Thursday, December 10, 2015

2015-12-10 Zadorov case in the Israei Supreme Court // ורדה אלשייךבעליון? מרים נאור בתיק זדורוב!

English abstract
_______________

The Israeli justice system was rocked a couple of years ago with the "Reconstructed Protocol" record, created by Tel-Aviv District Court Assistant Presiding Judge Varda AlSheich (since retired).  In that case, the Israeli Bar Association stated that AlSheich could not remain on the bench "one additional day".  In her defense, Judge AlSheich claimed that the original record was signed only using a "graphic signature" and was therefore only a draft.  Ombudsman of the Judiciary concluded that both the first and second version were signed using "graphic signatures", and that IT system of the Israeli courts, Net HaMishpat did not permit attorneys and the public to distinguish between electronically and graphically signed records.
Now, inspection of the paper court file (original records) of the Supreme Court shows that the Supreme Court justices never signed their decisions in the appeal of Roman Zadorov, who was twice convicted in the gruesome murder of 13 yo Tair Rada, and who is widely believed to be framed.  The plethora of unsigned decision records in this Supreme Court file include also decisions by former Presiding Justice Asher Grunis (on appointing Justice Yoram Danziger, who heads the panel) and by current Presiding Justice Miriam Naor (denying request for appointing a new panel).  Conditions, where the absolute majority of the justices' decisions are unsigned are unmatched in any of the numerous other Supreme Court files which have been inspected in recent years.  Decisions of the Supreme Court are routinely served unsigned and likewise published unsigned in IT system of the Supreme Court. Therefore, the public and counsel for parties cannot distinguish between signed and unsigned decisions...
__

ורדה אלשייךבעליון? מרים נאור בתיק זדורוב!

קרא בבלוג:
החלטה תמוהה של השופט ג'ובראן על תקפות הכתבים הבלתי חתומים של שופטי בית המשפט העליון בתיק הנייר (כתבי מקור) של ערעור רומן זדורוב בפרשת רצח תאיר ראדה... פרשת "הפרוטוקול המשופץ" של אלשייך תיעדה בפירוט רב את חוסר התקינות, חוסר האמינות,  וחוסר הישרה במערכת המידע של בתי המשפט המחוזיים - "נט המשפט".  הממצאים בתיק הערעור של זדורוב מתעדים בפירוט רב את חוסר התקינות, חוסר האמינות, וחוסר הישרה של מערכת המידע של בית המשפט העליון...  השאלה המתבקשת היא: מדוע מצאו לנכון שופטי בית המשפט העליון שלא לחתום, באופן שיטתי, על החלטותיהם בתיק הערעור של זדורוב?
?
 
 
השופטת ורדה אלשייך טענה להגנתה, ש"הפרוטוקול המשופץ" היה רק "טיוטה" - כיוון שלא היה חתום.  החלטות שופטי בית המשפט העליון, ובכללן החלטה של הנשיאה מרים נאור, בתיק הנייר (כתבי מקור) בערעורו של רומן זדורוב גם הן אינן חתומות...  ככל הנראה "טיוטות"...
_____

הרקע

הפרוטוקול המשופץ של השופטת ורדה אלשייך
מערכת המשפט נסערה בפרשת "הפרוטוקול המשופץ" של השופטת ורדה אלשייך מבית המשפט המחוזי ת"א.  לשכת עורכי הדין אמרה שאלשייך אינה יכולה להמשיך ולכהן יום אחד נוסף... להגנתה טענה אלשייך שגרסה א' הייתה חתומה רק ב"חתימה גרפית" ולכן הייתה רק "טיוטה", אולם גרסה ב' הייתה חתומה בחתימה אלקטרונית, ולכן הייתה בת תוקף. 
נציב תלונות הציבור על השופטים, לעומת זאת, קבע שהן גרסה א' והן גרסה ב' היו חתומות רק בחתימות גרפיות. יתרה מזאת, הנציב מצא שמערכת "נט המשפט" אינה מאפשרת לבאי כוח הצדדים ולציבור להבחין בין כתבים החתומים בחתימות גרפיות (ולכן הם חסרי תוקף), לבין כתבים החתומים בחתימות אלקטרוניות (לכן הם בני תוקף)... [1]

איה הכתבים האמתיים (אותנטיים) של הרשעת זדורוב וגזר דינו מנצרת?
פסקי הדין של בית המשפט המחוזי נצרת מספטמבר 2010, שמתוכם כביכול מתנהל ערעור מזה חמש שנים בבית המשפט העליון בעניינו של זדורוב, ושמתוכם כביכול יושב רומן זדורוב בכלא, אינם מופיעים במערכת המידע של בית המשפט המחוזי נצרת - "נט המשפט" - ולא נמצאו עד היום... פרס בסך 10,000 ש"ח הוצע למי שימצא את פסקי הדין האלה...
עו"ד אביגדור פלדמן כתב לאחרונה בהומור השחור האופייני לו, שפסקי דין אלה אבדו במרחבי עמק יזרעאל...

החלטות שופטי בית המשפט העליון בתיק הערעור של זדורוב אינן חתומות - בדומה ל"פרוטטוקול המשופץ" של השופטת ורדה אלשייך!
עיון שנערך לאחרונה בתיק הנייר (כתבי המקור) בבית המשפט העליון בתיק הערעור של רומן זדורוב, הראה שהרוב המוחלט של החלטות השופטים בתיק זה אינן חתומות כלל.  בין שלל ההחלטות הבלתי חתומות גם:
א. החלטה כביכול ("טיוטה") של נשיא בית המשפט העליון לשעבר אשר גרוניס, הממנה את השופט יורם דנציגר לכהן במותב בתיק זה,
ב. החלטה כביכול ("טיוטה") של הנשיאה מרים נאור, הדוחה בקשה למינוי מותב חדש, עקב סירובם של שופטי המותב דנציגר, עמית וזילברטל לספק העתק חתום ומאושר של החלטתם הדוחה בקשת פסלות נגדם (שנבעה מסירובם לספק העתקי החלטות חתומים ומאושרים כדין בתיק זה). 

עיון במספר רב של תיקי נייר בבית המשפט העליון לא העלה עד היום מצב דומה באף תיק אחר של בית המשפט העליון...

גם בבית המשפט העליון אין הציבור ובאי כוח הצדדים יכולים להבחין בין החלטה חתומה לבין החלטה שאינה חתומה...
החלטות בית המשפט העליון נשלחות לצדדים בשגרה כשהן בלתי חתומות, ומתפרסמות בשגרה בלתי חתומות במערכת המידע של בית המשפט העליון.  לפיכך, הציבור ובאי כוח הצדדים אינם יכולים להבחין גם בבית המשפט העליון בין החלטות חתומות (בנות תוקף) והחלטות שאינן חתומות ("טיוטות").
בקיצור: ניהול הכתבים בבית המשפט העליון שונה מזה של בתי המשפט המחוזיים, אך התוצאה הסופית דומה להפליא...

כאן

השגתי מיום 22 לנובמבר, 2015 על החלטת הרשם לובינסקי בעניין תקיפות החלטתה של הנשיאה מרים פורת בתיק הערעור של רומן זדורוב, [2] העלתה את השאלות הבאות:

א. האם ההליך בתיק הערעור של זדורוב תקף בכללו - שכן החלטות שופטי בית המשפט העליון אינן חתומות?
התשובה הברורה היא "לא" - עניין חוסר התוקף של החלטות בלתי חתומות נדון בפירוט בפרשת "הפרוטוקול המשופץ" של השופטת ורדה אלשייך. והעתקי ההחלטות הבלתי חתומות מתיק הנייר בערעורו של זדורוב כולן צורפו למסמך ההשגה שהגשתי.

ב. האם מותר למזכירה הראשית לאשר "העתק מתאים למקור" החלטה של הנשיאה מרים נאור מיום 12 לאוקטובר, 2015, הדוחה את בקשתי למינוי מותב חדש בתיק הערעור של זדורוב, כשכתב ההחלטה אינו חתום על ידי הנשיאה נאור בתיק הנייר ("טיוטה")?
התשובה הברורה היא "לא" - עניין זה התברר הרי גם הוא  בדו"ח נציב קבילות הציבור על השופטים על ורדה אלשייך ו"הפרוטוקול המשופץ". הנציב, אלשייך ועורכי הדין דנים שם בעניין בפירוט.

ג. האם הגב' עדית מלול מחזיקה במינוי כדין כ"מזכירה ראשית" של בית המשפט העליון ובסמכות כדין לאשר את החלטות בית המשפט העליון "העתק מתאים למקור"?
התשובה הברורה היא "לא" - אני הצגתי תשובה על בקשה לפי חוק חופש המידע שמראה שאין לגב' מלול מינוי כדין כלל...

החלטתו של השופט ג'ובראן מיום 29 לנובמבר, 2015 [3] אינה מתייחסת ישירות לשאלות אלה כלל.  במקום זאת, השופט גובראן אומר בעיקרו של דבר:
"הוא מעלה טענות נגד תקפות המינוי של המזכירה הראשית ונגד תקפותה של החלטת הנשיאה על סמך עיון באחד מתיקי הנייר בבית המשפט."

במקרה, "אחד מתיקי הנייר" הוא התיק שלפנינו - תיק הערעור של זדורוב...

לסיכום
השאלה המתבקשת היא: מדוע מצאו לנכון שופטי בית המשפט העליון שלא לחתום, באופן שיטתי, על החלטותיהם בתיק הערעור של זדורוב?
ניתן לשער: אותה הסיבה שהשופטת ורדה אלשייך מצאה לנכון שלא לחתום על "הפרוטוקול המשופץ"...

ועוד דבר אחד...
על התיק בו נרשמה ההשגה הוטל תחילה חיסיון ללא כל החלטה כדין של בעל סמכות. על פי מזכירות בית המשפט העליון, חיסיון זה הופעל על פי "החלטת מחשב". מאוחר יותר הוסר החיסיון מתיק זה. שוב -  ללא כל תיעוד של החלטת בעל סמכות כדין ...
קישורים:
[1] 2012-05-31 Decision by Ombudsman of the Judiciary Eliezer Goldberg on complaints against Judge Varda AlSheikh (personal and confidential)//
החלטת נציב תלונות הציבור על השופטים אליעזר גולדברג בעניין תלונות נגד השופטת ורדה אלשייך ("אישי-סודי”)
[2] 2015-11-22 Anon v Anon (7930/15) in the Supreme Court – re: Dr Zernik's challenge to Magistrate Lubinsky's decision, and request for clarification regarding validity of records and process in Zadorov v State of Israel (7939/10) – commencing record – purportedly “sealed”//
פלוני נ פלוני (7930/15) בבית המשפט העליון – השגה של דר' צרניק על החלטת הרשם לובינסקי בתיק זדורוב נ מדינת ישראל (7939/10) – כתב הפתיחה – חסוי כביכול
https://www.scribd.com/doc/290885698/
[2] 2015-11-29 Zernik v Zadorov and State of Israel (7930/15) in the Supreme Court – Judge Jubran decision, re: Dr Zernik's challenge to Magistrate Lubinsky's decision, and request for clarification regarding validity of records and process in Zadorov v State of Israel (7939/10) //
צרניק נ זדורוב ומדינת ישראל (7930/15) בבית המשפט העליון – החלטת השופט ג'ובראן על השגת דר' צרניק על החלטת הרשם לובינסקי בתיק זדורוב נ מדינת ישראל ותקפות הכתבים וההליך בתיק זדורוב נ מדינת ישראל (7939/10)
https://www.scribd.com/doc/29281