפתלי - המחאה נגד שחיתות היועמ"ש בעניין חקירות השחיתות בצמרת.
ח) מחאת האתיופים - אלימות המשטרה והטיוח שלה על ידי מח"ש -משרד המשפטים.
ט) קבוצת התמיכה של רומן זדורוב - יותר מרבע מיליון -  נגד שחיתות המשטרה, הפרקליטות והשופטים בעלילת דם על מנדל בייליס האוקראיני בישראל.
במקביל, נשמע בשנים האחרונות אוסף התבטאויות חסרות תקדים של פרופסורים בכירים למשפטים ולכלכלה, החל ממוטה קרמניצר, דרך בועז סנג'רו, דניאל פרידמן, יואב דותן, ירון זילכה - שבעצם אומרים כפי שניסח האחרון - "חבורה של עבריינים השתלטה על השלטון במדינת ישראל".
לא היה מצב כזה בתולדות המדינה! 
והתגובה של מערכת המשפט? הפללת אלה שמוחים נגד שחיתות מערכת המשפט!להלן ההתראה שנשלחה היום לנציבת שירות בתי הסוהר עפרה קלינגר

07 למאי, 2017

רב גונדר עפרה קלינגר, נציבת בתי הסוהר
שירות בתי הסוהר
לשכת הדובר ת.ד. 81 , רמלה 72100
פקס': 08-9193810; 08-9193840
דוא"ל: yaffaz@ ; ips.dover@ ; meitalv , "פקיד הזמנות בתי משפט - נחום מלכה" NachumM@ , "מחלקת ביקורת - רכז טיפול בתלונות ופניות הציבור - אתי גובר" etigo@l
בדוא"ל

הנידוןשוקי משעול נ מ"י (1322/17) בבית המשפט העליון – התרעה דחופה לגבי ניסיון לקבל אדם למאסר שלא כדין!
אבקש את תשובתך ללא שיהוי נוסף.
רב גונדר עפרה קלינגר הנכבדה,
אנא קבלי במצורף את הבקשה הדחופה למתן החלטותשהוגשה היום לבית המשפט העליון בתיק שבנידון.תמונה 1. כתב "החלטהמיום 05 לאפריל, 2017, מאת שופט בית המשפט העליון אורי שוהםכפי שהתקבל על ידי המערער שוקי משעולעמוד מזהה את האדם לגביו הונפק מסמך זה - “פלוני". עמוד אומר: “סוף דבר… המבקש יתיצב לריצוי עונשוביום 23.4.2017 עד השעה 10:00, בימ"ר ניצןאו על פי החלטת שירות בתי הסוהרכשברשותו תעודת זהות או דרכוןועותק מהחלטה זו.” בשולי עמוד 5 – תניית הפטור - “כפוף לשינויי עריכה ונוסח".
____
הבקשה מתעדת הנפקת כתב "החלטהשל השופט אורי שוהם מיום 05 לאפריל, 2017, לגבי "פלוני", שאינה חתומה כללובשוליה תניית הפטור, “כפוף לשינויי עריכה ונוסח” (תמונה 1). כתב "החלטהזהשנשלח למר שוקי משעולנחזה כצו מאסר בדוימשובשחסר תוקף ושאינו בר-אכיפהשנועד להטעות את מר משעול לקבל את סמכותו של הכתב כ"צו מאסרעשוי כדין לצורך קבלתו לבית הסוהר.
במקביל נמסר לי ששירות בתי הסוהר התקשר למר שוקי משעול מספר פעמים לצורך תיאום מאסרוכביכול על סמך כתב “החלטה” זה.
תמונה 2תשובה בדויהחסרת תוקףשקרית ומטעה מיום 06 לינואר, 2016, על בקשה על פי חוק חופש המידעשהוגשה כדין ואגרה עבורה שולמה ביום 05 למרץ, 2015, ושביקשהאנוהלי קבלת אדם למאסר בעקבות הטמעת מערכות תיקים אלקטרוניים בבתי המשפטבכתב מינוי של ממונה על פי חוק חופש המידע בשירות בתי הסוהר.
____
בנוסף הריני מצרף את דרישתי מיום 16 לאפריל, 2017, לקבלת תשובה כדין על בקשתי על פי חוק חופש המידע לגבי נוהלי קבלת אדם למאסר בישראל היוםבקשה זאת הוגשה כבר לפני יותר משנתיים (תמונה 2)!
המקרה שלפנינו – הניסיון להטעות את מר שוקי משעול להיכנס למאסר ללא צו מאסר עשוי כדין ייחשב ללא כל ספק כהפרה חמורה של זכויות האדם.
יש לצפות ולקוות שתקיימי את תפקידך על פי דיןתשמרי על חוקי מדינת ישראלולא תקבלי את מר שוקי משעול למאסר ללא צו מאסר עשוי כדין.
בברכה,

___________
דריוסף צרניק
Human Rightg Alert – NGO
מאהל המחאה ת"א
העתקיםהאגודה לזכויות האזרח בישראלתפוצה רחבה

להלן הבקשה למתן החלטות שהוגשה היום לשופט אורי שוהם בית המשפט העליון, בתיק משעול נ מ"י (1322/17) - בקשה ט'
בבית המשפט העליון

פלוני נ מדינת ישראל רע”פ 1322/17

מבקש העיון: דר' יוסף צרניק
מאהל המחאה ת"א
תד 33407, תל-אביב
פקס: 077-3179186

בקשה דחופה למתן החלטות בעניין צו איסור פרסום, צו מאסר עשויים כדין

1. תיק זה נחזה כ"חסוי" שלא כדין. ביום 21 לאפריל, 2017, הגיש המבקש בקשת עיון למען הסדר הטוב בצו איסור פרסום עשוי כדין (בקשה ו’ שנרשמה שנית כבקשה ז). עד היום לא ניתנה החלטה על בקשת העיון בצו איסור פרסום עשוי כדין.
2. החלטה” של השופט אורי שוהם מיום 05 לאפריל, 2017, בתיק זה בעניינו של “פלוני” (שהוא המערער שוקי משעול) נחזית כ"צו מאסר" משובש וחסר תוקף, שאינו בר-אכיפה (תמונות 1). המבקש הגיש ביום 30 לאפריל, 2017 בקשת עיון למען הסדר הטוב בצו מאסר עשוי כדין בתיק זה. עד היום לא ניתנה החלטה בעניין הבקשה לעיון בצו מאסר עשוי כדין.

תמונות 1: "פלוני" נ מדינת ישראל (רש"פ 1322/17) - החלטה" של השופט אורי שוהם מיום 05 לאפריל, 2017 - ”10. סוף דבר… המבקש יתייצב לריצוי עונשו ביום 23.4.2017 עד השעה 10:00, בימ"ר ניצן, או על פי החלטת שירות בתי הסוהר, כשברשותו תעודת זהות או דרכון, ועותק מהחלטה זו...” ה"החלטה" אינה מפרשת את שם האדם שעליו להיכנס למאסר, אינה חתומה, שם החותם אינו מופיע בתחתית הכתב, ובשוליו תניית הפטור: “כפוף לשינויי עריכה ונוסח".

_____
3. תקנות סדר הדין הפלילי, 1974, אומרות:
צו ביצוע ופקודת מאסר
31. ניתן גזר דין – יערוך בית המשפט או הרשם, על פי דרישת בעל הדין, צו אשר יציין את הטעון ביצוע על פי גזר הדין ואם הוטל עונש מאסר תיערך פקודת מאסר לפי טופס 6 שבתוספת; צו ופקודה כאמור ייחתמו בידי בית המשפט או בידי הרשם וישמשו אסמכתה לכל רשות מוסמכת לבצע את העונש
פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], תשל"ב-1971, גם היא ברורה, ואומרת בפירוש:
קבלת אסירים
2. לא יתקבל אדם לבית סוהר אלא על פי צו מאסר או צו מעצר שהובא עמו, ואולם מותר לקבל לבית סוהר ילד של אסירה ביחד עם אמו אם היא מיניקה אותו והוא בן פחות משנתיים.
זיהוי 
3. מנהל בית הסוהר יאמת כי הצו חתום בידי הרשות המתאימה ועשוי כדין והאסיר הוא האדם הנזכר בו.
4. המבקש הגיש כבר לפני שנתיים בקשה על פי חוק חופש המידע לשירות בתי הסוהר בעניין סדרי קבלת אנשים למאסר. התשובה, מיום 06 לינואר, 2016, מאת אתי גרובר "רכזת טיפול בתלונות ופניות ציבור שב"ס" (בלתי תקינה: בלתי חתומה, ושלא על ידי ממונה על פי חוק חופש המידע) אומרת:
הננו להביא לידיעתך כי אסמכתא לכליאה בשב"ס היא פקודת מאסר/מעצר חתומה ע"י שופט - מקור בלבד!
5. הבקשות שבנידון, שהוגשו לבית המשפט העליון, משמשות גם כהודעות לבית המשפט העליון בכלל, ולשופט אורי שוהם בפרט על השיבושים החמורים בתיק זה. לפיכך, יש לראות אי מתן החלטות בנידון סירוב לתקן שיבושים אלה.
6. במקביל שלח מבקש העיון הודעות לנציבת שירות בתי הסוהר, עפרה קלינגר, המתריע אותה לקיים את החוק לגבי קבלת אנשים למאסר בכלל, והמערער שוקי משעול בפרט.
7. המשך הסירוב של בית המשפט העליון והשופט אורי שוהם לתקן שיבושים חמורים בעניין הנוגע לחירות האדם, יתרה מזאת, קבלת המערער שוקי משעול, או כל אדם אחר, למאסר על ידי שירות בתי הסוהר ללא צו מאסר עשוי כדין - יימצאו ללא כל ספק כהפרות חמורות של זכויות האדם בחוק הבינלאומי.
8. הנסיבות המתועדות בתיק זה מעמידות את הכרזותיו הנשגבות של בית המשפט העליון על "מהפכה חוקתית" ועל דבקותו בזכויות האדם כתעלולי יחצנות בלבד.
9. המערער שוקי משעול הוא לשעבר בכיר ברשות המסים, והבכיר מבין חושפי השחיתויות שם. משעול הפך אח"כ לקרבן התעללות של מערכת המשפט ואכיפת החוק, בפרט פרקליטת מחוז ת"א לשעבר רות דוד ושותפה עו"ד רונאל פישר. לפיכך, הנסיבות המתועדות בתיק זה גם נחזות כהמשך רדיפת חושף השחיתויות ברשות המסים שוקי משעול על ידי מערכת המשפט ואכיפת החוק.
10. בקשה זאת דחופה ביותר, לנוכח מועד המאסר הצפוי.תאריך: 07 למאי, 2017; חתימת המבקש:

                                                                   דר' יוסף צרניק