Thursday, August 17, 2017

2017-08-17 שם-טוב, לייבל וזר מוחזקים במעצר בלתי חוקי: השופט אברהם היימן נזקק לפברוקים מבית מדרשה של ורדה אלשייך...

שם-טוב, לייבל וזר מוחזקים במעצר בלתי חוקי: השופט אברהם היימן נזקק לפברוקים מבית מדרשה של ורדה אלשייך...
בקשת עיון הוגשה בתיק המעצרים  - מדינת ישראל נ שם-טוב ואח' (14280-04-17).  הבקשה מתייחסת לפרוטוקול עשוי כדין של הדיון מיום 15 לאוגוסט. לורי שם-טוב, מוטי לייבל וצבי זר מוחזקים עתה במעצר שלא כחוק, על סמך החלטה חסרת תוקף של השופט אברהם היימן - "טיוטה" מבית מדרשה של ורדה אלשייך. כפי שהודגם בפרשת "הפרוטוקולים המפוברקים" של השופטת ורדה אלשייך, השופטים בישראל מחשיבים כל החלטה בלתי חתומה ל"טיוטה".  וכפי שהודגם בפרשת "הפרוטוקולים המפוברקים" של השופטת ורדה אלשייך, השופטים בישראל המציאו שיטה משפטית חדישה: מותר לשופטים בישראל לעסוק בהונאה ב"טיוטות" ללא מתן דין וחשבון על התנהלות פלילית חמורה זאת.  השופט אברהם היימן המשיך בדיון מיום 15 לאוגוסט בהתנהלות חסרת פשר:  הדיון החל בדלתיים סגורות (השגרה החדשה בטיפול במתנגדי המשטר), ונפתח לציבור רק לאחר בקשה של הסנגוריה, היימן איפשר את המשך מניעת ראיות מהנאשמים, גם ללא תעודת חיסיון, והמשיך את המעצר, למרות שאין כאן כל מסוכנות ואין כל חשש לשיבוש חקירה...  הפרוטוקול סומן "בדלתיים סגורות" למרות שהתנהל בדלתיים פתוחות  - כנראה  להרתיע את התקשורת מלדווח על ההתעללות המתמשכת בעצירים, שמחו על שחיתות השופטים...  אבל מעבר לכל זאת, השופט אברהם היימן הנפיק שני כתבי "פרוטוקול" - שניהם בלתי חתומים, שניהם "מפוברקים", ושניהם חסרי כל תוקף...
  
תמונות. ההתעללות במתנגדי הדיקטטורה השיפוטית נמשכת, ומייצרת תיעוד ייחודי של הפרות חמורות של זכויות האדם.
____
תל אביב, 17 לאוגוסט - בקשת עיון הוגשה בתיק המעצרים  - מדינת ישראל נ שם-טוב ואח' (14280-04-17).  הבקשה מתייחסת לפרוטוקול עשוי כדין של הדיון ביום 15 לאוגוסט.  ביומיים האחרונים הופיעו שני פרוטוקולים של דיון זה, שניהם חסרי כל תוקף - מפוברקים בעליל.  שני הפרוטוקולים אינם חתומים, והשני גם כולל את החידוש האחרון בנט-המשפט - אישורי "העתק מתאים למקור" אוטומטיים, חסרי כל תוקף.  מעבר להפרות החמורות המתמשכות של זכויות האדם בהתעללות מערכת המשפט ואכיפת החוק בשם-טוב, לייבל וזר, התנהלותו של השופט אברהם היימן מראה  שוב: פרשת הפרוטוקולים המפוברקים של השופטת ורדה אלשייך הייתה רק קצה הקרחון.  ומערכת נט-המשפט היא מכשיר ההונאות - מבית היוצר של אהרן ברק, בועז אוקון, והנהלת בתי המשפט.
להלן הבקשה במלואה:
תקנות בתי המשפט ובתי הדין לעבודה (עיון בתיקים), תשס"ג-2003; טופס 2 (תקנה 4(ג))
בקשת עיון בתיק בית משפט
1. פרטי המבקש:
א) שם מלא: דר' יוסף צרניק
ב) מס' זהות:
ג) כתובת: תד 33407, תל-אביב
ד) מס' טלפון: אין

2. פרטי תיק בית המשפט:
א) מס' תיק בית משפט שבו מבוקש העיון:
בית המשפט המחוזי תל-אביב, תיק מספר 14280-04-17
ב) הצדדים בתיק:
מדינת ישראל נ שם-טוב (עציר) ואח’
ג) המסמכים/המוצגים שבהם מבוקש העיון:
(1) פרוטוקול דיון מיום 15 לאוגוסט, 2017, עשוי כדין
3. מטרת העיון והטעמים המצדיקים אותו:
א) בקשה זאת מוגשת בכפוף לתקנות בתי המשפט – עיון בתיקים (2003) והחלטת בית המשפט העליון בתיק האגודה לזכויות האזרח בישראל נ שר המשפטים ואח' (5917/97), בנוגע לגישת הציבור לכתבי בית דין.

(א)


(ב)
תמונות. עמודים 1-2 של פרוטוקול הדיון מיום 15 לאוגוסט, 2017: (א) גרסת וורד.  (ב) גרסת נט-המשפט.
_____ 
ב) כבר ביום 15 לאוגוסט הופיע מסמך "פרוטוקול" בלתי חתום - כלומר כתב בית דין חסר תוקף ("טיוטה" בלשון השופטים) בתכנת וורד. הסיבה הייתה, כפי שציין השופט אברהם היימן בגוף המסמך, שמערכת נט-המשפט לא פעלה באותו יום.  ביום 16 לאוגוסט הופיע מסמך "פרוטוקול", שנוצר במערכת נט-המשפט בתיק האלקטרוני. המסמכים אינם זהים בתכנם.  מכיוון שהמסמך בנט-המשפט נוצר לאחר המסמך בוורד, ומכיוון שבית המשפט המחוזי ת"א מתנהל בתיקים אלקטרוניים, אם השופט אברהם היימן התכוון שאחד מהם יהיה כתב בית דין אמתי – הרי שהוא המסמך בנט-המשפט (תמונות).
המסמך מנט-המשפט שוב מסומן בחותם מים "בדלתיים סגורות" - למרות שהדיון התקיים בסופו של דבר בדלתיים פתוחות.  עניין הזה כבר הפך לשגרה (דומה להתנהלותו של השופט אורי שוהם בערר מוטי לייבל בבית המשפט העליון – 6148/17). ככל הנראה השופטים עוסקים בהתנהלות זאת כדי להרתיע את התקשורת, ולמנוע סיקור של ההתנהלות החריגה בעניינם של העצורים.
המסמך מנט-המשפט אינו יכול להיות כתב בית דין אמתי (אותנטי), כיוון שאין עליו אפילו "חתימה גרפית". סדר הפעולות בהפקת פרוטוקול בנט-המשפט מפורט בהחלטת נציב תלונות הציבור על השופטים בעניין "הפרוטוקולים המפוברקים" של ורדה אלשייך (88/12/מחוזי ת"א). שם הנציב מסביר, שה"חתימה הגרפית" מיושמת על ידי הקלדנית, והיא חסרת כל תוקף.  אולם רק לאחר שהקלדנית הפעילה את "החתימה הגרפית", השופט יכול להפעיל את יישום החתימה האלקטרונית [בעניין זה הנציב כמובן משקר - כי אין לשופטים בנט-המשפט חתימות אלקטרוניות אמתיות על פי חוק החתימה האלקטרונית (2001) כלל].
עניין מיוחד קיים בחותמת "נאמן למקור" על המסמך מנט-המשפט (חידוש אחרון – אישורים אוטומטיים חסרי תוקף). מסמך זה מצביע גם על שקריות אישורים אלה.
מתוך כל האמור לעיל, ברור שהמסמך שהופיע בנט-המשפט כ"פרוטוקול" הדיון מיום 15 לאוגוסט, 2017, הוא מסמך חסר כל תוקף – כתב בית דין למראית עין. מצב זה מעמיד את הדיון מיום 15 לאוגוסט, 2017, כ"דיון בלתי פורמלי, מחוץ לפרוטוקול", או דיון למראית עין/מפוברק. מצב זה גם מצביע שוב על אי תקינות מערכת נט-המשפט, המאפשרת הצגת מסמכים שאינם כתבי בית דין אמתיים, כאילו היו כתבי בית דין אמתיים.
ג) המצב שנוצר מעלה חששות כבדים של הפרות חמורות של זכויותיהם של הנאשמים, בראש ובראשונה – הזכות לשימוע הוגן ופומבי והזכות להליך ראוי. מצב זה גם פוגע קשות באמון הציבור במערכת המשפט ואכיפת החוק.  בנוסף, חותמי המים – "בדלתיים סגורות" – על פרוטוקולים של דיונים שהתנהלו בדלתיים פתוחות יוצרים מצב עמום ודו-משמעי, המאפשר אכיפה שרירותית וגחמנית, ומעלה חששות לגבי חופש הביטוי וחופש העיתונות בישראל. 

4.  הקשר של המבקש לתיק בית משפט (נא לציין כל קשר ישיר/עקיף):  
אין למבקש קשר ישיר לתיק זה.   המבקש עוסק מזה שנים במחקר אקדמי בנושא מערכות הכתבים האלקטרוניים של בתי המשפט בישראל ובארה"ב וניהול גישת הציבור לכתבים.  מחקריו בנושא זה הוצגו ופורסמו בכנסים אקדמיים בינלאומיים בתחומים המתאימים, בכפוף לבדיקת מומחים בינלאומית.  דוחות שחיבר בנושאים אלה, נכללו בדוחות מועצת זכויות האדם של האו"ם על ארה"ב (2010, 2015) ועל ישראל (2013), בכפוף לבדיקה על ידי הצוות המקצועי של המועצה. דו"ח שהגיש לשנת 2018 טוען: “אי כשירות ו/או שחיתות בתי המשפט ומקצוע עריכת הדין, ואפליה באכיפת החוק בישראל". [1] דו"ח זה מתמקד בהנפקת כתבי בית דין למראית עין בבתי המשפט בישראל.
המבקש מכיר את הנאשמים לורי שם-טוב ומוטי לייבל כפעילי מחאה, בפרט בנוגע לפרשת גב’ ג’ואל בן-סימון. ג’ואל בן-סימון נלקחה לאשפוז פסיכיאטרי כפוי "בתיאום עו"ד יעל קוטיק" ממשרד המשפטים, לאחר ששבתה שבת לפני משרדה של שרת המשפטים איילת שקד במחאה נגד שחיתות שופטי בית המשפט לענייני משפחה בירושלים. הנאשמים שם-טוב ולייבל היו דמויות מפתח בשחרורה של בן-סימון.  
המבקש פרסם בעבר מאמרים בתקשורת בחו"ל לגבי אופן התנהלות בתי המשפט בישראל בענייניהם של הנאשמים שם-טוב לייבל ושל גב’ בן-סימון. [2] 
למבקש עניין אקדמי בתיק זה, בקשר לנסיבות יוצאות הדופן לגבי זכויות האדם, לגבי חופש הביטוי וחופש העיתונות, ובקשר לאי תקינות מערכת נט-המשפט. 
תאריך: 17 לאוגוסט, 2017, חתימת המבקש:
דר' יוסף צרניק
קישורים
1  "אי-כשירות ו/או שחיתות בתי המשפט ומקצוע עריכת הדין, ואפליה באכיפת החוק בישראל" - דו"ח הוגש לאו"ם
http://inproperinla.blogspot.co.il/2017/06/2017-06-29.html
2. 2016-08-14 Israel: anti-judicial corruption protester placed under compulsory psychiatric hospitalization_OpEdNews.com
https://www.opednews.com/articles/Israel-anti-judicial-corr-by-Joseph-Zernik-Israel_Judicial-Corruption_Punishing-Protesters-160814-5.html 
2016-06-20 US DHS assists in suppression of anti-corruption dissent in Israel_OpEdNews.com

https://www.opednews.com/articles/US-DHS-assists-in-suppress-by-Joseph-Zernik-Department-Of-Homeland-Security_Israel_Judicial-Corruption_Protester-Surveillance-And-Arrests-160620-71.html