Wednesday, February 28, 2018

2018-02-28 שופט בית המשפט העליון - יו"ר ועדת הבחירות המרכזית - חנן מלצר התבקש למלא את חובותיו

2018-02-28 שופט בית המשפט העליון - יו"ר ועדת הבחירות המרכזית - חנן מלצר התבקש למלא את חובותיו!
לנוכח התנהלות הוועדה, על יו"ר הוועדה לפעול מיד כראוי לשקם את אימון הציבור.
___ 
תל-אביב, 28 לפברואר -  הודעה נשלחה היום ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית, שופט בית המשפט העליון חנן מלצר, ובקשה למלא את חובותיו כיו"ר הוועדה.  להודעה צורף תדפיס הפוסט שלהלן, וקישור לסרטון המתאים, שפורסמו ברשתות בהרחבה. העתק נשלח לראש השב"כ נדב ארגמן, ובתפוצה רחבה.
להלן לשון המכתב שנשלח היום:


28 לפברואר, 2018

שופט בית המשפט העליון חנן מלצר
בתפקידו כיו"ר ועדת הבחירות המרכזית
בפקס: ; בדוא"ל; בדואר רשום

הנידון: הודעה ובקשה לקיים את חובותיך בתפקידך כיו"ר ועדת הבחירות המרכזית
אבקש את תשובתך בתוך 45 יום, על פי החוק לתיקון סדרי המנהל (החלטות והנמקות), 1958.
לכבוד יו”ר ועדת הבחירות המרכזית השופט חנן מלצר,
הריני מודיע לך בזאת על דברים שנשאתי בהפגנה בי-ם במוצ"ש שעבר, ופרסומים ברשתות החברתיות בעניין ועדת הבחירות המרכזית. העתקם להלן.
תפקודך כיו"ר ועדת הבחירות המרכזית נחזה ככשל למלא את חובותיך, וכן כשל בדיווח.
תפקודה כדין של ועדת הבחירות המרכזית חיונית ל"סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו”. אבדן אימון הציבור בוועדה מעמיד בספק את חוקיותם של הכנסת ופעולותיה, הממשלה ופעולותיה, ובכללם המינויים הבכירים, כגון שופטי בית המשפט העליון, הרמטכ"ל, ראש השב"כ, ראש המוסד, וכו’.
לפיכך, הריני מבקשך בזאת לקיים את חובותיך בתפקידך כיו"ר ועדת הבחירות המרכזית.
בברכה,
ד
ר
' יוסף צרניק
Human Rights Alert - NGO
תל-אביב
העתקים: ראש השב"כ נדב ארגמן, תפוצה רחבה
2018-02-25 ועדת הבחירות המרכזית - הביזיון של העליון!
ראו בבלוג: http://inproperinla.blogspot.co.il/2018/02/joseph-zernik-new-video.html

תמונה. שופט בית המשפט העליון חנן מלצר - מכהן היום כיו"ר ועדת הבחירות המרכזית.
____

Image may contain: 1 person, smiling, closeup Image may contain: 1 person, standing Image may contain: 2 people, people smiling, suit


תמונות. החשודים המרכזיים: מר לזר דודוביץ' - "מנהל אגף מערכות מידע", עו"ד אורלי עדס - מנכ"לית הוועדה, ועו"ד דין ליבנה - היועץ המשפטי.

___


תל-אביב, 25 לפברואר - אמש דיברתי בנושא ועדת הבחירות המרכזית בהפגנה בירושלים. כאן - הקלטתי שוב את הדברים.
בעשר השנים האחרונות אני עוסק בעיקר במחקר בנושא המחשוב הממשלתי. ובפרט בקשר למערכת המשפט - בישראל, בקליפורניה ובממשלה הפדרלית של ארה”ב.
* על עבודתי בתחום זה כתב פרופ’ אמנון שעשוע, ממייסדי מוביליי:”עבודה חשובה מאד”.
* פרופ’ עוזי אורנן ועו”ד אביגדור פלדמן כתבו גם הם מכתבי תמיכה בעבודתי, מיוזמתם הם.
* בנושאים אלה אני גם מרצה ומפרסם מאמרים בכנסים אקדמיים ברחבי העולם.
על המצב בוועדת הבחירות המרכזית:
א) כבר יותר מ-10 שנים ידוע שהוועדה, שבראשה עומדים שופטי בית המשפט העליון – מושחתת או מופקרת.
ב) ראוי להזמין משקיפים בינלאומיים לבחירות הבאות על מנת לאשש את אימון הציבור בתהליך הבחירות. ראוי להימנע משימוש במערכות המחשבים הקיימות בבחירות הבאות.
ג) הסכנה הגדולה ביותר לבחירות בישראל היא לא פריצה רוסית. הסכנה הגדולה ביותר היא התנהלות עבריינית או מופקרת של עובדי מדינה.
השורה התחתונה:
א) מי הם החשודים המרכזיים? מר לזר דודוביץ' - "מנהל אגף מערכות מידע", עו"ד אורלי עדס - מנכ"לית הוועדה, ועו"ד דין ליבנה - היועץ המשפטי.
ב) הביזיון הוא של העליון! בשנים הרלוונטיות 2004 - 2018 כיהנו 10 שופטים בית המשפט העליון כיושבי ראש הוועדה: דליה דורנר, יעקב טירקל, דורית בייניש, אליעזר ריבלין, אילה פרוקצ’ה, מרים נאור, אליקים רובינשטיין, סלים ג’ובראן, אסתר חיות, והיום - חנן מלצר. לא זאת הייתה כוונת המחוקק. שופטי בית המשפט העליון יצרו תחלופה גבוהה במשרת יושב ראש הוועדה - וכאילו איש מהם אינו יודע מה מתרחש שם. אבל האחריות הקולקטיבית הייתה ונשארת אחריותו של בית המשפט העליון.

ביוטיוב: 
 https://youtu.be/jZftdVIL8JE