Monday, April 3, 2017

2017-04-03 אין בכלל חתימות אלקטרוניות על פי חוק החתימה האלקטרונית על כתבי החלטות ופסקי דין בנט-המשפט!

הונאות מחשב

 Joseph Zernik
Joseph Zernik shared a link.
2017-04-03 אין בכלל חתימות אלקטרוניות על פי חוק החתימה האלקטרונית על כתבי החלטות ופסקי דין בנט-המשפט!
קישור לפוסט: http://inproperinla.blogspot.co.il/2017/04/2017-04-03_3.html
Image may contain: one or more people  
תמונות: החתימות האלקטרוניות בנט-המשפט הן הונאה קלסית מסוג "הונאת משחק הצדפות".
______
מאהל המחאה, 03 לאפריל - היום התקבלה במהירות שיא תשובת משרד המשפטים על בקשה על פי חוק חופש המידע (90-17) לגבי "ISRAEL COURTS AUTHORITY" כגורם מאשר על פי חוק החתימה האלקטרונית (2001).
להפתעתי, הם נתנו תשובה אמתית - שאין גורם מאשר כזה. התשובה המקדימה הגיעה כמסמך WORD בדוא"ל, עם הבטחה לשלוח מסמך מקור בחתימת יד של הממונה על פי חוק חופש המידע בדואר ישראל.
המשמעות של העניין חמורה ביותר: על פי החלטת נציב תלונות הציבור על השופטים (88/12/מחוזי ת"א) ותשובות של הנהלת בתי המשפט במסגרת בדיקת התלונה על ורדה אלשייך, הנציב אליעזר גולדברג קובע, שהחלטות בנט-המשפט הן מסמכים אלקטרוניים, ואם אינם חתומים בחתימה אלקטרונית על פי חוק החתימה האלקטרונית (2001), הם חסרי תוקף - "טיוטות בלבד".
בעניין זה השופטת ורדה אלשייך הסכימה איתו בכל. נהפוך הוא - זה היה קו ההגנה שלה: ש"הפרוטוקולים המפוברקים" לא היו חתומים, היו "טיוטות" בלבד, ולכן לא היה פסול בהתנהלותה...
יחד עם זאת יש לציין שהיה ברור גם קודם לכן שהחתימות האלקטרוניות כביכול של השופטים ואנשי מזכירות בנט-המשפט הן הונאה - כיוון שכולן זהות:
* הונפק עבור ISRAEL COURTS AUTHORITY
* הונפק על ידי ISRAEL COURTS AUTHORITY
* בתוקף: 01-01-2000 עד 01-01-2099.
חתימה אלקטרונית חייבת לזהות את החותם, ואין פה כל זיהוי של החותם. יתרה מזאת, אין ככל הנראה גוף שהוקם כחוק בשם ISRAEL COURTS AUTHORITY. (בקשה על פי חוק חופש המידע לגבי הקמתה של רשות כזאת עומדת לפני הנהלת בתי המשפט).
השאלות המתבקשות ברורות:
* האם אהרן ברק, בועז אוקון, משה גל, ושאר בכירי שופטינו המבריקים לא ידעו מה הם עושים?
* האם יש קשר בין העובדה שהחתימות חסרות תוקף, והעובדה שהם מסתירים אותן בקנאות?
*  וחשוב מכל, האם יש קשר בין העובדה שההחלטות ופסקי הדין אינם חתומים כדין, לבין העובדה שהשופטים מפרסמים כל מיני החלטות ופסקי דין הזויים??? או שמא הם מחשיבים אותם ל"טיוטות"???
* וכל עורכי הדין בישראל, שמשמשים יום יום במערכת נט-המשפט, כולל עורכי דין המתמחים בענייני מחשבים וטכנולוגיה, לא שמו לב לעניין בסיסי זה במשך 7 שנים שהמערכת פועלת, וגם ב-5 השנים שלאחר החלטת הנציב על ורדה אלשייך?
מאמרים שהגשתי לכנסים למחשוב ממשלתי בחו"ל אומרים שזאת הונאה קלסית מסוג "הונאת משחק הצדפות" (SHELL GAME FRAUD).
קישורים:
[1] 2017-04-03 תשובת משרד המשפטים על פי חוק חופש המידע (90/177): חתימות אלקטרוניות בנט-המשפט, “Israel Courts Authority” - אינו גורם מאשר על פי חוק החתימה האלקטרונית (2001)
[2] 2017-03-26 בקשה על פי חוק חופש המידע (90/17) על משרד המשפטים: חתימות אלקטרוניות בנט-המשפט, “Israel Courts Authority” כגורם מאשר