Tuesday, June 19, 2018

2018-06-19 חקירת רצח אודל אמבש ז"ל - נתן זהבי מתבקש לסייע

חקירת רצח אודל אמבש ז"ל - נתן זהבי מתבקש לסייע 
על פי הצעת מאזינים, נשלחה פנייה לנתן זהבי לסייע בפרשה חמורה זאת על ידי העלאתה לסדר היום בתכנית הרדיו שלו - "זהבי עצבני".  הפנייה מציינת שהפרשה מתמקדת כעת רק בסיפור הפשוט: 
* ילדה עונתה ונרצחה, 
* התקשורת בדממת אלחוט, 
* המשטרה מסרבת לחקור. 
לפנייה צורפו גם מסמכי היסוד: אישור על הגשת תלונה למשטרת י-ם, והודעת המשטרה על סגירת תיק החקירה. תלונה פלילית, שהוגשה לאחר גילויה של אודל אמבש בתקוע, מחוסרת הכרה ועליה סימני אלימות קשה, נסגרה על ידי משטרת י-ם בתוך מספר שעות: "הסיבה - אין אשמה פלילית".   בשבוע שעבר נפטרה אודל אמבש לאחר אשפוז ממושך.   הפנייה גם מציינת שכיוון הגיוני לפתיחת החקירה הוא אופן הגעתה של הילדה להתנחלות תקוע...
לפנייה לזהבי צורפה גם הפנייה שלשום למפקד מחוז י-ם, ניצב יורם הלוי, על פי המלצתו של סגן ראש יאח"ה בדימוס מודי לוין. הלוי התבקש לפתוח בחקירת רצח אודל אמבש מיוזמת המשטרה.  ניצב הלוי מוזכר כמועמד למפכ"ל.  אופן טיפולו בפרשת רצח אודל אמבש יבהיר לציבור את טיב תפקודו במשטרת ישראל.  
לפנייה לזהבי צורפה גם פנייה קודמת, שנשלחה לרב עדין שטיינזלץ - נשיא "ישיבת תקוע" שביישוב תקוע - להפעיל את השפעותו אצל רשויות מדינת ישראל לפתיחת חקירה ראויה של המקרה.  לאחר הפנייה נודע שהרב עבר אירוע רפואי, ומאחלים לו החלמה מהירה.
נקווה שנתן זהבי יעלה את הנושא לסדר היום הציבורי.
פנייה לניצב יורם הלוי: http://inproperinla.blogspot.com/2018/06/2018-06-17_36.html
מידע נוסף נשלח לרב עדין שטיינזלץ אתמול: http://inproperinla.blogspot.com/2018/06/2018-06-16_16.html
פנייה לרב עדין שטיינזלץ שלשום: http://inproperinla.blogspot.com/2018/06/2018-06-16.html


 

תמונה. ניצב יורם הלוי - מפקד מחוז י-ם, משטרת ישראל.
תמונה. זהבי עצבני...19 ליוני, 2018

מר נתן זהבי, “זהבי עצבני"
בדוא"ל: radio@103.fm
בפייסבוק: רדיו 103FM

הנידון: אודל אמבש ז"ל – ילדה עונתה ונרצחה, התקשורת בדממת אלחוט, והמשטרה מסרבת לחקור

מר זהבי הנכבד,
על פי הצעה של מאזינים קבועים שלך, אני מבקש שתדון בתכנית "זהבי עצבני" בפרשת רצח אודל אמב"ש ז"ל. הילדה נפטרה ונקברה בשבוע שעבר.
לפרשה זאת סיפור רקע ארוך ומפותל. אבל לדעתי צריך להתמקד רק בסיפור הפשוט:
* ילדה עונתה ונרצחה, * התקשורת בדממת אלחוט, * המשטרה מסרבת לחקור.
מצורפים:
א) פנייה לניצב יורם הלוי, מפקד מחוז ירושלים - כוללת את האישור על קבלת תלונה והודעה על סגירת תיק החקירה במשטרת ירושלים. יורם הלוי מוזכר כמועמד למפכ"ל, והתנהלותו בפרשה זאת חייבת להיות עניין מרכזי בדיון הציבורי במועמדותו.
ב) פנייה לרב עדין שטיינזלץ, נשיא ישיבת תקוע - לאחר הפנייה נמסר לי שהוא מחלים מאירוע רפואי קשה, ואני מאחל לו החלמה מהירה.
הילדה נמצאה לבסוף מחוסרת הכרה בהתנחלות תקוע. די ברור שכיוון הגיוני לפתיחת החקירה הוא הגעתה של הילדה להתנחלות. התנחלות זאת היא יישוב לא גדול – כ-1,000 משפחות – עם אמצעי ביטחון טיפוסיים, כולל גדרות, שער, מצלמות אבטחה, נוכחות מוגברת של אנשי זרועות הביטחון למיניהן, וכו’. נראה שלא צריכה להיות בעיה מסובכת למצוא איך, מתי ועל ידי מי הוכנסה הילדה להתנחלות...
בתקווה שתחליט להעלות פרשה חשובה זאת לסדר היום הציבורי.
בברכה,

_____________
דר' יוסף צרניק
ערנות לזכויות האדם – אל"מ (ע"ר)
ת"ד 33407, ת"א 6133301; פקס: 077-3179186
דוא"ל