Tuesday, December 31, 2013

13-12-31 Happy New Year! and Prayer for the peace and welfare of US anti judicial corruption activists ROGER SHULER and BILL WINDSOR // ברכות ל-2004, ותפילה לשלום אקטביסטים נגד שחיתות השופטים בארה"ב - רוג'ר שולר וביל וינדזור

"If you wish to know, who the true dictator is, find out who you are not permitted to criticize..." Voltaire
The disappearance of Billl Windsor shows that the situation in the United States is deteriorating much faster than previously appreciated!
[pics]
 
  
RICHARD FINE - former US prosecutor, falsely imprisoned in solitary in Los Angeles (2009-10); ROGER SHULER - beaten and falsely imprisoned in Alabama since October 2013; WILLIAM WINDSOR - producer of the documentary "Lawless America" - fate unknown.
___
Occupy Tel-Aviv, December 31 - today, news arrived here of the unknown fate of notable US activist WILLIAM WINDSOR -  producer of the unreleased documentary "Lawless America" .  
And in October this year, we were informed of the beating and false imprisonment of blogger ROGER SHULER in Alabama - continuing to this date.  
RICHARD FINE - former US prosecutor, who exposed and rebuked the taking of bribes by all California judges Los Angeles County, was falsely imprisoned in solitary for 18 months in 2009-10.
Let's pray for the Human Rights of the people of the United States, a failed nation, falling into the abyss and posing great risks for the entire world in the process, and in particular - for the peace and welfare of the brave activists, who expose the central role of corruption of the courts and the legal profession in the current socio-economic crisis there!
All three, Richard Fine, Roger Shuler, and Bill Windsor, are activists with whom I collaborated until my escape from the United States under clear and imminent danger...
HAPPY NEW YEAR 2014!
LINKS:
[1] 13-12-25 What happened to unreleased Documentary Producer of "Lawless America" BILL WINDSOR?
[2] 13-11-30 Alabama blogger ROGER SHULER – first prison interview - so Richard Fine redux....
[3] 11-04-23 Habeas Corpus in the United States - the case of RICHARD FINE - Review
____
Joseph Zernik, PhD
Human Rights Alert (NGO)
Occupy Tel Aviv
____
* The Human Rights Alert (NGO) submission to the Human Rights Council of the United Nations was incorporated into the 2010 Periodic Review Report regarding Human Rights in the United States, with the note: "corruption of the courts and the legal profession and discrimination by law enforcement in California". 
* The Human Rights Alert (NGO) submission to the Human Rights Council of the United Nations was incorporated into the 2013 Periodic Review Report regarding Human Rights in Israel, with the note: "lack of integrity of the electronic records of the Supreme Court, the district courts and the detainees courts in Israel."

___
"אם רצונך לדעת מיהו הדיקטטור האמיתי - חפש את מי אסור לבקר..." וולטייר
העלמותו של ביל ווינדזור מראה שהמצב בארה"ב מתדרדר הרבה יותר מהר ממה שניתן היה לחשוב קודם לכן!
מאהל המחאה, ת"א, 31 לדצמבר - היום הגיעו הנה החדשות שוויליאם וינדזור נעלם, וגורלו אינו ידוע. בשנים האחרונות ווינדזור נסע ברחבי ארה"ב ועסק בתיעוד שיטתי של שחיתות בתי המשפט ומקצוע עריכת הדין.
ובאוקטובר שנה זאת, נודע שהבלוגר רוג'ר שולר מאלבמה הוכה ונאסר במאסר שווא,הנמשך עד יום זה, למרות מאמצים של האגודה לזכויות האזרח בארה"ב להביא לשחרורו.
ובשנים 2009-10 הוחזק התובע לשעבר ריצ'רד פיין בלוס אנג'לס במאסר מבודד ל-18 חודשים לאחר שחשף שכל השופטים שם לקחו שוחד במשך שנים. 
נתפלל לזכויות האדם של כל אזרחי ארה"ב - אומה נכשלת,השוקעת לתהום, ומסכנת בכך את העולם כולו, ובפרט, לשלומם של הפעילים החושפים את תפקידה המרכזי של שחיתות השופטים ומקצוע עריכת הדין במשבר החברתי-כלכלי הנוכחי.
המצב בישראל אינו שונה מהותית, למרות שעדיין לא היגיע לרמת השחיתות בארה"ב!  
שלושת הפעילים, ריצ'רד פיין, רוג'ר שולר, וביל ווינדזור הם אנשים איתם שיתפתי פעולה עד לבריחתי מארה"ב ב-2010, תחת סכנה חמורה לחיי...
ברכות לשנת 2014!
=קישורים=
[1] 13-12-25 מה קרה וויליאם ווינדזור - מפיק סרט התעודה "ארה"ב - אומה ללא חוק"?
[2] 13-11-30 הבלוגר רוג'ר שולר הוכה ומוחזק במאסר שווא - חזרה על סיפורו של ריצ'רד פיין
[3] 11-04-23 הבאס קורפוס בארה"ב - המקרה של ריצ'רד פיין
____
דר' יוסף צרניק
מאהל המחאה, ת"א
סייג לזכויות האדם (NGO)
____
* דוח סייג לזכויות האדם נכלל בדוח התקופתי של האו"ם לגבי זכויות האדם בישראל (2013), עם ההערה: "חוסר יושרה בכתבים האלקטרוניים של בית המשפט העליון, בתי המשפט המחוזיים, ובתי הדין למוחזקי משמורת בישראל".
* דוח סייג לזכויות האדם נכלל בדוח התקופתי של האו"ם לגבי זכויות האדם בארה"ב (2010), עם ההערה: "שחיתות בתי המשפט ומקצוע עריכת הדין בקליפורניה".

13-12-31 Occupy Tel-Aviv: Permit extended for January 2014 // מאהל המחאה ת"א - הוארך האישור לינואר 2014‎

Inline image 1
===13-12-31 Occupy Tel-Aviv: Permit extended for January 2014 // מאהל המחאה ת"א - הוארך האישור לינואר 2014===

Occupy Tel Aviv, December 31 - regardless of recent threats and rising tensions, the Tel Aviv Municipality today extended the camp's permit for January 2014.

Permits have been extended on a monthly basis for the past year and a half.  However, on the background of vague eviction threats last week, anxiety has risen.  

The quick response of city hall on the extension request was gratefully received as a constructive step.

מאהל המחאה ת"א, 31 לדצמבר - למרות איומים בלתי ברורים ומתיחות גוברת, עיריית ת"א חידשה היום את האישור לקיום מאהל המחאה לינואר 2014.

האישורים חודשו מידי חודש בשנה וחצי האחרונים. אולם על רקע איומים עמומים בשבוע שעבר, רמת החרדה במאהל גברה.  

תגובתה המהירה במיוחד של עיריית ת"א בחודש זה על הבקשה להארכה התקבלה בתודה, כצעד בונה.

=קישורים// LINKS=
13-12-31 Occupy Tel Aviv: Permit extension for Jan 2014 // מאהל המחאה ת"א - הארכה לינואר 2014
____
דר' יוסף צרניק
מאהל המחאה החברתית, ת"א
סייג לזכויות האדם (NGO)
____
* דוח סייג לזכויות האדם נכלל בדוח התקופתי של האו"ם לגבי זכויות האדם בישראל (2013), עם ההערה: "חוסר יושרה בכתבים האלקטרוניים של בית המשפט העליון, בתי המשפט המחוזיים, ובתי הדין למוחזקי משמורת בישראל".
* דוח סייג לזכויות האדם נכלל בדוח התקופתי של האו"ם לגבי זכויות האדם בארה"ב (2010), עם ההערה: "שחיתות בתי המשפט ומקצוע עריכת הדין בקליפורניה".

Monday, December 30, 2013

13-12-30 Stanley Fischer's legacy in Israel - huge bond haircuts // מורשת סטנלי פישר בישראל - תספרות ענק

While media campaign hail Stanley Fischer a financial genius, the facts on the ground show his track record in Israel, as in Argentina before, disastrous!
Stanley Fischer with his newly acquired Israeli ID in 2005.

[עברית להלן]

Occupy Tel-Aviv, December 30 - a new Israeli historic public bond haircut was announced today - NIS 1.8 billions - by Elbit Imaging.  

The pattern is by now familiar - banks provided corporations with huge loans with no adequate collaterals, in disregard of "sound banking principles", and issued public bonds.  When corporations default, huge haircuts are affected, wiping off small investors savings - mostly retirement funds.

The haircuts, now announced, are only part of Stanley Fischer's legacy as Governor of Bank of Israel.  Other parts include:
* The black hole of NIS 39 billions in Bank of Israel, resulting from unsustainable, failed efforts to devalue the Israeli currency against the US dollar.
* Unlawful subjection of Israeli banks to the US surveillance apparatus through FATCA.
* Placing Israeli banks above the law of the State of Israel.

In short: Thorough corruption of banking regulation in the State of Israel.

Stanley Fischer abruptly resigned earlier this year, and left Israel for the United States, where he took a temporary position with the Council for Foreign Relations, an institution of dubious reputation, controlled by Rockefeller. 

Regardless of his miserable record in Israel, as in Argentina and CityGroup before,Fischer continues to be hailed by media a financial genius. 

In contrast, already in 2001, none other than Economics Nobel prize winner Joseph Stiglitz raised concerns of treachery in Fischer's conduct in the International Monetary Fund. 

Now Stanley Fischer is appointed No 2 at the US Federal Reserve. His appointment there promises more of the same for the United States...

LINKS:
[1]13-12-30 Huge Elbit Imaging "haircut" to hit pensions 
http://www.globes.co.il/serveen/globes/docview.asp?did=1000905314 
[2] 13-12-29 Huge haricut at Elbit Imaging//"תספורת" אדירה של 1.8 מיליארד שקל בדרך לפנסיה שלכם: בנה"פ תומך בהסדר החוב באלביט הדמיה
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000905115
[3]  13-11-30 Stanley Fischer's legacy in Israel - placing banks above the law, subservient to the US surveillance apparatus_US_OpEdNews.com 
http://www.opednews.com/articles/Stanley-Fischer-s-legacy-i-by-Joseph-Zernik-Above-The-Law_Banks_Banks-Bullying-Customers_Banksters-131130-448.html
[4]02-06-06 Globalisation and its discontents by Joseph Stiglitz_The Economist
http://www.arlindo-correia.com/100902.html

_____
Joseph Zernik, PhD
Human Rights Alert (NGO)
Occupy Tel Aviv
____
* The Human Rights Alert (NGO) submission to the Human Rights Council of the United Nations was incorporated into the 2010 Periodic Review Report regarding Human Rights in the United States, with the note: "corruption of the courts and the legal profession and discrimination by law enforcement in California". 
* The Human Rights Alert (NGO) submission to the Human Rights Council of the United Nations was incorporated into the 2013 Periodic Review Report regarding Human Rights in Israel, with the note: "lack of integrity of the electronic records of the Supreme Court, the district courts and the detainees courts in Israel."

###
מאהל המחאה ת"א, 30 בדצמבר - תספורת אדירה של 1.8 מיליארד ש"ח באלביט הדמיה התפרסמה היום. 

הסיפר מוכר - בנקים נתנו הלוואות ענק לחברות ללא בטחונות מתאימים, תוך התעלמות מכללי הבנקאות האמינה, והנפיקו אג"ח לציבור.  לאחר חדלון פרעון חובות, תספורות ענק ניתנות לחברות, וחסכונותיהם של המשקיעים הקטנים נעלמים - בעיקר קרנות פנסיה.

התספורות עכשיו, הן רק חלק קטן ממורשתו של סטנלי פישר כנגיד בנק ישראל.  חלקים נוספים:
- הבור השחור של 39 מליארד ש"ח בבנק ישראל - תוצאת מדיניות קניית הדולרים שלא הייתה בת קיימא.
- הכפפת הבנקים בישראל למנגנוני הריגול של ארה"ב.
- העמדת הבנקים בישראל מעל לחוקי מדינת ישראל.

בקיצור - השחתה לעומק של הפיקוח על הבנקים בישראלץ.

סטנלי פישר התפטר ועזב את הארץ בחיפזון בתחילת שנה זאת. תחילה מונה לתפקיד זמני במועצה ליחסי חוץ, גוף בראשותו של רוקפלר, בעל מוניטין מפוקפקים.

למרות תפקודו הכושל כנגיד בנק ישראל, תפקידו ההרסני לגבי כלכלת ארגנטיה בזמן המשבר שם, כבכיר בקרן המטבע הבינלאומית, ותפקידו המרכזי בסיטיגרופ, שקרס זמן קצר לאחר שעזב תפקיד בכיר שם, פישר ממשיך לזכות בשבחים בתקשורת העולמית, כגאון פיננסי.

בניגוד, כבר ב-2002 העלה לא אחר מאשר חתן פרס נובל יוסף שטגליץ חשדוצ להתנהלות בוגדנית של סטנלי פישר בתפקידו בקרן המטבע הבינלאומית.


 העובדות מראות שתחת כהונתו הבנקים בישראל הועמדו מעל לחוק, הוכפפו למנגנוני הריגול האלקטרוני של ארה"ב, והורשו להתעלם מ"עקרונות בנקאות יציבה" - בקיצור - השחתה של הפיקוח על הבנקים.

עתה, עם מינויו של סטנלי פישר כמספר 2 בפדרל רזרב
 אפשר לצפות לעוד, הפעם בארה"ב...

=קישורים=
לעיל
___

דר' יוסף צרניק
מאהל המחאה החברתית, ת"א
סייג לזכויות האדם (NGO)
____
* דוח סייג לזכויות האדם נכלל בדוח התקופתי של האו"ם לגבי זכויות האדם בישראל (2013), עם ההערה: "חוסר יושרה בכתבים האלקטרוניים של בית המשפט העליון, בתי המשפט המחוזיים, ובתי הדין למוחזקי משמורת בישראל".
* דוח סייג לזכויות האדם נכלל בדוח התקופתי של האו"ם לגבי זכויות האדם בארה"ב (2010), עם ההערה: "שחיתות בתי המשפט ומקצוע עריכת הדין בקליפורניה".

[עברית להלן]
Occupy Tel Aviv - December 30 - with growing concerns of use of force by Tel Aviv Municipality against the Occupy Tel Aviv camp, Mayor Ron Hulday has been asked to provide written guidelines regarding permitted shelters.
 Last Thursday, city employees posted leaflets, which they claimed were "Eviction Decrees", or "Demolition Decrees". With it, last Thursday's verbal guidelines, provided to various persons differed, and were capricious and arbitrary. 
Therefore, written guidelines are requested, and with it - time to comply with them.
Today's letter (Hebrew) to Mayor Hulday is linked below.
___
מאהל המחאה, ת"א, 30 בדצמבר - ראש העיר חולדאי התבקש למציא הנחיות בכתב לגבי טיב המחסות המותרים על פי ההסכם לקיום המאהל. המכתב אומר שבדיקת ההנחיות שמסרו שלוחי העיריה ביום חמישי שעבר לאנשי המאהל, בסמוך לחלוקת פליירים שהוצגו כ"צווי פינוי" או "צווי הריסה", היו שרירותיות וגחמניות.
לפיכך התבקש ראש העיר להמציא הנחיות בכתב בנידון.
המכתב בחלקו אומר:
אנשי מאהל המחאה מעוניינים לקיים את ההסכם שנחתם ב-28 לנובמבר, 2012, ושעל המשכו אני חותם מידי חודש בחודשו. אולם לאור כל האמור לעיל, המבוכה גדולה.
לפיכך אבקש שעיריית ת"א:
א. תמסור לאנשי המאהל בכתב הנחיות ברמת בהירות סבירה, לגבי טיב המבנים המותרים על פי ההסכם.
ב. תיתן לאנשי המאהל 30 יום מקבלת ההנחיות להתאים את כל המחסות להנחיות אלה.
ג. תשלח פקחים לאחר מכן לבדוק את התאמת המחסות להנחיותיה.
ד. תיתן לאלה שיימצאו בלתי תואמים 30 יום נוספים לבצע תיקונים כנדרש.
עם זאת, יש לציין שעד יום זה לא קיבלתי העתק של ההסכם המקורי לקיום מאהל המחאה ת"א, שעל המשכו אני חותם מידי חודש, למרות בקשותי החוזרות בנושא זה.
אנשי מאהל המחאה אינם מבקשים להתעמת עם עיריית ת"א. עובדי עיריית ת"א אף היפנו למאהל המחאה בשנה וחצי האחרונות דרי רחוב, מחוסר פתרונות מתאימים, ואנשי המחאה החברתית חשים חובה לעזור בעניין תחת הנסיבות.
העתקי המכתב נשלחו ל:
1. חברת מועצת העיר ת"א עו"ד גבי לסקי
2. ח"כ זהבה גלאון
3. פעיל חברתי איתמר פרחי
4. עו"ד גיל גן-מור, האגודה לזכויות האזרח
5. עו"ד דן יקיר, האגודה לזכויות האזרח
6. משנה למנכ"ל העיריה ראובן זלוף
=קישורים=
העתק המכתב לראש העיר
http://www.scribd.com/doc/194486986/

13-12-30 Hello world!

Recent
12/30 @ 1:10 : Vlaardingen, NL
12/30 @ 12:20 : Israel, IL
12/30 @ 12:06 : Tel Aviv, IL
12/30 @ 11:38 : Kansas City, Missouri, US
12/30 @ 10:11 : United Kingdom, GB
12/30 @ 9:37 : Ontario, California, US
12/30 @ 7:28 : Santa Monica, California, US
12/30 @ 7:03 : Simi Valley, California, US
12/30 @ 6:42 : Mexico, MX
12/30 @ 6:04 : Mountain View, California, US

13-12-30 ISRAEL: Police Chief - social protest is likely to increase with growing unemplooyement

===13-12-27 הארץ: מפכ"ל המשטרה: גל הפיטורים במשק עלול להחזיר את המחאה החברתית===
לדברי דנינו, המשטרה שוב עשויה למצוא עצמה מול המפגינים ברחבי הארץ. ״ישנה עלייה במספר המחאות, זה מורגש, ואנחנו הראשונים להתמודד עם התופעה״
בסוף מצאתי...
http://www.haaretz.co.il/news/education/1.2201468
Arrest of Israeli Social Protest leader Daphni Leef in late 2011.

Economists expect the Israeli economy to see bankruptcies and layoffs in 2014, with further impact of the global economic crisis on the local economy.  With it, Police Chief Danino warns, social protest is already growing.

In a separate, older news item - Israeli Police is monitoring social protest activist online - as if there was any doubt about it..

מפכ"ל המשטרה: גל הפיטורים במשק עלול להחזיר את המחאה החברתית

לדברי דנינו, המשטרה שוב עשויה למצוא עצמה מול המפגינים ברחבי הארץ. ״ישנה עלייה במספר המחאות, זה מורגש, ואנחנו הראשונים להתמודד עם התופעה״

http://www.haaretz.co.il/news/education/1.2201468

---

המשטרה עקבה אחר דפי הפייסבוק של מובילי המחאה כדי לגבש ראיות נגדם

המעקב בוצע בין היתר אחרי דפני ליף ו"חדר המצב". האגודה לזכויות האזרח: איסוף מידע על אנשים שלא חשודים בעבירה פלילית פסול ועלול לפגוע בחופש הביטוי

http://www.haaretz.co.il/news/education/1.1926709

Saturday, December 28, 2013

13-12-29 Hello world!

Recent
12/29 @ 4:19 : Israel, IL
12/29 @ 3:03 : Klang, MY
12/29 @ 1:30 : Rancho Mirage, California, US
12/29 @ 1:08 : Meilen, CH
12/29 @ 12:52 : Stavanger, NO
12/29 @ 12:46 : Beograd, RS
12/28 @ 11:26 : Tel Aviv, IL
12/28 @ 9:08 : Theodore, Alabama, US
12/28 @ 7:11 : Germany, DE
12/28 @ 7:06 : Greece, GR
12/28 @ 6:23 : Lárisa, GR

13-12-29 Occupy Tel-Aviv: Request filed for extension of permit for January 2014

===13-12-29 Request for extension of the Occupy Tel Aviv camp filed with Tel Aviv Municipality===
Regardless of actions by the Municipality, the permit is expected to be extended.

===13-12-29 בקשה חודשית שגרתית להארכת מאהל המחאה הוגשה
לעיריית ת"א===
[English below]
על פי הפלייר שחולק לא תמנע העירייה את המשך קיום המאהל.
=קישור=
13-12-29 Occupy Tel-Aviv: Request for extension of permit for January 2014 // בקשה להארכת מאהל המחאה לינואר 2014
http://www.scribd.com/doc/194317045

13-12-29 Foreign press is asked to cover anticipated hooliganist actions by Tel Aviv Municipality


The request explained current conditions, and anticipated actions by Tel Aviv Municipality, and asked for coverage by the foreign  press.
The request also emphasized the false coverage this week by all three major Israeli newspapers of the matter.
===13-12-29 בקשה הוגשה לתא הכתבים הזרים לכיסוי פעולות העיריה במאהל המחאה ת"א===
הבקשה תיארה את המצב הנוכחי, ובקשה את נוכחות הכתבים הזרים במאהל.
הבקשה הדגישה את הדיווח הכוזב בעיתונות הישראלית לגבי "צווי פינוי" או "צווי הריסה", כשלמעשה לא הוצאו צווים אלה כלל.

13-12-28 TEL AVIV: African illegal immigrants - large demonstration


Occupy Tel Aviv, December 28 - NOW - thousands of Africans and Israeli supporters march in Tel Aviv. Major avenues closed, no violence at all.
Chanting "Freedom", holding candles, posters with detainees numbers, hands crossed above the head as in handcuffs.
The demonstration is against long-term detentions in the southern Negev desert camps.
The Israeli government confused policies fail to meet international Human Rights standards.
The wave of Africans is mostly from Sudan, Ethiopia, Eritrea, resulting from war and strife there.
Israel is not alone in this predicament, southern European nations face the same predicament.
VIDEO:

https://www.youtube.com/watch?v=dx-i8Uv2_L0

____
Joseph Zernik, PhD
Human Rights Alert (NGO)
Occupy Tel Aviv
____
* The Human Rights Alert (NGO) submission to the Human Rights Council of the United Nations was incorporated into the 2010 Periodic Review Report regarding Human Rights in the United States, with the note: "corruption of the courts and the legal profession and discrimination by law enforcement in California".
* The Human Rights Alert (NGO) submission to the Human Rights Council of the United Nations was incorporated into the 2013 Periodic Review Report regarding Human Rights in Israel, with the note: "lack of integrity of the electronic records of the Supreme Court, the district courts and the detainees courts in Israel."

13-12-28 Hello world!

Recent
12/28 @ 3:27 : Dubna, RU
12/28 @ 3:23 : Mannheim, DE
12/28 @ 2:38 : Paris, FR
12/28 @ 2:17 : Israel, IL
12/28 @ 11:38 : Rutherford, New Jersey, US
12/28 @ 8:19 : Moscow, RU
12/28 @ 8:18 : Brazil, BR
12/28 @ 7:25 : Saarbrücken, DE
12/28 @ 4:59 : Zielona Góra, PL
12/28 @ 4:17 : Auckland, NZ
12/28 @ 3:01 : Texas, US

Friday, December 27, 2013

13-12-27 US: Misc News of the Abuse: drug- and bomb-sniffing dogs

It got to the point that nothing is shocking anymore... jz

____
About a year and a half ago, a group of Nevada State Troopers, along with a retired police sergeant filed a racketeering lawsuit against the Nevada Highway Patrol. The allegations are shocking. However, they are not surprising -- at least to me.
http://org2.salsalabs.com/dia/track.jsp?v=2&c=ZLwRZuStzQ0xmu%2Bbjvwo5tKLUd9lRicE

13-12-27 Occupy Tel-Aviv: Criminal fraud, extortion complaint filed against Tel Aviv Mayor Ron Hulday// מאהל המחאה ת"א: תלונה פלילית על הונאה וסחטנות הוגשה נגד ראש העיר רון חולדאי


Inline image 1
[English below]
מאהל המחאה ת"א: תלונה פלילית על הונאה וסחטנות הוגשה נגד ראש העיר רון חולדאי 
מאהל המחאה ת"א, 27 לדצמבר - תלונה פלילית (572087/2013) הוגשה למשטרת ישראל נגד ראש עיריית ת"א רון חולדאי ומשנה למנכ"ל העיריה ראובן זלוף לגבי התנהלות בריונית הכוללת הונאה וסחטנות מתוך איומים כלפי אנשי מאהל המחאה ת"א. [1]
ב-25 לדצמבר הנפיק מר זלוף "צווי הריסה" או "צווי פינוי" למראית עין ושתל ידיעות כוזבות בתקשורת בעניין זה.
למעשה היו אלה פליירים חסרי כל תוקף חוקי.
במקביל, פשטו אנשי עירייה במאהל המחאה, ופעלו בניגוד לחוק:
* ערכו רישום של דרי המאהל.
* הונו את אנשי המאהל, רובם דלי השכלה ודלי אמצעים,שהוצאו "צווי הריסה" או "צווי פינוי" למאהל.
* ערכו חיפושים ללא צווי חיפוש.
* ערכו בדיקות מפוברקות, על פי תקנות מפוברקות, לפיהן, אם המחסה יציב, אינו חוקי.
למרות שהתנהלות העירייה בנידון בלתי חוקית בעליל. יש חשש שימשיך בהפעלת כוח בניגוד לחוק.
החוק בישראל אוסר על בעל הקרקע להפעיל כוח להרחקת מי שפלש למקרקעין, אם ישב במקום למעלה מ-30 יום, ללא צו בית משפט.
ההונאה אותה מנהלים רון חולדאי וראובן זלוף, מטרתה לעקוף את החוק, על ידי פרסום ידיעות שוא על "צווי פינוי" שמעולם לא הוצאו במקרה זה.  התנהלות זאת נבזית במיוחד, שכן ההונאה והבריונות במקרה זה נועדו לשלול מחסה בחורף מחסרי כל.
התלונה נוקבת בעבירות הפליליות הבאות תחת נסיבות מחמירות:
1. סחטנות מתוך איום ממשי בהפעלת כוח ללא כל בסיס חוקי.
2. מרמה והפרת אימונים
3. נגישה
4. השגת גבול
5. כניסה בכוח
6. בידוי ראיות
7. מסירת ידיעות כוזבות
8. אי מילוי חובה רשמית
9. הפרת חובה חקוקה
10. הפרת הוראה חוקית
11. חיפוי
12. שימוש לרעה בכוח המשרה
13. התיימרות כבעל סמכות
14. מהומה ועלבון במקום ציבורי
15. מטרד לציבור.
העתקי התלונה נשלחו גם ליועץ המשפטי לממשלה יהודה ויינשטיין, למפקד משטרת מחוז ת"א ניצב בנצי סאו, ולמפקד המשטרה הירוקה אמיר לוין. (המשרד להגנת הסביבה) מתוך בקשה לחקירה דחופה של התלונה, והתראה שלא לשתף פעולה עם עיריית ת"א באכיפת "צווי פינוי", או "צווי הריסה" למראית עין.
התנהלותה של עיריית ת"א אינה תואמת את התדמית אותה מנסה עיריית ת"א לטפח, של עיר מתורבתת, רחבת אופקים,  וידידותית.

דר' יוסף צרניק
מאהל המחאה החברתית, ת"א
סייג לזכויות האדם (NGO)
קישורים:
13-12-27 Occupy Tel-Aviv: Criminal fraud, extortion complaint filed against Tel Aviv Mayor Ron Hulday// מאהל המחאה ת"א: תלונה פלילית על הונאה וסחטנות הוגשה נגד ראש העיר רון חולדאי
____
* דוח סייג לזכויות האדם נכלל בדוח התקופתי של האו"ם לגבי זכויות האדם בישראל (2013), עם ההערה: "חוסר יושרה בכתבים האלקטרוניים של בית המשפט העליון, בתי המשפט המחוזיים, ובתי הדין למוחזקי משמורת בישראל".
* דוח סייג לזכויות האדם נכלל בדוח התקופתי של האו"ם לגבי זכויות האדם בארה"ב (2010), עם ההערה: "שחיתות בתי המשפט ומקצוע עריכת הדין בקליפורניה".
+++
Occupy Tel Aviv: Criminal fraud and extortion complaint filed against Tel Aviv Mayor Ron Hulday
Occupy Tel Aviv, December 27 - criminal fraud and extortion complaint (572087/2013) was filed with Israel Police against Tel Aviv Mayor Ron Hulday and Deputy CEO Reuven Zluf, originating in hooliganist conduct against the Occupy Tel-Aviv people. [1]
Mr Zluf issued on December 25 fake "Eviction Notices" or "Demolition Notices" and planted false news of the same in media. 
In fact, Mr Zluf himself issued unlawful flyers, claiming to be "Eviction Decrees" or "Demolition Decrees".
In parallel, city employees stormed the camp, and engaged in unlawful conduct, including:
* Registration of the camp dwellers.
* Fraud on the dwellers, many of whom lack proper education and resources, informing them that "Eviction Decrees" or "Demolition Decrees" were issued.
* Warrantless searches.
* Fake inspection, pursuant to fake regulations, claiming that if the shelters are stable, they are illegal.
In fact, no lawful decree was issued. Regardless of the lawlessness of Mr Zluf's conduct, concern is that he would proceed to apply force, unlawful as it may be.
Israeli law prohibits application of force by landowner for eviction of squatters, who occupy the land for over 30 days, without court order.
The fraud being perpetrated by Mr Zluf intends to circumvent the law, but spreading false news that "Eviction Decrees" were issued.  Mr Zluf's conduct is particularly despicable, since the fraud and extortion in this case are intended to deny shelter from the destitute.
The complaint enumerates the following Israeli criminal offenses:
1.  Extortion through threats
2. Fraud and breach of loyalty
3. Obstruction
4. Trespassing
5. Forceful entry
6. Falsification of evidence
7. Producing false information
8. Failure to perform official duties
9. Breach of legal duty by law
10. Breach of legal duty regulation
11.  Cover-up
12. Abuse of office
13. False pretense of authority
14. Disturbance of public peace
15. Public nuisance
Copies of the criminal complaint were forwarded to Attorney General Yeduha Weinstein, to Tel Aviv Police Commander Sau, and to Commander of the Green Police Levin, with a request to expedite the investigation and avoid cooperation with the Tel Aviv Municipality in the enforcement of fake "Eviction Decrees" or "Demolition Decrees".
Hooliganism by senior Tel Aviv officials does not match the image Tel Aviv tries to project, of a worldly, open-minded, friendly city.  
____

Joseph Zernik, PhD
Human Rights Alert (NGO)
Occupy Tel Aviv

LINKS:
13-12-27 Occupy Tel-Aviv: Criminal fraud, extortion complaint filed against Tel Aviv Mayor Ron Hulday// מאהל המחאה ת"א: תלונה פלילית על הונאה וסחטנות הוגשה נגד ראש העיר רון חולדאי
____
* The Human Rights Alert (NGO) submission to the Human Rights Council of the United Nations was incorporated into the 2010 Periodic Review Report regarding Human Rights in the United States, with the note: "corruption of the courts and the legal profession and discrimination by law enforcement in California". 
* The Human Rights Alert (NGO) submission to the Human Rights Council of the United Nations was incorporated into the 2013 Periodic Review Report regarding Human Rights in Israel, with the note: "lack of integrity of the electronic records of the Supreme Court, the district courts and the detainees courts in Israel."