Tuesday, October 9, 2018

2018-10-09 הבלוגרית לורי שם-טוב והשופטים הנוקמים: סולברג האריך את המעצר לפני משפט, מעבר ל-20 חדש, ב-5 חדשים נוספים!

Joseph Zernik is with ‎נחמה דר‎ and 3 others.

2018-10-09 הבלוגרית לורי שם-טוב והשופטים הנוקמים: סולברג האריך את המעצר לפני משפט, מעבר ל-20 חדש, ב-5 חדשים נוספים!
סולברג, שבהחלטה קודמת הישווה את לורי לזונה אפירוקסית, נושאת חרב חדה, החליט להאריך את המעצר ב-5 חדשים נוספים, על "מסוכנות מקלדת" מאותו הסוג בדיוק...
קראו את הפוסט השלם: https://inproperinla.blogspot.com/2018/10/2018-10-09-20-5.html
Image may contain: 2 people, people smiling, meme and text Image may contain: text Image may contain: 1 person
תמונה. תוספת לתשובת לורי שם-טוב: "מעצר זה הוא מעצר פוליטי ועונשי גם יחד, הנמשך כבר 20 חודש. זהו מעצר בו נוקמת מערכת המשפט בשל היותה עיתונאית  שהעזה לבקר תופעות של פגיעה באזרחים ע"י עובדי ציבור, שופטים או עובדים סוציאליים, אשר אינם מוכנים לשמוע ולהשמיע כל ביקורת נגדם.  השופטים והעובדים הסוציאליים אינם מוכנים לשים מארה לנגד עיניהם ולהודות במציאות העגומה..."
---
ירושלים, 09 לאוקטובר - דיון יוצא דופן התקיים היום בבית המשפט העליון. בפעם הראשונה מאז התפוצצה פרשת הבלוגרים והשופטים הנוקמים, לורי זכתה להשמיע את קולה ללא תיווך של הסניגוריה הציבורית. לורי דיברה מליבה, ואמרה את מה שהיה צריך להיאמר כבר מזמן: לורי היא אסירה פוליטית. אמא שילדיה נלקחו ממנה, אמא שכולה לילדים חיים. עקב כך הפכה לפעילה נגד בתי המשפט לענייני משפחה והרווחה. עכשיו, המערכת כולה מנסה להתנקם בה על הביקורת שלה נגד השופטים והרווחה. המעצר שלה חסר תקדים, והוא מבוסס כאילו על מסוכנות. אבל בפועל אין כאן כל מסוכנות. המסוכנות של לורי היא "מסוכנות מקלדת", ואת הגישה שלה למקלדת אפשר למנוע בקלות, גם ללא מעצר של 20 חודש. מעבר לכך, המעצר משמש לשיבוש הליכי המשפט בתיק הפלילי - שם מתנהלים דיוני הוכחות, בשעה שלורי מוחזקת בכלא, והגישה שלה לחומרי החקירות ולייצוג הולם נמנעת כבר 20 חודש.
לורי תקפה את השופט סולברג ישירות, על כך שבדיון קודם, במקום לספק הנמקה חוקית להמשך מעצרה, ציטט פסוק מספר משלי, בו השווה את לורי לזונה אפיקורסית מסוכנת, הנושאת חרב.  לורי הסבירה שסולברג עסק בדיוק באותה התנהלות שהם מאשימים אותה בה - הכפשה ושימוש בדימויים מיניים.  סולברג התפתל וניסה לקטוע את לורי.
לורי הסבירה כבר בדיון אצל היימן בבית המשפט המחוזי לפני שבועיים, שהמעצר שלה בימים אלה חסר כל סמכות: הארכת המעצר האחרונה, שפסק העליון, הסתיימה כבר ביום 02 לאוקטובר. התביעה ניסתה לטעון אצל היימן, שהיתה הסכמה להארכת המעצר. לורי מיד מחתה ואמרה שהתביעה מטעה את בית המשפט. לורי מעולם לא הסכימה, ואף אחד אחר לא היה יכול להסכים בשמה - שכן אינה מיוצגת.
לורי הבהירה כבר במהלך הדיון, שברור לה שסולברג יחליט על הארכת המעצר.  ואכן, בסוף היום, סולברג הוציא החלטה שמאריכה את המעצר ב-5 חודשים נוספים, רטרואקטיבית מיום 02 לאוקטובר. אחרי הכל - המעצר של לורי צוין על ידי שי ניצן במסיבת הפרישה של אורי שוהם כאחד מהשגיו השיפוטיים של שוהם במהלך הקריירה שלו כשופט...
מהלך הדיון
התביעה:
מסבירה בקצרה שהתביעה מבקשת את הארכת המעצר על פי הבקשה בכתב, ותנגדת לערעור של לורי על החלטת היימן לדחות את דרישתה של לורי לביטול ההסכמה לקיום ראיות לכאורה, שהיא הבסיס למעצר עד תום ההליכים.
מדווחת לבית המשפט כאילו ההליך המרכזי אצל בני שגיא מתנהל כסדרו.
מדווחת שהשופטת ברון החליטה כבר בעבר על מעצר בית באיזוק אלקטרוני ופיקוח אישי, עקב המסוכנות, אך המשיבה מסרבת לקבל את תנאי חלופת המעצר.
סולברג:
פונה ללורי - קראתי את התשובה. הטענה שלך שהדירה קטנה מלהכיל את המפקחים?
לורי:
התשובה שלי כוללת את כל מה שהגשתי בכתב,
אני גם מכחישה את קיום ראיות לכאורה, ההסכמה נסחטה ממני בכפייה על ידי השופט היימן והסניגור הציבורי רבינוביץ תחת לחץ, תוך 5 דקות.
גם היה ניסיון לוותר על נוכחותי בדיון זה בעליון על המעצר -  בגלל דיון אצל שגיא. הניסיון הזה, למנוע את נוכחותי בדיון, מראה שהעליון רואה בדיון על הארכת דיון סרק. התוצאה ידועה מראש.
לורי מצטטת את מה שסולברג כתב עליה בהחלטה קודמת: 

כי נופת תטופנה שפתי זרה וחלק משמן חיכה, ואחריתה מרה כלענה, חדה כחרב פיות. 
לורי מסבירה שהשופט סולברג הישווה אותה לזונה, שמפתה אנשים בדבריה וחמוקיה, אך היא מסוכנת כחרב חדה. לורי מאשימה את סולברג בהכפשתה בפומבי, בדיוק באותה צורה שהיא מואשמת - תוך שימוש בדימויים מיניים.
סולברג לא בנוח, מנסה לקטוע את לורי.
לורי מתעקשת להמשיך, ודורשת שזה יירשם בפרוטוקול.
סולברג:
מה המניעה שלך לא לקיים את החלטת השופטת ברון? האם הבעיה היא הצפיפות בדירה?
לורי:
אני לא מסכימה לאפליה בין הנאשמים. התביעה טוענת לעבריינות בצוותא חדא. אינני מסכימה שתנאי השחרור שלי יהיו שונים מתנאי השחרור של אחרים.
סולברג:
המפתחות בידי העצירה.
לורי:
המפתחות אינם בידי. המפתחות בידי בית המשפט. משטרת בת ים שתי דקות מהבית. אני מוכנה להתייצב במשטרה כל מספר שעות, כפי שיקבע בית המשפט, וכפי שנעשה במקרים אחרים. הנאשמים האחרים שוחררו, ואין כל מסוכנות. לא הייתה כל בעיה.
סולברג:
לפעמים לאחר תקופה ממושכת במעצר בית - יש הקלה בתנאים, כדאי לך לשקול שוב את ההסכמה לתנאים שקבעה ברון.
לורי:
תן לי לטעון. הפסוק שסולברג ציטט בהחלטה הקודמת מעליב. הוטרדתי מינית על ידי בית המשפט. בדקתי את הפרשנויות לפסוק שציטט סולברג. השופט סולברג אמר בעצם שאני זונה אפיקורסית, השפתיים שלי נוטפות דבש. ואני מסתובבת עם חרב חדה ומסוכנת.
אני מבקשת מבית המשפט להסביר לי איפה הדבש שנוטף משפתי, איפה חרב הפיפיות. האישה הזרה שהשופט שהשופט דיבר עליה, מתוארת בפרשנות כזונה שמפתה אנשים ואח"כ דוקרת אותם בחרב חדה.
אין פה דיון במסוכנות , אלא תעמולה זולה.
סולברג:
מנסה שוב לקטוע אותה
לורי:
תן לי להמשיך לטעון. התביעה מבקשת לעצור אותי לעוד 5 חודשים. התביעה לא מספרת לבית המשפט מי אני באמת. אני הייתי אמא מדהימה לשני ילדים. יום אחד פקידת סעד החליטה לקחת את ילדי. ומאז אין לי ילדים. אני אמא שכולה לילדים חייים. הייתי יכולה להתבוסס ביגון. אבל אני החלטתי להאבק בשיטה. מה שאני עושה הוא ביקורת פוליטית. חשפתי פרשות רבות שהתגלגלו אח"כ לערוצי התקשורת הרגילים. אני חשפתי את ההזנחה והאלימות והתקיפות המיניות במעונות ובאומנה. העניינים האלה נידונים עכשיו בתקשורת הרגילה. אני חשפתי ראשונה, שהמדינה מעדיפה לשלם מעל ל- 17 אלף לחודש על כל ילד באומנה או במוסד, ולא לשלם גרוש למשפחה נזקקת. אני חשפתי את סיפור מרכזי הקשר והיחס של שופטי המשפחה לאבות. מתייחסים אליהם כמו לזבל, מונעים מהם קשר עם ילדיהם, בשעה שסוחטים מהם מזונות. הייתי המובילה בעניין העלאת המודעות לחטיפת ילדי תמן מזרח ובלקן.
סולברג:
זה לא רלוונטי.
לורי:
מדברים על מסוכנות. אין פה מסוכנות. זאת פעילות פוליטית. למי אני מסוכנת? על מה אני מסוכנת?
סולברג:
רבינוביץ לא מייצג אותך?
לורי:
הסניגוריה מסרבת ליצג אותי בתיק המעצרים. אם אין לי ייצוג חייבים לשחרר אותי. אז הם מינו לי שתי סניגוריות למראית עין בהליך המרכזי. הסניגוריה עשתה דין לעצמה. הסניגוריה אפילו לא הגישה בקשה לשחרור רבינוביץ מייצוג. הסניגוריה הוציאה הודעה על הפסקת ייצוג. הסניגוריה לא משלמת לסניגורים, ולכן הם לא עושים את מלאכתם. למי אני מסוכנת? על מה אני מסוכנת?
סולברג:
האם תסכימי להחלטת ביינים להמשך המעצר עד למינוי סניגורים.
לורי:
לא רבתי. חייבים לשחרר אותי ממעצר שווא. שופטים לא מסוגלים לשמוע ביקורת. מחזיקים אותי במעצר על שהשמעתי ביקורת על השופטים.
היום בתי הכלא מפוצצים בעצירים. בית המשפט העליון הורה להגדיל את מרחב המחייה. המדינה מצפצפת על החוק. המידנה עוברת על החוק - חייבים לשחרר אותי.
בנושא המסוכנות טענתי בהרחבה בתשובה בכתב. מדובר במסוכנות מקלדת. אין דבר כזה. המציאו את זה במיוחד בשבילי. אף מתלונן לא התלונן על נזק גוף. רק על נזק לכאורה לשם הטוב. לא מצדיק מעצר, ולא הליכים פליליים. יש הליכים אזרחיים לטפל בפגיעה בשם הטוב. אף מתלונן לא הגיע לתחנת משטרה עם פגיעה גופנית או רגל שבורה.
ולעניין השם הטוב - שופטת שיש מכתב התאבדות שמאשים אותה בהתאבדות - אין לה שם טוב. שופט שלוקח ילדים מהוריהם - אין לו שם טוב. ושפטת שצורחת בבית משפט וזורקת עורכי דין מאולם הדיונים - אין לה שם טוב.
המשטרה טוענת שכבר בנובמר 2015 הם נכנסו בחשאי לדירתי והטמינו מכשירי האזנה ותכנת רוגלה במחשב לעקוב אחרי הפעילות לי. אם כך, המשטרה הייתה שותפה למסוכנות שלי משנת 2015 עד המעצר שלי בשנת 2017. אם כך, היה על המתלוננים לתבוע את המשטרה.
לגבי הלכת זאדה - המחוקק רצה למנוע מעצרי שווא. לכן נקבע ששופט נפרד מהשופט בתיק המרכזי יבדוק את הראיות, לקבוע אם יש ראיות לכאורה להרשעה. במקרה שלי, השופט הייימן לא בדק את הראיות בכלל. השופט והסניגור פעלו ביחד, והפעילו עלי לחץ להודות בקיום ראיות לכאורה, בשעה שלא ראיתי את הראיות בכלל. לשופט אין סמכות לדרוש מהסניגור לדרוש מהחשוד להסכים לקיום ראיות לכאורה. מעבר לכך, השופטת דורנר כתבה בפסק דין זאדה. שהשופט היה צריך לדרוש מהמשטרה להציג ראיות ברמה המתאימה להרשעה בכדי להצדיק המשך מעצר. במקרה שלי, הרשעה תגרור על פי התקדימים מאסר של שנתיים לכל היותר. אבל עכשיו נראה שימשיכו את המעצר שלי עד 3 או 4 שנים לפני משפט. יש כ-200 עדי תביעה, ואני גם אזמן יותר מ-100 עדי הגנה. עדי ההגנה יפרטו איך שופטים ועובדים סוציאלייים הרסו את חייהם. המשפט יימשך שנים. האם אני אמורה לשבת במעצר 4 שנים לפני משפט?
במקרה של שני הנאשמים האחרים - הם משוחררים כבר שנה. אין מסוכנות כלל.
אין אישור היועמ"ש להאשמתי בהעלבת עובדי ציבור. אני עצורה על אישומים בטלים.
לבית המשפט המחוזי אין כלל סמכות לדון בענייני. הסמכות היא של בית המשפט השלום. אבל גם לתביעה וגם לסניגורים וגם לשופטים היה אינטרס להעביר את הדיון למחוזי. לסניגורים יש אינטרס בניהול הליך במחוזי - זה מביא להעלאה בשכרם. [האינטרס של השופטים והתביעה - המחוזי מוסמך להפעיל עונשי מאסר כבדים בהרבה מהשלום- יצ] כל ההעברה למחוזי מבוססת על אישום שווא של "סחיטה באיומים". זהו אישום מס' 1. אבל בית המשפט אינו מוכן להתחיל בדיון באישום מס' 1. כי אם יתחיולו באישום מס' 1, יתברר מיד שאין סמכות לבית המשפט המחוזי.
סולברג:
קוטע את לורי.
לורי:
הליך החקירה נעשה ללא ביקורת שיפוטת, פגיעה חמורה בזכויות יסוד לכבוד, לפרטיות, לקניין. כל צווי החיפוש, צווים לקבלת נתוני תקשורת - כולם לקויים וחסרי תוקף. כולם ללא יוצא מן הכלל לקויים, החל מהעובדה שהם חסרי מספר תיק, חסרים פרטים מהותיים, הנמקה, שמות. באף אחד מן הצווים לא צויין שאני עיתונאית. כל זה התבצע כחלק ממדיניות הרשויות - פרקטיקה רחבה ושיטתית של פגיעה בכבודי, גופי, צנעתי, פרטיותי, אני לא היחידה שנפגעה מהפרקטיקה הזאת.  מדובר התנהלות שערורייתית.
אין כל סיבה להאריך לעוד 150 יום - בכלל לא יתנהלו דיונים בינואר פברואר 2019. בני שגיא בכלל יוצא לשבתון.
סולברג:
קוטע את לורי שוב.
לורי:
אין לי יכולת למצוא מפקחים בכלל. צריך לשחרר אותי, ואני אתייצב במשטרה כל מספר שעות על פי הוראת בית המשפט בתחנת המשטרה הקרובה לביתי, כפי שנהוג במקרים אחרים.
התביעה:
אי אפשר להשוות את המסוכנות של הנאשמים האחרים למסוכנות של המשיבה. במקרה של לורי יש אלימות מילולית ברמה הגבוהה ביותר.
לורי:
התביעה מכפישה אותי. חזקת החפות עדיין עומדת לנאשם. התסקירים מסולפים, מכפישים אותי על מסוכנות. גם לנאשמים האחרים התביעה טענה על מסוכנות כמו לגבי, אבל ההחלטה היתה לשחרר אותם. ועכשיו -שהם יותר משנה משוחררים, ברור שאין שם כל מסוכנות.
לורי:
אני מבקשת לקבל את הפרוטקול עכשיו.
סולברג:
המזכירות תשלח את הפרוטוקול.
לורי:
למי תשלח?
סולברג:
המזכירות תשלח את הפרוטוקול.
ההחלטה של סולברג
לפנות ערב, כצפוי, סולברג החליט על הארכת המעצר בחמישה חדשים (!) כפי שביקשה התביעה. ההחלטה רטרואקטיבית החל מיום 02 לאוקטובר. באמצע היה שבוע של מעצר שווא, ללא סמכות בחוק. כסף קטן.
אשר על כן, החלטתי להורות על הארכת מעצרה של המשיבה החל מיום 2018.10.2 ב-150 ימים, או עד למתן פסק הדין בת"פ 17-04-14615 בבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו, לפי המוקדם.
הכאילו מסוכנות של לורי היא "מסוכנות מקלדת". אבל השופט סולברג, בהחלטה קודמת, עסק בדיוק באותו סוג של "מסוכנות מקלדת", כשהשווה את לורי לזונה אפיקורסית, הנושא "חרב פיפיות"... סולברג משום מה לא יושב במעצר לפני משפט 20 חודשים...
 
 61 likes  

קישורים

2018-09-13 State of Israel v Lori Shem-Tov (6589/18) – in the Supreme Court – State request to extend pre-trial detention past 20 months //
מדינת ישראל נ לורי שם-טוב (6589/18) – בבית המשפט העליון – בקשת המדינה להארכת מעצר לפני משפט מעבר ל-20 חדשים
2018-10-02 State of Israel v Lori Shem-Tov (6589/18) – in the Supreme Court – Shem-Tov’s response on State’s request to extend pre-trial detention past 20 months //
מדינת ישראל נ לורי שם-טוב (6589/18) – בבית המשפט העליון – תשובת שם-טוב על בקשת המדינה להארכת מעצר לפני משפט מעבר ל-20 חדשים
2018-10-09 State of Israel v Lori Shem-Tov (6589/18) – in the Supreme Court – Justice Solberg Decision, extending Shem-Tov’s pre-trial detention by 150 days, past 20 months //
מדינת ישראל נ לורי שם-טוב (6589/18) – בבית המשפט העליון – החלטת השופט סולברג, המאריכה את מעצרה לפני משפט של לורי שם-טוב ב- 150 יום, מעבר ל-20 חדשים