Friday, January 24, 2014

14-01-25 ISRAEL: Social Protest leader Daphni Leef faces trumped up criminal prosectuion

===14-01-25 ISRAEL: Daphni Leef, Israel Social Protest leader, will appear this week in court - defendant on bogus charges of attacking a policeman, 2 years on probation. In the picture, her arrest a year and a half ago. State prosecution is trying to neutralize her, prevent her from participation in further demonstrations.
[From the Israel Social Protest Newsroom]
שנה וחצי לאחר המעצר של דפני ליף משטרת ישראל - מדינת ישראל מאשימה אותה בתקיפת שוטר ודורשת שנתיים על תנאי, זאת אומרת הרשעה. זאת אומרת שנתיים שלא תוכל להפגין או להשתתף בהפגנות.
ביום ראשון בשעה 11 בבוקר נהיה עם דפני בבית המשפט השלום בתל אביב.

הפוסט של דפני:
Daphni Leef
קחי נשימה עמוקה בסוף השבוע הזה. תתכונני ליום ראשון. תתכונני ליום שלם בו יעמדו בבית המשפט עדים של התביעה נגדך וינסו לצייר תמונה אלימה ופורעת חוק שלך. תנשמי עמוק, תזכרי שמה שהם הולכים להגיד בבית המשפט זו לא את, אלא ההשתקפות המעוותת של האופן בו הם רואים את העולם.

ביום ראשון משעה 11:00 בבוקר אהיה בבית משפט השלום ואעמוד שוב לדין. הפעם זה לא שימוע מנהלי, הפעם זהו שלב ההוכחות. ראשונה תעלה ותבוא התביעה, עם עדים וטענות וחוסר יכולת ורצון לרדת מהעץ עליו היא נתלית. הם רוצים הרשעה. הם רוצים שנתיים מאסר על תנאי.

יותר מכל צר לי שבזמן שעוד ועוד אנשים מפונים מבתיהם, עוד ועוד משפחות לא סוגרות את החודש ועוד ועוד פרשיות שחיתות יוצאות לאור המערכת מוצאת לנכון להשקיע משאבים רבים בניסיון להשתיק אותנו.

ערן עמר עמיר


14-01-25 US: Obama and NSA...

LIKE/SHARE/TPR #StayInvolved

14-01-24 #OccupyTLV: Request for protection against abuse by Israel Police

14     Request filed with Member of Knesset Zehava Galon for protection of the OccupyTLV camp against Israel Police abuse
Two cases are cited, when Israel Police arrived at night for no reason at all, woke up people at the camp, for what should be deemed harassment and Human Rights abuses.

From: JZ
Date: 2014/1/24
Subject:
בקשה דחופה להגנה מפני הטרדות על ידי משטרת ישראל במאהל המחאה ת"א
To: zehava galon 

Dear Honorable Member of Knesset Galon:

First, thanks for your help in similar matters last year!

The latest case, detailed in the Facebook post, below, is particularly disturbing- purposeless abuse - serious abuse of Human Rights, which has no place in civilized society.

In a similar case a couple of weeks ago, which I witnessed, policemen appeared late at night and abused for no reason a woman name R, middle-aged, penniless, who lives under deplorable conditions.  The policemen woke her up, while the camp was dark (contrary to agreement, Municipality disconnected the lighting about half a year ago.)

Moreover, for a while they stood outside her tent and yelled her name, but refused to be identified. She yelled again and again that she was scared. She asked "Who is it?". They only answered "Me!". Later, they entered her tent (if it could be even called a tent), and started mocking her for her poverty and misery. After the matter went on for a while, I intervened, and asked the policemen if the had a search warrant at all. They started threatening me with "interference with policeman on duty"... The entire interaction between the policemen and R, which I heard from less than two meters (the wall of my tent is only a net, and it borders her shelter), there was nothing related to policeman's duties - it was only harassment, intimidation, and insults against a helpless member of the public, through abuse of authority by a public servant.
I would be grateful for any help you could offer regarding conduct of Israel Police against the Occupy Tel Aviv camp.
Many thanks again for your past help in such matters!
Respectfully,
Joseph Zernik, PhD
Human Rights Alert (NGO)
Occupy Tel Aviv
____
* The Human Rights Alert (NGO) submission to the Human Rights Council of the United Nations was incorporated into the 2010 Periodic Review Report regarding Human Rights in the United States, with the note: "corruption of the courts and the legal profession and discrimination by law enforcement in California". 
* The Human Rights Alert (NGO) submission to the Human Rights Council of the United Nations was incorporated into the 2013 Periodic Review Report regarding Human Rights in Israel, with the note: "lack of integrity of the electronic records of the Supreme Court, the district courts and the detainees courts in Israel".

____


ח"כ גלאון הנכבדה,

ראשית, תודתי על עזרתך במקרים דומים בשנה שעברה!

המקרה האחרון, המתואר בפוסט מפייס להלן, הוא לדעתי מקרה חמור במיוחד - הטרדה חסרת פשר - הפרה בוטה של זכויות האדם, ואין לו כל הצדקה בחברה מתוקנת.

במקרה דומה נוסף לפני כשבועיים, לו הייתי עד ראייה ושמיעה, הופיעו אנשי משטרה מאוחר בלילה והטרידו ללא כל סיבה נראית לעין אישה בשם ר (יש כמה במאהל - הכוונה לבדת משקל)   בגיל העמידה, חסרת כל, החיה בתנאים מחפירים. השוטרים העירו אותה משנתה, בשעה שהמאהל כולו חשוך (בניגוד להסכם להעברת המאהל מרוטשילד, בו התחייבה העיריה לתאורה, נותקה התאורה במתכוון לפני כחצי שנה).  יתירה מזאת, במשך זמן מה הם עמדו מחוץ לאוהל שלה וקראו לה בשמה, אך סירבו להזדהות. היא צעקה שוב ושוב שמפחידים אותה, ובקשה שיזדהו. הם ענו רק "אני!". אח"כ, כשנכנסו לאוהל שלה (אם אפשר לקרוא למחסה שלה אפילו אוהל) התחילו לבזות אותה על דלותה ועליבותה.  לאחר שהעניין נמשך זמן מה, אני התערבתי ושאלתי את השוטרים אם יש להם צו חיפוש בכלל.  הם התחילו לאיים עלי ב"הפרעה לשוטר במילוי תפקידו"...  בכל ההנהלות בין השוטרים לבין ר, שאת כולה שמעתי ממרחק של פחות משני מטר (הקיר של האוהל שלי, שהוא רק רשת, גובל באוהל שלה) לא היה דבר הקשור ל"שוטר במילוי תפקידו" - רק הטרדה, הפחדה, והעלבת אדם חסר ישע מן הציבור, תוך ניצול לרעה של סמכותו של עובד הציבור.  

אודה על כל עזרה שתוכלי להגיש בעניין התנהלות משטרת ישראל לגבי אנשי מאהל המחאה ת"א.

רוב תודות שוב על עזרתך בעניינים דומים בעבר!

בברכה,
דר' יוסף צרניק
מאהל המחאה, ת"א
סייג לזכויות האדם (NGO)
____
* דוח סייג לזכויות האדם נכלל בדוח התקופתי של האו"ם לגבי זכויות האדם בישראל (2013), עם ההערה: "חוסר יושרה בכתבים האלקטרוניים של בית המשפט העליון, בתי המשפט המחוזיים, ובתי הדין למוחזקי משמורת בישראל".
* דוח סייג לזכויות האדם נכלל בדוח התקופתי של האו"ם לגבי זכויות האדם בארה"ב (2010), עם ההערה: "שחיתות בתי המשפט ומקצוע עריכת הדין בקליפורניה".
____

===14-01-24 OcccupyTLV - police harassment -serious Human Rights violations // מאהל המחאה ת"א - הטרדה על ידי המשטרה - עבירות חמורות על זכויות האדם!===
[עברית להלן]
According to two witnesses (I either was not there, or did not wake up), police appeared a couple of nights ago at a late hour, passed from one tent to the next, called the person inside by name (probably according to the map, produced by Muni inspectors a couple of days earlier), had them come out, for no apparent reason. 
According to one person, the operation, conducted by policeman "Tzvika", was explained as "introduction to the territory" for new policemen.
Urgent request for assistance was filed with members of Knesset.
===
על פי שני עדי ראיה (אני ככל הנראה לא הייתי במאהל, או שישנתי ולא התעוררתי), אנשי משטרה הופיעו בשעה מאוחרת במאהל, עברו מאוהל לאוהל, קראו לדיירי האוהל בשמם (ככל הנראה על פי מפה שנוצרה על ידי פקחי העיריה יום-יומיים קודם לכן), דרשו מהם לצאת החוצה ללא כל סיבה נראית לעין.  על פי עדות אחת, הפעולה נוהלה ע"י איש משטרה בשם צביקה, והוסברה כפעולה "להכרת השטח" לאנשי משטרה חדשים.

14-01-25 FUKUSHIMA!

Japan is likely to withhold data on Fukushima radiation, as it has been doing from day one.
The US government is likely to be doing the same.
Independent monitoring is likely to be initiated by citizens in California.
Below is an article by Ralph Nader, and result of Google search on recent "California, Fukushima, radiation, Monitoring". 
Basically, there is no surprise here.  Scientists surely can calculate by now the rate of movement of the radiation towards California, even estimate the number of additional mortality and morbidity anticipated as a result in California.
 jz
______
 1. Scientists to Monitor California Kelp Forests For Fukushima Radiation 

  www.infowars.com/scientists-to-monitor-california-kelp-forests-for-fuku...
  Jan 14, 2014 - While publicly scoffing at independent researchers concerned aboutFukushima radiation, public health authorities have been making  ...
 2. International Radiation Monitoring Stations :: Sunshine Coast ... 

  sccc.org.au/international-radiation-monitoring-stations
  http://www.washingtonsblog.com/2013/12/canada-busted-lying-fukushima-radiation.html... (P) Private Independent Monitoring Station ... Greg's Lab California radioactivity monitoring maps, click on city locations to see location charts. (P).
 3. Government, Media Cover Up Fukushima Radiation ... - Storyleak 

   
  www.storyleak.com/government-media-fukushima-radiation-wa...
  Jan 8, 2014 - Radiation hot spots are popping up around the US in the thousands of ... to a spike in documented radiation levels along theCalifornia coast (yes, ... However, the independent investigation intoFukushima radiation levels not  ...
 4. Officials reject concerns over 500 percent radiation increase - RT.com 

  rt.com/usa/fukushima-geiger-california-radiation-238/
  Jan 6, 2014 - Health officials in California are now telling residents not to worry after a... last month seemed to show high levels of radiation at a Pacific Coast beach. ... The video, “Fukushima radiation hits San Francisco,” has been viewed ... an independenttesting of soil taken from near Pacifica State Beach tested  ...
______
The Fukushima Secrecy Syndrome - From Japan to America
 
By Ralph Nader
 
Last month, the ruling Japanese coalition parties quickly rammed through Parliament a state secrets law. We Americans better take notice.


14-01-24 Night shift...

Photo: ‎משמרת לילה :: מאהל נמיר :: ינואר 2014‎

Photo: ‎===14-01-24 OcccupyTLV - police harassment -serious Human Rights violations // מאהל המחאה ת"א - הטרדה על ידי המשטרה - עבירות חמורות על זכויות האדם!===
[עברית להלן]
According to two witnesses (I either was not there, or did not wake up), police appeared a couple of nights ago at a late hour, passed from one tent to the next, called the person inside by name (probably according to the map, produced by Muni inpsectors a couple of days earlier), had them come out, for no apparent reason. 
According to one reason, the operation, conducted by policeman "Tzvika" was explained as "introduction to the territory" for new policemen.
Urgent request for assistance was filed with members of Knesset.
===
על פי שני עדי ראיה (אני ככל הנראה לא הייתי במאהל, או שישנתי ולא התעוררתי), אנשי משטרה הופיעו בשעה מאוחרת במאהל, עברו מאוהל לאוהל, קראו לדיירי האוהל בשמם (ככל הנראה על פי מפה שנוצרה על ידי פקחי העיריה יום-יומיים קודם לכן), דרשו מהם לצאת החוצה ללא כל סיבה נראית לעין. על פי עדות אחת, הפעולה נוהלה ע"י איש משטרה בשם צביקה, והוסברה כפעולה "להכרת השטח" לאנשי משטרה חדשים.
בקשת עזרה דחופה הוגשה לחברת הכנסת זהבה גלאון שעזרה בעניינים דומים בעבר.‎

14-01-24 Hello world!


Recent 
1/24 @ 6:53 : Israel, IL
1/24 @ 6:39 : Houston, Texas, US
1/24 @ 5:17 : Crystal Falls, Michigan, US
1/24 @ 4:47 : Balenyá, ES
1/24 @ 3:13 : Redmond, Washington, US
1/24 @ 12:57 : London, GB
1/24 @ 12:29 : Tel Aviv, IL
1/24 @ 12:29 : Torrance, California, US
1/24 @ 11:47 : Scranton, Pennsylvania, US
1/24 @ 10:13 : Valencia, ES
1/24 @ 10:13 : Moscow, RU